pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan

Download Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

Post on 07-Apr-2018

261 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  1/24

  PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

  RUMUSAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

  TINGKATAN DUA

  TAHUN 2011

  Minggu Tarikh PJ/PKTunjang Pembelajarandan Tajuk Pelajaran Objektif Pelajaran Catatan

  3-7/1/11 PK

  Kesihatan Diri dan

  Keluarga

  1. Kesihatan diri

  (a) Amalan pemakanantidak sihat

  (i) Anoreksia nervosa:berlapar dan tidak suka

  akan makanan

  Aras 1

  y Menjelaskan amalan pemakananyang sihat

  y Menyatakan ciri-ciri pengidapanoreksia nervosa dan bulimia

  y Menyenaraikan peranan dantanggungjawab ahli keluarga

  y Menjelaskan maksud anoreksianervosa

  y Menyenaraikan kesan amalanpemakanan yang tidak sihat

  y Menyenaraikan lankhah-langkahmenurunkan berat badan

  10-14/1/11 PJ

  1. Kecergasan fizikal

  (a) Daya Tahan

  kardiovaskular

  i) Cadangan Aktiviti:

  Aras 1

  y Menyatakan maksud komponen-komponen kecergasan

  y Menyatakan maksid prinsiplatihan

  y Melakukan langkah-langkah

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  2/24

  y Latihan parcourse

  y Latihan fartlek(ii) Kaedah latihan

  y Prinsip-prinsiplatihan

  y Prosedur latihan(iii) Faedah latihan

  keselamatan dalammelaksanakan aktiviti daya tahan

  kardiovaskular.

  y Menyatakan maksud daya tahankardiovaskular, latihanpar

  course dan latihanfartlek.

  y Melakukan sekurang-kurangnyasatu aktivitidaya tahan

  kardiovaskular dengan kaedah

  yang betul.

  y Mengenal pasti aktiviti-aktivitiyang terdapat dalam latihanpar

  course dan latihanfartlek.

  17-21/1/11 PJ

  (b) Daya Tahan Otot

  (i) Cadangan Aktiviti:

  y Mendaguy Naik turun

  bangku gimnastik

  y Bicep curly Bangkit tubi

  silang

  y Lompat selangseli

  (ii) Kaedah latihan

  (iii) Faedah latihan

  y Aras 1y Melakukan langkah-langkah

  keselamatan dalam

  melaksanakan aktiviti kekuatan

  otot.

  y Menyatakan maksud kekuatanotot.

  y Melakukan sekurang-kurangnyatiga aktiviti kekuatan otot

  20/1/11 Khamis Cuti Am: Thaipusam

  22/1/11 Sabtu Sekolah ganti Tahun Baru Cina

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  3/24

  24-28/1/11 PJ

  (c)Kekuatan Otot

  i) Cadangan Aktiviti:

  y Mendaguy Naik turun

  bangku bersama

  beban

  y Bangkit tubi sisiy Lompat selang

  seli bersama

  beban

  (ii) Kaedah latihan

  y Prinsip-prinsiplatihan

  y Prosedur latihan(iii) Faedah latihan

  (iv) Aspek-AspekKeselamatan:

  Aras 1

  y Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalam

  melaksanakan aktiviti kekuatan

  otot.

  y Menyatakan maksud kekuatanotot.

  y Melakukan sekurang-kurangnyatiga aktiviti kekuatan otot.

  Aras 2

  y Menyatakan faedah latihankekuatan otot.

  y Menyatakan perkaitan antarabeban dengan ulangan dalam

  latihan untuk meningkatkankekuatan otot.

  Aras 3

  y Mengenal pasti otot utama yangterlibat dalam aktiviti kekuatanotot.

  y Menilai keupayaan kekuatan ototmelalui keupayaan mengatasirintangan beban.

  y Merancang sekurang-kurangnyadua aktiviti, selain aktiviti yang

  dicadangkan untuk meningkatkan

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  4/24

  kecergasan kekuatan otot.

  31/1/11-

  4/2/11

  Cuti Am: Hari

  Penubuhan Wilayah P.Cuti Tahun Baru Cina

  7-11/2/11 PK

  Kesihatan Diri danKeluarga

  Kesihatan diri

  (iii) Pengambilan pil

  menguruskan badan

  Aras 1

  y Menjelaskan maksud pilmenguruskan badan

  y Menyenaraikan kesan amalanpemakanan yang tidak sihat.

