senarai semak pemantauan panitia

of 103 /103
PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : [email protected] BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS NAMA SEKOLAH : NAMA KETUA PANITIA SUBJEK TARIKH PEMANTAUAN BAHAGIAN B : PENGURUSAN PANITIA BIL JENIS FAIL ADA TIADA CATATAN 1 FAIL INDUK PANITIA 1.1 Surat - menyurat perhubungan luar 2 FAIL SUKATAN PELAJARAN 2.1 Sukatan Pelajaran 2.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.3 Rancangan Pengajaran Tahunan 2.4 Senarai bahan rujukan guru / murid 3 FAIL MESYUARAT PANITIA 3.1 Surat panggilan mesyuarat panitia peringkat sekolah 3.2 Minit Mesyuarat ( sekurang-kurangnya 4 x setahun ) 4 FAIL PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 4.1 Perancangan Program 4.2 Laporan pelaksanaan program 5 FAIL UJIAN DAN PEPERIKSAAN 5.1 Analisis keputusan UPSR 5.2 Analisis pencapaian mata pelajaran 5.3 Analisis soalan UPSR 5.4 Analisis pencapaian bulanan dan semester 5.5 Headcount 5.6 Post Mortem 6 FAIL PENYELIAAN 6.1 Jadual penyeliaan /Pencerapan 6.2 Laporan penyeliaan P&P oleh Guru Besar / PK 7 PEMERIKSAAN BUKU AKTIVITI / LATIHAN 7.1 Jadual pemeriksaan buku 8 FAIL AKTIVITI SOKONGAN AKADEMIK 8.1 Surat menyurat 8.2 Laporan aktiviti 9 FAIL BANK SOALAN 9.1 Koleksi soalan ujian/ peperiksaan mengikut kelas 9.2 Koleksi soalan EXCEL , PGSD, negeri dll 9.3 Koleksi soalan UPSR & analisis soalan 10 FAIL MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN 10.1 Maklumat peribadi guru 10.2 Jadual waktu mengajar 10.3 Carta Organisasi Kurikulum. 10.3 Carta Organisasi panitia 11 KERTAS MINIT Ulasan pemantau : Nama dan Tandatangan Pemantau : Nama dan Tandatangan Ketua Panitia ________________________ Tarikh : _____________________________ Tarikh : _____________________________ kurikulum sejawat ( merekodkan penerima dan tarikh dihantar ) Surat masuk direkod dengan dakwat merah ( merekodkan no. rujukan surat, tarikh, tajuk/perkara , tarikh dimasukkan fail )

Upload: azriajak

Post on 02-Jul-2015

1.900 views

Category:

Documents


29 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

INSTRUMEN PENYELIAAN PENGURUSAN PANITIA

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG PETI SURAT 50, 89857 SIPITANG SABAH TEL : 087-821455 FAX : 087-821546 Email : [email protected]

BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASASNAMA SEKOLAH : NAMA KETUA PANITIASUBJEKTARIKH PEMANTAUAN

BAHAGIAN B : PENGURUSAN PANITIA

BIL JENIS FAIL ADA TIADA CATATAN1 FAIL INDUK PANITIA

1.1 Surat - menyurat perhubungan luar2 FAIL SUKATAN PELAJARAN

2.1 Sukatan Pelajaran2.2 Huraian Sukatan Pelajaran2.3 Rancangan Pengajaran Tahunan2.4 Senarai bahan rujukan guru / murid

2.5 Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan dengan kurikulum3 FAIL MESYUARAT PANITIA

3.1 Surat panggilan mesyuarat panitia peringkat sekolah3.2 Minit Mesyuarat ( sekurang-kurangnya 4 x setahun )

4 FAIL PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK4.1 Perancangan Program4.2 Laporan pelaksanaan program

5 FAIL UJIAN DAN PEPERIKSAAN5.1 Analisis keputusan UPSR5.2 Analisis pencapaian mata pelajaran5.3 Analisis soalan UPSR5.4 Analisis pencapaian bulanan dan semester5.5 Headcount5.6 Post Mortem

