senarai semak instrumen pbs

of 49 /49
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENTAKSIRAN SEKOLAH IALAH PROSES MENGUMPUL MAKLUMAT YANG ASLI DAN BOLEH DIHARAP YANG DIRANCANG , DIBINA, DITADBIR, DIPERIKSA DAN DILAPOR OLEH GURU DI SEKOLAH. MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) BILANGAN DESKRIPTOR BAND 1 AYAT BACAAN 2 AYAT HAFAZAN 3 AYAT KEFAHAMAN 4 HADIS 5 JAWI 6 AKIDAH 7 IBADAH 8 SIRAH 9 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o Evidens 1

Upload: pdashidi

Post on 16-Apr-2015

197 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENTAKSIRAN SEKOLAH IALAH PROSES MENGUMPUL MAKLUMAT YANG ASLI DAN BOLEH DIHARAP YANG DIRANCANG , DIBINA, DITADBIR, DIPERIKSA DAN DILAPOR OLEH GURU DI SEKOLAH.

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)BILANGAN DESKRIPTOR BAND1 AYAT BACAAN2 AYAT HAFAZAN3 AYAT KEFAHAMAN4 HADIS5 JAWI6 AKIDAH7 IBADAH8 SIRAH9 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH

TAFSIRAN

o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.

o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.

o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.

o Evidens

Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor.

Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi dan ujian amali.

o1

Page 2: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

oo TAFSIRAN BAND

BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN

1 TAHUMurid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

2 TAHU DAN FAHAMMurid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada sesuatu situasi.

4TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

5

TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

6

TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

oo

2

Page 3: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

NAMA :_______________________________________TINGKATAN :_______________________________________ AYAT BACAANBil Ayat Bacaan (Surah al-Baqarah ayat 1-286 Band 1

D1E1Band 2D1E1

Band 3D1E1

Band 4D1E1

Band 5D1E1

Band 6D1E1

1 Pengukuhan Iqra/Qiraati/Al-Baghdadi

2 Surah al-Baqarah ayat 1-103 Surah al-Baqarah ayat 34-414 Surah al-Baqarah ayat 83-855 Surah al-Baqarah ayat 124-1296 Surah al-Baqarah ayat 168-1747 Surah al-Baqarah ayat 198-2038 Surah al-Baqarah ayat 219-2229 Surah al-Baqarah ayat-248-25010 Surah al-Baqarah ayat 262-26511 Surah a-Baqarah ayat-272-27412 Surah al-Baqarah ayat 284-286

TAFSIRAN BandBand Deskriptor Evidens1(Tahu)-Mengetahui asas membaca al-Quran.

B1D1Boleh membaca surah al-Baqarah ayat 1 – 286.

B1D1E1Membaca ayat-ayat bacaan daripada surahal-Baqarah mengikut bacaan guru.

2 (Tahu dan faham)

B2D1Boleh membaca surahal-Baqarah ayat 1–286 dengan betul.

B2D1E1Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan bimbingan guru.

3 Tahu, Faham dan boleh buat

B3D1Boleh membaca surahal-Baqarah ayat 1–286.dengan betul secara sendiri.

B3D1E1Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan betul tanpa bimbingan.

4Tahu, Faham dan boleh buat dengan beradab

B4D1Boleh membaca surah al-Baqarah ayat 1 – 286.dengan betul dan bertajwid.

B4D1E1Membaca ayat-ayat daripada surahal-Baqarah dengan betul, bertajwid dengan pemerhatian yang khusus kepada hukum nun sakinah dan tanwin.

5 Tahu, Faham dan boleh buat dengan beradab terpuji

B5D1 Boleh membaca surah al-Baqarah ayat 1 – 286 dengan betul, bertajwid dan lancar

B5D1E1Membaca ayat-ayat bacaan daripada surahal-Baqarah dengan betul, bertajwid dan lancar.

6Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab mithali

B6D1Boleh membaca surah al-Baqarah ayat 1 – 286 dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih.

B6D1E1Membaca ayat-ayat bacaan daripada surahal-Baqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih.

3

Page 4: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

AYAT HAFAZANBil Ayat hafazan Band 1

D2E1Band 2D2E1

Band 3D2E1

Band 4D2E1

Band 5D2E1

Band 6D2E1

1 Surah al-Baqarah ayat 1-52 Surah al-Baqarah ayat 2013 Surah al-Baqarah ayat 2554 Surah al-Baqarah ayat 2565 Surah al-Baqarah ayat 284-286

TAFSIRAN BandBand Deskriptor Evidens1(Tahu)-Mengetahui asas menghafaz al-Quran

B1D2Boleh menghafaz ayat-ayat dalam surah al-Baqarah.

B1D2E1Menghafaz kalimah serta potongan ayat daripada surah al-Baqarah:ayat 1 – 5ayat 201ayat 255ayat 256ayat 284 – 286

2 (Tahu dan faham)

B2D2Boleh menghafaz ayat-ayat dalam surah al-Baqarah dengan betul.

B2D2E1Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah iaitu:ayat 1 – 5ayat 201ayat 255ayat 256ayat 284 – 286

3 Tahu, Faham dan boleh buat

B3D2Boleh menghafaz ayat-ayat surahal-Baqarah dengan betul dan bertajwid.

B3D2E1Menghafaz ayat-ayat surah al-Baqarah dengan betul dan bertajwid iaitu:ayat 1 – 5ayat 201ayat 255ayat 256ayat 284 – 286

4Tahu, Faham dan boleh buat dengan beradab

B4D2Boleh menghafaz ayat-ayat tertentu dalam surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid dan lancar.

B4D2E1Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid dan lancar iaitu:ayat 1 – 5ayat 201ayat 255ayat 256ayat 284 – 286

5 Tahu, Faham dan boleh buat dengan beradab terpuji

B5D2Boleh menghafaz ayat-ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih.

B5D2E1Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih iaitu:ayat 1 – 5ayat 201ayat 255ayat 256ayat 284 – 286

6Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab mithali

B6D2Boleh menghafaz ayat-ayat tertentu dalam surah al-Baqarah dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan bertadwir.

B6D2E1Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan bertadwir:ayat 1 – 5ayat 201ayat 255ayat 256ayat 284 – 286

4

Page 5: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

AYAT KEFAHAMANBIL TAJUK BAND DESKRIPTOR EVIDENS TARIKH1

Surah al-Baqarah ayat 1-5 :Al-Quran menjana kecemerlangan hidup.

1

Boleh menunjukkan kefahaman isi kandungan ayat secara ringkas

B1D3

Mengia/mengeleng/diam dengan pergerakan badan atau memberi isyarat mengenai isi kandungan ayat.

B1D3E1

2B2D3E1

Boleh menyatakan maksud ayat-ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betulB2D3

Menyatakan isi kandungan ayat dengan betul secara ringkas

B2D3E1

3B3D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat

1.Al-Quran panduan hidup mukmin2.Konsep Takwa3.Ciri-ciri Mukmin bertakwa4.Kelebihan orang bertakwa5.Pengajaran ayat.B3D3

Mengamalkan isi kandungan ayat-ayatB3D3E1Instrumen: Semak

4B4D3E1

Boleh memahami isi kandungan ayat dengan betul.

1.Al-Quran panduan hidup mukmin2.Konsep Takwa3.Ciri-ciri Mukmin bertakwa4.Kelebihan orang bertakwa5.Pengajaran ayat.

B4D3

Memahami isi kandungan ayat dengan betul.

B4D3E1

Instrumen:LatihanSoal -jawab

5B5D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul dan istiqamah.1.Al-Quran panduan hidup mukmin2.Konsep Takwa3.Ciri-ciri Mukmin bertakwa4.Kelebihan orang bertakwa5.Pengajaran ayat.

B5D3

Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah.

B5D3E1

Insrumen:Pemerhatian

6B6D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.1.Al-Quran panduan hidup mukmin2.Konsep Takwa3.Ciri-ciri Mukmin bertakwa4.Kelebihan orang bertakwa5.Pengajaran ayat.

