senarai semak maklumat ppki

49
SENARAI SEMAK MAKLUMAT PROGRAM PENDIDIKAN KHAS JABATAN PENDIDIKAN NEGERI :…………………………………………….. DATA BERAKHIR PADA :…………………………………. Arahan : Lengkapkan maklumat yang disediakan. MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH SEKOLAH JUMLAH MURID YANG MENDUDUKI PEPERIKSAA BIL. NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH DAERAH BP BL DE PH S L P L P L P L P L 1 2 3 4 5 6 7 ( Sila tambah nama sekolah mengikut keperluan daerah masing-masing) DISEDIAKAN OLEH : …………………………….. SILA HANTAR MAKLUMAT INI KEPADA : EN KHAIRI B BAHARI. BILANGAN MURID MENGIKUT KATEGORI (BP=MASALAH PEMBEL PENGLIHATAN, DE= KETIDAKUPAYAAN PENDENGARAN, PH=KET KETIDAKUPAYAAN PERTUTURAN, MD=KETIDAKUPA

Upload: norshahida-yahya

Post on 12-Feb-2016

232 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

e

TRANSCRIPT

Page 1: Senarai Semak Maklumat PPKI

SENARAI SEMAK MAKLUMAT PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MULAI JANUARI 2015JABATAN PENDIDIKAN NEGERI :……………………………………………..DATA BERAKHIR PADA :………………………………….

Arahan : Lengkapkan maklumat yang disediakan.

MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH JUMLAH MURID YANG MENDUDUKI PEPERIKSAAN UPSR

BIL

.

NA

MA

SEK

OLA

H

KO

D S

EKO

LAH

DA

ERA

H

BP BL DE PH SD MDBP DE BL PH SD MD

L P L P L P L P L P L P

1234567

( Sila tambah nama sekolah mengikut keperluan daerah masing-masing)

DISEDIAKAN OLEH :

……………………………..

SILA HANTAR MAKLUMAT INI KEPADA : EN KHAIRI B BAHARI.

BILANGAN MURID MENGIKUT KATEGORI (BP=MASALAH PEMBELAJARAN, BL=KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN, DE= KETIDAKUPAYAAN PENDENGARAN,

PH=KETIDAKUPAYAAN FIZIKAL, SD= KETIDAKUPAYAAN PERTUTURAN, MD=KETIDAKUPAYAAN PELBAGAI)

Page 2: Senarai Semak Maklumat PPKI

SENARAI SEMAK MAKLUMAT PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MULAI JANUARI 2015

JUMLAH MURID YANG MENDUDUKI PEPERIKSAAN UPSR JUM MURID JUM SEKOLAH JUM MURID TERLIBAT

PENGLIBATAN MURID MULAI JANUARI 2014 -2015

UPSR SUKAN KOKURIKULUMJUMLAH

SEKO

LAH

DAER

AH

NEG

ERI

KEBA

NGS

AAN

ANTA

RABA

NGS

A

SEKO

LAH

DAER

AH

NEG

ERI

KEBA

NGS

AAN

ANTA

RABA

NGS

A

L P

ADA

TIAD

A

BILANGAN MURID MENGIKUT KATEGORI (BP=MASALAH PEMBELAJARAN, BL=KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN, DE= KETIDAKUPAYAAN PENDENGARAN,

PH=KETIDAKUPAYAAN FIZIKAL, SD= KETIDAKUPAYAAN PERTUTURAN,

MBK

PPK

I YAN

G

TI

NGG

AL D

I AS

RAM

A

MEN

DAPA

T KH

IDM

AT B

ANTU

DA

RIPA

DA

PEGA

WAI

3PK

ASRA

MA

SPK

ASRA

MA

HA

RIAN

Page 3: Senarai Semak Maklumat PPKI

JUM KELAS PPKI JUM KES ADUAN

PENGLIBATAN MURID MULAI JANUARI 2014 -2015PENCAPAIAN / PENGIKTIRAFAN SAIZ KELAS PPKI

KESENIAN

SEKO

LAH

DAER

AH

NEG

ERI

KEBA

NGS

AAN

ANTA

RABA

NGS

A

1 BA

Y

2 BA

Y

3 BA

Y

JUM

LAH

KELA

S

TIAD

A AD

UAN

KHIDMAT PELANGGAN (STATUS ADUAN)

(Nyatakan Nama MBK Yang Mencapai Prestasi Terbaik) Contoh : Johan, Naib Johan,

Ketiga.