6 FAIL PENYELIAAN6.1 Jadual penyeliaan /Pencerapan

6.2 Laporan penyeliaan P&P oleh Guru Besar / PK

7 PEMERIKSAAN BUKU AKTIVITI / LATIHAN7.1 Jadual pemeriksaan buku

8 FAIL AKTIVITI SOKONGAN AKADEMIK8.1 Surat menyurat8.2 Laporan aktiviti

9 FAIL BANK SOALAN9.1 Koleksi soalan ujian/ peperiksaan mengikut kelas

9.2 Koleksi soalan EXCEL , PGSD, negeri dll9.3 Koleksi soalan UPSR & analisis soalan

10 FAIL MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN 10.1 Maklumat peribadi guru10.2 Jadual waktu mengajar

10.3 Carta Organisasi Kurikulum.10.3 Carta Organisasi panitia

11 KERTAS MINIT

Ulasan pemantau :

Nama dan Tandatangan Pemantau : Nama dan Tandatangan Ketua Panitia

________________________

Tarikh : _____________________________ Tarikh : _____________________________

6.3 Laporan penyeliaan P&P oleh Ketua Panitia / rakan sejawat

Surat keluar direkod dengan dakwat biru/hitam ( merekodkan penerima dan tarikh dihantar )

Surat masuk direkod dengan dakwat merah ( merekodkan no. rujukan surat, tarikh, tajuk/perkara , tarikh dimasukkan fail )

Page 2: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG

PETI SURAT 50,

89857 SIPITANG SABAH

TEL : 087-821455 FAX : 087-821546

Email : [email protected]

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS

BAHAGIAN A : MAKLUMAT AM

SEKOLAH

KOD SEKOLAH

TELEFON

FAX

E-MAIL

GRED SEKOLAH

BIL. MURID

BIL GURU

NAMA GURU BESAR

BAHAGIAN B : PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM )

No. Aspek No. Item Item

HASIL DAPATAN CATATAN

ADA TIADA SEBAHAGIAN

A. PENGURUSAN PANITIA

1 Fail Induk (a) Surat menyurat perhubungan luar

2 (a) Sukatan Pelajaran

i. Huraian Sukatan Pelajaran

ii Rancangan Pelajaran Tahunan

iii. Senarai buku / bahan rujukan

iv Pekeliling ikhtisas yang berkaitan

3 i Surat Panggilan Mesyuarat

ii Minit Mesyuarat

4 i Perancangan program

a) Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus

b) Tahap Satu

ii Laporan Pelaksanaan Program

iii. Analisa keputusan UPSR

iv

v Jadual penyeliaan Guru Besar

vi Jadual Penyeliaan Ketua Panitia

vii Laporan Penyeliaan

(a) Koleksi Soalan UPSR

(b) Bank soalan EXCEL

(c ) Koleksi Soalan yang telah dianalisis.

(d) Maklumat Guru

(e) Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi )

(f) Jawatankuasa Panitia

Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .

Fail Sukatan Pelajaran

Fail mesyuarat

Fail Program Kecemerlangan

Analisa peperiksaan bulanan dan semester

Page 3: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

B PRASEKOLAHHASIL DAPATAN

ADA TIADA SEBAHAGIAN

1 (a)

i.

ii.

(b)

(c )

(d ) Rancangan Pengajaran Tahunan

( e ) Rancangan Pengajaran harian

( f ) Rekod kehadiran murid.

( g ) Takwim Prasekolah

( h ) Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa.

1 (a)

i.

ii.

(b)

iJadual pemantauan

ii Jadual Waktu Program LINUS

iii. AJK LINUS

iv

v

vi Instrumen Saringan Menulis

vii

(c ) Modul Literasi

(d ) Modul Numerasi

( e )

( f )

ULASAN PEMANTAU :A) KEKUATAN / KEISTEMEWAAN :

B) KELEMAHAN :

C) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR

NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH

Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK

Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan dokumen:Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK )Modul Pengajaran dan pembelajaran PrasekolahPerancangan jadual waktu yang disarankan : - tempoh 4 jam ( SK : 50% - BM, 50%- BI) SJK ( 1/3 - BM, 1/3- BI, 1/3 - BC/BT ) Agihan masa Modul Teras Asas dan Modul Bertema.

C. PROGRAM LINUS

Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS

Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan :

Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah Menyebarluaskan maklumat Program LINUS ke Peringkat PIBGPihak Sekolah telah menyediakan dokumen berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini.

Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca

Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis

Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca

Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi.

Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.

Page 4: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

TARIKH : ………………………………………… TARIKH : ……………………………………………………………………….

