senarai semak perlaksanaan iqra

13
PERLAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2010 SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KAEDAH IQRA’ NILAI & KEROHANIAN PPKI SK BAGAN SERAI BIL TARIKH BUKU IQRA' M/ SURAT TAHAP PENCAPAIAN CATATAN 1 2 3 4 5 1 05 JANUARI 2010 2 3 X TBG 2 12 JANUARI 2010 2 4 X TBG 3 19 JANUARI 2010 2 5 X TBG 4 26 JANUARI 2010 2 6 X TBG 5 02 FEBUARI 2010 2 7 X TBG 6 09 FEBUARI 2010 2 8 X TBG 7 16 FEBUARI 2010 2 9 X TBG 8 23 FEBUARI 2010 2 10 X TBG 9 02 MAC 2010 2 11 X TBG 10 09 MAC 2010 2 12 X TBG 11 16 MAC 2010 2 13 X TBG 12 23 MAC 2010 2 14 X TBG 13 30 MAC 2010 2 15 X TBG 14 06 APRIL 2010 2 16 X TBG 15 13 APRIL 2010 2 17 X TBG 16 20 APRIL 2010 2 18 X TBG 17 27 APRIL 2010 2 19 X TBG 18 04 MEI 2010 2 20 X TBG 19 11 MEI 2010 2 21 X TBG Perhatian : Sila tandakan x pada ruangan TAHAP PENCAPAIAN mengikut skala penguasaan murid seperti berikut : TAHAP PENCAPAIAN : NAMA MURID : Mohd Hafizul Bin Hazhar

Upload: fendi050210

Post on 25-Dec-2015

122 views

Category:

Documents


15 download

DESCRIPTION

SENARAI SEMAK Perlaksanaan Iqra

TRANSCRIPT

Page 1: SENARAI SEMAK Perlaksanaan Iqra

PERLAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2010

SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KAEDAH IQRA’NILAI & KEROHANIAN

PPKI SK BAGAN SERAI

BIL TARIKHBUKU IQRA'

M/ SURATTAHAP PENCAPAIAN

CATATAN1 2 3 4 5

1 05 JANUARI 2010 2 3 X TBG

2 12 JANUARI 2010 2 4 X TBG

3 19 JANUARI 2010 2 5 X TBG

4 26 JANUARI 2010 2 6 X TBG

5 02 FEBUARI 2010 2 7 X TBG

6 09 FEBUARI 2010 2 8 X TBG

7 16 FEBUARI 2010 2 9 X TBG

8 23 FEBUARI 2010 2 10 X TBG

9 02 MAC 2010 2 11 X TBG

10 09 MAC 2010 2 12 X TBG

11 16 MAC 2010 2 13 X TBG

12 23 MAC 2010 2 14 X TBG

13 30 MAC 2010 2 15 X TBG

14 06 APRIL 2010 2 16 X TBG

15 13 APRIL 2010 2 17 X TBG

16 20 APRIL 2010 2 18 X TBG

17 27 APRIL 2010 2 19 X TBG

18 04 MEI 2010 2 20 X TBG

19 11 MEI 2010 2 21 X TBG

20 18 MEI 2010 2 22 X TBG

21 25 MEI 2010 2 23 X TBG

22 2 JUN 2010 2 24 X TBG

Perhatian : Sila tandakan x pada ruangan TAHAP PENCAPAIAN mengikut skala penguasaan murid seperti berikut :

TAHAP PENCAPAIAN :

1-Sangat Lemah 2-Lemah 3-Sederhana 4- Baik 5-Sangat Baik

NAMA MURID : Mohd Hafizul Bin Hazhar KELAS : 8

Page 2: SENARAI SEMAK Perlaksanaan Iqra

PERLAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2010

SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KAEDAH IQRA’NILAI & KEROHANIAN

PPKI SK BAGAN SERAI

23 9 JUN 2010 2 25 X TBG

DISEMAK OLEH :

-----------------------------------------------------

( EN. AHMAD ZAILANIE BIN OTHMAN )

GURU j-QAF PENDIDIKAN KHAS

PPKI SK BAGAN SERAI,PERAK DR.