  14-18/2/11 PJ

  Komposisi Badan

  (d) Komposisi Badan

  (a) Cadangan Aktiviti:

  y Teknikmenggunakankaliper lipatan

  kulit

  y Merekod bacaanukuran kaliper

  y Merekodperubahan

  komposisi badan

  (g) Prinsip Latihan

  y Kekhususany Tambah beban

  Aras 1

  y Menyatakan maksud komposisibadan.

  y Mengukur komposisi lemakbadan dengan kaliper sekurang-

  kurangnya di tiga bahagian

  badan.

  Aras 2

  y Menyatakan prosedur yang perludiambil kira semasa mengukur

  komposisi lemak badan.

  Aras 3

  y Merekod dan menganalisis datakomposisi lemak badan dengan

  merujuk kepada Jadual Peratusan

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  5/24

  - intensiti

  - set ulangan

  L

  emak.

  Aras 1

  y Menyatakan maksud kekhususandan tambah beban dalam prinsip

  latihan.

  Aras 2

  y Merancang jadual programkecergasan diri.

  y Menjelaskan konsep tambahbeban dalam program latihan.

  Aras 3

  y Menghubungkaitkan antaraprinsip latihan dan permainan.

  15/2/11 Selasa Cuti Am: Mauludirasul

  21-25/2/11 PJ

  (e) Kuasa

  (i) Cadangan Aktiviti:

  y Lompat dakapy Hop tiga kali dan

  lompat

  (ii) Kaedah Latihan

  y Prinsip-prinsip

  Aras 1

  y Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalam

  melaksanakan aktiviti kuasa.y Menyatakan maksud kuasa.y Melakukan sekurang-kurangnya

  tiga aktiviti kuasa dengan kaedah

  yang betul dan selamat.

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  6/24

  latihan

  y Prosedur latihan(iii) Faedah latihan

  Aras 2

  y Menyatakan faedah latihankuasa.

  y Menyatakan perkaitan antarabebanan dan ulangan untuk

  meningkatkan kecergasan kuasa.

  28/2/11-

  4/3/11PJ

  (f) Kelajuan

  (i) Cadangan Aktiviti:

  y Lari pecut 60meter

  y Lari pecut 100meter

  (ii) Kaedah latihan

  y Prinsip-prinsiplatihan

  y Prosedur latihan(iii) Faedah latihan

  Aras 1

  y Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalam

  melaksanakan aktiviti kelajuan.

  y Menyatakan maksud kelajuan.y Melakukan sekurang-kurangnya

  satu aktiviti kelajuan dengan

  betul dan selamat.

  Aras 2

  y Menyatakan faedah latihanaktiviti kelajuan.

  y Mengaplikasikan kelajuan dalamacara sukan.

  Aras 3

  y Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang

  terlibat dalam aktiviti kelajuan.y Mengaitkan sistem tenaga dalam

  aktiviti

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  7/24

  y kelajuan.7-11/3/11 Ujian Bulanan 1

  12/3/11-

  20/3/11

  Cuti Pertengahan

  Penggal LDPLangkawi

  21-25/3/11 PK

  1. Kesihatan Diri dan

  Keluarga

  (b) Kekeluargaan

  Setiap ahli keluarga

  mempunyai

  tanggungjawab

  membentuk keluarga

  bahagia

  Aras 1

  y Menyenaraikan peranan dantanggungjawab setiap ahlikeluarga.

  Aras 2

  y Membezakan peranan ahlikeluarga.

  28/3/11

  1/4/11 PJ Kecergasan Ujian SEGAK 1

  13-4-8/4/11 PJ

  Permainan: Bola Baling

  Kemahiran:

  y Hantarany Menangkapy Menggeleceky Melantuny Mengacah

  Aras 1

  y Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalammelaksanakan

  y aktiviti kemahiran bola baling.y Melakukan sekurang-kurangnya

  enam kemahiran asas dalampermainan bola baling dengan

  teknik yang betul dan selamat.

  Aras 2

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  8/24

  y Mengaplikasi undang-undangdan peraturan asas dalam

  permainan bola baling.

  y Mengenal pasti otot utama yangdigunakan dalam permainan bola

  baling.

  y Menyatakan sekurang-kurangnyaempat kesalahan teknik lakuan

  dalam permainan bola baling.