Mengamalkan isi kandungan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D3E1Instrumen:Amali

5

Page 6: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

B6D32

Surah al-Baqarah ayat 34-37: Mencontohi kepatuhan malaikat.

1B1D3E1

Boleh menunjukkankefahaman isi kandungan ayat secara ringkas

B1D3

Mengia/mengeleng/diam dengan pergerakan badan atau memberi isyarat mengenai isi kandungan ayat.B1D3E1

2B2D3E1

Boleh menyatakan maksud ayat-ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betul

B2D3

Menyatakan isi kandungan ayat dengan betul secara ringkasB2D3E1Instrumen : Soal Jawab

3B3D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat1.Al-Quran panduan hidup mukmin2.Konsep Takwa3.Ciri-ciri Mukmin bertakwa4.Kelebihan orang bertakwa5.Pengajaran ayat.B3D3

Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat

B3D3E1

Instrumen: Semak

4B4D3E1

Boleh memahami isi kandungan ayat dengan betul.1.Al-Quran panduan hidup mukmin2.Konsep Takwa3.Ciri-ciri Mukmin bertakwa4.Kelebihan orang bertakwa5.Pengajaran ayat.B4D3

Memahami isi kandungan ayat dengan betul.

B4D3E1

Instrumen:LatihanSoal -jawab

5B5D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul dan istiqamah.1.Al-Quran panduan hidup mukmin2.Konsep Takwa3.Ciri-ciri Mukmin bertakwa4.Kelebihan orang bertakwa5.Pengajaran ayat.

B5D3

Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah.

B5D3E1Insrumen:Pemerhatian

6B6D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.1.Al-Quran panduan hidup mukmin2.Konsep Takwa3.Ciri-ciri Mukmin bertakwa4.Kelebihan orang bertakwa5.Pengajaran ayat.

Mengamalkan isi kandungan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D3E1

Instrumen:Amali

6

Page 7: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

B6D3E1.

3

Surah al-Baqarah ayat 83: Berbudi dan berbakti cara hidup mukmin.

1B1D3E1

Boleh menunjukkankefahaman isi kandungan ayat secara ringkas

B1D3

Mengia/mengeleng/diam dengan pergerakan badan atau memberi isyarat mengenai isi kandungan ayat.B1D3E1Contoh Instrumen:Soal jawab

2B2D3E1

Boleh menyatakan maksud ayat-ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betul

B2D3

Menyatakan isi kandungan ayat dengan betul secara ringkas

B2D3E1

Instrumen : Soal Jawab

3B3D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat

1. Perintah Allah kepada Bani Israel

2. Cara berbakti kepada Ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim adan orang miskin

3. Kewajiban menunaikan solat dan mengeluarkan zakat

B3D3E1

Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat

B3D3E1

Instrumen: Semak

4B4D3E1

Boleh memahami isi kandungan ayat dengan betul.

1. Perintah Allah kepada Bani Israel

2. Cara berbakti kepada Ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim adan orang miskin

3. Kewajiban menunaikan solat dan mengeluarkan zakat

B4D3

Memahami isi kandungan ayat dengan betul.

B4D3E1

Instrumen:LatihanSoal -jawab

5B5D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul dan istiqamah.

1. Perintah Allah kepada Bani Israel

2. Cara berbakti kepada Ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim adan orang miskin

3. Kewajiban menunaikan solat dan

Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah.

B5D3E1

Insrumen:Pemerhatian

7

Page 8: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

mengeluarkan zakat

B5D3

6B6D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

1. Perintah Allah kepada Bani Israel

2. Cara berbakti kepada Ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim adan orang miskin

3. Kewajiban menunaikan solat dan mengeluarkan zakat

B6D3

Mengamalkan isi kandungan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D3E1Instrumen:Amali

4

Surah al-Baqarah ayat 155-156:Sabar menghadapi ujian Allah SWT

1B1D3E1

Boleh menunjukkankefahaman isi kandungan ayat secara ringkas

B1D3

Mengia/mengeleng/diam dengan pergerakan badan atau memberi isyarat mengenai isi kandungan ayat.

B1D3E1

Contoh Instrumen:Soal jawab

2B2D3E1

Boleh menyatakan maksud ayat-ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betul

B2D3

Menyatakan isi kandungan ayat dengan betul secara ringkasB2D3E1

Instrumen : Soal Jawab

3B3D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat

1. Bentuk ujian Allah2. Hikmah ujian kepada

manusia3. Konsep

Innalillahiwainnailaihirajiun

B3D3

Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat

BED3E1

Instrumen: Semak

4B4D3E1

Boleh memahami isi kandungan ayat dengan betul.

1. Bentuk ujian Allah2. Hikmah ujian kepada

manusia3. Konsep

Innalillahiwainnailaihirajiun

B4D3

Memahami isi kandungan ayat dengan betul.

B4D3E1

Instrumen:LatihanSoal -jawab

8

Page 9: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

5B5D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul dan istiqamah.

1. Bentuk ujian Allah2. Hikmah ujian kepada

manusia3. Konsep

Innalillahiwainnailaihirajiun

B2D3

Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah.

B5D3E1

Insrumen:Pemerhatian

6B6D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

1. Bentuk ujian Allah2. Hikmah ujian kepada

manusia3. Konsep

Innalillahiwainnailaihirajiun

B6D3

Mengamalkan isi kandungan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D3E1

Instrumen:Amali

5 Surah al-Baqarah ayat 168:Makanan yang halal dan haram menurut Islam

1B1D3E1

Boleh menunjukkankefahaman isi kandungan ayat secara ringkas

B1D3

Mengia/mengeleng/diam dengan pergerakan badan atau memberi isyarat mengenai isi kandungan ayat.B1D3E1

Contoh Instrumen:Soal jawab

2B2D3E1

Boleh menyatakan maksud ayat-ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betul

B2D3

Menyatakan isi kandungan ayat dengan betul secara ringkas

B2D3E1

Instrumen : Soal Jawab

3B3D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat

1. Ciri-ciri makanan halal dan haram

2. Makanan seimbangB3D3

Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat

B3D3E1

Instrumen: Senarai Semak

4B4D3E1

Boleh memahami isi kandungan ayat dengan betul.

1. Ciri-ciri makanan halal dan haram

2. Makanan seimbang

Memahami isi kandungan ayat dengan betul.

B4D3E19

Page 10: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

B4D3Instrumen:LatihanSoal -jawab

5B5D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul dan istiqamah.

1. Ciri-ciri makanan halal dan haram

2. Makanan seimbang

B5D3

Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah.

B5D3E1

Insrumen:Pemerhatian

6B6D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

1. Ciri-ciri makanan halal dan haram

2. Makanan seimbang

B6D3

Mengamalkan isi kandungan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D3E1

Instrumen:Amali6

Surah al_Baqarah ayat 209:Kepentingan doa dalam kehidupan

1B1D3E1

Boleh menunjukkankefahaman isi kandungan ayat secara ringkas

B1D3

Mengia/mengeleng/diam dengan pergerakan badan atau memberi isyarat mengenai isi kandungan ayat.

B1D3E1

Contoh Instrumen:Soal jawab

2B2D3E1

Boleh menyatakan maksud ayat-ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betul

B2D3

Menyatakan isi kandungan ayat dengan betul secara ringkas

B2D3E1Instrumen : Soal Jawab

3B3D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat

1. Maksud Doa2. Perbezaan kebaikan di

dunia dan kebikan di akhirat

3. Adab berdoa4. Hikmah berdoa

B3D3

Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat

B3D3E1

Instrumen: Semak

4B4D3E1

Boleh memahami isi kandungan ayat dengan betul.

1. Maksud Doa2. Perbezaan kebaikan di

dunia dan kebikan di akhirat

3. Adab berdoa4. Hikmah berdoa

B4D3

Memahami isi kandungan ayat dengan betul.