BIL TARIKHBUKU IQRA'

M/ SURATTAHAP PENCAPAIAN

CATATAN1 2 3 4 5

1 16 JUN 2010 2 26 X TBG

2 23 JUN 2010 2 27 X TBG

3 30 JUN 2010 2 28 X TBG

4 06 JULAI 2010 2 29 X TBG

5 13 JULAI 2010 2 30 X TBG

6 20 JULAI 2010 2 31 X TBG

7 27 JULAI 2010 3 1 X TBG

8 02 OGOS 2010 3 2 X TBG

9 09 OGOS 2010 3 3 X TBG

10 16 OGOS 2010 3 4 X TBG

11 23 OGOS 2010 3 5 X TBG

12 30 OGOS 2010 3 6 X TBG

Perhatian : Sila tandakan x pada ruangan TAHAP PENCAPAIAN mengikut skala penguasaan murid seperti berikut :

TAHAP PENCAPAIAN :

1-Sangat Lemah 2-Lemah 3-Sederhana 4- Baik 5-Sangat Baik

NAMA MURID : Mohd Hafizul Bin Hazhar KELAS : 8

Page 3: SENARAI SEMAK Perlaksanaan Iqra

PERLAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2010

SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KAEDAH IQRA’NILAI & KEROHANIAN

PPKI SK BAGAN SERAI

13 06 SEPTEMBER 2010 3 7 X TBG

14 13 SEPTEMBER 2010 3 8 X TBG

15 20 SEPTEMBER 2010 3 9 X TBG

16 27 SEPTEMBER 2010 3 11 X TBG

17 04 OKTOBER 2010 3 13 X TBG

18 11 OKTOBER 2010 3 15 X TBG

19 18 OKTOBER 2010 3 17 X TBG

20 25 OKTOBER 2010 3 19 X TBG

21 01 NOVEMBER 2010 3 21 X TBG

22 08 NOVEMBER 2010 3 23 X TBG

23 15 NOVEMBER 2010 3 25 X TBG

DISEMAK OLEH :

-----------------------------------------------------

( EN. AHMAD ZAILANIE BIN OTHMAN )

GURU j-QAF PENDIDIKAN KHAS

PPKI SK BAGAN SERAI,PERAK DR.

BIL TARIKHBUKU IQRA'

M/ SURATTAHAP PENCAPAIAN

CATATAN1 2 3 4 5

1 05 JANUARI 2010 1 20 X TBG

2 12 JANUARI 2010 1 21 X TBG

Perhatian : Sila tandakan x pada ruangan TAHAP PENCAPAIAN mengikut skala penguasaan murid seperti berikut :

TAHAP PENCAPAIAN :

1-Sangat Lemah 2-Lemah 3-Sederhana 4- Baik 5-Sangat Baik

NAMA MURID : Mohd Zaini KELAS : 8

Page 4: SENARAI SEMAK Perlaksanaan Iqra

PERLAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2010

SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KAEDAH IQRA’NILAI & KEROHANIAN

PPKI SK BAGAN SERAI

3 19 JANUARI 2010 1 22 X TBG

4 26 JANUARI 2010 1 23 X TBG

5 02 FEBUARI 2010 1 24 X TBG

6 09 FEBUARI 2010 1 25 X TBG

7 16 FEBUARI 2010 1 26 X TBG

8 23 FEBUARI 2010 1 27 X TBG

9 02 MAC 2010 1 28 X TBG

10 09 MAC 2010 1 29 X TBG

11 16 MAC 2010 1 30 X TBG

12 23 MAC 2010 1 31 X TBG

13 30 MAC 2010 1 32 X TBG

14 06 APRIL 2010 2 1 X TBG

15 13 APRIL 2010 2 2 X TBG

16 20 APRIL 2010 2 3 X TBG

17 27 APRIL 2010 2 4 X TBG

18 04 MEI 2010 2 5 X TBG

19 11 MEI 2010 2 6 X TBG

20 18 MEI 2010 2 7 X TBG

21 25 MEI 2010 2 8 X TBG

22 2 JUN 2010 2 9 X TBG

23 9 JUN 2010 2 10 X TBG

DISEMAK OLEH :

-----------------------------------------------------

( EN. AHMAD ZAILANIE BIN OTHMAN )

GURU j-QAF PENDIDIKAN KHAS

PPKI SK BAGAN SERAI,PERAK DR.

