senarai semak stress murid

12
Bahagian Psikologi Dan Kaunseling Kementerian Pelajaran Malaysia SENARAI SEMAK STRES MURID (INDIKATOR ADAPTASITYPE PERSONALITI MYER BRIGG) PERHATIAN : # Ini adalah inventori adaptasi MBTI yang asal . Semua aplikasi MBTI hendaklah diselia dan dikonstrak oleh individu / kumpulan yang memegang lesen MBTI Step I,II (Australia) BAHAGIAN A (Sila tandakan() yang berkenaan) 1. Institusi / Sekolah :................................................... ............................ 2. Jantina : Lelaki / Perempuan 5. Kelas / Tingkatan / Tahun / Semester :..... 3. Umur : ...................Tahun 4. Bilangan adik beradik : a. Anak tunggal c. 5 – 7 orang b. 2 – 4 orang d. 8 - keatas 9.Anda pernah stres dalam kehidupan anda : Ya / Tidak 10. Nama ( Jika Ikhlas ) : 11. No.Kad Pengenalan : 12. Adakah anda pernah menjalani / megikuti soal-selidik stres dalam jangka masa 6 bulan kebelakangan ini : Ya/Tidak Muka Surat 1 Untuk Pengkaji

Upload: noorainmdtaha

Post on 03-Oct-2015

84 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

senarai semak stress murid

TRANSCRIPT

SEBARAI SEMAK STRES MURID

Bahagian Psikologi Dan Kaunseling

Kementerian Pelajaran Malaysia

SENARAI SEMAK STRES MURID(INDIKATOR ADAPTASITYPE PERSONALITI MYER BRIGG)

PERHATIAN :

# Ini adalah inventori adaptasi MBTI yang asal . Semua aplikasi MBTI hendaklah diselia dan dikonstrak oleh individu / kumpulan yang memegang lesen MBTI Step I,II (Australia)

BAHAGIAN A

(Sila tandakan(() yang berkenaan)

1. Institusi / Sekolah:...............................................................................

2. Jantina :Lelaki / Perempuan5. Kelas / Tingkatan / Tahun / Semester :.....3. Umur : ...................Tahun 4. Bilangan adik beradik : a. Anak tunggal c. 5 7 orang

b. 2 4 orang d. 8 - keatas9.Anda pernah stres dalam kehidupan anda :

Ya / Tidak

10. Nama ( Jika Ikhlas ) :11. No.Kad Pengenalan :

12. Adakah anda pernah menjalani / megikuti soal-selidik stres dalam jangka masa 6 bulan kebelakangan ini : Ya/Tidak

Bahagian BSila tandakan ( sama ada A, B atau C untuk pernyataan di bawah:

Skala : A:Sangat Setuju

B:Setuju

C:Sangat Tidak Setuju

BilItemABC

1Saya boleh menerima desakan daripada rakan saya

2Keluarga memberi tekanan kepada saya

3Suasana sekolah membosankan saya

4Saya tidak puas hati dengan bentuk badan saya

5Saya dibebani dengan kerja sekolah

6Ibu bapa menaruh harapan tinggi terhadap saya

7Saya selamat apabila berada di sekolah

8Saya yakin apabila bercakap

9Rakan saya memberi masalah kepada saya

10Saya dianggap pelajar bermasalah di sekolah

11Saya tidak berpuas hati dengan kemudahan yang terdapat di sekolah

12Saya popular di sekolah

13Saya mempunyai hubungan yang rapat dengan keluarga

14Guru memahami diri saya

15Saya bimbang dipulaukan oleh rakan-rakan

16Saya merasakan pendapat saya jarang diterima

17Hubungan saya dengan rakan adalah baik

18Saya berpuas hati dalam penglibatan kokurikulum di

sekolah

19Keluarga saya berlaku adil

20Saya selesa menerima pelajaran di sekolah ini

21Hubungan saya dengan rakan adalah baik

22Saya dikongkong oleh keluarga

23Sekolah saya tidak menarik langsung sebagai tempat

belajar

24Saya mengharapkan kejayaan yang melebihi keupayaan saya.