B4D3E1

Instrumen:LatihanSoal -jawab

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul

Menyatakan isi kandungan ayat daripada

10

Page 11: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

5B5D3E1

dan istiqamah.1. Maksud Doa2. Perbezaan kebaikan di

dunia dan kebikan di akhirat

3. Adab berdoa4. Hikmah berdoa

B5D3

surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah.

B5D3E1

Insrumen:Pemerhatian

6B6D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

1. Maksud Doa2. Perbezaan kebaikan di

dunia dan kebikan di akhirat

3. Adab berdoa4. Hikmah berdoa

B6D3

Mengamalkan isi kandungan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D3E1

Instrumen:Amali

7Surah al-Baqarah ayat 219: Arak dan judi memusnahkan kehidupan

1B1D3E1

Boleh menunjukkankefahaman isi kandungan ayat secara ringkasB1D3

Mengia/mengeleng/diam dengan pergerakan badan atau memberi isyarat mengenai isi kandungan ayat.

B1D3E1

Contoh Instrumen:Soal jawab

2B2D3E1

Boleh menyatakan maksud ayat-ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betul

B2D3

Menyatakan isi kandungan ayat dengan betul secara ringkas

B2D3E1Instrumen : Soal Jawab

3B3D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat

1. Maksud arak dan judi2. Hukuman ke atas

peminum arak dan penjudi

3. Keburukan arak dan judi

B3D3E1

Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat

B3D3E1

Instrumen: Semak

4B4D3E1

Boleh memahami isi kandungan ayat dengan betul.

1. Maksud arak dan judi2. Hukuman ke atas

peminum arak dan penjudi

3. Keburukan arak dan judi

4. B4D3

Memahami isi kandungan ayat dengan betul.

B4D3E1

Instrumen:LatihanSoal -jawab

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul

Menyatakan isi kandungan ayat daripada

11

Page 12: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

5B5D3E1

dan istiqamah.

1. Maksud arak dan judi2. Hukuman ke atas

peminum arak dan penjudi

3. Keburukan arak dan judi

B5D3

surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah.

B5D3E1

Insrumen:Pemerhatian

6B6D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

1. Maksud arak dan judi2. Hukuman ke atas

peminum arak dan penjudi

3. Keburukan arak dan judi

B6D3

Mengamalkan isi kandungan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D3E1

Instrumen:Amali

8

Surah al-Baqarah ayat 255:Keagungan dan kekuasaan Allah SWT.

1B1D3E1

Boleh menunjukkankefahaman isi kandungan ayat secara ringkas

B1D3

Mengia/mengeleng/diam dengan pergerakan badan atau memberi isyarat mengenai isi kandungan ayat.

B1D3E1Contoh Instrumen:Soal jawab

2B2D3E1

Boleh menyatakan maksud ayat-ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betul

B2D3E1

Menyatakan isi kandungan ayat dengan betul secara ringkas

B2D3E1Instrumen : Soal Jawab

3B3D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat

1. Tanda-tanda keagungan Allah SWT.

2. Kelebihan mengamalkan ayat kursi

B3D3

Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat

B3D3E1

Instrumen: Senarai Semak

4B4D3E1

Boleh memahami isi kandungan ayat dengan betul.

1. Tanda-tanda keagungan Allah SWT.

2. Kelebihan mengamalkan ayat kursi

B4D3

Memahami isi kandungan ayat dengan betul.

B4D3E1

Instrumen:LatihanSoal –jawab

5

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul dan istiqamah.

Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dengan

12

Page 13: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

B5D3E1 1. Tanda-tanda keagungan Allah SWT.

2. Kelebihan mengamalkan ayat kursi

B5D3

betul dan istiqamah.

B5D3E1Insrumen:Pemerhatian

6B6D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

1. Tanda-tanda keagungan Allah SWT.

2. Kelebihan mengamalkan ayat kursi

3. B6D3

Mengamalkan isi kandungan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D3Instrumen:Amali

9

Surah Al-Baqarah ayat 256:Berpegang teguh dengan ajaran Agama Allah SWT

1B1D3E1

Boleh menunjukkankefahaman isi kandungan ayat secara ringkas

B1D3

Mengia/mengeleng/diam dengan pergerakan badan atau memberi isyarat mengenai isi kandungan ayat.

B1D3E1Contoh Instrumen:Soal jawab

2B2D3E1

Boleh menyatakan maksud ayat-ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betul

B2D3

Menyatakan isi kandungan ayat dengan betul secara ringkas

B2D3E1Instrumen : Soal Jawab

3B3D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat

1. Konsep Taghrut2. Maksud Taghrut3. Amalan menyamai

Sifat Taghrut4. Islam agama benar5. Tanggungjawab

berdakwah

B3D3

Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat

B3D3E1Instrumen: Semak

4B4D3E1

Boleh memahami isi kandungan ayat dengan betul.

1. Konsep Taghrut2. Maksud Taghrut3. Amalan menyamai

Sifat Taghrut4. Islam agama benar5. Tanggungjawab

berdakwahB4D3

Memahami isi kandungan ayat dengan betul.

B4D3E1Instrumen:LatihanSoal -jawab

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul

Menyatakan isi kandungan ayat daripada

13

Page 14: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

5B5D3E1

dan istiqamah.1. Konsep Taghrut2. Maksud Taghrut3. Amalan menyamai

Sifat Taghrut4. Islam agama benar5. Tanggungjawab

berdakwahB5D3

surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah.

B5D3E1

Insrumen:Pemerhatian

6B6D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

1. Konsep Taghrut2. Maksud Taghrut3. Amalan menyamai

Sifat Taghrut4. Islam agama benar5. Tanggungjawab

berdakwah

B6D3

Mengamalkan isi kandungan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D3E1Instrumen:Amali

10

Surah al-Baqarah ayat 284-286: Sifat-sifat Allah SWT.

1B1D3E1

Boleh menunjukkankefahaman isi kandungan ayat secara ringkasB1D3

Mengia/mengeleng/diam dengan pergerakan badan atau memberi isyarat mengenai isi kandungan ayat.B1D3E1

Contoh Instrumen:Soal jawab

2B2D3E1

Boleh menyatakan maksud ayat-ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betulB2D3

Menyatakan isi kandungan ayat dengan betul secara ringkasB2D3E1Instrumen : Soal Jawab

3B3D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat

1. Maksud Amalan zahir dan batin

2. Perbezaan amalan zahir dan batin

3. Beriman kepada hisabB3D3

Mengamalkan isi kandungan ayat-ayatB3D3E1Instrumen: Semak

4B4D3E1

Boleh memahami isi kandungan ayat dengan betul.

1. Maksud Amalan zahir

Memahami isi kandungan ayat dengan betul.

14

Page 15: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

dan batin2. Perbezaan amalan

zahir dan batinBeriman kepada hisabB4D3

B4D3E1Instrumen:LatihanSoal –jawab

5B5D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul dan istiqamah.

1. Maksud Amalan zahir dan batin

2. Perbezaan amalan zahir dan batin

Beriman kepada hisabB5D3

Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah.B5D3E1

Insrumen:Pemerhatian

6B6D3E1

Boleh mengamalkan isi kandungan ayat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D31. Maksud Amalan zahir

dan batin2. Perbezaan amalan

zahir dan batinBeriman kepada hisab

Mengamalkan isi kandungan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.B6D3E1

Instrumen:Amali

HADIS

BIL TAJUK DESKRIPTOR EVIDENS BAND BAND /TARIKH

1 PENGENALAN Hadis B1D4Mengetahui asas pengenalan hadis.

B1D4E1Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) memberi isyarat atau menyatakan:Pengertian hadis.Hadis sebagai sumber hukumMenyatakan perbezaan hadis dan

Band 1Tahu

15

Page 16: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

al-Quran.

B2D4Memahami asas pengenalan hadis

B2D4E1Boleh menyatakanmaksud hadis al-Aqwal dan al-Af’alMenerangkan syarat-syarat perawi hadis

Band 2Tahu dan faham

B3D4Memahami asas pengenalan hadis.