  11-15/3/11 PJ

  Permainan: Bola Baling

  Kemahiran:

  y Menghadangy Menjaringy Menjaga goly Undang-undang

  dan peraturan

  Aspek-aspek

  Keselamatan

  Aras 2

  y Mengaplikasi undang-undangdan peraturan asas dalam

  permainan bola baling.

  y Mengenal pasti otot utama yangdigunakan dalam permainan bola

  baling.y Menyatakan sekurang-kurangnya

  empat kesalahan teknik lakuan

  dalam permainan bola baling.

  Aras 3

  y Mengenal pasti tindakanberbahaya dalam situasipermainan.

  y Merancang strategi asas dalampermainan bola baling.

  16/3/11 Sabtu Temasya Sukan Tahunan ke-46

  18-22/4/11 PK Gaya Hidup Sihat ARAS 1

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  9/24

  Pemakanan

  (a) Nutrien dan fungsi

  (i) Makro nutrien

  y Karbohidrat,protein dan lemak

  (ii) Fungsi makro nutrien

  y Membekalkantenaga

  y Membantupertumbuhan

  fizikal

  y Memanaskanbadan

  (iii) Mikro nutrien

  y Vitamin danmineral

  (iv) Fungsi mikro nutrien

  y Mengelakkanpenyakit

  y Bahan pelawas

  y Menyatakan jenis-jenis nutrien.y Menyenaraikan sumber-sumber

  nutrien.

  ARAS 2

  y Membincangkan fungsi nutrien.ARAS 3

  y Menyatakan kesan kekurangannutrien

  23/4/11 Sabtu- Jadual Khamis Sekolah Ganti Deepavali

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  10/24

  25-29/4/11 PJ

  Badminton

  (i) Kemahiran:

  y Servisy Pukulan hadapany Pukulan kilasy Pukulan loby Pukul junam

  (drop shot)

  y Smesyy Gerak ka kiy Undang-undang

  dan peraturan

  Aras 1

  y Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalam

  melaksanakan aktiviti kemahiran

  badminton.

  y Melakukan sekurang-kurangnyalima kemahiran asas dalam

  permainan badminton dengan

  teknik yang betul dan selamat.

  Aras 2

  y Menyatakan sekurang-kurangnyaempat kesalahan teknik lakuan

  dalam

  y permainan badminton.y Mengaplkasikan undang-undang

  dan peraturan asas dalam

  permainan badminton.

  2/5/11 Cuti Am: Hari Pekerja Ganti Ahad 1/5/11

  2-6/5/11 PJ

  Badminton

  (i) Kemahiran:

  y Pukul junam(drop shot)

  y Smesyy Gerak kakiy Undang-undang

  Aras 2

  y Menyatakan sekurang-kurangnyaempat kesalahan teknik lakuandalam permainan badminton.

  y Mengaplkasikan undang-undangdan peraturan asas dalam

  permainan

  y badminton.

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  11/24

  dan peraturan

  (ii) Aspek-Aspek

  Keselamatan:

  Aras 3

  y Mengenal pasti otot utama yangdigunakan dalam latihan dan

  permainan

  y badminton.y Merancang strategi asas dalam

  permainan badminton.

  9-13/5/11 PJ

  Olahraga: Balapan

  (i) Acara lari berganti-

  ganti

  yTeknik hantarandan terima baton

  y Teknik larian diselekoh

  y Undang-Undangdan Peraturan

  - kedudukan pelari dalamlorong dan zon

  pertukaran baton

  - susunan pelari dalamlorong

  Aras 1

  y Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalam

  melaksanakan aktiviti lari

  berganti-ganti.

  y Melakukan kemahiran lariberganti-ganti dengan teknik

  yang betul dan selamat.

  Aras 2

  y Menyatakan undang-undang danperaturan dalam acara lariberganti-ganti.

  y Menyatakan undang-undang danperaturan kedudukan pelaridalam lorong dan zon pertukaran

  baton.

  y Mengenal pasti kesalahan tekniklakuan dalam acara lari berganti-

  ganti.

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  12/24

  Aras 3

  y Menganalisis fasa pergerakandalam acara lari berganti-ganti.

  y Merancang strategi dalam acaralari berganti-ganti.

