t6. perancangan & ian aktiviti - lawatan

Download T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Post on 02-Jul-2015

189 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Perancangan & Pengendalian Aktiviti

Perancangan : Merancang merangka menyusun aktiviti & menyelaras tugas bagi melaksanakan sesuatu program yang telah dirancang

Pengendalian : Mentadbir mengurus & mengawal atau melaksanakan sesuatu program yang telah dirancang

Sebelum aktiviti dilaksanakan

JK Kerja / Pelaksanaan Kertas Kerja

Tujuan merancang : Aktiviti menarik Menyeronokkan

Mesyuarat

Tindakan susulan

Setiap perancangan & pengendalian aktiviti perlu mempunyai : Matlamat Penglibatan & pengagihan tugas Tindakan yang perlu diambil Penilaian

Senarai semak penting supaya semua tindakan yang dijalankan mengikut jadual yang dirancang Kertas kerja merupakan perancangan pelaksanaan aktiviti Penilaian program secara formal atau informal Penyediaan laporan keseluruhan perjalanan aktiviti perlu disediakan untuk dibentangkan dalam mesy JK Kerja kali terakhir

Lawatan & Aktiviti Salah satu kegiatan kokurikulum luar bilik darjah untuk proses pengayaan & pengukuhan pelajaran yang dipelajarI dalam bilik darjah Merupakan satu kaedah & strategi pengajaran & pembelajaran secara informal

Faedah Satu pendedahan / pengalaman kepada keadaan sebenar Alami sendiri peritiwa / pengalaman secara aktif, langsung, > bermakna & menarik Lihat sesuatu tempat melalui panca indera Menanam rasa kasih sayang terhadap alam sekitar Dapat mengeratkan perhubungan antara sekolah & masyarakat

Prosedur Pengendalian Lawatan : Perancangan

1. Menubuhkan JK Kerja membincangkan jenis-jenis aktiviti jenistetapkan tarikh dan tempoh tujuan / objektif tempat / lokasi sumber kewangan yuran / sponsor urusan surat menyurat

menentukan langkah-langkah langkahkeselamatan pengangkutan peralatan : peti keselamatan permit pihak berkuasa kebenaran ibu bapa

makan & minum memberi taklimat mengawasi & menyelia aktiviti maklum balas selepas lawatan post mortem

2. Membuat Kertas Kerja Berbincang dengan pentadbir sekolah Mesti mendapat kebenaran kelulusan dpd pihak sekolah

Perancangan Persiapan / Pengurusan Aktiviti 3 peringkat : Sebelum Lawatan Semasa Lawatan Selepas Lawatan

Sebelum Lawatan Penting : agar aktiviti dapat dilaksanakan dengan licin beri manfaat yang maksimum kepada pelajar Memilih tempat & mendapat kebenaran bergantung kepada tujuan, peringkat umur Dapat kebenaran ibu bapa - edarkan makluman & syarat-syarat lawatan syarat-

Mendapatkan kebenaran ibu bapa / penjaga murid & serta senarai nama & beberapa maklumat lawatan Surat menyurat : permohonan kepada JPN mendapat permit polis / tentera Mengurus pengangkutan peserta

Memberi taklimat menyeluruh : - atur cara - peralatan yang diperlukan - disiplin & pakaian - kewangan - langkah-langkah keselamatan langkah- tugasan

2. Semasa Lawatan Beri taklimat terakhir & peringatan kepada pelajar seperti tugas, langkah keselamatan, disiplin Mengawal & mengurus pelajar supaya ikut arahan yang ditetapkan Menyelia keselamatan & kebajikan pelajar

3. Selepas Lawatan Bentang hasil lawatan & tugasan Dapat maklum balas & pandangan tentang keseluruhan lawatan Buat laporan bertulis Aktiviti susulan lisan / bertulis : cth buku skrap, gambar Memastikan kemudahan peralatan dikembalikan melalui senarai semak

Senarai Semak Panduan & tindakan bagi keberkesanan pengurusan aktiviti yang dilaksanakan mengikut perancangan Menentukan semua tindakan berjalan mengikut jadual Dapat kesan masalah yang timbul

Contoh 1 (Boleh diubah suai) Senarai semak JK PertandinganBil Item Selesai Belum Catatan 1. Pengerusi pertandingan 2. Juruacara 3. Hakim 4. Syarat / peraturan 5. Borang permarkahan

Contoh 2 Tandakan ( / ) atau ( X ) 1. Bincang dengan guru besar tentang cadangan aktiviti ( ) 2. Surat ke tempat yang hendak dilawati & penginapan ( )

Contoh 3Peranan Tarikh Tandakan Catatan jika sudah dilakukan

1. S/U / Urusetia 1.1 menghantar surat 1.2 mengadakan mesy

Kejayaan sesuatu lawatan bergantung kepada perkaraperkaraperkara berikut : Pemilihan tempat lawatan perlu : - dapat memberi faedah kepada murid Perancangan & pengurusan lawatan mesti rapi & lancar