B3D4E1Menyatakan perbezaan hadis nabawi, hadis qudsi dan al-Quran.

Band 3Tahu, faham, dan boleh buat

2 Al-Quran dan Hadis panduan hidup mukmin

B1D5Boleh menunjukkan kefahaman isi kandungan hadis pilihan secara ringkas.

B1D5E1Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isi secara ringkas isi kandungan:Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin.

Band 1Tahu

B2D5Boleh menyatakan maksud hadistertentu dengan betul.

B2D5E1Boleh menyatakan isi kandungan:Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin.

Band 2Tahu dan faham

B3D5Boleh memahami isi kandungan hadis pilihan.

1. Berpegang teguh dengan ajaran al-Quran dan hadis

2. Berusaha memahami al-Quran dan hadis

3. Akibat mempersendakan dan menolak ajaran al-Quran dan hadis

B3D5E1Menjelaskan isi kandungan :Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

B4D4Boleh memahami isi kandungan hadis pilihan dengan betul.

1. Berpegang teguh dengan ajaran al-Quran dan hadis

2. Berusaha memahami al-Quran dan hadis

3. Akibat mempersendakan dan menolak ajaran al-Quran

B4D4E1Menyatakan isi kandungan hadis dengan betul.Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

16

Page 17: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

dan hadis

B5D4Boleh mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul dan istiqamah.

1. Berpegang teguh dengan ajaran al-Quran dan hadis

2. Berusaha memahami al-Quran dan hadis

3. Akibat mempersendakan dan menolak ajaran al-Quran dan hadis

B5D4E1Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul dan istiqamah:Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D4Boleh mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

1. Berpegang teguh dengan ajaran al-Quran dan hadis

2. Berusaha memahami al-Quran dan hadis

3. Akibat mempersendakan dan menolak ajaran al-Quran dan hadis

B6D4E1Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan hidup Mukmin.

Band 6Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

3 Ilmu pengetahuan asas kejayaan

B1D5Boleh menunjukkan kefahaman isi kandungan hadis pilihan secara ringkas.

B1D5E1Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isi secara ringkas isi kandungan:Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu

Band 1Tahu

B2D5Boleh menyatakan maksud hadistertentu dengan betul.

B2D5E1Boleh menyatakan isi kandungan:Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu

Band 2Tahu dan faham

17

Page 18: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

B3D5Boleh memahami isi kandungan hadis pilihan.

1. Berusaha menjadi orang yang berilmu , menuntut ilmu dan orang yang cintakan ilmu

2. Mengelak diri daripada termasuk golongan kelima

B3D5E1Menjelaskan isi kandungan :Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

B4D4Boleh memahami isi kandungan hadis pilihan dengan betul.

1. Berusaha menjadi orang yang berilmu , menuntut ilmu dan orang yang cintakan ilmu

2. Mengelak diri daripada termasuk golongan kelima

B4D4E1Menyatakan isi kandungan hadis dengan betul.Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

B5D4Boleh mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul dan istiqamah.

1. Berusaha menjadi orang yang berilmu , menuntut ilmu dan orang yang cintakan ilmu

2. Mengelak diri daripada termasuk golongan kelima

B5D4E1Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul dan istiqamah:Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D4Boleh mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

1. Berusaha menjadi orang yang berilmu , menuntut ilmu dan orang yang cintakan ilmu

2. Mengelak diri daripada termasuk golongan kelima

B6D4E1Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu

Band 6Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

18

Page 19: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

ULUM SYARIAH

AKIDAHB1D6

BIL TAJUK DESKRIPTOR EVIDENS BAND BAND/TARIKH1 Tajuk:Konsep

AkidahTajuk:Konsep AkidahB1D6Mengetahui asas dan konsep akidah

B1D6E1Menyatakan pengertian akidah.

.

Band 1Tahu

Tajuk:Konsep akidah

B2D6Boleh memahami konsep dan asas akidah.

B2D6E1Menyatakan ciri-ciri akidah yang betul dan akidah yang salah.

B2D6E2Menyatakan tujuan mempelajari ilmu akidah.

Band 2Tahu dan faham

19

Page 20: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

2 Asas Akidah Islam

B1D6Mengetahui asas dan konsep akidah

. B1D6E2Menyatakan sumber utama akidah Islamiah.

Band 1Tahu

B2D6Boleh memahami konsep dan asas akidah.

B2D6E3Menyatakan empat aspek akidah Islamiah.

Band 2Tahu dan faham

B3D6Memahami konsep dan asas akidah.

B3D6E1Menyenaraikan perkara-perkara yang merosakkan akidah.

B3D6E2Menyenaraikan perkara-perkara yang memantapkan akidah.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat.

Tajuk: Asas akidah IslamiahB4D5Boleh memahami konsep dan asas akidah dengan betul.

B4D5E1Menyatakan perkara-perkara yang boleh memantapkan akidah.

B4D5E2Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab.

Tajuk:Asas akidah islam

B5D5Boleh menghayati konsep dan asas akidah dengan betul dan istiqamah

B5D5E1Melakukan perkara yang memantapkan akidah secara berterusan.

B5D5E2Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah secara berterusan.

B5D5E3Melakukan amalan-amalan sunat sebagai usaha memantapkan iman.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

Tajuk: Asas akidah IslamB6D5Boleh menghayati konsep dan asas akidah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D5E1Melakukan perkara yang memantapkan akidah secara berterusan dan boleh dicontohi.

B6D5E2Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah secara berterusan dan boleh dicontohi.

B6D5E3Melakukan amalan-amalan sunat sebagai usaha memantapkan iman secara berterusan.

Band 6Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

3 Konsep muslim dan mukmin

Tajuk:Konsep muslim dan mukmin

B1D8

B1D8E1Menyatakan maksud islam, iman dan ihsan.

Band 1Tahu

20

Page 21: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Mengetahui konsep mukmin dan muslim.

Tajuk: Konsep muslim dan mukminB2D8Boleh memahami konsep muslim dan mukmin.

B2D8E1Menyatakan maksud muslim dan mukmin.

Band 2Tahu dan faham

Tajuk:Konsep muslim dan mukminB3D8Memahami konsep muslim dan mukmin.

B3D8E1Menyenaraikan sifat-sifat muslim dan mukmin.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

Tajuk: Konsep muslim dan mukmin.B4D7Menghayati konsep muslim dan mukmin dengan betul.

B4D7E1Menunjukkan usaha mempertingkatkan diri menjadi muslim yang mukmin.

Band 4Tahu, faham,dan boleh buat

B5D7Menghayati konsep muslim dan mukmin dengan betul dan istiqamah.

B5D7E1Menunjukkan usaha mempertingkatkan diri menjadi muslim yang mukmin secara istiqamah.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

Tajuk: B6D7Menghayati konsep muslim dan mukmin dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D7E1Mempamerkan imej muslim yang mukmin.

Band 6Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

4 Rukun Iman teras akidah Islam

Tajuk: Rukun Iman teras akidah Islam

B1D7Mengetahui akidah berteraskan rukun iman.

B1D7E1Menyatakan rukun iman.

Band 1Tahu

Tajuk: Rukun Iman teras akidah islamiahB3D7Memahami akidah berteraskan rukun iman.

B3D7E1Menyenaraikan akibat tidak mempercayai rukun iman.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

Tajuk:Konsep muslim dan mukmin.B4D6Memahami akidah berteraskan rukun iman dengan betul.

B4D6E1Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman dengan betul.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab.

Tajuk:Rukun Iman teras akidah islam.B5D6Boleh menghayati akidah berteraskan rukun iman dengan betul dan istiqamah.

B5D6E1Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman dengan betul dan istiqamah.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

Tajuk: Rukun Iman teras akidah Islam.B6D6Boleh menghayati akidah berteraskan rukun iman dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D6E1Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

Band 6Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

5 Dalil kewujudan

Tajuk:Dalil kewujudan Allah SWT.B1D9

B1D9E1Menyebut bukti kewujudan

Band 1Tahu

21

Page 22: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Allah SWT. Mengetahui dalil kewujudan Allah SWT

Allah SWT dan keesaan-Nya melalui alam syahadah (nyata).