KAED

AH

STAT

ION

Page 4: Senarai Semak Maklumat PPKI

JUM KES ADUAN JUM PROGRAM JENIS PENGIKTIRAFAN JUM MURID -PROGRAM KEMAHIRAN/TRANSISI

PROGRAM J-QAF

ADA

TIAD

A

AKAD

EMIK

KOKU

RIKU

LUM

LAIN

-LAI

N

TIAD

A

TIAD

A AK

TIVI

TI

KHIDMAT PELANGGAN (STATUS ADUAN)

PROGRAM TERBAIK PPKI (BENCHMARK )

Nyatakan pengiktirafan diberi sama ada oleh

KPM/JPN/PPD/Sekolah

NYATAKAN NAMA AKTIVITI/ PROJEK YANG DILAKSANAKAN

ADA

& T

ELAH

SE

LESA

I

ADA

& T

IDAK

SE

LESA

I

ADA

& D

ALAM

PR

OSE

S

BILA

NGA

N

KELA

S

KEM

AHIR

AN

HIDU

P

SIJIL

KE

MAH

IRAN

M

ALAY

SIA

KEM

AHIR

AN

HIDU

P

Page 5: Senarai Semak Maklumat PPKI

JUM MURID -PROGRAM KEMAHIRAN/TRANSISI JUM KEPERLUAN MURID JUM PPM

BEZA

ADA

TIAD

A

MEN

CUKU

PI

MEN

CUKU

PI

JUM

LAH

PPM

L P

NYATAKAN NAMA AKTIVITI/ PROJEK YANG DILAKSANAKAN

KERJ

ASAM

A N

GO/S

YARI

KAT

BUKU

TEK

S AL

IRAN

P

ERDA

NA

BUKU

TEK

S PE

NDI

DIKA

N K

HAS

PRO

GRAM

TR

ANSI

SI

SEBA

RAN

G PR

OJE

K KE

MAH

IRAN

TIDA

K M

ENCU

KUPI

TIDA

K M

ENCU

KUPI

PER J

AWAT

AN

SEBE

NAR

PP

M

PEN

GISI

AN

PER J

AWAT

AN

PP

M

Page 6: Senarai Semak Maklumat PPKI

JUM PPM JUM GURU JUM GURU JUM GURU

OPS

YEN

PEN

DIDI

KAN

KHA

S

BUKA

N O

PSYE

N BE

ZA KURS

US

/BEN

GKEL

PERN

AH H

ADIR

JUM

LAH

GURU

L P

PERN

AH H

ADIR

ADA

TIAD

A

KURS

US/

BEN

GKEL

/TA

KLIM

AT

PERJ

AWAT

AN

SEBE

NAR

GU

RU

PEN

GISI

AN

PERJ

AWAT

AN

GURU

GURU

CEM

ERLA

NG

(JAW

ATAN

)

TIDA

K PE

RNAH

HA

DIR

TIDA

K PE

RNAH

HA

DIR

Page 7: Senarai Semak Maklumat PPKI

JUM GURU JUM GURU JUM GURUGU

RU IN

OVA

SI

ADA

TIAD

A

ADA

TIAD

A

ADA

TIAD

A

ANU

GERA

H PE

RKHI

DMAT

AN

CEM

ERLA

NG

LAIN

-LAI

N

ANU

GERA

H

Page 8: Senarai Semak Maklumat PPKI

SENARAI SEMAK MAKLUMAT PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MULAI JANUARI 2014 -2015JABATAN PENDIDIKAN NEGERI :……………………………………………..DATA BERAKHIR PADA :………………………………….

MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH ( PENCAPAIAN AKADEMIK)

BIL.

NA

MA

SEK

OLA

H

DA

ERA

H

TIAD

A CA

LON

UPS

R 20

14

BIL

CALO

N U

PSR

2014

PEN

CAPA

IAN

UPS

R 2

014

TIAD

A CA

LON

UPS

R 20

15

BIL

CALO

N U

PSR

2015

( Sila tambah nama sekolah mengikut keperluan daerah masing-masing)

Page 9: Senarai Semak Maklumat PPKI

KPI 2

015

(G

red

Pura

ta S

ekol

ah)

Page 10: Senarai Semak Maklumat PPKI

BIL. NEGERI DAERAH

NAM

A SE

KOLA

H

KOD

SEKO

LAH

LOKASI PROGRAM

TAHU

N B

UKA

PRO

GRAM

PC NOTEBOOK

BIL.

