senarai semak intern

Upload: anonymous-qzt72r9

Post on 10-Mar-2016

307 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Senarai Semak Intern

TRANSCRIPT

 • SENARAI SEMAK INTERN

  BIL PERKARA YA TIDAK 1

  2 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship.

  3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  Lesson Plan (Teori ) -15 Set Lesson Plan (Amali ) -15 Set Kertas Penerangan - 15 SetKertas Tugasan - 15 SetKertas Kerja - 15 SetKertas Penilaian Pengetahuan - 5 SetKertas Penilaian Prestasi - 5 SetAVA ( Teori ) - 5 SetAVA ( Amali ) - 5 Set

  16

  Sentiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan borang JPK I-031-3A, Bahagian B (persetujuan PPB Internship) JPK/PPK/VTO/LI-3. ditandatangan oleh PPB & disimpan di dalam portfolio.

  Membuat maklumbalas kehadiran dengan menyerahkan Borang Kehadiran Intern kepada CIAST dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh lapor diri di PB.

  Hadir setiap hari bekerja & mengetik kad perakam waktu / tumb print / menandatangani buku rekod kehadiran setiap kali masuk dan keluar dari PB.

  Mengajar sebanyak minimum 300 jam dengan dibuktikan oleh Jadual Mengajar yang disahkan oleh Penyelia.

  Melengkapkan Buku Log Intern untuk semua aktiviti selain dari aktiviti mengajar sepanjang 720 jam di PB.

  Melengkapkan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B dan disahkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Pertama Pegawai Penilai (PP) dijalankan.

  Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Pertama Pegawai Penilai (PP) dijalankan.

  Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Pertama Pegawai Penilai (PP) dijalankan.

  Memastikan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B kali kedua dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Kedua Pegawai Penilai (PP) bersama Pegawai Pengesah Luaran (PPL) dijalankan.

  Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C kali kedua dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Kedua Pegawai Penilai (PP) bersama Pegawai Pengesah Luaran (PPL) dijalankan.

  Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D-1 kali kedua dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Kedua Pegawai Penilai (PP) bersama Pegawai Pengesah Luaran (PPL) dijalankan.

  Membangunkan Bahan Pembelajaran - WIM dalam bidang kemahiran SKM mengikut ketetapan berikut :

  Menyimpan semua dokumen/borang-borang penilaian asal (bukan salinan) bagi bil. 4 dan 7 hingga 15 di dalam portfolio mengikut susunan yang ditetapkan seperti di Manual Internship.

 • BIL 1234

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

 • 14

  15

  16

 • PERKARA

  Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

  Sentiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan borang JPK I-031-3A, Bahagian B (persetujuan PPB Internship) JPK/PPK/VTO/LI-3. ditandatangan oleh PPB & disimpan di dalam portfolio.Membuat maklumbalas kehadiran dengan menyerahkan Borang Kehadiran Intern kepada CIAST dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh lapor diri di PB.Hadir setiap hari bekerja & mengetik kad perakam waktu / tumb print / menandatangani buku rekod kehadiran setiap kali masuk dan keluar dari PB. Mengajar sebanyak minimum 300 jam dengan dibuktikan oleh Jadual Mengajar yang disahkan oleh Penyelia.Melengkapkan Buku Log Intern untuk semua aktiviti selain dari aktiviti mengajar sepanjang 720 jam di PB.Melengkapkan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B dan disahkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Pertama Pegawai Penilai (PP) dijalankan.Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Pertama Pegawai Penilai (PP) dijalankan.Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Pertama Pegawai Penilai (PP) dijalankan. Memastikan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B kali kedua dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Kedua Pegawai Penilai (PP) bersama Pegawai Pengesah Luaran (PPL) dijalankan.Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C kali kedua dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Kedua Pegawai Penilai (PP) bersama Pegawai Pengesah Luaran (PPL) dijalankan.