Tajuk: Dalil kewujudan Allah SWT.B2D9Boleh memahami dalil kewujudan Allah SWT.

B2D9E1Menyatakan dalil akli tentang kewujudan Allah SWT.

Band 2Tahu dan faham

Tajuk: Dalil kewujudan Allah SWT.

B3D9Memahami dalil kewujudan Allah SWT.

B3D9E1Menyatakan dalil nakli tentang kewujudan Allah SWT.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

Tajuk: Dalil kewujudan allah SWT.B4D8Menghayati dalil kewujudan Allah SWT dengan betul.

B4D8E1Menjelaskan bukti kewujudan Allah SWT dan keesaan-Nya melalui alam syahadah.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat

Tajuk: dalil kewujudan Allah SWT.B5D8Menghayati dalil kewujudan Allah SWT dengan betul dan istiqamah.

B5D8E1Menunjukkan kesyukuran melalui perkataan , perlakuan dan keyakinan bahawa Allah SWT itu wujud.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

Tajuk: dalil kewujudan allah SWT . B6D8Menghayati dalil kewujudan Allah SWT dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D8E1Mempamerkan sikap taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.

Band 6Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

IBADAHBIL TAJUK DESKRIPTOR EVIDENS BAND BAND/

TARIKH1 FARDU AIN

DAN FARDU KIFAYAH

B1D10Mengetahui konsep fardu ain dan fardu kifayah.

B1D10E1Menyebut pengertian:fardu ainfardu kifayah

Band 1Tahu

1.Konsep Fardu Ain dan Fardu Kifayah

B2D10Memahami konsep fardu ain dan fardu kifayah.

B2D10E1Memberi contoh:fardu ainfardu kifayah

Band 2Tahu dan faham

2.Kepentingan fardu Ain dan Fardu Kifayah

B3D10Melaksanakan fardu ain dan fardu kifayah.

B3D10E1Menjelaskan perbezaanantara fardu ain dan fardu kifayah.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

22

Page 23: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

B4D9Melaksanakan fardu ain dan fardu kifayah dengan betul

B4D9E1Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab.

B5D9Melaksanakan fardu ain dan fardu kifayah dengan betul dan istiqamah

B5D9E1Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan seharian secara berterusan.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D9Melaksanakan fardu ain dan fardu kifayah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi

B6D9E1Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan seharian secara berterusan dan boleh dicontohi.

Band 6

Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

2 Tajuk:Bersuci Asas Kebnersihan

. B1D11Mengetahui konsep bersuci

B1D11E2Menyebut pengertian najis.

Band 1Tahu

:Bersuci daripada najis

B2D11Memahami konsep bersuci

B2D11E1Boleh mengenal pasti:jenis-jenis najis

Band 2Tahu dan faham

B3D11Melaksanakan konsep bersuci.

B3D11E1Menunjukkan kebolehan:Membezakan jenis-jenis najis dan cara-cara menyucikannya.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

B4D10Memahami konsep bersucidengan betul

B4D10E1Melakukan konsep bersuci dengan:melaksanakan cara bersuci daripada najis dengan betul.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab.

B5D10Melaksanakan konsep bersuci dengan betul

B5D10E1Melaksanakan konsep bersuci dengan:Sentiasa menjaga kesihatan dan mengamalkan cara hidup sihat.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D10Melaksanakan konsep bersucidengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi

B6D10E1Melaksanakan konsep bersuci dengan:Sentiasa memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat serta boleh dicontohi.

Band 6

Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

3 Tajuk:Istinjak B1D11Mengetahui konsep bersuci.

B1D11E3Menyebut pengertian dan hukum istinjak.

Band 1tahu

B2D11Memahami konsep bersuci.

B2D11E1Boleh mengenal pasti:alat-alat istinjak

Band 2Tahu dan faham.

B3D11Melaksanakan konsep bersuci.

B3D11E1Menunjukkan kebolehan:Menyenaraikan syarat-syarat istinjak dengan benda-benda kesat.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat.

B4D10 B4D10E1 Band 4

23

Page 24: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Memahami konsep bersucidengan betul.

Melakukan konsep bersuci dengan:melaksanakan cara-cara istinjak menggunakan alat-alat istinjak.

Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab..

B5D10Melaksanakan konsep bersuci dengan betul

B5D10E1Melaksanakan konsep bersuci dengan:Menjelaskan implikasi orang yang tidak beristinjak dengan betul.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D10Melaksanakan konsep bersucidengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi

B6D10E1Melaksanakan konsep bersuci dengan:Sentiasa memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat serta boleh dicontohi.

Band 6

Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

4 Tajuk:Wuduk

B1D11Mengetahui konsep bersuci

B1D11E4Menyebut pengertian dan hukum berwuduk.

Band 1Tahu

B2D11Memahami konsep bersuci

B2D11E2Menyatakan anggota wudukMenyenaraikan rukun wuduk

Band 2Tahu dan faham.

B3D11Melaksanakan konsep bersuci.

B3D11E1Menunjukkan kebolehan:Melafazkan niat wuduk.Mengamalkan perlakuan wuduk.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat.

B4D10Memahami konsep bersucidengan betul.

B4D10E1Melakukan konsep bersuci dengan:melakukan perlakuan dalam wuduk dengan betul mengikut urutan.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab..

B5D10Melaksanakan konsep bersuci dengan betul

B5D10E1Melaksanakan konsep bersuci dengan:Mengaplikasikan wuduk dalam kehidupan seharian dan mengamalkan adab ketika berwuduk.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D10Melaksanakan konsep bersucidengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D10E1Melaksanakan konsep bersuci dengan:Melakukan perlakuan wuduk dengan sempurna dan boleh diicontohi.

Band 6Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

5 Mandi B1D11 B1D11E5 Band 1

24

Page 25: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Mengetahui konsep bersuci Menyebut pengertian mandi dan bahagian mandi.

Tahu.

B2D11Memahami konsep bersuci.

B2D11E3Menyebut sebab wajib mandi.

Band 2Tahu dan faham.

B3D11Melaksanakan konsep bersuci.

B3D11E1Menunjukkan kebolehan:Melaksanakan mandi wajib dengan melafaz niat mandi wajib.Menyenaraikan perkara sunat ketika mandi wajib.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat.

B4D10Memahami konsep bersucidengan betul.

B4D10E1Melakukan konsep bersuci dengan: melakukan mandi wajib dengan betul mengikut urutan.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab.

B6D10Melaksanakan konsep bersucidengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D10E1Melaksanakan konsep bersuci dengan:Membimbing rakan melakukan mandi wajib dengan sempurna.

Band 6

Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

6 Tayamum B1D11Mengetahui konsep bersuci.

B1D11E6Menyebut pengertian dan hukum bertayamum.

Band 1Tahu

B2D11Memahami konsep bersuci.

B2D11E4Menyebut anggota bertayamum dan alat tayamum.

Band 2Tahu dan Faham

B3D11Melaksanakan konsep bersuci.

B3D11E1Menunjukkan kebolehan:Melaksanakan tayamum dengan lafaz niat tayamum.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

B4D10Memahami konsep bersucidengan betul.

B4D10E1Melakukan konsep bersuci dengan:melaksanakan tayamum dengan betul.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab.

B5D10Melaksanakan konsep bersuci dengan betul

B5D10E1Melaksanakan konsep bersuci dengan: Melakukan tayamum dengan betul.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji

B6D10Melaksanakan konsep bersucidengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi

B6D10E1Melaksanakan konsep bersuci dengan:Simulasi tayamum dengan sempurna

Band 6Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

25

Page 26: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

7 Samak B1D11Mengetahui konsep bersuci.

B2D11Memahami konsep bersuci

B1D11E7Menyebut pengertian dan hukum samak.