Page 5: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Page 6: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Page 7: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 8: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 9: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 10: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 11: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 12: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 13: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 14: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 15: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 16: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 17: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 18: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 19: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 20: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 21: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 22: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 23: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 24: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 25: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 26: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 27: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 28: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 29: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG

PETI SURAT 50,

89857 SIPITANG SABAH

TEL : 087-821455 FAX : 087-821546

Email : [email protected]

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS

BAHAGIAN A

SEKOLAH

KOD SEKOLAH

NAMA GURU

OPSYEN

MASA

SUBJEK

TAJUK / TEMA

KEMAHIRAN

KELAS

BIL. MURID

BAHAGIAN B : PENGURUSAN P & P

Isikan Ruang Yang Disediakan dengan skor 1, 2, 3, 4 atau TB

Petunjuk :

1 LEMAH

2 SEDERHANA

3 BAIK

4 CEMERLANG

TB TIDAK BERKAITAN

No. Aspek No. Item Item

Ya Tidak

A. PERSEDIAAN

1 (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan:

i.

ii.

2 (a)

i. mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid

(b)

i.

ii.

iii.

B. PENYAMPAIAN

HASIL DAPATAN Tidak

Berkenaan

Rancangan Tahunan berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan

pelajaran terkini

merangkumi perancangan sepanjang sesi persekolahan semasa

Rancangan Pelajaran Harian

Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan:

Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya:

objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai)

aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif, bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa)

Refleksi secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan)

Page 30: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

3 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang:

i. menarik perhatian dan merangsang minat murid

ii.

4 (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan:

i.

ii.

iii. menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat

iv.

v. menggunakan masa dengan optimum

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi. melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria

xii.

xiii. menerapkan kemahiran berfikir

xiv.

xv. fleksibel mengikut situasi

xvi.

C. TEKNIK PENYOALAN

5 (a) Guru menyoal murid dengan:

i.

ii. menyusun aras soalan dari mudah ke sukar

iii. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah

iv.

v. menyebarkan soalan ke seluruh kelasvi. memberi masa untuk murid berfikirvii. mencungkil jawapan daripada murid viii. mengalih arah soalan kepada murid-murid lain

ix. memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid

D. PENGLIBATAN MURID

6 (a)

i.

ii. membuat persediaan awal

iii.

iv. mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan

v. membuat rujukan spontan (jika berkenaan)

vi. menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru

vii.

menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas, isu semasa dan persekitaran)

Penyampaian/ Perkembangan Pelajaran

mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks, daripada konkrit kepada abstrak)

menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid

menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran

menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai

menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesanmenggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan murid melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid

melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik, interpersonal, intrapersonal, visual-ruang, kinestetik, naturalis)

menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru

melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi, nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan, kekeluargaan)

penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian)

Teknik Penyoalan Guru

mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom)

mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami

Penglibatan Murid

Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan:

membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan)

membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan)

berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain, dan bahan

Page 31: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

6

viii.

ix.

E. PENEGUHAN

7 Peneguhan (a)

i.

ii.

iii.

F. LATIHAN DAN TUGASAN

8 (a)

i. mengikut keupayaan dan kebolehan murid

ii. mempelbagaikan jenisnya

iii. tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari

iv.

9 (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan:

i. menunjukkan kesilapan muridii.

iii. memberi ulasan yang membinaiv. memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik

v. memastikan murid membuat pembetulanG. REFLEKSI

10 Refleksi (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan:

i.

H. HASIL KERJA MURID

11 (a) Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan:

i. lengkapii. kemas dan bersihiii. menepati masaiv. menepati format dan prosedur latihan dan tugasan

v. membuat latihan dengan betulvi. membuat pembetulan bagi latihan yang salah

I. PENGURUSAN KELAS

12 (a) Guru menguruskan kelas dengan:i.

ii. memastikan kehadiran murid untuk belajariii. memastikan kesediaan murid untuk belajariv. mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran

v. memastikan peraturan kelas dipatuhi

J. PERWATAKAN GURU

13 (a)

i.

ii. bersifat mesra, mudah didekati dan sedia membantu

Penglibatan Murid

memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan

menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan)

Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan:

memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik

mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid

memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid

Latihan dan Tugasan

Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk projek, kerja rumah) kepada murid dengan :

menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan

Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid

memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah

membuat refleksi kognitif ( sama ada oleh guru/murid atau membuat refleksi secara lisan/tulisan)

Hasil Kerja Murid

Pengurusan Kelas memastikan wujud suasana yang kondusif untuk

pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat, bersih, ceria, kemas dan susunan perabot sesuai dengan aktiviti)