BER

FUN

GSI

BIL.

TID

AK B

ERFU

NGS

I

TAHU

N P

EMBE

KALA

N

BIL.

BER

FUN

GSI

BIL.

TID

AK B

ERFU

NGS

I

TAHU

N P

EMBE

KALA

N

BIL.

BER

FUN

GSI

123456789

101112131415161718192021

PRINTER LASER (MONO)

BAND

AR :

0LU

AR B

ANDA

R : 1

M/P

EMBE

LAJA

RAN

: 0

M/P

ENDE

NGA

RAN

: 1

M/P

ENGL

IHAT

AN :

2

PRO

JEK

PEM

BEKA

LAN

PRO

JEK

PEM

BEKA

LAN

Page 11: Senarai Semak Maklumat PPKI

2223242526272829303132333435363738394041424344

( Sila tambah nama sekolah mengikut keperluan daerah masing-masing)

Page 12: Senarai Semak Maklumat PPKI

PRINTER BUBBLE JET PRINTER DOT MATRIK PROJEKTORBI

L. T

IDAK

BER

FUN

GSI

TAHU

N P

EMBE

KALA

N

BIL.

BER

FUN

GSI

BIL.

TIDA

K BE

RFU

NGS

I

TAHU

N P

EMBE

KALA

N

BIL.

BER

FUN

GSI

BIL.

TID

AK B

ERFU

NGS

I

TAHU

N P

EMBE

KALA

N

BIL.

BER

FUN

GSI

BIL.

TIDA

K BE

RFU

NGS

I

TAHU

N P

EMBE

KALA

N

BIL.

BERF

UN

GSI

BIL.

TIDA

K BE

RFU

NGS

I

PRINTER LASER (MONO)

PRINTER LASER (WARNA)

PRO

JEK

PEM

BEKA

LAN

PRO

JEK

PEM

BEKA

LAN

PRO

JEK

PEM

BEKA

LAN

PRO

JEK

PEM

BEKA

LAN

PRO

JEK

PEM

BEKA

LAN

Page 13: Senarai Semak Maklumat PPKI
Page 14: Senarai Semak Maklumat PPKI

PROJEKTOR SCANNER

CATA

TAN

TAHU

N P

EMBE

KALA

N

BIL.

BERF

UN

GSI

BIL.

TIDA

K BE

RFU

NGS

I

TAHU

N P

EMBE

KALA

N

CON

TOHN

YA: J

AWS/

SKRIN PROJEKT

ORSTATUS

INTERNETSTATUS

PERISIAN

PERISIAN KHAS

PERISIAN

STATUS GUNA

MAKMAL KOMPUTE

PERALATAN KHAS

LEBI

H 1

: 2AD

A : 1

TIAD

A : 0

PRO

JEK

PEM

BEKA

LAN

ADA

: 1TI

ADA

: 0M

ASAL

AH :

3

ADA

: 1TI

ADA

: 0

GUN

A : 1

TIDA

K GU

NA

: 0

CON

TOH:

FM

SY

STEM

/ABD

/BRA

ILER

)

AU1
khairi.bahari:
Page 15: Senarai Semak Maklumat PPKI
Page 16: Senarai Semak Maklumat PPKI

MAKLUMAT PERALATAN ICT PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI TAHUN 2014

NEGERIDAERAHNAMA SEKOLAHKOD SEKOLAHLOKASIKATEGORI PROGRAM : MASALAH PENGLIHATAN / MASALAH PENDENGARAN / MASALAH PEMBELAJARANTAHUN PEMBUKAAN PPKI

ITEM MAKLUMATTAHUN PEMBEKALAN

CONTOH 2001-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-2014

KOMPUTER

KUANTITI 2BIL BERFUNGSI 1BIL TIDAK BERFUNGSI 1LOKASI BILIK GPKPK

NOTEBOOK

KUANTITI 1BIL BERFUNGSI 0BIL TIDAK BERFUNGSI 1LOKASI STORKUANTITI 1BIL BERFUNGSI 1BIL TIDAK BERFUNGSI 0LOKASI KELAS LDKUANTITI 0BIL BERFUNGSIBIL TIDAK BERFUNGSILOKASIKUANTITI 0BIL BERFUNGSI