B2D11E5Menyebut alat-alat samak.

Band 1Tahu

Band 2Tahu dan faham

B3D11Melaksanakan konsep bersuci.

B3D11E1Menunjukkan kebolehan:Melakukan samak.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

B4D10Memahami konsep bersucidengan betul

B4D10E1Melakukan konsep bersuci dengan:melakukan samak dengan betul dan boleh menyatakan perbezaan cara-cara sertu dan samak.

Band 4Tahu, faham, boleh buat dengan beradab.

B5D10Melaksanakan konsep bersuci dengan betul dan istiqamah

B5D10E1Melaksanakan konsep bersuci dengan:Melakukan samak dengan betul.

Band 5Tahu, faham, boleh buat beradab terpuji.

B6D10Melaksanakan konsep bersucidengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D10E1Melaksanakan konsep bersuci dengan: Melakukan samak dan sertu dengan sempurna dan boleh dicontohi.

Band 6

Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

8 Hikmah bersuci dalam kehidupan individu dan masyarakat.

B2D11Memahami konsep bersuci.

B2D11E6Menyenaraikan penyakit-penyakit yang berpunca dari amalan yang mengabaikan kebersihan diri dan alam sekitar.

Band 2Tahu dan faham

9 Solat Mengetahui konsep solat dan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin.B1D12

B1D12E1Menyebut pengertian solat.

B1D12E2Menyebut hukum menunaikan solat.

Band 1Tahu

Solat Fardu B2D12Memahami konsep solat dan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin.

B2D12E1Menyatakan waktu-waktu solat fardu.

Band 2Tahu dan faham

B3D12Memahami perlakuan solat dan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin.

B3D12E1Tunjuk cara melakukan solat contoh: sujud.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

B4D11Memahami perlakuan dalam solat

B4D11E1Membaca bacaan–bacaan dalam solat dengan betul.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan

26

Page 27: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

dengan betul.B4D11E2Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan.

beradab

B5D11Melaksanakan perlakuan dalam solatdengan betul dan istiqamah

B5D11E1Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan dan istiqamah.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D11Melaksanakan perlakuan dalam solatdengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi

B6D11E1Menjadikan solat sebagai keperluan hidup dengan sempurna istiqamah, dan boleh dicontohi.

Band 6

Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

10 Khusyuk Solat dan kesannya kepada kehidupan mukmin.

Mengetahui konsep solat dan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin.B1D12

B1D12E3Menyebut pengertian khusyuk solat.

Band 1Tahu

B2D12Memahami konsep solat dan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin.

B2D12E2Menyatakan perkara-perkara yang membawa khusyuk dalam solat.

Band 2Tahu dan faham

B3D12Memahami perlakuan solat dan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin.

B3D12E2Menerangkan perkara-perkara yang boleh menghalang khusyuk ketika solat.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

11 Tuntutan solat berjemaah

B1D13Mengetahui tuntutan solat berjemaah.

B1D13E1Menyebut pengertian solat berjemaah dan hukum melaksanakan solat berjemaah.

Band 1Tahu

B2D13Memahami tuntutan solat berjemaah.

B2D13E1Menyatakan kedudukan imam dan makmum.

B2D13E2Menyatakan syarat-syarat menjadi imam dan makmum.

Band 2Tahu dan faham.

B3D13Memahami perlakuan solat berjemaah.

B3D13E1Tunjuk cara solat berjemaah:kedudukan imam dan makmummakmum masbuk dan muafik

Band 3Tahu, faham dan boleh buat.

27

Page 28: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

B4D12Memahami cara solat berjemaah dengan betul.

B4D12E1Mengamalkan solat berjemaah bersama rakan di sekolah.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab..

B5D12Melaksanakan solat berjemaah dengan betul dan istiqamah.

B5D12E1Dikenal pasti sebagai seseorang yang layak menjadi imam.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D12Melaksanakan solat berjemaah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi

B6D12E1Menjadi imam solat berjemaah dengan sempurna istiqamah, dan boleh dicontohi.

Band 6

Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

12 Solat Jumaat B1D14Mengetahui tentang solat Jumaat.

B1D14E1Menyebut pengertian solat Jumaat, hukum menunaikan solat Jumaat

Band 1Tahu

1. Konsep Solat Jumaat

B2D14Memahami solat Jumaat

B2D14E1Menyenaraikan keistimewaan hari Jumaat.

B2D14E2Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat.

Band 2Tahu dan faham

B3D14Memahami solat Jumaat

B3D14E1Menyatakan cara melakukan solat Jumaat secara lisan.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

B4D13Memahami perlakuan dalam solat Jumaat dengan betul.

B4D13E1Membezakan antara solat fardu Jumaat dengan solat fardu zuhur.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab.

B5D13Melaksanakan perlakuan dalam solat Jumaat dengan betul dan istiqamah

B5D13E1Menjelaskan perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D13Melaksanakan perlakuan dalam solat jumaat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi

B6D13E1Menghuraikan perbezaan kaedah antara golongan mastautin, bermukim dan musafir dalam solat Jumaat

Band 6

Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

13 2. Khutbah Jumaat

B1D14Mengetahui tentang solat Jumaat.

B1D14E2Menyebut pengertian khutbah Jumaat dan hukum membaca khutbah Jumaat.

Band 1Tahu

B2D14Memahami solat Jumaat

B2D14E3Menyenaraikan tiga syarat sah khutbah Jumaat.

B3D14Memahami solat Jumaat

B3D14E3Menyatakan rukun khutbah Jumaat.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

28

Page 29: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

14 .3. Adab Makmum Solat Jumaat

B2D14Memahami solat Jumaat

B2D14E4Menyenaraikan tiga adab semasa beradadi masjid.

Band 2Tahu dan faham

B3D14Memahami solat Jumaat

B3D14E2Melaksanakan adab makmum solat Jumaat.

Band 3Tahu, faham dn boleh buat

B4D13Memahami perlakuan dalam solat Jumaat dengan betul

B4D13E2Menjelaskan adab makmum sebelum, semasa dan selepas solat Jumaat.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

B5D13Melaksanakan perlakuan dalam solat Jumaat dengan betul dan istiqamah

B5D13E2Melazimi membaca doa dan zikir pada hari Jumaat.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan adab terpuji.

15 Solat Sunat Tahiyatul masjid dan solat sunat Rawatib

B1D15Mengetahui konsep solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib.

B1D15E1Menyebut pengertian solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib.

Band 1tahu

B2D15Memahami konsep solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib.

B2D15E1Menyatakan bahagian solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah.

Band 2Tahu dan faham.

B3D15Memahami solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid.

B3D15E1Menyatakanlafaz niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul masjidTunjuk cara solat

Band 3Tahu, faham dan boleh buat.

B4D14Memahami cara solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid dengan betul.

B4D14E1Melakukan solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab.

B5D14Melaksanakan solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid dengan betul dan istiqamah.

B5D14E1Melakukan solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul secara berterusan.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D14Melaksanakan solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D14E1Melakukan solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul secara berterusan dan boleh dicontohi.

Band 6

Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

29

Page 30: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

SIRAH NABAWIYAH DAN TAMADUN ISLAM

BIL TAJUK DESKRIPTOR EVIDENS BAND BAND/TARIKH1 Tajuk:Masyaraka

t arab sebelum dan selepas Islam.

Tajuk:Masyarakat arab sebelum dan selepas Islam.B1D16Mengetahui masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW.

B1D16E1Menyatakan pengertian Jahiliah dan keadaan masyarakat Jahiliah.

Band 1Tahu

Tajuk:Masyarakat arab sebelum dan selepas Islam.B2D16Memahami masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW.

B2D16E1Menyatakan keadaan masyarakat Arab selepas kelahiran Rasulullah SAW.

Band 2Tahu dan faham

Tajuk:Masyarakat Arab sebelum dan selepas IslamB3D16Memahami masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW.