25Guru-guru di sekolah baik terhadap saya

Arahan;

Tandakan ( / ) jawapan anda diruangan berkenaan. Anda diminta menjawab semua pernyataan ini dalam masa 20 minit. Segala pernyataan tersebut adalah berkenaan diri anda

No SoalanA

(1)B

(2)C

(3)No SoalanA

(3)B

(2)C

(1)JUMLAH SKOR

Rakan sebaya

(RS)19

1715

21

JumlahJumlah

Keluarga

(Kl)

222

6

13

19

JumlahJumlah

Sekolah 1

(S1)73

1811

23

JumlahJumlah

Sekolah 2

(S2)145

2010

25

JumlahJumlah

Kendiri

(Kn)84

1216

24

JumlahJumlah

JUMLAH SKOR

Lorekkan skor jawapan anda dalam ruangan di bawahRS1915172103691215

Kl2613192203691215

S 13711182203691215

Kn4812162403691215

S251014202503691215

INTERPRETASI

SENARAI SEMAK

STRES MURID

INTERPRETASI STRES MURIDKATEGORI STRES / TAHAPTIDAK STRES (0-3)STRES RENDAH (4-7)STRES SEDERHANA (8-11)STRESS (12-15)

Rakan Sebaya (RS)(Stabil emosi, pemikiran dan tingkahlaku

(Terbuka, boleh menerima dan memberi teguran sesama rakan(Kawalan diri yang kukuh

(Sedia menerima risiko dan tanggungjawab bersama-sama(Emosi,mental dan tingkahlaku masih stabil(Stres dijadikan sebagai mitivasi dan pendorong.

(Rakan juga sebagai mentor dan motivator

(Toleransi tinggi dan boleh dibawa berunding(Mempunyai simptom mengasingkan diri dari rakan sebaya(Berhati-hati dalam bersosial dengan rakan sebaya.

(Lambat menerima realiti terhadap teguran rakan

(Pasangan atau ahli yang akur dan menumpang sahaja(Simptom mengasingkan diri dari rakan-rakan.(Rasa bersalah atau rasa tidak bersalah

(Tidak stabil emosi, mental dan tingkahlaku.

(Membesar-besarkan perkara remeh-temeh atau langsung tidak libatkan diri.

(Tidak berfungsi dalam sebarang tugasan bersama rakan

Keluarga (KL)(Stabil emosi, mental dan tindakan(Berfungsi sebagai ahli keluarga yang dinamik

(Ceria dan bertenaga

(Bertanggungjawab dan bersedia menerima peranan(Masih stabil emosi, mental dan tindakan.(Stres keluarga yang ringan dijadikan sebagai motivasi dan pendorong

(Kawalan diri masih kukuh

(Berupaya memikirkan pembangunan keluarga untuk masa depan(Mempunyai simptom pengasingan dalam keluarga(Komunikasi keluarga terlalu terbatas

(Kelonggaran peranan dan tanggungjawab dalam keluarga

(Mula hilang kepercayaan di kalangan ahli keluarga(Simptom pengasingan diri dalam keluarga(Rasa tidak selamat atau ancaman dalam keluarga

(Kawalan diri longgar dan mudah sensitif dengan isu yang kecil

(peranan dan tanggung jawab dalam keluarag diabaikan

(Perasaan curiga dan tidak mempercayai di kalangan keluarga

KATEGORI STRES / TAHAPTIDAK STRES (0-3)STRES RENDAH (4-7)STRES SEDERHANA (8-11)STRESS (12-15)

Sekolah (SI-Persekitaran)(Persekitaran sekolah yang kondusif menjadi pemangkin P&P

(Rasa tanggungjawab dan penghargaan kepada organisasi/institusi

(Bersedia untuk menerima peranan yang dinamik kepada organisasi / institusi(Kekurangan infrastuktur masih boleh diterima selagi tidak menganggu P&P(Halangan persekitaran dijadikan sumber motivasi

(Berupaya bertanggungjawab terhadap persekitaran untuk kepentingan diri sendiri.(Sering menyalahkan persekitaran yang tidak kondusif menjadi halangan dalam P&P(Persekitaran tidak boleh / mudah untuk dikawal.