£ 2000

PENCETAK LASER (MONO)

PENCETAK LASER

(WARNA)

PENCETAK BUBBLE JET

Page 17: Senarai Semak Maklumat PPKI

BIL TIDAK BERFUNGSILOKASIKUANTITI 0BIL BERFUNGSIBIL TIDAK BERFUNGSILOKASI

PROJEKTOR

KUANTITI 1BIL BERFUNGSI 0BIL TIDAK BERFUNGSI 1LOKASI STORKUANTITI 1BIL BERFUNGSI 1BIL TIDAK BERFUNGSI 0LOKASI KELAS LD

SCANNER

KUANTITI 0BIL BERFUNGSIBIL TIDAK BERFUNGSILOKASIKUANTITIBIL BERFUNGSIBIL TIDAK BERFUNGSILOKASI

STATUS CAPAIAN INTERNET : ADA / TIADA / BERMASALAH (sila nyatakan)

PEMBEKAL PERKHIDMATAN INTERNET : 1BESTARINET / SCHOOLNET/LAIN-LAIN.(NYATAKAN)

PENCETAK BUBBLE JET

PENCETAK DOT MATRIK

SKRIN PROJEKTOR

LAIN-LAIN (NYATAKAN)

_____________

Page 18: Senarai Semak Maklumat PPKI

PERISIAN UNTUK P & P : ADA (sila nyatakan) / TIADA

PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH : ADA / TIADA (nyatakan sebab)

Page 19: Senarai Semak Maklumat PPKI

2011-2014

Page 20: Senarai Semak Maklumat PPKI

SENARAI SEMAK MAKLUMAT PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MULAI JANUARI 2010 -2015JABATAN PENDIDIKAN NEGERI :……………………………………………..DATA BERAKHIR PADA :………………………………….

BIL. DAERAH NAMA GURUPROJEK KREATIF & INOVATIF (Rekacipta)

AKADEMIK KOKURIKULUM KEMAHIRAN LAIN-LAIN

( Sila tambah nama sekolah mengikut keperluan daerah masing-masing)

NAMA SEKOLAH

Page 21: Senarai Semak Maklumat PPKI

SENARAIKAN NAMA JURU LATIH UTAMA PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PERINGKAT NEGERI

PERINGKAT SEKOLAH RENDAH

BIL. NAMA GURU NO. K/P GRED BIDANG ALAMAT SEKOLAH ALAMAT E-MEL NO. HP

12345

SENARAIKAN NAMA JURU LATIH UTAMA PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PERINGKAT NEGERIPERINGKAT SEKOLAH MENENGAHBIL. NAMA GURU NO. K/P GRED BIDANG ALAMAT SEKOLAH ALAMAT E-MEL NO. HP

12345

( Sila tambah nama sekolah mengikut keperluan daerah masing-masing)

Page 22: Senarai Semak Maklumat PPKI

SENARAIKAN NAMA GURU PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS/ GURU PENDIDIKAN KHAS YANG MEMPUNYAI SIJIL NPQEL PERINGKAT SEKOLAH RENDAH

BIL. NAMA GURU NO. K/P GRED BIDANG ALAMAT SEKOLAH ALAMAT E-MEL NO. HP TARIKH SIJIL12345

SENARAIKAN NAMA GURU PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS/ GURU PENDIDIKAN KHAS YANG MEMPUNYAI SIJIL NPQEL PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH

BIL. NAMA GURU NO. K/P GRED BIDANG ALAMAT SEKOLAH ALAMAT E-MEL NO. HP TARIKH SIJIL12345

( Sila tambah nama sekolah mengikut keperluan daerah masing-masing)

Page 23: Senarai Semak Maklumat PPKI

SENARAI NAMA MAKLUMAT GURU PENDIDIKAN KHAS YANG BERDAFTAR SEBAGAI PEMEGANG KAD OKUPERINGKAT SEKOLAH RENDAHBIL. NAMA GURU NO. K/P GRED BIDANG ALAMAT SEKOLAH ALAMAT E-MEL NO. HP NO. PENDAFTARAN KATEGORI OKU

12345

SENARAIKAN NAMA MAKLUMAT GURU PENDIDIKAN KHAS YANG BERDAFTAR SEBAGAI PEMEGANG KAD OKUPERINGKAT SEKOLAH MENENGAHBIL. NAMA GURU NO. K/P GRED BIDANG ALAMAT SEKOLAH ALAMAT E-MEL NO. HP NO. PENDAFTARAN KATEGORI OKU

12345

( Sila tambah nama sekolah mengikut keperluan daerah masing-masing)

Page 24: Senarai Semak Maklumat PPKI

SENARAI SEMAK MAKLUMAT PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MULAI JANUARI 2015JABATAN PENDIDIKAN NEGERI :……………………………………………..DATA BERAKHIR PADA :………………………………….

