senarai semak penamatan an

of 3 /3
SENARAI SEMAK PENAMATAN PERKHIDMATAN 1. PEGAWAI YANG TIDAK LULUS PEPERIKSAAN YANG DISYARATKAN: a. b. c. d. Perakuan penamatan dari Ketua Jabatan; Kenyataan peperiksaan yang diduduki beserta dengan keputusannya; Salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini dan diakui sah; Salinan surat tawaran jawatan Oika berkenaan) D D D D 2. GAGAL MENDAPAT PERAKUAN DARI KETUA JABATAN : a. Perakuan Ketua Jabatan yang tidak menyokong pegawai untuk disahkan dalam perkhidmatan; D b. Alasan-alasan Ketua Jabatan dengan bukti kenapa pegawai telah gagal memperolehi sokongan perakuannya dengan menjurus kepada alasan yang spesifik yang boleh dipertahankan; D c. d. e. Markah Penilaian Prestasi Tahunan bagi tempoh tiga (3) tahun berakhir yang tidak bercanggah dengan para (a); Salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini dan diakui sah; dan Salinan surat tawaran jawatan Oika berkenaan). D D D 3. MEMBUAT AKUAN PALSU DALAM AKUAN BERKANUN : a. b. c. d. e. Perakuan penamatan daripada Ketua Jabatan; Surat akuan berkanun pegawai; Dokumen lain sebagai bukti pegawai tetah membuat akuan patsu; Salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini dan diakui sah; dan Salinan surat tawaran jawatan Oika berkenaan) D D D D 0 4. MENYEMBUNVIKAN MAKLUMAT BERKENAAN KESIHATAN : a. b. Perakuan penamatan dari Ketua Jabatan; Borang pemeriksaan doktor yang mengandungi pergakuan pegawai mengenai kesihatannya 0 D c. d. e. Dokumen lain sebagai bukti pegawai menyembunyikan maklumat kesihatannya; Salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini dan diakui sah; Salinan surat tawaran jawatan Oika berkenaan) 0 D n

Author: nazri-deni

Post on 02-Jul-2015

214 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Senarai Semak Penamatan an

SENARAI SEMAK PENAMATAN PERKHIDMATAN

1. PEGAWAI YANG TIDAK LULUS PEPERIKSAAN YANG DISYARATKAN:

a.

b.

c.

d.

Perakuan penamatan dari Ketua Jabatan;

Kenyataan peperiksaan yang diduduki beserta dengan keputusannya;

Salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini dan diakui sah;

Salinan surat tawaran jawatan Oika berkenaan)

D D D D

2. GAGAL MENDAPAT PERAKUAN DARI KETUA JABATAN :

a. Perakuan Ketua Jabatan yang tidak menyokong pegawai untuk disahkan dalam perkhidmatan; D

b. Alasan-alasan Ketua Jabatan dengan bukti kenapa pegawai telah gagal memperolehi sokongan perakuannya dengan menjurus kepada alasan yang spesifik yang boleh dipertahankan;

D c.

d.

e.

Markah Penilaian Prestasi Tahunan bagi tempoh tiga (3) tahun berakhir yang tidak bercanggah dengan para (a);

Salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini dan diakui sah; dan

Salinan surat tawaran jawatan Oika berkenaan).

D D D

3. MEMBUAT AKUAN PALSU DALAM AKUAN BERKANUN :

a.

b.

c.

d.

e.

Perakuan penamatan daripada Ketua Jabatan;

Surat akuan berkanun pegawai;

Dokumen lain sebagai bukti pegawai tetah membuat akuan patsu;

Salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini dan diakui sah; dan

Salinan surat tawaran jawatan Oika berkenaan)

D D D D 0

4. MENYEMBUNVIKAN MAKLUMAT BERKENAAN KESIHATAN :

a.

b.

Perakuan penamatan dari Ketua Jabatan;

Borang pemeriksaan doktor yang mengandungi pergakuan pegawai mengenai kesihatannya

0 D

c.

d.

e.

Dokumen lain sebagai bukti pegawai menyembunyikan maklumat kesihatannya;

Salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini dan diakui sah;

Salinan surat tawaran jawatan Oika berkenaan)

0 D n

Page 2: Senarai Semak Penamatan an

I

LAMPIRAN A SPA.KT.09

SENARAI SEMAK PENAMATAN PERKHIDMATAN

Diisi oleh SPA

Ruj. Surat Jabatan

Ruj. SPA.J

Tarikh Surat

Tarikh Diterima

Nama Pegawai : .

No. Kad Pengenalan : ..

Jawatan: . Gred: .

Jenis Lantikan : __T...:..e.:;..:ru-=s_~f-_...:.K.;;.;..P--..:S....;;;L'---_IAnggota Sedang Berkhidmat

1. PEGAWAI YANG TIDAK LULUS PEPERIKSAAN YANG DISYARATKAN:

a.

b.

c.

d.

Perakuan penamatan dan Ketua Jabatan;

Kenyataan peperiksaan yang diduduki beserta dengan keputusannya;

Salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini dan diakui sah;

Salinan surat tawaran jawatan Oika berkenaan)

D D D D

2. GAGAL MENDAPAT PERAKUAN DARI KETUA JABATAN :

a. Perakuan Ketua Jabatan yang tidak menyokong pegawai untuk disahkan dalam perkhidmatan; D

b: Alasan-alasan Ketua Jabatan dengan bukti kenapa pegawai telah gagal memperolehi sokongan perakuannya dengan menjurus kepada alasan yang spesifik yang boleh dipertahankan;

D c.

d.

e.

Markah Penilaian Prestasi Tahunan bagi tempoh tiga (3) tahun berakhir yang tidak bercanggah dengan para (a);

Salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini dan diakui sah; dan

Salinan surat tawaran jawatan Oika berkenaan).

D D D

Page 3: Senarai Semak Penamatan an

3.

a.

b.

c.

d.

e.

MEMBUAT AKUAN PALSU DALAM AKUAN BERKANUN:

Perakuan penamatan daripada Ketua Jabatan;

Surat akuan berkanun pegawai;

Dokumen lain sebagai bukti pegawai telah membuat akuan palsu;

Salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini dan diakui sah; dan

Salinan surat tawaran jawatan Oika berkenaan)

D D D D D

4.

a.

b.

c.

d.

e.

MENYEMBUNYIKAN MAKLUMAT BERKENAAN KESIHATAN:

Perakuan penamatan dari Ketua Jabatan;

Borang pemeriksaan doktor yang mengandungi pergakuan pegawai mengenai kesihatannya

Dokumen lain sebagai bukti pegawai menyembunyikan maklumat kesihatannya;

Salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini dan diakui sah;

Salinan surat tawaran jawatan Oika berkenaan)

D D D D D

Disediakan oleh : PT

Tarikh

Disemak oleh PSU

Tarikh