Memberi tugasan & taklimat kepada murid mengenai perkara penting yang perlu diperhatikan & mengambil berat semasa lawatan diadakan Mengadakan perbincangan untuk membuat aktiviti susulan

Penilaian Program Mendapat maklum balas tentang keberkesanan & pencapaian objektif Secara formal / informal : cth : Perbincangan Borang soal selidik

Penilaian Program : Tujuan Menentukan sejauhmana objektif program tercapai Bukti tentang nilai & sumbangan program Mengetahui keberkesanan pelaksanaan & tugas setiap AJK Tentukan semua operasi dijalankan mengikut rancangan

Melihat minat, bakat dan kebolehan peserta Meningkatkan pelaksanaan aktiviti akan datang Menyemak pencapaian pentadbiran

Kertas Kerja Cadangan & perancangan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti

Format Kertas Kerja Pendahuluan Objektif & matlamat Tema Tempat Tarikh & tempoh pelaksanaan (termasuk masa peramian) Dif perasmian

Bilangan penyertaan & kategori Bayaran JK Kerja JK Kecil Perbelanjaan Pendapatan Penutup Lampiran : jadual keseluruhan aktiviti

Contoh Format Kertas Kerja A. Bahagian luar : Nama sekolah Tajuk Tarikh Tempat

B. Bahagian Dalam :1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rasional Matlamat Objektif Tempat Tarikh Penganjur Peserta Guru pengiring

9. JK Induk 10. JK Kerja 11. Program 12. Kewangan : 12.1 Peserta : - pendapatan - anggaran - perbelanjaan 12.2 Elaun pensyarah / guru 13. Penutup

C. Pengesahan Kertas Kerja1. Disediakan oleh : __________________ Nama Jawatan (Setiausaha) 2. Disemak oleh : ____________________ Nama Jawatan (Guru Pengiring) 3. Disemak oleh : ___________________ Nama Jawatan (Penyelaras Komponen)

Laporan :

Dibuat setelah dapat maklum balas

Laporan : Format1. Pendahuluan 2. Tarikh, hari, masa 3. Tempat 4. Bilangan penyertaan peserta, jurulatih, dll 5. Prosedur & jadual kerja 6. Tetamu / dif yang hadir 7. JK Kerja & JK Kecil 8. Aturcara & aktiviti yg telah dilaksanakan

9. Kewangan 10. Laporan setiap JK Kecil 11. Maklum balas & penilaian secara menyeluruh 12. Masalah yang timbul 13. Pandangan & cadangan memperbaiki / mengatasi 14. Penutup

Laporan ini dibentangkan dalam mesyuarat JK Kerja terakhir supaya semua JK mengetahui program yang telah dilaksanakan

Penutup Aktiviti lawatan diadakan untuk melahirkan generasi yang bersatu padu, berpendidikan & mempunyai ciri kepimpinan yang baik. Bagi mencapai matlamat ini, guru penasihat hendaklah membimbing pelajar mengurus & mengendalikkan aktiviti dengan teratur & berkesan bagi kepentingan semua pelajar

Prosedur Projek/Lawatan/Perkhemahan Kelulusan pentadbiran - Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga - Akuan Tanggung Jawab - Insurans - Surat Kebenaran Pihak Tertentu polis, Jabatan Hutan, Merin, K Kampung - dan lain-lain lain-

Ketetapan Penasihat/Fasilitator/ Guru Pengiring - 10 pelajar - seorang guru pengiring Jika melibatkan aktiviti air - mesti ada sijil penyelamat Perlu ada tauliah / surat pelantikan Perlu ada guru wanita jika terdapat pelajar perempuan

Peraturan Perkhemahan/Lawatan Kod Perilaku Dalam Kumpulan - Bekerjasama, Berikan Kerjasama maksima, Hormat-menghormati, HormatPatuh arahan dan Berdisiplin Etika Dalam Kumpulan - Tidak buang sampah merata-rata merata- Tidak merosakkan harta awam - Memerhati adat resam orang tempatan / masyarakat setempat

Perundangan Akta Perhutanan Negara 1983 Larangan mengambil harta hutan Larangan memasuki hutan tertutup Larangan menebang pokok hutan simpan Larangan membuang sampah secara menganggu Larangan mencatat, mengubah tanda dalam hutan

Perundangan Akta Perlindungan Hidupan Liar Tidak boleh menangkap binatang kecuali survival Akta Alam Sekitar Jangan membuang sampah ke laut Jangan membakar sampah secara terbuka

Perundangan Akta Keselamatan Dalam Negeri Larangan memasuki kawasan keselamatan dan kawasan berkurung Akta Taman Laut Tidak boleh ambil ikan dan dilarang memancing Akta Taman Negara Tidak boleh merosakkan tumbuhan yang ada

Sekian Terima kasih