Arahan : Lengkapkan maklumat yang disediakan.

MAKLUMAT SEKOLAH MENENGAH

SEKOLAH JUMLAH MURID YANG MENDUDUKI PEPERIKSAAN PT3 JUM MURID JUM SEKOLAH

BIL

.

NA

MA

SEK

OLA

H

KO

D S

EKO

LAH

DA

ERA

H

BP BL DE PH SD MD PT3BP DE BL PH SD MD JUMLAH

L P L P L P L P L P L P L P

ADA

TIAD

A

BILANGAN MURID MENGIKUT KATEGORI (BP=MASALAH PEMBELAJARAN, BL=KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN, DE= KETIADAKUPAYAAN PENDENGARAN,

PH=KETIDAKUPAYAAN FIZIKAL, SD= KETIDAKUPAYAAN PERTUTURAN, MD=KETIDAKUPAYAAN PELBAGAI)

MBK

PPK

I YAN

G

TI

NGG

AL D

I AS

RAM

A

MEN

DAPA

T KH

IDM

AT B

ANTU

DA

RIPA

DA

PEGA

WAI

3PK

ASRA

MA

SPK

ASRA

MA

HA

RIAN

Page 25: Senarai Semak Maklumat PPKI

JUMLAH MURID YANG MENDUDUKI PEPERIKSAAN SPM

BP BL DE PH SD MD SPM

L P L P L P L P L P L P L P

JUMLAH MURID YANG MENDUDUKI PEPERIKSAAN STPM

BP BL DE PH SD MD STPML P L P L P L P L P L P L P

( Sila tambah nama sekolah mengikut keperluan daerah masing-masing)

BILANGAN MURID MENGIKUT KATEGORI (BP=MASALAH PEMBELAJARAN, BL=KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN, DE= KETIADAKUPAYAAN PENDENGARAN,

PH=KETIDAKUPAYAAN FIZIKAL, SD= KETIDAKUPAYAAN PERTUTURAN, MD=KETIDAKUPAYAAN PELBAGAI)

BILANGAN MURID MENGIKUT KATEGORI (BP=MASALAH PEMBELAJARAN, BL=KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN, DE= KETIADAKUPAYAAN PENDENGARAN,

PH=KETIDAKUPAYAAN FIZIKAL, SD= KETIDAKUPAYAAN PERTUTURAN, MD=KETIDAKUPAYAAN PELBAGAI)

Page 26: Senarai Semak Maklumat PPKI

JUM MURID TERLIBAT JUM KELAS PPKI

PENGLIBATAN MURID MULAI JANUARI 2014 -2015PENCAPAIAN / PENGIKTIRAFAN SAIZ KELAS PPKI

SUKAN KOKURIKULUM KESENIAN

SEKO

LAH

DAER

AH

NEG

ERI

KEBA

NGS

AAN

ANTA

RABA

NGS

A

SEKO

LAH

DAER

AH

NEG

ERI

KEBA

NGS

AAN

ANTA

RABA

NGS

A

SEKO

LAH

DAER

AH

NEG

ERI

KEBA

NGS

AAN

ANTA

RABA

NGS

A

1 BA

Y

2 BA

Y

3 BA

Y

JUM

LAH

KELA

S

(Nyatakan Nama MBK Yang Mencapai Prestasi Terbaik) Contoh : Johan, Naib Johan,

Ketiga.