  16-20/5/11Peperiksaan PertengahanTahun

  28/5/11-12/6/11

  17/5/11 Selasa Cuti Am: Hari Wesak

  20-23-27/5/11

  Peperiksaan PertengahanTahun

  Cuti Pertengahan Tahun

  13-17/6/11 PK

  Gaya Hidup Sihat

  Pengurusan konflik dan

  Stress

  (a) Meningkatkan

  penghargaan kendiri

  (i) Kesan stres

  y Kesan positify Kesan positif

  (b) Cara mengurus stres

  (i) Kaunseling

  ARAS 1

  y Menyatakan kesan stres yangbiasa dialami.

  ARAS 2

  y Menyenaraikan faedahmempunyai harga diri yang

  tinggi.

  ARAS 3

  y Membincangkan kesan stresterhadap diri sendiri

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  13/24

  (ii) Beriadah

  (iii) Berehat

  (iv) Rawatan pakar

  20-24/6/11 PJ

  Olahraga: Balapan

  (i) Acara lari berganti-ganti

  y Teknik hantarandan terima baton

  y Teknik larian diselekoh

  y Undang-Undangdan Peraturan

  - kedudukan pelari

  dalam lorong dan zon

  pertukaran baton

  - susunan pelari dalam

  lorong

  (ii) Aspek-Aspek

  Keselamatan:

  Aras 1

  y Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalam

  melaksanakan aktiviti lariberganti-ganti.

  y Melakukan kemahiran laribergantiganti dengan teknik yang

  betul dan selamat.

  Aras 2

  y Menyatakan undang-undang danperaturan dalam acara laribergantiganti.

  y Menyatakan undang-undang danperaturan kedudukan pelari

  dalam lorong dan zon pertukaranbaton.

  y Mengenal pasti kesalahan tekniklakuan dalam acara lari berganti-ganti.

  Aras 3

  y Menganalisis fasa pergerakandalam acara lari berganti-ganti.

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  14/24

  y Merancang strategi dalam acaralari berganti-ganti.

  27/6/11 -

  1/7/11PJ

  (b) Padang

  (i) Merejam lembing

  y Teknik peganganlembing

  y Fasa persediaany Fasa lari landasy Fasa rejaman

  Aras 1

  y Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalam

  melaksanakan aktiviti merejamlembing

  y Melakukan kemahiran merejamlembing dengan teknik yang

  betul dan selamat.

  Aras 2

  y Menyatakan undang-undang danperaturan dalam acara merejam

  lembingy Mengenal pasti kesalahan teknik

  lakuan merejam lembing.

  4-8/7/11 PJ

  (i) Merejam lembing

  - sudut pelepasan

  y Fasa ikut lajaky Undang-undang

  dan peraturan

  (ii) Aspek-aspek

  keselamatan

  Aras 2

  y Menyatakan undang-undang danperaturan dalam acara merejam

  lembingy Mengenal pasti kesalahan teknik

  lakuan merejam lembing.

  Aras 3

  y Mengenal pasti otot utama yang

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  15/24

  digunakan dalam acara merejam

  lembing

  y Menganalisis fasa pergerakandalam acara merejam lembing.

  y Merancang aktiiviti pembinaankecergasan fizikal yang sesuai

  untuk acara merejam lembing.

  y Menganalisis hasil rejaman.

  11-15/7/11 PK

  Gaya Hidup Sihat

  Penyalahgunaan Bahan

  Kesan pengambilan

  dadah kepada:

  (i) Tubuh badan

  y gangguan sistemsaraf

  y ketagihany penyakit

  (ii) Keluarga

  ykeruntuhaninstitusi

  kekeluargaany ekonomi tergugat

  ARAS 1

  y Menyatakan kesan pengambilandadah terhadap tubuh badan.

  ARAS 2

  y Memberi contoh kesanpengambilan dadah kepada

  institusi kekeluargaan.

  ARAS 3

  y Membincangkan bahaya dadahkepada masyarakat dan negara.

  y Mencadangkan pendirian yangperlu diambil terhadap dadah.

  18-22/7/11 PJ Pendidikan Pergerakan: Aras 1

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  16/24

  Gimnastik Artistik

  Pola Pergerakan :

  (i) Pola 3

  y Gerak edar(ii) Aspek-AspekKeselamatan:

  y Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalam

  melaksanakan aktiviti kemahiran

  gerak edar

  y Melakukan kemahiran gerak edardengan teknik yang betul dan

  selamat.

