instrument penilaian senarai semak

Upload: paul

Post on 06-Jul-2018

290 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Instrument Penilaian Senarai Semak

  1/9

  PENTAKSIRAN PRASEKOLAH SK LOK YUK TELIPOK

  INSTRUMENT : SENARAI SEMAK

  Panduan:

  Skor 

  (Tahap Penguasaan)

  Simbol Kriteria

  Telah Menguasai   TM Tahu dan boleh membaca sendiri dengan

  baik tanpa bimbingan.

  Sedang Maju   SM Tahu dan boleh membaca dengan

  bimbingan.

  Belum Menguasai   BM Tahu beberapa perkataan tetapi tidak

  boleh membaca (sentiasa memerlukan

  bimbingan)

  Singkatan yang digunakan:

  TM Telah Menguasai

  SM Sedang Maju

  BM Belum Menguasai

  LI Lisan

  P Projek

  HK Hasil Kerja

  TL Tingkah LakuLL Lainlain

 • 8/18/2019 Instrument Penilaian Senarai Semak

  2/9

  PENTAKSIRAN PRASEKOLAH SK LOK YUK TELIPOK

  REKOD SENARAI SEMAK

    RASEKOLAH CEMERLANG

  ama !uru Paul !ing Lah   Minggu "

  Tarikh #" $ebruari #%&'   Tun"ang Kreatiiti MuikMasa &%.%% pagi * &%.'% pagi   Konstru

  k

  Memainkan perkusi dengan ekspresi +ang sesuai

  Bil ama MuridSPTS #$idens %atatan

  TM SM BM LI P HK TL LL

  &'  ,hmad Tarmiie

  '  ,lc+ -eckson

  '  ,laid Benaer *' Hanisah /uso 

  +' 0ran Shah

  ,' 0r1an 2ashmian

  -' -uladin

  .' Mian 0skandar 

  /' Mohd. ,ril S+am

  &0' Mohd. !anish

  &&' Mohd. Haikal

  &' Mohd. Haiuddin Hara

  &' Muhd. ,idil $arhan

  &*' Muhd. ,dam

  &+' !arreld Melbourne

  &,' 2ora3ila Saleha

  &-' 2oras+araiela

  &.' 2ursha1ani 0ati

  &/' 2orsolleha

  0' 4ul ,risa !ulaikha

  &' 2ur ,+uni Laili

  ' 2ur Shaika

  ' 2ur 5haliesha

  *' Saira ,mirah

  +' Shari Mohd. Khairi

 • 8/18/2019 Instrument Penilaian Senarai Semak

  3/9

  PENTAKSIRAN PRASEKOLAH SK LOK YUK TELIPOK

  REKOD SENARAI SEMAK

    RASEKOLAH CEMERLANG

  ama !uru Paul !ing Lah   Minggu '

  Tarikh 6 Mac #%&'   Tun"ang Kreatiiti MuikMasa &%.%% pagi * &%.'% pagi   Konstru

  k

  Men+an+i lagu dengan iringan muik

  Bil ama MuridSPTS #$idens %atatan

  TM SM BM LI P HK TL LL

  &'  ,hmad Tarmiie

  '  ,lc+ -eckson

  '  ,laid Benaer *' Hanisah /uso 

  +' 0ran Shah

  ,' 0r1an 2ashmian

  -' -uladin

  .' Mian 0skandar 

  /' Mohd. ,ril S+am

  &0' Mohd. !anish

  &&' Mohd. Haikal

  &' Mohd. Haiuddin Hara

  &' Muhd. ,idil $arhan

  &*' Muhd. ,dam

  &+' !arreld Melbourne

  &,' 2ora3ila Saleha

  &-' 2oras+araiela

  &.' 2ursha1ani 0ati

  &/' 2orsolleha

  0' 4ul ,risa !ulaikha

  &' 2ur ,+uni Laili

  ' 2ur Shaika

  ' 2ur 5haliesha

  *' Saira ,mirah

  +' Shari Mohd. Khairi

 • 8/18/2019 Instrument Penilaian Senarai Semak

  4/9

  PENTAKSIRAN PRASEKOLAH SK LOK YUK TELIPOK

  REKOD SENARAI SEMAK

    RASEKOLAH CEMERLANG

  ama !uru Paul !ing Lah   Minggu 7

  Tarikh &% Mac #%&'   Tun"ang Kreatiiti MuikMasa &%.%% pagi * &%.'% pagi   Konstru

  k

  Mengecam bun+i perkusi dan menamakan jenis

  alat +ang dibun+ikan.