Page 5: SENARAI SEMAK Perlaksanaan Iqra

PERLAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2010

SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KAEDAH IQRA’NILAI & KEROHANIAN

PPKI SK BAGAN SERAI

Perhatian : Sila tandakan x pada ruangan TAHAP PENCAPAIAN mengikut skala penguasaan murid seperti berikut :

TAHAP PENCAPAIAN :

1-Sangat Lemah 2-Lemah 3-Sederhana 4- Baik 5-Sangat Baik

NAMA MURID : Mohd Zaini KELAS : 8

Page 6: SENARAI SEMAK Perlaksanaan Iqra

PERLAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2010

SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KAEDAH IQRA’NILAI & KEROHANIAN

PPKI SK BAGAN SERAI

BIL TARIKHBUKU IQRA'

M/ SURATTAHAP PENCAPAIAN

CATATAN1 2 3 4 5

1 16 JUN 2010 2 11 X TBG

2 23 JUN 2010 2 12 X TBG

3 30 JUN 2010 2 13 X TBG

4 06 JULAI 2010 2 14 X TBG

5 13 JULAI 2010 2 15 X TBG

6 20 JULAI 2010 2 16 X TBG

7 27 JULAI 2010 2 17 X TBG

8 02 OGOS 2010 2 18 X TBG

9 09 OGOS 2010 2 19 X TBG

10 16 OGOS 2010 2 20 X TBG

11 23 OGOS 2010 2 21 X TBG

12 30 OGOS 2010 2 22 X TBG

13 06 SEPTEMBER 2010 2 23 X TBG

14 13 SEPTEMBER 2010 2 24 X TBG

15 20 SEPTEMBER 2010 2 26 X TBG

16 27 SEPTEMBER 2010 2 28 X TBG

17 04 OKTOBER 2010 2 30 X TBG

18 11 OKTOBER 2010 3 1 X TBG

19 18 OKTOBER 2010 3 2 X TBG

20 25 OKTOBER 2010 3 4 X TBG

21 01 NOVEMBER 2010 3 6 X TBG

22 08 NOVEMBER 2010 3 8 X TBG

23 15 NOVEMBER 2010 3 10 X TBG

Page 7: SENARAI SEMAK Perlaksanaan Iqra

PERLAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2010

SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KAEDAH IQRA’NILAI & KEROHANIAN

PPKI SK BAGAN SERAI

DISEMAK OLEH :

-----------------------------------------------------

( EN. AHMAD ZAILANIE BIN OTHMAN )

GURU j-QAF PENDIDIKAN KHAS

PPKI SK BAGAN SERAI,PERAK DR.

BIL TARIKHBUKU IQRA'

M/ SURATTAHAP PENCAPAIAN

CATATAN1 2 3 4 5

1 05 JANUARI 2010 2 3 X TBG

2 12 JANUARI 2010 2 4 X TBG

3 19 JANUARI 2010 2 5 X TBG

4 26 JANUARI 2010 2 6 X TBG

5 02 FEBUARI 2010 2 7 X TBG

6 09 FEBUARI 2010 2 8 X TBG

7 16 FEBUARI 2010 2 9 X TBG

8 23 FEBUARI 2010 2 10 X TBG

9 02 MAC 2010 2 11 X TBG

10 09 MAC 2010 2 12 X TBG

11 16 MAC 2010 2 13 X TBG

12 23 MAC 2010 2 14 X TBG

13 30 MAC 2010 2 15 X TBG

14 06 APRIL 2010 2 16 X TBG

15 13 APRIL 2010 2 17 X TBG

Perhatian : Sila tandakan x pada ruangan TAHAP PENCAPAIAN mengikut skala penguasaan murid seperti berikut :