  Aras 2

  y Menyatakan sekurang-kurangnyatiga teknik lakuan dalam gerakedar.

  y Mengenal pasti ansur maju yangperlu dibuat sebelum kemahiran

  sepenuhnya dilakukan.

  Aras 3

  y Menganalisis bentuk perlakuankemahiran gerak edar yangsempurna.

  23/7/11 Sabtu Hari Keusahawanan

  25/7/10 Isnin Cuti Peristiwa 2

  25-29/7/11 PJ

  Pendidikan Pergerakan:

  Gimnastik Irama

  Pola Pergerakan :

  Aras 1

  y Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalam

  melaksanakan aktiviti kemahiran

  meringkuk dan melunjur.

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  17/24

  (i) Pergerakan 3

  y Meringkuk danmelunjur

  (ii) Aspek-Aspek

  Keselamatan:

  y Melakukan dua kemahiranmeringkuk dan melunjur denganteknik yang betul.

  Aras 2

  y Menyatakan sekurang-kurannyatiga teknik lakuan dalam

  meringkuk dan melunjur.y Menyatakan ansur maju yang

  perlu dibuat sebelum kemahiransepenuhnya dilakukan.

  Aras 3

  y Menganalisis bentuk perlakuanmeringkuk dan melunjur yang

  sempurnay Merancang dan melaksanakan

  variasi pergerakan meringkuk

  dan melunjur bersama alatan.

  y Merancang danmempersembahkan rangkaian

  pergerakan yang terdiri daripadapelbagai kemahiran imbangan,

  melentik, meringkuk dan

  melunjur.

  1-5/8/11 Ujian Bulanan 2

  9-12/8/11 PJ Kecergasan Ujian Segak 2

  15-19/8/11 PJPergrakan Kreatif:

  Gimnastik PendidikanAras 1

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  18/24

  Tema gimnastikpendidikan :

  (i) Tema 3

  y Kesedaran masa(ii) Tema 4

  y Kesedaranperkaitan antara

  pelbagai

  bahagian tubuh

  badan

  (iii) Aspek-Aspek

  Keselamatan:

  y Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalam

  melaksanakan aktiviti gimnastik

  pendidikan.

  y Melakukan gaya pergerakantema tiga dan tema empat dengan

  teknik yang betul dan selamat.

  Aras 2

  y Mengenal pasti komponenkecergasanyang diaplikasikandalam aktiviti gimnastik

  pendidikan.

  Aras 3

  y Merancang dan melaksanakanvariasi pergerakan mengikuttema.

  y Menganalisis bentuk perlakuanyang unik dari segi gaya

  pergerakan dalam gimnastikpendidikan.

  22-26/8/11 PK

  Keselamatan dan

  KebersihanPersekitaran:

  Keselamatan : Akta dan

  Undang-undang dan

  ARAS 1

  y Menyatakan jenis penderaankanak-kanak.

  y Menyatakan akta perlindungan

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  19/24

  Agensi Perlindungan

  Kanak-kanak

  Akta dan Undang-

  undang:

  (i) Akta perlindungankanak-kanak

  (ii) Jenis penderaan:

  y Penganiayaanfizikal

  y Penderaan mentaldan emosi

  y Penderaan seksy Buruh kanak-

  kanaky Pengabaian

  kanak-kanak

  (iii) Agensi bagiperlindungan

  kanakkanak:

  y Polis DirajaMalaysia

  y JabatanKebajikan

  Masyarakat

  y Pertubuhan

  kanak-kanak.

  ARAS 2

  y Menjelaskan peranan agensiyang terbabit dalam kes

  penderaan kanak-kanak.

  ARAS 3

  y Membincangkan kesanpengabaian dan penganiayaan

  kanak-kanak kepada masyarakat.

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  20/24

  Badan Kerajaan

  (iv) Peranan agensi

  27/8/11-4/9/11

  Sabtu hingga Ahad -Cuti Pertengahan Penggal Hari RayaAdilfitri dan Hari Kemerdekaan 31/8/11

  5-9/9/11 PJ

  Pendidikan Pergrakan:

  Pergerakan Kreatif

  Tema pergerakan :

  (i) Tema 5

  y Penyesuaianterhadap rakan.

  (ii) Tema 6

  y Penggunaantubuh badansebagai alat.

  (iii) Tema 7

  y Lapan lakuandaya asas.