KAED

AH

STAT

ION

Page 27: Senarai Semak Maklumat PPKI

JUM KES ADUAN JUM PROGRAM JENIS PENGIKTIRAFAN JUM MURID -PROGRAM KEMAHIRAN/TRANSISI JUM KEPERLUAN MURID

PROGRAM J-QAF

TIAD

A AD

UAN

ADA

TIAD

A

AKAD

EMIK

KOKU

RIKU

LUM

LAIN

-LAI

N

TIAD

A

TIAD

A AK

TIVI

TI

ADA

TIAD

A

MEN

CUKU

PI

KHIDMAT PELANGGAN ( STATUS ADUAN)

PROGRAM TERBAIK PPKI (BENCHMARK )

Nyatakan pengiktirafan diberi sama ada oleh

KPM/JPN/PPD/Sekolah

NYATAKAN NAMA AKTIVITI/ PROJEK YANG DILAKSANAKAN

KERJ

ASAM

A N

GO/S

YARI

KAT

BUKU

TEK

S AL

IRAN

P

ERDA

NA

ADA

& T

ELAH

SE

LESA

I

ADA

& T

IDAK

SE

LESA

I

ADA

& D

ALAM

PR

OSE

S

BILA

NGA

N

KELA

S

KEM

AHIR

AN

HIDU

P

SIJIL

KE

MAH

IRAN

M

ALAY

SIA

KEM

AHIR

AN

HIDU

P

PRO

GRAM

TR

ANSI

SI

SEBA

RAN

G PR

OJE

K KE

MAH

IRAN

Page 28: Senarai Semak Maklumat PPKI

JUM KEPERLUAN MURID JUM PPM JUM PPM JUM GURU JUM GURU JUM GURU

BEZA

OPS

YEN

PEN

DIDI

KAN

KHA

S

BUKA

N O

PSYE

N BE

ZA KURS

US

/BEN

GKEL

MEN

CUKU

PI

JUM

LAH

PPM

L PPE

RNAH

HAD

IR

JUM

LAH

GURU

L P

PERN

AH H

ADIR

ADA

BUKU

TEK

S AL

IRAN

P

ERDA

NA

BUKU

TEK

S PE

NDI

DIKA

N K

HAS

KURS

US/

BEN

GKEL

/TA

KLIM

AT

PERJ

AWAT

AN

SEBE

NAR

GU

RU

PEN

GISI

AN

PERJ

AWAT

AN

GURU

GURU

CEM

ERLA

NG

TIDA

K M

ENCU

KUPI

TIDA

K M

ENCU

KUPI

TIDA

K PE

RNAH

HA

DIR

TIDA

K PE

RNAH

HA

DIR

PER J

AWAT

AN

SEBE

NAR

PP

M

PEN

GISI

AN

PER J

AWAT

AN

PP

M

Page 29: Senarai Semak Maklumat PPKI

JUM GURU JUM GURU JUM GURU JUM GURUTO

KOH

GURU

GURU

INO

VASI

TIAD

A

ADA

TIAD

A

ADA

TIAD

A

ADA

TIAD

A

GURU

CEM

ERLA

NG

ANU

GERA

H PE

RKHI

DMAT

AN

CEM

ERLA

NG

Page 30: Senarai Semak Maklumat PPKI

LAPORAN ISU/MASALAH PERMOHONAN PROGRAM KHAS NAIKTARAF DAN PENYELENGGARAN SKOP KERJA: KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KECIL YANG LAIN (OS28000)

BIL NEGERI DUN DAERAH

( Sila tambah nama sekolah mengikut keperluan daerah masing-masing)

KATEGORI ( Bandar/Luar

Bandar)NAMA

SEKOLAH

SKOP KERJA ( Skop terperinci seperti Bil Bilik,

Bilik Khas, Asrama, Kantin, Dewam,

Tandas DLL)

Page 31: Senarai Semak Maklumat PPKI

LAPORAN ISU/MASALAH PERMOHONAN PROGRAM KHAS NAIKTARAF DAN PENYELENGGARAN SKOP KERJA: KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KECIL YANG LAIN (OS28000)

ANGGARAN KOS

ISU /MASALAH (Jika ada)

Nyatakan tindakan yang telah di ambil

oleh JPN.