 • Lesson Plan (Teori ) -15 Set Lesson Plan (Amali ) -15 Set Kertas Penerangan - 15 SetKertas Tugasan - 15 SetKertas Kerja - 15 SetKertas Penilaian Pengetahuan - 5 SetKertas Penilaian Prestasi - 5 SetAVA ( Teori ) - 5 SetAVA ( Amali ) - 5 Set

  Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D-1 kali kedua dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Kedua Pegawai Penilai (PP) bersama Pegawai Pengesah Luaran (PPL) dijalankan.Membangunkan Bahan Pembelajaran - WIM dalam bidang kemahiran SKM mengikut ketetapan berikut :

  Menyimpan semua dokumen/borang-borang penilaian asal (bukan salinan) bagi bil. 4 dan 7 hingga 15 di dalam portfolio mengikut susunan yang ditetapkan seperti di Manual Internship.

 • YA TIDAK

 • BIL 1234

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

 • 14

  15

  16

 • PERKARA

  Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

  Sentiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan borang JPK I-031-3A, Bahagian B (persetujuan PPB Internship) JPK/PPK/VTO/LI-3. ditandatangan oleh PPB & disimpan di dalam portfolio.Membuat maklumbalas kehadiran dengan menyerahkan Borang Kehadiran Intern kepada CIAST dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh lapor diri di PB.Hadir setiap hari bekerja & mengetik kad perakam waktu / tumb print / menandatangani buku rekod kehadiran setiap kali masuk dan keluar dari PB. Mengajar sebanyak minimum 300 jam dengan dibuktikan oleh Jadual Mengajar yang disahkan oleh Penyelia.Melengkapkan Buku Log Intern untuk semua aktiviti selain dari aktiviti mengajar sepanjang 720 jam di PB.Melengkapkan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B dan disahkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Pertama Pegawai Penilai (PP) dijalankan.Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Pertama Pegawai Penilai (PP) dijalankan.Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Pertama Pegawai Penilai (PP) dijalankan. Memastikan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B kali kedua dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Kedua Pegawai Penilai (PP) bersama Pegawai Pengesah Luaran (PPL) dijalankan.Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C kali kedua dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Kedua Pegawai Penilai (PP) bersama Pegawai Pengesah Luaran (PPL) dijalankan.

 • Lesson Plan (Teori ) -15 Set Lesson Plan (Amali ) -15 Set Kertas Penerangan - 15 SetKertas Tugasan - 15 SetKertas Kerja - 15 SetKertas Penilaian Pengetahuan - 5 SetKertas Penilaian Prestasi - 5 SetAVA ( Teori ) - 5 SetAVA ( Amali ) - 5 Set

  Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D-1 kali kedua dilengkapkan oleh Penyelia SEBELUM Lawatan Kedua Pegawai Penilai (PP) bersama Pegawai Pengesah Luaran (PPL) dijalankan.Membangunkan Bahan Pembelajaran - WIM dalam bidang kemahiran SKM mengikut ketetapan berikut :

  Menyimpan semua dokumen/borang-borang penilaian asal (bukan salinan) bagi bil. 4 dan 7 hingga 15 di dalam portfolio mengikut susunan yang ditetapkan seperti di Manual Internship.

 • YA TIDAK

 • BIL PERKARA YA TIDAK 12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. 3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.4

  Sentiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan borang JPK I-031-3A, Bahagian B (persetujuan PPB Internship) JPK/PPK/VTO/LI-3.

 • 5 Membuat maklumbalas kehadiran dengan menyerahkan Borang Kehadiran Intern kepada CIAS

 • 6 Hadir setiap hari bekerja & mengetik kad perakam waktu / tumb print / menandatangani buku rekod kehadiran

 • 7 Mengajar sebanyak minimum 300 jam dengan dibuktikan oleh Jadual Mengajar yang disahkan oleh

 • 8 Melengkapkan Buku Log Intern untuk semua aktiviti selain dari aktiviti mengajar sepanjang 720

 • 9 Melengkapkan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B dan disahkan oleh Penyelia

 • 10 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 11 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 12 Memastikan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B kali kedua dilengkapkan

 • 13 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C kali kedua dilengkapkan oleh

 • 14 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D-1 kali kedua dilengkapkan oleh

