pelan strategik panitia matematik format baru 2014

of 29 /29
Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014 Page 1

Author: ibu-sufi-n-thaqif

Post on 20-Oct-2015

624 views

Category:

Documents


16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ps

TRANSCRIPT

PERANCANGAN STRATEGIKPANITIA MATEMATIK

TAHUN : 2014 2016

SEK. MEN. KEB. TIRAM JAYA45500 TANJONG KARANG, SELANGOR

Pendahuluan

Perancangan Strategik Panitia Matematik SMK Tiram Jaya, 45500 Tanjong Karang, Selangor tahun 2014-2016 merupakan perancangan yang dibina selaras dengan penambahbaikan yang disarankan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor berdasarkan format yang terkini. Perancangan ini disediakan sejajar dengan hasrat sekolah untuk menjadikan prestasi kurikulum berdaya saing dan cemerlang dari semasa ke semasa.

Kecemerlangan kurikulum sekolah ialah aspek utama yang hendak dicapai. Oleh itu, semua jawatankuasa di bawah aspek Pembangunan Kurikulum Sekolah perlu menyediakan perancangan yang berkesan dan efisyen seterusnya melaksanakan perancangan tersebut ke arah merealisasikan visi, misi, matlamat dan objektif yang telah ditetapkan.Jawatankuasa yang dapat membantu dalam menggerakkan kecemerlangan kurikulum ialah Panitia Matematik Sekolah. Panitia ini perlu menyediakan perancangan strategik yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian mata pelajaran dalam peperiksaan awam iaitu peperiksaan PPMR dan SPM.

Hasil perancangan strategik tersebut diharapkan pencapaian akademik sekolah sama ada dari segi kualiti dan kuantiti akan meningkat setiap tahun bagi peperiksaan PPMR dan SPM selaras dengan usaha meningkatkan bidang keberhasilan serta kemenjadian murid yang diharapkan oleh pihak Jabatan dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Selain itu, harapan unit ini adalah untuk menjadikan pencapaian sekolah (dari segi kurikulum) dapat menyaingi sekolah-sekolah yang terbaik di daerah Kuala Selangor dan negeri Selangor.

ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK

BIDANG

ISU-ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIK

Panitia Matematik

Pencapaian pelajar dari segi kualiti dan kuantiti masih lagi rendah berbanding sasaran di peringkat daerah dan negeri.Meningkatkan peratus lulus dan prestasi akademik pelajar ke tahap cemerlang

Memantapkan pengurusan dan kepimpinan kurikulum dengan lebih berkesan dan efisyen ke arah kecemerlangan

Analisis Persekitaran SWOC Mata Pelajaran MatematikS1

S2

S3

S4

S5

S6

KEKUATAN (S)Guru Matematik mencukupi dan berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun.

7 orang guru opsyen dan 86% daripadanya DG 44 (3 orang), DG 48 (2 orang) dan DG 52 (1 orang).

Seorang guru menanda kertas Matematik SPM .

Mempunyai kemudahan peralatan ICT, bilik Matematik dan PSS yang lengkap.

Sumber kewangan (PCG) sekolah yang mencukupi untuk program-program akademik.

Penggunaan modul pembelajaran.W1

W2

W3

W4

W5KELEMAHAN (W)Lebih 50% pelajar masih di bawah markah 40 dalam Matematik.

Lebih 50% pelajar kurang bermotivasi untuk belajar Matematik. Pelajar-pelajar kurang mahir konsep Matematik.

Pelajar-pelajar kurang mahir teknik belajar Matematik.

Ponteng kelas

O1

O2

O3

O4

PELUANG (O)

Sokongan mantap daripada PIBG dari segi kewangan dan moral dalam program kecemerlangan akademik.

Koleksi soalan sebenar SPM mudah diperolehi.

Pelajar yang mampu boleh menghadiri tuisyen

Pelajar menghadiri kelas tuisyen ITRIM, Yayasan Selangor dan Kuntum.

T1

T2

T3CHALLENGES (C)

Guru keluar untuk aktiviti luar.

Ponteng sekolah.

Kurang sokongan ibu bapa.

Tows Matriks Program MatematikKEKUATAN (S)KELEMAHAN (W)

DALAMAN

LUARANS1 Guru Matematik mencukupi dan berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun.S2 7 orang guru opsyen dan 86% daripadanya DG 44 (3 orang), DG 48 (2 orang) dan DG 52 (1 orang).S3 Seorang guru menanda kertas Matematik SPM .S4 Mempunyai kemudahan peralatan ICT, bilik Matematik dan PSS yang lengkap.S5 Sumber kewangan (PCG) sekolah yang mencukupi untuk program-program akademik.S6 Penggunaan modul pembelajaran.W1 Lebih 50% pelajar masih di bawah markah 40 dalam Matematik.