Page 32: Senarai Semak Maklumat PPKI

SENARAI NAMA MAKLUMAT GURU CEMERLANG PENDIDIKAN KHAS

GURU SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS ( SPK : Rendah dan Menengah) )BIL NAMA GURU SEKOLAH DAERAH BIDANG GC

GURU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ( PPKI : Rendah dan Menengah )BIL NAMA GURU SEKOLAH DAERAH BIDANG GC

GURU PROGRAM PEMULIHAN KHASBIL NAMA GURU SEKOLAH DAERAH BIDANG GC

( Sila tambah nama sekolah mengikut keperluan daerah masing-masing)

GRED SEKARANG

GRED SEKARANG

GRED SEKARANG

Page 33: Senarai Semak Maklumat PPKI

SENARAI NAMA MAKLUMAT GURU CEMERLANG PENDIDIKAN KHAS

GURU SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS ( SPK : Rendah dan Menengah) )TARIKH DILANTIK GC NO TEL BIMBIT ALAMAT EMEL

GURU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ( PPKI : Rendah dan Menengah )TARIKH DILANTIK GC NO TEL BIMBIT ALAMAT EMEL

TARIKH DILANTIK GC NO TEL BIMBIT ALAMAT EMEL

Page 34: Senarai Semak Maklumat PPKI

MAKLUMAT ALIRAN PERDANA

NAMA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI : JABATAN PENDIDIKAN NEGE

DAERAH : DUNGUN

Tandakan (1) Di Ruang Yang DisediakanBIL NAMA MURID

TAHUN 2012123

TAHUN 2013123

TAHUN 2014123

TAHUN 20151 MUHAMMAD SYAZWAN FAIRUZI B SYSK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR2 MUHAMMAD HAKIM HAKIMI BIN TAH SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR3 WAN AMIEERUL ADLY BIN WAN ALI SK TEBIN SK KAMPUNG NYIOR4 MUHAMMAD FARID IQBAL BIN MOHDSK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR5 MUHAMMAD FAATIR BIN ALIAS SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR6 MOHAMMAD WALID BIN IMAM AFANDSK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR7 MOHAMMAD ILYASA BIN MOHAMMA SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR8 ZULKARNAIN ZULHILMI BIN ZULKIFLISK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR9 ABDUL RAHIM BIN MOHAMAD AMIN SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR

10 SUFAZIELA BINTI FAUZI SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR11 IZZAT FARHAN BIN IBRAHIM SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR12 MUHAMMAD SOLEHHUDIN BIN MOHDSK HJ NY SK KAMPUNG NYIO 1

DATA PENGESANAN PENEMPATAN MBK MELALUI PROGRAM

KELA

S IN

KLU

SIF

SEPE

NU

HNYA

KELA

S IN

KLU

SIF

SE

PARA

KATEGORI MBK YANG TELAH DISAHKAN

NAM

A SE

KOLA

H AS

AL

NAM

A SE

KOLA

H BA

RU

Page 35: Senarai Semak Maklumat PPKI

13 NOR ATIKAH BINTI JAAFAR SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR14 IHFAN SALEM BIN HARSANI SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR15 MUHAMMAD HAZIQ KHUSAIRY BIN MSK KAMPUSK KAMPUNG NYIO 116 MUHAMMAD IZHAM HAZIQ BIN MOH SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR17 NUR ATHIKAH BINTI AZMAN SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR18 NUR HAZWANI BINTI MOHD NASIR SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR19 MUHAMMAD DANISH HAIKAL BIN JA SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR20 SITI NUR AQILLA BINTI MAT RASID SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR21 MUHAMMAD AZIZUL BIN GHAZALI SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR22 MUHAMMAD SYAWAL SYAZWAN BIN SK KAMPUSK KAMPUNG NYIOR

( Sila tambah nama sekolah mengikut keperluan daerah masing-masing)

Tarikh Akhir Data Dikemaskini Pada :

Page 36: Senarai Semak Maklumat PPKI

ALIRAN PERDANA SEKOLAH PENDIDIKAN KHASPP

KI

DISL

EKSI

ALD BL BD JPN/PPD JPN/PPD

Tandakan (1) Di Ruang Yang Disediakan

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 20151 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA

DATA PENGESANAN PENEMPATAN MBK MELALUI PROGRAM OUTREACH

DALAM PROSES PENEMPATAN

BELUM DI AMBIL

TINDAKAN

KELA

S PE

MU

LIHA

N

KHAS

(sem

enta

ra)

Tandakan (1) Di Ruang Yang Disediakan

NYATAKAN JUSTIFIKASI/ ISU

NYATAKAN JUSTIFIKASI/

ISU

Page 37: Senarai Semak Maklumat PPKI

1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA1 1 TIADA TIADA

Tarikh Akhir Data Dikemaskini Pada :

DISAHKAN OLEH

……………………………