Perwatakan Guru

Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan:

berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat pekeliling

Page 32: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

13

iii.

iv. berinteraksi secara sopan

v. menggunakan nada suara yang sesuai

vi.

vii. menepati masa

ULASAN PEMANTAU :

TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR

NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH

TARIKH TARIKH

Perwatakan Guru

mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka

mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran

Page 33: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS

BAHAGIAN A

Isikan Ruang Yang Disediakan dengan skor 1, 2, 3, 4 atau TB

CATATAN

A. PERSEDIAAN

B. PENYAMPAIAN

Page 34: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

C. TEKNIK PENYOALAN

D. PENGLIBATAN MURID

Page 35: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

E. PENEGUHAN

F. LATIHAN DAN TUGASAN

G. REFLEKSI

H. HASIL KERJA MURID

I. PENGURUSAN KELAS

J. PERWATAKAN GURU

Page 36: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

ULASAN PEMANTAU :

TANDATANGAN GURU BESAR

NAMA DAN COP SEKOLAH

TARIKH

Page 37: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

Page 38: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Page 39: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 TB

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Page 40: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Page 41: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 42: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 43: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 44: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 45: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 46: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 47: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 48: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 49: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 50: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 51: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 52: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 53: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 54: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 55: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 56: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 57: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 58: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 59: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 60: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 61: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 62: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 63: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 64: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 65: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 66: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA
Page 67: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

67 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIPITANG

PETI SURAT 50,

89857 SIPITANG SABAH

TEL : 087-821455 FAX : 087-821546

Email : [email protected]

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM FOCUS

BAHAGIAN A : MAKLUMAT AM

SEKOLAH

KOD SEKOLAH

TELEFON

FAX

E-MAIL

GRED SEKOLAH

BIL. MURID

BIL GURU

NAMA GURU BESAR

BAHAGIAN B : PEMANTAUAN BERFOKUS ( PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PROGRAM / KURIKULUM )

No. Aspek No. Item Item

HASIL DAPATAN CATATAN

ADA TIADA SEBAHAGIAN

A. PENGURUSAN PANITIA

1 Fail Induk 1.1 Surat menyurat perhubungan luar

2 2.1 Sukatan Pelajaran

2.2 Huraian Sukatan Pelajaran

2.3 Rancangan Pelajaran Tahunan

2.4 Senarai buku / bahan rujukan

2.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan

33.1 Surat Panggilan Mesyuarat

3.2 Minit Mesyuarat

4

4.1

4.1.1 Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus

4.1.2 Tahun Empat dan Lima

4.1.3 Tahap Satu

4.2 Laporan Pelaksanaan Program

5

5.1 Analisa keputusan UPSR

5.2

5.3 Headcount

5.4 Rancangan Penambahbaikan

6

6.1 Jadual penyeliaan Guru Besar

6.2

6.3 Laporan Penyeliaan

7

7.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.

7.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja.

8

8.1

8.2Laporan aktiviti.

9

9.1 Koleksi Soalan UPSR

9.2 Bank soalan EXCEL

9.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.

10

10.1 Maklumat Guru

10.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi )

10.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia

Tandakan Ruang Yang Disediakan dengan ( / ) .

Fail Sukatan Pelajaran

Fail mesyuarat

Fail Program Peningkatan

akademik

Perancangan program ( Mengikut Format KPI-

Fail Ujian dan peperiksaan.

Analisa peperiksaan bulanan dan semester

Fail Penyeliaan

Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar )

Fail Pemeriksaan

Buku Rampaian

Fail aktiviti sokongan akademik

Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.

Fail Bank Soalan

Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran

Page 68: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

68 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

10

10.4 Jawatankuasa Panitia

B PRASEKOLAHHASIL DAPATAN

ADA TIADA SEBAHAGIAN

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.3

1.4 Rancangan Pengajaran Tahunan

1.5 Rancangan Pengajaran harian

1.6 Rekod kehadiran murid.

1.7 Takwim Prasekolah

1.8 Taklimat awal KSPK kepada ibu bapa.

11.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1 Jadual pemantauan

1.2.2 Jadual Waktu Program LINUS

1.2.3 AJK LINUS

1.2.4

1.2.5

1.2.6 Instrumen Saringan Menulis

1.2.7

1.3

1.4 Modul Literasi

1.5 Modul Numerasi

1.6

1.7

Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran

Pelaksanaan dan Pengurusan KSPK

Pelaksanaan p&p adalah berdasarkan dokumen:Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ( KSPK )Modul Pengajaran dan pembelajaran PrasekolahPerancangan jadual waktu yang disarankan : - tempoh 4 jam ( SK : 50% - BM, 50%- BI) SJK ( 1/3 - BM, 1/3- BI, 1/3 - BC/BT ) Agihan masa Modul Teras Asas dan Modul Bertema.