B3D16E1Menyatakan sifat keji masyarakat Jahiliah.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat.

Tajuk:Masyarakat arab sebelum dan selepas Islam.B4D15

B4D15E1Melahirkan kebencian kepada amalan-amalan

Band 4

Tahu, faham

30

Page 31: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Memahami masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW.

Jahiliah. dan boleh buat dengan beradab

Tajuk:Masyarakat arab sebelum dan selepas IslamB5D15Memahami masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW.

B5D15E1Beristiqamah dalam menghindari amalan Jahiliah.

Band 5

Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji

Tajuk:Masyarakat arab sebelum dan selepas IslamB6D15Memahami masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW.

B6D15E1Menghindari amalan Jahiliah yang ada masa kini secara beristiqamah dan boleh dicontohi.

Band 6Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

2 Riwayat hidup Rasulullah s.a.w

Tajuk:Riwayat hidup Rasulullah s.a.wB1D17Mengetahui riwayat hidup Rasulullah SAW.

B1D17E1Menyatakan riwayat hidup Rasulullah SAW.

Band 1Tahu

Tajuk:Riwayat hidup Rasulullah s.a.wB2D17Memahami riwayat hidup Rasulullah SAW.

B2D17E1Menyatakan keturunan Rasulullah SAW.

Band 2Tahu dan faham

Tajuk:Riwayat hidup rasulullah s.a.wB3D17Memahami riwayat hidup Rasulullah SAW.

B3D17E1Menyatakan kisah Rasulullah SAW semasa:kelahiranbersama ibunyabersama datuknyabersama bapa saudaranyaremaja

Band 3Tahu, faham dan boleh buat.

Tajuk:Riwayat hidup rasulullah s.a.wB4D16Memahami riwayat hidup Rasulullah SAW.

B4D16E1Menyatakan sanjungan kepada Rasulullah SAW.

B4D16E2Mencontohi sifat-sifat keunggulan Rasulullah SAW.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

Tajuk:Riwayat hidup rasulullah s.a.w

B5D16Memahami riwayat hidup Rasulullah SAW.

B5D16E1Beristiqamah dalam mencontohi keperibadian Rasulullah SAW.

Band 5Tahu, faham, dan boleh buat dengan beradab terpuji.

Tajuk: Riwayat hidup rasulullah s.a.wB6D16Memahami riwayat hidup Rasulullah SAW.

B6D16E1Beristiqamah dalam mencontohi keperibadian Rasulullah SAW.

Band 6Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

3 Kejayaan Rasulullah s.a.w meletakkan asas akidah yang

Tajuk: Kejayaan Rasul Allah meletakkan asas akidah yang kukuh.B1D18Mengetahui perjuangan Nabi

B1D18E1Menyatakan peristiwa Rasulullah SAW dilantik menjadi rasul.

Band 1Tahu

31

Page 32: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

kukuh. Muhammad SAW di Makkah dalam mengukuhkan akidah Islamiah.

Tajuk:Kejayaan Rasulullah s.a.w meletakkan asas akidah yang kukuh.B2D18Memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah dalam mengukuhkan akidah Islamiah.

B2D18E1Menyatakan perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah.

Band 2Tahu dan faham

4 Tajuk:Strategi perjuangan Rasulullah s.a.w di Mekah

Tajuk:Strategi perjuangan Rasulullah s.a.w di MekahB3D18Memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah dalam mengukuhkan akidah Islamiah.

B3D18E1Menyatakan strategi dakwah Rasulullah SAWdi Makkah.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

Tajuk:Strategi perjuangan Rasulullah s.a.w di MekahB4D17Memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah dalam mengukuhkan akidah Islamiah.

B4D17E1Mencontohi cara pendekatan dakwah Rasulullah SAW di Makkah.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab.

Tajuk:Strategi perjuangan Rasulullah s.,a.wB5D17Memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah dalam mengukuhkan akidah islamiah.

B5D17E1Beristiqamah dalam mengaplikasi perjuangan Rasulullah SAW.B5D17E2Mengaplikasi strategi dakwah Rasulullah SAW dengan istiqamah semasa berdakwah

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

Tajuk: Strategi perjuangan Rasulullah s.a.w di MekahB6D17Memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah dalam mengukuhkan akidah Islamiah.

B6D17E1Beristiqamah dalam berdakwah dan boleh dicontohi.

Band 6Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

5 Tajuk:Hijrah Rasulullah S.a.w

Tajuk:Hijrah Rasulullah S.a.wB1D19Mengetahui peristiwa hijrah Rasulullah SAW.

B1D19E1Menyatakan pengertian hijrah Rasulullah SAW.

Band 1tahu

Tajuk: Hijrah rasulullah s.a.w ke MadinahB2D19Memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah.

B2D19E1Menyatakan sebab berlakunya hijrah Rasulullah SAW.

Band 2Tahu dan faham

Tajuk:Hijrah Rasulullah s.a.w ke MadinahB3D19Memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah.

B3D19E1Menceritakan tentang peristiwa sebelum hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah.

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

Hijrah Rasulullah s.a.w ke MadinahB4D18Memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah.

B4D18E1Menyatakan kepentingan peristiwa hijrah Rasulullah SAW.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab.

Tajuk: Hijrah rasulullah s.a.w ke Madinah

B5D18E1Beristiqamah dalam

Band 5Tahu, faham

32

Page 33: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

B5D18Memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah.

menghayati pengajaran hijrah dalam kehidupan.

dan boleh buat dengan beradab terpuji.

Tajuk:Hijrah Raslullah s.a.w ke MadinahB6D18Memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah.

B6D18E1Beristiqamah dalam menghayati pengajaran hijrah dan boleh dicontohi

Band 6Tahu, Faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

6 Keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

Keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.B1D20Mengetahui tokoh-tokoh Islam.

B1D20E1Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam:Abu Bakar al-SiddiqKhadijah al-KhuwailidSumaiyahBilal bin Rabah

Band 1Tahu

Abu Bakar al-SiddiqKhadijah al-KhuwailidSumaiyahBilal bin Rabah

Tajuk: Tokoh-tokoh IslamB2D20Memahami perjuangan tokoh -tokoh Islam.

B2D20E1Menyatakan peribadi tokoh-tokoh Islam:Abu Bakar al-SiddiqKhadijah al-KhuwailidSumaiyahBilal bin Rabah

Band 2Tahu dan faham

Tajuk: B3D20Memahami perjuangan tokoh-tokoh Islam.

Tokoh-tokoh Islam

B3D20E1Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam:Abu Bakar al-SiddiqKhadijah al-KhuwailidSumaiyahBilal bin Rabah

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

Tajuk:Tokoh-tokoh IslamB4D19Memahami perjuangan tokoh -tokoh Islam.

B4D19E1Menyatakan sumbangan perjuangan tokoh-tokoh IslamAbu Bakar al-SiddiqKhadijah al-KhuwailidSumaiyahBilal bin Rabah

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab.

Tajuk: Tokoh-tokoh IslamB5D19Memahami perjuangan tokoh -tokoh Islam.

B5D19E1Beristiqamah dalam menghayati pengorbanan tokoh-tokoh Islam:Abu Bakar al-SiddiqKhadijah al-KhuwailidSumaiyahBilal bin Rabah

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan adab terpuji.

Tajuk:Tokoh-tokoh IslamB6D19Memahami perjuangan tokoh -tokoh Islam.