  Bil ama MuridSPTS #$idens %atatan

  TM SM BM LI P HK TL LL

  &'  ,hmad Tarmiie

  '  ,lc+ -eckson

  '  ,laid Benaer *' Hanisah /uso 

  +' 0ran Shah

  ,' 0r1an 2ashmian

  -' -uladin

  .' Mian 0skandar 

  /' Mohd. ,ril S+am

  &0' Mohd. !anish

  &&' Mohd. Haikal

  &' Mohd. Haiuddin Hara

  &' Muhd. ,idil $arhan

  &*' Muhd. ,dam

  &+' !arreld Melbourne

  &,' 2ora3ila Saleha

  &-' 2oras+araiela

  &.' 2ursha1ani 0ati

  &/' 2orsolleha

  0' 4ul ,risa !ulaikha

  &' 2ur ,+uni Laili

  ' 2ur Shaika

  ' 2ur 5haliesha

  *' Saira ,mirah

  +' Shari Mohd. Khairi

  REKOD SENARAI SEMAK

 • 8/18/2019 Instrument Penilaian Senarai Semak

  5/9

  PENTAKSIRAN PRASEKOLAH SK LOK YUK TELIPOK

    RASEKOLAH CEMERLANG

  ama !uru Paul !ing Lah   Minggu 8

  Tarikh #" Mac #%&'   Tun"ang Kreatiiti Muik

  Masa &%.%% pagi * &%.'% pagi   Konstru

  k

  Men+an+i dengan gerakan

  Bil ama MuridSPTS #$idens %atatan

  TM SM BM LI P HK TL LL

  &'  ,hmad Tarmiie

  '  ,lc+ -eckson

  '  ,laid Benaer 

  *' Hanisah /uso 

  +' 0ran Shah

  ,' 0r1an 2ashmian

  -' -uladin

  .' Mian 0skandar 

  /' Mohd. ,ril S+am

  &0' Mohd. !anish

  &&' Mohd. Haikal

  &' Mohd. Haiuddin Hara

  &' Muhd. ,idil $arhan

  &*' Muhd. ,dam

  &+' !arreld Melbourne

  &,' 2ora3ila Saleha

  &-' 2oras+araiela

  &.' 2ursha1ani 0ati

  &/' 2orsolleha

  0' 4ul ,risa !ulaikha

  &' 2ur ,+uni Laili

  ' 2ur Shaika

  ' 2ur 5haliesha

  *' Saira ,mirah

  +' Shari Mohd. Khairi

  REKOD SENARAI SEMAK

 • 8/18/2019 Instrument Penilaian Senarai Semak

  6/9

  PENTAKSIRAN PRASEKOLAH SK LOK YUK TELIPOK

    RASEKOLAH CEMERLANG

  ama !uru Paul !ing Lah   Minggu 9

  Tarikh 6& Mac #%&'   Tun"ang Kreatiiti Muik

  Masa &%.%% pagi * &%.'% pagi   Konstru

  k

  Memainkan alat perkusi dengan ekspresi +ang

  sesuai.