 • 15

  Lesson Plan (Teori ) -15 Set Lesson Plan (Amali ) -15 Set Kertas Penerangan - 15 SetKertas Tugasan - 15 SetKertas Kerja - 15 SetKertas Penilaian Pengetahuan - 5 SetKertas Penilaian Prestasi - 5 SetAVA ( Teori ) - 5 SetAVA ( Amali ) - 5 Set

  Membangunkan Bahan Pembelajaran - WIM dalam bidang kemahiran SKM mengikut ketet

 • 16 Menyimpan semua dokumen/borang-borang penilaian asal (bukan salinan) bagi bil. 4 dan 7

 • Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • BIL PERKARA YA TIDAK 12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. 3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.4

  Sentiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan borang JPK I-031-3A, Bahagian B (persetujuan PPB Internship) JPK/PPK/VTO/LI-3.

 • 5 Membuat maklumbalas kehadiran dengan menyerahkan Borang Kehadiran Intern kepada CIAS

 • 6 Hadir setiap hari bekerja & mengetik kad perakam waktu / tumb print / menandatangani buku rekod kehadiran

 • 7 Mengajar sebanyak minimum 300 jam dengan dibuktikan oleh Jadual Mengajar yang disahkan oleh

 • 8 Melengkapkan Buku Log Intern untuk semua aktiviti selain dari aktiviti mengajar sepanjang 720

 • 9 Melengkapkan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B dan disahkan oleh Penyelia

 • 10 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 11 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 12 Memastikan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B kali kedua dilengkapkan

 • 13 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C kali kedua dilengkapkan oleh

 • 14 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D-1 kali kedua dilengkapkan oleh

 • 15

  Lesson Plan (Teori ) -15 Set Lesson Plan (Amali ) -15 Set Kertas Penerangan - 15 SetKertas Tugasan - 15 SetKertas Kerja - 15 SetKertas Penilaian Pengetahuan - 5 SetKertas Penilaian Prestasi - 5 SetAVA ( Teori ) - 5 SetAVA ( Amali ) - 5 Set

  Membangunkan Bahan Pembelajaran - WIM dalam bidang kemahiran SKM mengikut ketet

 • 16 Menyimpan semua dokumen/borang-borang penilaian asal (bukan salinan) bagi bil. 4 dan 7

 • Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • BIL PERKARA YA TIDAK 12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. 3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.4

  Sentiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan borang JPK I-031-3A, Bahagian B (persetujuan PPB Internship) JPK/PPK/VTO/LI-3.

 • 5 Membuat maklumbalas kehadiran dengan menyerahkan Borang Kehadiran Intern kepada CIAS

 • 6 Hadir setiap hari bekerja & mengetik kad perakam waktu / tumb print / menandatangani buku rekod kehadiran

 • 7 Mengajar sebanyak minimum 300 jam dengan dibuktikan oleh Jadual Mengajar yang disahkan oleh

 • 8 Melengkapkan Buku Log Intern untuk semua aktiviti selain dari aktiviti mengajar sepanjang 720

 • 9 Melengkapkan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B dan disahkan oleh Penyelia

 • 10 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 11 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 12 Memastikan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B kali kedua dilengkapkan

 • 13 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C kali kedua dilengkapkan oleh

 • 14 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D-1 kali kedua dilengkapkan oleh

 • 15

  Lesson Plan (Teori ) -15 Set Lesson Plan (Amali ) -15 Set Kertas Penerangan - 15 SetKertas Tugasan - 15 SetKertas Kerja - 15 SetKertas Penilaian Pengetahuan - 5 SetKertas Penilaian Prestasi - 5 SetAVA ( Teori ) - 5 SetAVA ( Amali ) - 5 Set

  Membangunkan Bahan Pembelajaran - WIM dalam bidang kemahiran SKM mengikut ketet

 • 16 Menyimpan semua dokumen/borang-borang penilaian asal (bukan salinan) bagi bil. 4 dan 7

 • Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • BIL PERKARA YA TIDAK 12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. 3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.4

  Sentiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan borang JPK I-031-3A, Bahagian B (persetujuan PPB Internship) JPK/PPK/VTO/LI-3.