  (iv) Aspek-Aspek

  Keselamatan:

  Aras 1

  y Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalam

  melaksanakan aktiviti pergerakankreatif.

  y Melakukan gaya pergerakantema lima,enam dan tujuh

  dengan teknik yang betul danselamat.

  Aras 2

  y Mengenal pasti komponenkecergasan yang diaplikasikandalam pergerakan kreatif.

  Aras 3

  y Merekacipta aktiviti pergerakanberasaskan tema lima, enam dantujuh.

  y Menganalisis bentuk perlakuanyang unik dari segi gaya

  pergerakan dalam pergerakan

  kreatif.

  y Merancang dan

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  21/24

  mempersembahkan rangkaian

  pergerakan berdasarkan tema.

  12-16/9/11 PJ

  Rekreasi: Orienteering

  (i) Orienteering

  y Penggunaankompas

  y Menetap danmencari bearingdengan

  menggunakankompas

  y Mencari objekdengan

  menggunakan

  kompas

  (ii) Aspek-AspekKeselamatan:

  Aras 1

  y Melakukan langkah-langkahkeselamatan dalam

  melaksanakan aktivitiorienteering.

  y Menyatakan maksudorienteering.

  y Menggunakan kompas.Aras 2

  y Menggunakan kompas untukmencari bearing.

  y Menggunakan kompas untukmencari objek.Aras 3

  y Menjelaskan faedah yangdiperolehi dalam aktiviti

  orienteering.

  yMerancang dan melaksanakanaktiviti orienteering.

  16/9/11 JumaatCuti Am: Hari Ulang Tahun Penubuhan

  Malaysia

  19-23/9/11 PJ Kesukanan Aras 1

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  22/24

  Penyemakan Stok AlatanSukan

  y Membuat penyemakan stokalatan sukan dan permainan.

  Aras 2

  y Menjelaskan dengan contoh caramenyemak stok alatan sukan dan

  permainan.

  Aras 3

  y Menyatakan faedah melakukanpenyemakan stok alatan sukan

  dan permainan.

  26-30/9/11 PK

  Keselamatan dan

  Kebersihan Persekitaran

  Pertolongan Cemas

  ARAS 1

  y Menjelaskan prinsip danprosedur pertolongan cemas

  T.O.T.A.P.S.untuk kecederaan

  ringan.

  ARAS 2

  yMenerangkan cara melaksanakanprosedur T.O.T.A.P.S.

  y ARAS 3y Menunjukcara pelaksanaaan

  prosedur T.O.T.A.P.S.

  3-7/10/11 PJ Kesukanan Aras 1

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  23/24

  Isu-isu dalam Sukan danPermainan

  (i) Insentif dalam sukandan permainan

  y jenis dan kesan(ii) Sosio budaya:

  y pemilihanpermainan

  y pakaiany Idola

  y Menyatakan insentif dalam sukandan permainan.

  y Menyatakan isu-isu sosio budayadalam sukan dan permainan.

  Aras 2

  y Menghuraikan jenis dan kesaninsentif dalam sukan dan

  permainan.y Menghuraikan isu-isu sosio

  budaya dalam sukan danpermainan.

  Aras 3

  yMembincang isu dalam sukandan permainan daripada keratan

  akhbar.y Membuat kesimpulan berkaitan

  isu-isu sukan dan permainan.

  10-14/10/11 PJ

  Etika: Permainan Bersih

  Permainan bersih (fair

  lay )

  (i) Amalan permainan

  bersih (atlit)

  (ii) Semangat kesukanan

  Aras 1

  y Menyatakan maksud etika dalamsukan.

  Aras 2

  y Menyatakan amalan permainanbersih

 • 8/6/2019 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

  24/24

  (atlit) y Menyatakan maksud semangatkesukanan.

  Aras 3

  y Menghuraikan carameningkatkan etika atlit dalamsukan dan permainan.

  y Membincang dan menilaikejayaan pasukan yang

  berasaskan semangat kesukanan.

  17-21/10/11 PJ/PK Minggu Ulang Kaji

  24-28/10/11 Isnin hingga AhadCuti cuti Berganti dan Cuti Am:Deepavali

  31/10/11-

  4/11/11Peperiksaan Akhir

  7-11/11/11 Peperiksaan Akhir

  14-18/11/11Memeriksa Kertas

  Pepriksaan

  19/11/11-

  2/1/2012Cuti Ahkir Tahun Jumlah minggu belajar 2011: 33