(Pengabaian tanggungjawab sebagai warga sekolah

(Kurang penglibatan dengan aktiviti

(Persepsi negatif terhadap sekolah dan persekitarannya(Hilang kepercayaan terhadap peranan sekolah dalam pengembangan kendiri

(Rasa tidak dihargai / tidak menghargai apabila berada di sekolah(Wujudkan gejala dan masalah terhadap persekitaran sekolah

Kendiri (KN)( Stabil emosi, mental dan tindakan

(Terbuka menerima dan memberi teguran

(Kawalan diri yang kukuh

(Berupaya menjadi individu yang kreatif dan berdaya juang tinggi(Masih stabil emosi, mental dan tindakan

(Sebarang halangan dijadikan sebagai pendorong dan motivasi(Berfungsi dan bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain(Simptom menyendiri dan berahsia(Mudah sensitif terutama dalam hal yang berkaitan dengan personaliti diri

(Gejala selesa dengan apa yang ada dan kurang berdaya juang tinggi

(Perlu penegasan terhadap kerja atau tanggungjawab yang diberikan(Emosi, mental dan tindakan tidak stabil(Rasa bersalah / tidak bersalah yang tinggi

( Perubahan personaliti yang ketara seperti menjadi pendiam dan menyendiri

(Kawalan diri yang longgar

(Menunjukkan gejala langsang dan menimbulkan masalah kepada orang lain

KATEGORI STRES / TAHAPTIDAK STRES (0-3)STRES RENDAH (4-7)STRES SEDERHANA (8-11)STRESS (12-15)

Sekolah (S2)

(Pengajaran &Pembelajaran)(Proses P&P normal dan menyeronokkan

(Mempunyai kreativiti dan berdaya juang tinggi

(Bertenaga dan mampu menerima cabaran

( Bersedia untuk menerima peranan yang dinamik kepada organisasi / institusi(Proses P&P masih berfungsi walaupun sedikit membebankan.(Masih berupaya mengimbangi tuigas dengan kepentingan diri

(Mudah menjadikan cabaran sebagai motivasi untuk pembangunan diri

(Stres sebagai Euestress ( gejala yang positif )(Mudah menyalahkan orang lain terhadap prestasi P&P(Persaingan kurang sihat sesekali wujud dalam P&P

(Komen dan teguran selalu dianggap sebagai ancaman

(Kawalan diri memerlukan penegasan melalui arahan dan peraturan(Kurang stabil emosi, mental dan tindakan.(Mudah menyalahkan orang lain atau dri sendiri

(Penampilan kendri yang negatif dan keliru.(Kawalan diri longgar walaupun dengan penegasan arahan dan peraturan

( Menunjukkan gejala langsang dan menimbulkan masalah kepada orang lain

Interpretasi skor;

0 - 3 : Tidak stress

4 - 7 : Stress rendah

8 11 : Stress sederhana

12 - 15: STRESS

.

BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SENARAI SEMAK

STRES

MURID. # Penggunaan Ujian Psikometrik / Ujian Psikologi adalah tertakluk kepada etika.

Sebarang konstrak,aplikasi dan interpretasi hendaklah dirujuk kepada pihak

berautoriti dan berlesen. Penggunaan alat Ujian Psikologi / Ujian Psikometrik untuk tujuan latihan

dan aplikasi perlulah mendapat kebenaran daripada Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pelajaran Malaysia Untuk maklumat lanjut sila hubungi 03-88847982

Untuk Pengkaji

Muka Surat 7