B6D19E1Beristiqamah dalam menghayati perjuangan tokoh-tokoh Islam dan boleh dicontohiAbu Bakar al-SiddiqKhadijah al-KhuwailidSumaiyahBilal bin Rabah

Band 6Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

33

Page 34: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAHBIL TAJUK DESKRIPTOR EVIDENS BAND BAND/TARIKH1 menjaga fitrah lelaki

dan perempuan.B1D21Mengetahui adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat,terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B1D21E1Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab:menjaga fitrah lelaki dan perempuan

Band 1Tahu

B2D21Memahami adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B2D21E1Menyatakan perkara-perkara berkaitan adabmenjaga fitrah lelaki dan perempuan

Band 2Tahu dan faham

B3D21Melakukan adab Islamiah

B3D21E1Melakukan adab:

Band 3Tahu , faham

34

Page 35: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan melaksanakan ilmu.

menjaga fitrah lelaki dan perempuan

dan boleh buat

B4D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul.

B4D20E1Melakukan adab:menjaga fitrah lelaki dan perempuan

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

B5D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperoleh ilmu dengan betul dan istiqamah

B5D20E1Melakukan adab:menjaga fitrah lelaki dan perempuan

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D20Melakukan adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D20E1Melakukan adab:menjaga fitrah lelaki dan perempuan

Band 6Tahu, faham dan boleh buat deangan beradab mithali.

BIL TAJUK DESKRIPTOR EVIDENS BAND BAND/TARIKH2 Adab berkawan .B1D21

Mengetahui adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat,terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B1D21E1Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab:berkawan

Band 1Tahu

B2D21Memahami adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B2D21E1Menyatakan perkara-perkara berkaitan adabberkawan

Band 2Tahu dan faham

B3D21Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan melaksanakan ilmu.

B3D21E1Melakukan adab:berkawan

Band 3Tahu , faham dan boleh buat

B4D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa

B4D20E1Melakukan adab:berkawan

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

35

Page 36: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul.

B5D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperoleh ilmu dengan betul dan istiqamah

B5D20E1Melakukan adab:berkawan

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D20Melakukan adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D20E1Melakukan adab:berkawan

Band 6Tahu, faham dan boleh buat deangan beradab mithali.

BIL TAJUK DESKRIPTOR EVIDENS BAND BAND/TARIKH3 Adab dengan kedua

ibu bapa.B1D21Mengetahui adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat,terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B1D21E1Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab:dengan ibu bapa

Band 1Tahu

B2D21Memahami adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B2D21E1Menyatakan perkara-perkara berkaitan adabdengan ibu bapa

Band 2Tahu dan faham

B3D21Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan melaksanakan ilmu.

B3D21E1Melakukan adab:dengan ibu bapa

Band 3Tahu , faham dan boleh buat

B4D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul.

B4D20E1Melakukan adab:dengan ibu bapa

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

B5D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperoleh ilmu dengan betul dan istiqamah

B5D20E1Melakukan adab:

dengan ibu bapa

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D20Melakukan adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial,

B6D20E1Melakukan adab:dengan ibu bapa

Band 6Tahu, faham dan boleh

36

Page 37: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

buat deangan beradab mithali.

BIL TAJUK DESKRIPTOR EVIDENS BAND BAND/TARIKH4 Adab dengan

keluarga.B1D21Mengetahui adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat,terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B1D21E1Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab:dengan keluarga

Band 1Tahu

B2D21Memahami adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B2D21E1Menyatakan perkara-perkara berkaitan adabdengan keluarga

Band 2Tahu dan faham

B3D21Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan melaksanakan ilmu.

B3D21E1Melakukan adab:dengan keluarga

Band 3Tahu , faham dan boleh buat

B4D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul.

B4D20E1Melakukan adab:dengan keluarga

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

B5D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperoleh ilmu dengan betul dan istiqamah

B5D20E1Melakukan adab:dengan keluarga

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D20Melakukan adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D20E1Melakukan adab:dengan keluarga

Band 6Tahu, faham dan boleh buat deangan beradab mithali.

BIL TAJUK DESKRIPTOR EVIDENS BAND BAND/TARIKH5 Adab

berguru.B1D21Mengetahui adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat,terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B1D21E1Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab:berguru

Band 1Tahu

37

Page 38: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

B2D21Memahami adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B2D21E1Menyatakan perkara-perkara berkaitan adabberguru

Band 2Tahu dan faham

B3D21Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan melaksanakan ilmu.

B3D21E1Melakukan adab:berguru

Band 3Tahu , faham dan boleh buat

B4D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul.

B4D20E1Melakukan adab:berguru

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

B5D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperoleh ilmu dengan betul dan istiqamah

B5D20E1Melakukan adab:berguru

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D20Melakukan adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D20E1Melakukan adab:berguru

Band 6Tahu, faham dan boleh buat deangan beradab mithali.

BIL TAJUK DESKRIPTOR EVIDENS BAND BAND/TARIKH6 Adab menuntut ilmu .B1D21

Mengetahui adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat,terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B1D21E1Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab:menuntut ilmu

Band 1Tahu

B2D21Memahami adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B2D21E1Menyatakan perkara-perkara berkaitan adabmenuntut ilmu

Band 2Tahu dan faham

B3D21Melakukan adab Islamiah dalam

B3D21E1Melakukan adab:menuntut ilmu

Band 3Tahu , faham

38

Page 39: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan melaksanakan ilmu.

dan boleh buat

B4D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul.

B4D20E1Melakukan adab:menuntut ilmu

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

B5D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperoleh ilmu dengan betul dan istiqamah

B5D20E1Melakukan adab:menuntut ilmu

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D20Melakukan adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D20E1Melakukan adab:menuntut ilmu

Band 6Tahu, faham dan boleh buat deangan beradab mithali.

BIL TAJUK DESKRIPTOR EVIDENS BAND BAND/TARIKH7 Adab

menjaga harta sekolah

.B1D21Mengetahui adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat,terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B1D21E1Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab:menjaga harta sekolah

Band 1Tahu

B2D21Memahami adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B2D21E1Menyatakan perkara-perkara berkaitan adabmenjaga harta sekolah

Band 2Tahu dan faham

B3D21Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan melaksanakan ilmu.

B3D21E1Melakukan adab:menjaga harta sekolah

Band 3Tahu , faham dan boleh buat

B4D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul.

B4D20E1Melakukan adab:menjaga harta sekolah

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

39

Page 40: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

B5D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperoleh ilmu dengan betul dan istiqamah

B5D20E1Melakukan adab:menjaga harta sekolah

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D20Melakukan adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D20E1Melakukan adab:menjaga harta sekolah

Band 6Tahu, faham dan boleh buat deangan beradab mithali.

BIL TAJUK DESKRIPTOR EVIDENS BAND BAND/TARIKH8 Adab membaca al-

Quran.B1D21Mengetahui adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat,terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B1D21E1Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab:membaca al-Quran

Band 1Tahu

B2D21Memahami adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

B2D21E1Menyatakan perkara-perkara berkaitan adabmembaca al-Quran

Band 2Tahu dan faham

B3D21Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan melaksanakan ilmu.

B3D21E1Melakukan adab:membaca al-Quran

Band 3Tahu , faham dan boleh buat

B4D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul.

B4D20E1Melakukan adab:membaca al-Quran

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

B5D20Melakukan adab Islamiah dalamkehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperoleh ilmu dengan betul dan istiqamah

B5D20E1Melakukan adab:membaca al-Quran

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

B6D20Melakukan adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan

B6D20E1Melakukan adab:membaca al-Quran

Band 6Tahu, faham dan boleh buat deangan beradab mithali.

40

Page 41: Senarai Semak Instrumen PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

TULISAN JAWIBIL PERNYATAAN STANDARD BAND TARIKH1 Mengetahui asas membaca dan menulis

jawiBand 1tahu

2 Memahami asas membaca dan menulis jawi.

Band 2Tahu dan faham

3 Mempamerkan kebolehan asas membaca dan menulis jawi

Band 3Tahu, faham dan boleh buat

4 Mempamerkan kemahiran membaca dan menulis jawi.

Band 4Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

5 Mengaplikasi kemahiran membaca dan menulis jawi.

Band 5Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.

6 Mahir membaca dan menulis jawi Band 6Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali.

41