 • 5 Membuat maklumbalas kehadiran dengan menyerahkan Borang Kehadiran Intern kepada CIAS

 • 6 Hadir setiap hari bekerja & mengetik kad perakam waktu / tumb print / menandatangani buku rekod kehadiran

 • 7 Mengajar sebanyak minimum 300 jam dengan dibuktikan oleh Jadual Mengajar yang disahkan oleh

 • 8 Melengkapkan Buku Log Intern untuk semua aktiviti selain dari aktiviti mengajar sepanjang 720

 • 9 Melengkapkan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B dan disahkan oleh Penyelia

 • 10 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 11 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 12 Memastikan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B kali kedua dilengkapkan

 • 13 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C kali kedua dilengkapkan oleh

 • 14 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D-1 kali kedua dilengkapkan oleh

 • 15

  Lesson Plan (Teori ) -15 Set Lesson Plan (Amali ) -15 Set Kertas Penerangan - 15 SetKertas Tugasan - 15 SetKertas Kerja - 15 SetKertas Penilaian Pengetahuan - 5 SetKertas Penilaian Prestasi - 5 SetAVA ( Teori ) - 5 SetAVA ( Amali ) - 5 Set

  Membangunkan Bahan Pembelajaran - WIM dalam bidang kemahiran SKM mengikut ketet

 • 16 Menyimpan semua dokumen/borang-borang penilaian asal (bukan salinan) bagi bil. 4 dan 7

 • Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • BIL PERKARA YA TIDAK 12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. 3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.4

  Sentiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan borang JPK I-031-3A, Bahagian B (persetujuan PPB Internship) JPK/PPK/VTO/LI-3.

 • 5 Membuat maklumbalas kehadiran dengan menyerahkan Borang Kehadiran Intern kepada CIAS

 • 6 Hadir setiap hari bekerja & mengetik kad perakam waktu / tumb print / menandatangani buku rekod kehadiran

 • 7 Mengajar sebanyak minimum 300 jam dengan dibuktikan oleh Jadual Mengajar yang disahkan oleh

 • 8 Melengkapkan Buku Log Intern untuk semua aktiviti selain dari aktiviti mengajar sepanjang 720

 • 9 Melengkapkan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B dan disahkan oleh Penyelia

 • 10 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 11 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 12 Memastikan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B kali kedua dilengkapkan

 • 13 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C kali kedua dilengkapkan oleh

 • 14 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D-1 kali kedua dilengkapkan oleh

 • 15

  Lesson Plan (Teori ) -15 Set Lesson Plan (Amali ) -15 Set Kertas Penerangan - 15 SetKertas Tugasan - 15 SetKertas Kerja - 15 SetKertas Penilaian Pengetahuan - 5 SetKertas Penilaian Prestasi - 5 SetAVA ( Teori ) - 5 SetAVA ( Amali ) - 5 Set

  Membangunkan Bahan Pembelajaran - WIM dalam bidang kemahiran SKM mengikut ketet

 • 16 Menyimpan semua dokumen/borang-borang penilaian asal (bukan salinan) bagi bil. 4 dan 7

 • Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • BIL PERKARA YA TIDAK 12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. 3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.4

  Sentiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan borang JPK I-031-3A, Bahagian B (persetujuan PPB Internship) JPK/PPK/VTO/LI-3.

 • 5 Membuat maklumbalas kehadiran dengan menyerahkan Borang Kehadiran Intern kepada CIAS

 • 6 Hadir setiap hari bekerja & mengetik kad perakam waktu / tumb print / menandatangani buku rekod kehadiran

 • 7 Mengajar sebanyak minimum 300 jam dengan dibuktikan oleh Jadual Mengajar yang disahkan oleh

 • 8 Melengkapkan Buku Log Intern untuk semua aktiviti selain dari aktiviti mengajar sepanjang 720

 • 9 Melengkapkan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B dan disahkan oleh Penyelia

 • 10 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 11 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 12 Memastikan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B kali kedua dilengkapkan

 • 13 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C kali kedua dilengkapkan oleh

 • 14 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D-1 kali kedua dilengkapkan oleh

 • 15

  Lesson Plan (Teori ) -15 Set Lesson Plan (Amali ) -15 Set Kertas Penerangan - 15 SetKertas Tugasan - 15 SetKertas Kerja - 15 SetKertas Penilaian Pengetahuan - 5 SetKertas Penilaian Prestasi - 5 SetAVA ( Teori ) - 5 SetAVA ( Amali ) - 5 Set