TAHAP PENCAPAIAN :

1-Sangat Lemah 2-Lemah 3-Sederhana 4- Baik 5-Sangat Baik

NAMA MURID : Mohd Salehuddin Bin Abdul Rahman KELAS : 8

Page 8: SENARAI SEMAK Perlaksanaan Iqra

PERLAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2010

SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KAEDAH IQRA’NILAI & KEROHANIAN

PPKI SK BAGAN SERAI

16 20 APRIL 2010 2 18 X TBG

17 27 APRIL 2010 2 19 X TBG

18 04 MEI 2010 2 20 X TBG

19 11 MEI 2010 2 21 X TBG

20 18 MEI 2010 2 22 X TBG

21 25 MEI 2010 2 23 X TBG

22 2 JUN 2010 2 24 X TBG

23 9 JUN 2010 2 25 X TBG

DISEMAK OLEH :

-----------------------------------------------------

( EN. AHMAD ZAILANIE BIN OTHMAN )

GURU j-QAF PENDIDIKAN KHAS

PPKI SK BAGAN SERAI,PERAK DR.

BIL TARIKHBUKU IQRA'

M/ SURATTAHAP PENCAPAIAN

CATATAN1 2 3 4 5

1 16 JUN 2010 2 26 X TBG

2 23 JUN 2010 2 27 X TBG

3 30 JUN 2010 2 28 X TBG

4 06 JULAI 2010 2 29 X TBG

5 13 JULAI 2010 2 30 X TBG

Perhatian : Sila tandakan x pada ruangan TAHAP PENCAPAIAN mengikut skala penguasaan murid seperti berikut :

TAHAP PENCAPAIAN :

1-Sangat Lemah 2-Lemah 3-Sederhana 4- Baik 5-Sangat Baik

NAMA MURID : Mohd Salehuddin Bin Abdul Rahman KELAS : 8

Page 9: SENARAI SEMAK Perlaksanaan Iqra

PERLAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2010

SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KAEDAH IQRA’NILAI & KEROHANIAN

PPKI SK BAGAN SERAI

6 20 JULAI 2010 2 31 X TBG

7 27 JULAI 2010 3 1 X TBG

8 02 OGOS 2010 3 2 X TBG

9 09 OGOS 2010 3 3 X TBG

10 16 OGOS 2010 3 4 X TBG

11 23 OGOS 2010 3 5 X TBG

12 30 OGOS 2010 3 6 X TBG

13 06 SEPTEMBER 2010 3 7 X TBG

14 13 SEPTEMBER 2010 3 8 X TBG

15 20 SEPTEMBER 2010 3 9 X TBG

16 27 SEPTEMBER 2010 3 11 X TBG

17 04 OKTOBER 2010 3 13 X TBG

18 11 OKTOBER 2010 3 15 X TBG

19 18 OKTOBER 2010 3 17 X TBG

20 25 OKTOBER 2010 3 19 X TBG

21 01 NOVEMBER 2010 3 21 X TBG

22 08 NOVEMBER 2010 3 23 X TBG

23 15 NOVEMBER 2010 3 25 X TBG

DISEMAK OLEH :

-----------------------------------------------------

( EN. AHMAD ZAILANIE BIN OTHMAN )

GURU j-QAF PENDIDIKAN KHAS

PPKI SK BAGAN SERAI,PERAK DR.