  Bil ama MuridSPTS #$idens %atatan

  TM SM BM LI P HK TL LL

  &'  ,hmad Tarmiie

  '  ,lc+ -eckson

  '  ,laid Benaer 

  *' Hanisah /uso 

  +' 0ran Shah

  ,' 0r1an 2ashmian

  -' -uladin

  .' Mian 0skandar 

  /' Mohd. ,ril S+am

  &0' Mohd. !anish

  &&' Mohd. Haikal

  &' Mohd. Haiuddin Hara

  &' Muhd. ,idil $arhan

  &*' Muhd. ,dam

  &+' !arreld Melbourne

  &,' 2ora3ila Saleha

  &-' 2oras+araiela

  &.' 2ursha1ani 0ati

  &/' 2orsolleha

  0' 4ul ,risa !ulaikha

  &' 2ur ,+uni Laili

  ' 2ur Shaika

  ' 2ur 5haliesha

  *' Saira ,mirah

  +' Shari Mohd. Khairi

  REKOD SENARAI SEMAK

    RASEKOLAH CEMERLANG

 • 8/18/2019 Instrument Penilaian Senarai Semak

  7/9

  PENTAKSIRAN PRASEKOLAH SK LOK YUK TELIPOK

  ama !uru Paul !ing Lah   Minggu :

  Tarikh 8 ,pril #%&'   Tun"ang Kreatiiti Muik

  Masa &%.%% pagi * &%.'% pagi   Konstru

  k

  Memainkan alat perkusi dengan ekspresi +ang

  sesuai.

  Bil ama MuridSPTS #$idens %atatan

  TM SM BM LI P HK TL LL

  &'  ,hmad Tarmiie

  '  ,lc+ -eckson

  '  ,laid Benaer 

  *' Hanisah /uso 

  +' 0ran Shah

  ,' 0r1an 2ashmian

  -' -uladin

  .' Mian 0skandar 

  /' Mohd. ,ril S+am

  &0' Mohd. !anish

  &&' Mohd. Haikal

  &' Mohd. Haiuddin Hara

  &' Muhd. ,idil $arhan&*' Muhd. ,dam

  &+' !arreld Melbourne

  &,' 2ora3ila Saleha

  &-' 2oras+araiela

  &.' 2ursha1ani 0ati

  &/' 2orsolleha

  0' 4ul ,risa !ulaikha

  &' 2ur ,+uni Laili

  ' 2ur Shaika

  ' 2ur 5haliesha

  *' Saira ,mirah

  +' Shari Mohd. Khairi

  REKOD SENARAI SEMAK

    RASEKOLAH CEMERLANG

  ama !uru Paul !ing Lah   Minggu &%

 • 8/18/2019 Instrument Penilaian Senarai Semak

  8/9

  PENTAKSIRAN PRASEKOLAH SK LOK YUK TELIPOK

  Tarikh &" ,pril #%&'   Tun"ang Kreatiiti Muik

  Masa &%.%% pagi * &%.'% pagi   Konstru

  k

  Men+an+i lagu mudah dengan gerakan.

  Bil ama MuridSPTS #$idens %atatan

  TM SM BM LI P HK TL LL

  &'  ,hmad Tarmiie

  '  ,lc+ -eckson

  '  ,laid Benaer 

  *' Hanisah /uso 

  +' 0ran Shah

  ,' 0r1an 2ashmian

  -' -uladin

  .' Mian 0skandar 

  /' Mohd. ,ril S+am

  &0' Mohd. !anish

  &&' Mohd. Haikal

  &' Mohd. Haiuddin Hara

  &' Muhd. ,idil $arhan

  &*' Muhd. ,dam&+' !arreld Melbourne

  &,' 2ora3ila Saleha

  &-' 2oras+araiela

  &.' 2ursha1ani 0ati

  &/' 2orsolleha

  0' 4ul ,risa !ulaikha

  &' 2ur ,+uni Laili

  ' 2ur Shaika

  ' 2ur 5haliesha

  *' Saira ,mirah

  +' Shari Mohd. Khairi

 • 8/18/2019 Instrument Penilaian Senarai Semak

  9/9

  PENTAKSIRAN PRASEKOLAH SK LOK YUK TELIPOK

  PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

  PRASEKOLAH CEMERLANG

  SK LOK YUK TELIPOK

  PAUL DING LAH

  TUNJANG – KREATIVITI (MUZIK)