C. PROGRAM LINUS

Pengurusan Dan Pentadbiran Program LINUS

Pihak Sekolah menyumbang kepada keberkesanan program dengan :

Menyebarluaskan maklumat Program LINUS kepada kakitangan sekolah

Menyebarluaskan maklumat Program LINUS ke Peringkat PIBG

Pihak Sekolah telah menyediakan dokumen berikut bagi menyokong pelaksanaan program ini.

Jadual Pelaksanaan Saringan Lisan / membaca

Instrumen Saringan Lisan / Membaca dan Menulis

Rekod Penguasaan Murid bagi Saringan Lisan/ membaca

Program Peningkatan LITERASI dan NUMERASI

Guru Matematik Tahun 1 telah menghadiri kursus Numerasi.

Guru Bahasa Melayu telah menghadiri kursus Literasi.

Page 69: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

69 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

D) ULASAN PEGAWAI PEMANTAU

i ) KEKUATAN / KEISTIMEWAAN :

ii ) KELEMAHAN :

iii ) CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

TANDATANGAN PEMANTAU TANDATANGAN GURU BESAR

Page 70: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

70 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

NAMA DAN COP PEMANTAU NAMA DAN COP SEKOLAH

TARIKH : ………………………………………… TARIKH : ……………………………………………………………………….

Page 71: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

71 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

Page 72: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

72 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Page 73: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

73 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 74: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

74 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 75: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

75 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 76: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

76 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 77: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

77 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 78: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

78 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 79: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

79 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 80: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

80 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 81: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

81 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 82: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

82 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 83: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

83 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 84: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

84 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 85: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

85 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 86: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

86 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 87: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

87 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 88: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

88 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 89: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

89 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 90: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

90 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 91: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

91 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 92: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

92 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 93: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

93 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 94: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

94 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 95: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

95 INSTRUMEN PEMANTAUAN FOCUS

Page 96: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

SENARAI SEMAK PENGURUSAN PANITIA

A. PENGURUSAN PANITIA

BIL FAIL PERKARA CATATAN

1 Fail Induk 1.1 Surat menyurat perhubungan luar

2 2.1 Sukatan Pelajaran

2.2 Huraian Sukatan Pelajaran

2.3 Rancangan Pelajaran Tahunan

2.4 Senarai buku / bahan rujukan

2.5 Pekeliling ikhtisas yang berkaitan

3

3.1 Surat Panggilan Mesyuarat

3.2 Minit Mesyuarat

4

4.1

4.1.1

4.1.2 Tahun Empat dan Lima

4.1.3 Tahap Satu

4.2 Laporan Pelaksanaan Program

5

5.1 Analisa keputusan UPSR

5.2

5.3 Headcount

5.4 Rancangan Penambahbaikan

6

6.1 Jadual penyeliaan Guru Besar

6.2

6.3 Laporan Penyeliaan

7

7.1 Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian.

7.2 Laporan Penyeliaan Rampaian/Buku Kerja.

8

8.1

8.2 Laporan aktiviti.

9

9.1 Koleksi Soalan UPSR

9.2 Bank soalan EXCEL

9.3 Koleksi Soalan yang telah dianalisis.

10

10.1 Maklumat Guru

10.2 Jadual Waktu Mengajar ( Peribadi )

10.3 Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia

10.4 Jawatankuasa Panitia

Fail Sukatan Pelajaran

Fail mesyuarat

Fail Program Peningkatan akademik

Perancangan program ( Mengikut Format KPI- Near Miss Cemerlang / Near Miss Lulus ( Tahun 6 )

Fail Ujian dan peperiksaan.

Analisa peperiksaan bulanan dan semester

Fail Penyeliaan

Jadual Penyeliaan Ketua Panitia dan GPK ( Sekolah Besar )

Fail Pemeriksaan Buku Rampaian

Fail aktiviti sokongan akademik

Surat menyurat aktiviti sokongan akademik.

Fail Bank Soalan

Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran

Page 97: sENARAI SEMAK PEMANTAUAN PANITIA

Bil 0 Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 TB JUM

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0