Perhatian : Sila tandakan x pada ruangan TAHAP PENCAPAIAN mengikut skala penguasaan murid seperti berikut :

TAHAP PENCAPAIAN :

1-Sangat Lemah 2-Lemah 3-Sederhana 4- Baik 5-Sangat Baik

NAMA MURID : Noor Anna Binti Abdul Halim KELAS : 8

Page 10: SENARAI SEMAK Perlaksanaan Iqra

PERLAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2010

SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KAEDAH IQRA’NILAI & KEROHANIAN

PPKI SK BAGAN SERAI

BIL TARIKHBUKU IQRA'

M/ SURATTAHAP PENCAPAIAN

CATATAN1 2 3 4 5

1 05 JANUARI 2010 1 20 X TBG

2 12 JANUARI 2010 1 21 X TBG

3 19 JANUARI 2010 1 22 X TBG

4 26 JANUARI 2010 1 23 X TBG

5 02 FEBUARI 2010 1 24 X TBG

6 09 FEBUARI 2010 1 25 X TBG

7 16 FEBUARI 2010 1 26 X TBG

8 23 FEBUARI 2010 1 27 X TBG

9 02 MAC 2010 1 28 X TBG

10 09 MAC 2010 1 29 X TBG

11 16 MAC 2010 1 30 X TBG

12 23 MAC 2010 1 31 X TBG

13 30 MAC 2010 1 32 X TBG

14 06 APRIL 2010 2 1 X TBG

15 13 APRIL 2010 2 2 X TBG

16 20 APRIL 2010 2 3 X TBG

17 27 APRIL 2010 2 4 X TBG

18 04 MEI 2010 2 5 X TBG

19 11 MEI 2010 2 6 X TBG

20 18 MEI 2010 2 7 X TBG

21 25 MEI 2010 2 8 X TBG

22 2 JUN 2010 2 9 X TBG

23 9 JUN 2010 2 10 X TBG

Page 11: SENARAI SEMAK Perlaksanaan Iqra

PERLAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2010

SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KAEDAH IQRA’NILAI & KEROHANIAN

PPKI SK BAGAN SERAI

DISEMAK OLEH :

-----------------------------------------------------

( EN. AHMAD ZAILANIE BIN OTHMAN )

GURU j-QAF PENDIDIKAN KHAS

PPKI SK BAGAN SERAI,PERAK DR.

BIL TARIKHBUKU IQRA'

M/ SURATTAHAP PENCAPAIAN

CATATAN1 2 3 4 5

1 16 JUN 2010 2 11 X TBG

2 23 JUN 2010 2 12 X TBG

3 30 JUN 2010 2 13 X TBG

4 06 JULAI 2010 2 14 X TBG

5 13 JULAI 2010 2 15 X TBG

6 20 JULAI 2010 2 16 X TBG

7 27 JULAI 2010 2 17 X TBG

8 02 OGOS 2010 2 18 X TBG

9 09 OGOS 2010 2 19 X TBG

10 16 OGOS 2010 2 20 X TBG

11 23 OGOS 2010 2 21 X TBG

12 30 OGOS 2010 2 22 X TBG

13 06 SEPTEMBER 2010 2 23 X TBG

14 13 SEPTEMBER 2010 2 24 X TBG

15 20 SEPTEMBER 2010 2 26 X TBG

Perhatian : Sila tandakan x pada ruangan TAHAP PENCAPAIAN mengikut skala penguasaan murid seperti berikut :

TAHAP PENCAPAIAN :

1-Sangat Lemah 2-Lemah 3-Sederhana 4- Baik 5-Sangat Baik

NAMA MURID : Noor Anna Binti Abdul Halim KELAS : 8

Page 12: SENARAI SEMAK Perlaksanaan Iqra

PERLAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2010

SENARAI SEMAK PERLAKSANAAN KAEDAH IQRA’NILAI & KEROHANIAN

PPKI SK BAGAN SERAI

16 27 SEPTEMBER 2010 2 28 X TBG

17 04 OKTOBER 2010 2 30 X TBG

18 11 OKTOBER 2010 3 1 X TBG

19 18 OKTOBER 2010 3 2 X TBG

20 25 OKTOBER 2010 3 4 X TBG

21 01 NOVEMBER 2010 3 6 X TBG

22 08 NOVEMBER 2010 3 8 X TBG

23 15 NOVEMBER 2010 3 10 X TBG

DISEMAK OLEH :

-----------------------------------------------------

( EN. AHMAD ZAILANIE BIN OTHMAN )

GURU j-QAF PENDIDIKAN KHAS

PPKI SK BAGAN SERAI,PERAK DR.