senarai semak dokumen - tic

of 1 /1
Nama: Pengambilan: Program: No Kad Pengenalan : NO. JUMLAH ITEM SENARAI SEMAK DOKUMEN Dokumen Pelajar :- 1 Salinan surat tawaran 2 2 "Registration Form" yang lengkap 2 *3 Salinan K/P pelajar 6 *4 Salinan sijil kelahiran pelajar 3 5 Salinan sijil akademik (yang berkaitan di bawah shj) *a) Diploma (Transcript & Scroll) 5 *b) Matriks 5 *c) STPM 5 *d) MUET 4 *e) O-Level 5 *f) A-Level 5 *g) SPM atau Slip SPM 5 *h) SKM Tahap 1, 2 & 3 5 *i) Sijil-sijil yang setaraf dengannya 5 *6 Salinan sijil berhenti sekolah 3 *7 Salinan sijil ko-kurikulum 3 8 Gambar berukuran pasport 6 5 3 9 Slip Bank CIMB (TIC) bagi Dip & Ijazah shj /Slip Bank Islam (UNITAR/CUCMS) - Setem Hasil RM10.00 MARA PTPTN (dilekat di atas Surat Jaminan & Tanggungrugi dan dimatikan untuk UKRP sahaja) Dokumen Ibubapa / Penjaga :- *11 Salinan K/P bapa 5 *12 Salinan K/P ibu 5 *13 Salinan K/P penjaga (jika tidak tinggal dengan ibubapa) 5 *14 Salinan sijil kematian bapa atau ibu (jika meninggal dunia) 5 *15 Salinan sijil perceraian ibubapa (jika bercerai) 4 *16 Salinan slip gaji terkini ibubapa/penjaga (jika bekerja) 6 *17 Surat pengesahan pendapatan sebulan ibubapa/penjaga 6 (jika bekerja sendiri/berniaga) Lain-lain Dokumen :- 18 Borang Pemeriksaan Kesihatan Pelajar yang lengkap 2 19 Surat Aku Janji pelajar yang lengkap 2 Surat Jaminan Dan Tanggungrugi / Letter Of Guarantee And Indemnity (LGI) 1 yang sudah dimatikan setem hasil RM10.00 dan dikepilkan dokumen di bawah 2 ( yang berkaitan shj) *a) Salinan K/P pelajar 1 *b) Salinan K/P penjamin 1 *c) Salinan slip gaji penjamin, terkini (jika bekerja) 1 *d) Surat pengesahan pendapatan sebulan penjamin (jika bekerja sendiri) 1 *e) Salinan penyata bank penjamin (sebulan), terkini (jika berniaga) 1 *f) Salinan penyata KWSP penjamin, terkini (jika ada) 1 Nota :- ( * ) Dokumen-dokumen yang mesti disahkan oleh pegawai kerajaan kategori A (pengarah/penolong pengarah/pengetua), ahli majlis mesyuarat negeri, hakim, peguam, penghulu, ketua mukim bertauliah, JKKK, ketua kaum. Sij : Sijil Dip : Diploma Ija : Ijazah 1s : 1 salinan (di fotostat daripada borang asal) ud0613/fz 10 20 SIJ/DIP IJA

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

22 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Senarai Semak Dokumen - TIC

Nama:

Pengambilan:

Program:

No Kad Pengenalan :

NO

.

JUM

LA

H

I T E M

SEN

AR

AI

SEM

AK

DO

KUM

EN

Dokumen Pelajar :-1 Salinan surat tawaran 22 "Registration Form" yang lengkap 2*3 Salinan K/P pelajar 6*4 Salinan sijil kelahiran pelajar 35 Salinan sijil akademik (yang berkaitan di bawah shj)

*a) Diploma (Transcript & Scroll) 5*b) Matriks 5*c) STPM 5*d) MUET 4*e) O-Level 5*f) A-Level 5*g) SPM atau Slip SPM 5*h) SKM Tahap 1, 2 & 3 5*i) Sijil-sijil yang setaraf dengannya 5

*6 Salinan sijil berhenti sekolah 3*7 Salinan sijil ko-kurikulum 38 Gambar berukuran pasport 6

53

9 Slip Bank CIMB (TIC) bagi Dip & Ijazah shj /Slip Bank Islam (UNITAR/CUCMS) -Setem Hasil RM10.00 MARA

PTPTN(dilekat di atas Surat Jaminan & Tanggungrugi dan dimatikan untuk UKRP sahaja)

Dokumen Ibubapa / Penjaga :-*11 Salinan K/P bapa 5*12 Salinan K/P ibu 5*13 Salinan K/P penjaga (jika tidak tinggal dengan ibubapa) 5*14 Salinan sijil kematian bapa atau ibu (jika meninggal dunia) 5*15 Salinan sijil perceraian ibubapa (jika bercerai) 4*16 Salinan slip gaji terkini ibubapa/penjaga (jika bekerja) 6*17 Surat pengesahan pendapatan sebulan ibubapa/penjaga 6

(jika bekerja sendiri/berniaga)Lain-lain Dokumen :-

18 Borang Pemeriksaan Kesihatan Pelajar yang lengkap 219 Surat Aku Janji pelajar yang lengkap 2

Surat Jaminan Dan Tanggungrugi / Letter Of Guarantee And Indemnity (LGI) 1yang sudah dimatikan setem hasil RM10.00 dan dikepilkan dokumen di bawah 2( yang berkaitan shj)*a) Salinan K/P pelajar 1

*b) Salinan K/P penjamin 1*c) Salinan slip gaji penjamin, terkini (jika bekerja) 1*d) Surat pengesahan pendapatan sebulan penjamin (jika bekerja sendiri) 1*e) Salinan penyata bank penjamin (sebulan), terkini (jika berniaga) 1*f) Salinan penyata KWSP penjamin, terkini (jika ada) 1

Nota :-( * ) Dokumen-dokumen yang mesti disahkan oleh pegawai kerajaan kategori A (pengarah/penolong pengarah/pengetua), ahli majlis mesyuarat negeri, hakim, peguam, penghulu, ketua mukim bertauliah, JKKK, ketua kaum.

Sij : SijilDip : DiplomaIja : Ijazah1s : 1 salinan (di fotostat daripada borang asal) ud0613/fz

10

20

SIJ/DIPIJA