  Membangunkan Bahan Pembelajaran - WIM dalam bidang kemahiran SKM mengikut ketet

 • 16 Menyimpan semua dokumen/borang-borang penilaian asal (bukan salinan) bagi bil. 4 dan 7

 • Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • BIL PERKARA YA TIDAK 12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. 3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.4

  Sentiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan borang JPK I-031-3A, Bahagian B (persetujuan PPB Internship) JPK/PPK/VTO/LI-3.

 • 5 Membuat maklumbalas kehadiran dengan menyerahkan Borang Kehadiran Intern kepada CIAS

 • 6 Hadir setiap hari bekerja & mengetik kad perakam waktu / tumb print / menandatangani buku rekod kehadiran

 • 7 Mengajar sebanyak minimum 300 jam dengan dibuktikan oleh Jadual Mengajar yang disahkan oleh

 • 8 Melengkapkan Buku Log Intern untuk semua aktiviti selain dari aktiviti mengajar sepanjang 720

 • 9 Melengkapkan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B dan disahkan oleh Penyelia

 • 10 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 11 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 12 Memastikan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B kali kedua dilengkapkan

 • 13 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C kali kedua dilengkapkan oleh

 • 14 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D-1 kali kedua dilengkapkan oleh

 • 15

  Lesson Plan (Teori ) -15 Set Lesson Plan (Amali ) -15 Set Kertas Penerangan - 15 SetKertas Tugasan - 15 SetKertas Kerja - 15 SetKertas Penilaian Pengetahuan - 5 SetKertas Penilaian Prestasi - 5 SetAVA ( Teori ) - 5 SetAVA ( Amali ) - 5 Set

  Membangunkan Bahan Pembelajaran - WIM dalam bidang kemahiran SKM mengikut ketet

 • 16 Menyimpan semua dokumen/borang-borang penilaian asal (bukan salinan) bagi bil. 4 dan 7

 • Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • BIL PERKARA YA TIDAK 12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. 3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.4

  Sentiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan borang JPK I-031-3A, Bahagian B (persetujuan PPB Internship) JPK/PPK/VTO/LI-3.

 • 5 Membuat maklumbalas kehadiran dengan menyerahkan Borang Kehadiran Intern kepada CIAS

 • 6 Hadir setiap hari bekerja & mengetik kad perakam waktu / tumb print / menandatangani buku rekod kehadiran

 • 7 Mengajar sebanyak minimum 300 jam dengan dibuktikan oleh Jadual Mengajar yang disahkan oleh

 • 8 Melengkapkan Buku Log Intern untuk semua aktiviti selain dari aktiviti mengajar sepanjang 720

 • 9 Melengkapkan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B dan disahkan oleh Penyelia

 • 10 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 11 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D dilengkapkan oleh Penyelia SEB

 • 12 Memastikan Borang Pembangunan Pembelajaran JPK-I-031-3B kali kedua dilengkapkan

 • 13 Memastikan Borang Penilaian Prestasi Intern JPK I-031-3C kali kedua dilengkapkan oleh

 • 14 Memastikan Borang Penilaian Mengajar Intern JPK I-031-3D-1 kali kedua dilengkapkan oleh

 • 15

  Lesson Plan (Teori ) -15 Set Lesson Plan (Amali ) -15 Set Kertas Penerangan - 15 SetKertas Tugasan - 15 SetKertas Kerja - 15 SetKertas Penilaian Pengetahuan - 5 SetKertas Penilaian Prestasi - 5 SetAVA ( Teori ) - 5 SetAVA ( Amali ) - 5 Set

  Membangunkan Bahan Pembelajaran - WIM dalam bidang kemahiran SKM mengikut ketet

 • 16 Menyimpan semua dokumen/borang-borang penilaian asal (bukan salinan) bagi bil. 4 dan 7

 • Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship. Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • InternSheet2Sheet3Sheet1Sheet4Sheet5Sheet6Sheet7Sheet8Sheet9Sheet10