W2 Lebih 50% pelajar kurang bermotivasi untuk belajar Matematik. W3 Pelajar-pelajar kurang mahir konsep Matematik.

W4 Pelajar-pelajar kurang mahir teknik belajar Matematik.

W5 Ponteng kelas

PELUANG (O)

O1 Sokongan mantap daripada PIBG dari segi kewangan dan moral dalam program kecemerlangan akademik.O2 Koleksi soalan sebenar SPM mudah diperolehi.O3 Pelajar yang mampu boleh menghadiri tuisyenO4 Pelajar menghadiri kelas tuisyen ITRIM, Yayasan Selangor dan Kuntum.S1 + S3+S4 + S5 + S6 + O1 + O2 + O3 + O4

Mengadakan Program Lesson Study dan PLC Mata Pelajaran Matematik

W1 + W2 + O1 + O3

Mengadakan Teknik Menjawab Soalan mata pelajaran matematik

CHALLENGES (C)

T1 Guru keluar untuk aktiviti luar.T2 Ponteng sekolah.T3 Kurang sokongan ibu bapa.S2 + S3 + S7 + S8 + T1 + T2

Mencipta modul pengajaran matematik bagi aras pencapaian murid yang berbeza.W3 + W4 + W5 + T1 + T2

Mengadakan program peningkatan profesionalisme guru matematik untuk meningkatkan kemahiran mengajar dan teknik menjawab soalan Matematik

MATRIKS RANKING Jadual 13: Senarai Strategi yang DiperolehJenis Strategi-strategi Yang Telah Dikenal Pasti

S-OS1 :Mengadakan Program Lesson Study dan Profesional Learning Community Mata Pelajaran matematik

W-OS2 :Mengadakan Teknik Menjawab Soalan mata pelajaran matematik

S-TS3 :Mencipta modul pengajaran matematik bagi aras pencapaian murid yang berbeza

W-T

S4:Mengadakan program peningkatan profesionalisme guru matematik untuk meningkatkan kemahiran mengajar dan teknik menjawab soalan matematik

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI SKALA:

1Sangat Kurang

2 Kurang

3Sederhana

4Banyak

5Sangat Banyak

Jadual 14 : Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan PemberatanKriteria PemilihanS1S2S3S4

Tahap kesukaran proses kerja4244

Kompetensi staf untuk terlibat dalam program3323

Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat3222

Kemudahan prasrana dan peralatan3211

Andaian keupayaan mengatasi halangan4412

Kesesuaian dengan persekitaran terkini5412

Jumlah Skor22171214

Keputusan1243

Ulasan:S1 sebagai program pilihan utama kerana tahap pemberatnya lebih tinggi berbanding program yang lain dan berpotensi tinggi dalam mencapai objektif program

Senarai Strategi Mengikut KeutamaanBilKeutamaan Strategi

1S1 :Mengadakan Program Program Lesson Study dan Profesional Learning Community Mata Pelajaran matematik

2S2 :Mengadakan Teknik Menjawab Soalan mata pelajaran matematik.

3S4 :Mengadakan program peningkatan profesionalisme guru matematik untuk meningkatkan kemahiran mengajar dan teknik menjawab soalan matematik

4S3:Mencipta modul pengajaran matematik bagi aras pencapaian murid yang berbeza.

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PANITIA TAHUN 2013SekolahSMK Tiram JayaJADUAL 4

Bidang/UnitMatematik

BilProgram/ProjekTempoh PelaksanaanTarikh PemantauanPenilaian Keberkesanan ProgramCadangan PenambahbaikanCatatan

1Klinik Matematik Sepanjang tahunApril dan SeptemberBerjaya dilaksanakan, dapat meningkatkan peratus kelulusan PMRDiteruskan dan ditambah murnikan(melibatkan semua tingkatan)Boleh dilaksanakan 2014

2Teknik Menjawab SPMPMRApril - OktoberApril - SeptemberMei dan SeptemberBerjaya dilaksanakan,ada kesan ke atas peningkatan peratus lulus PMR. Namun, jumlah pelajar yang mendapat A dan B tidak mencapai sasaran.Diteruskan dan ditambah murnikan (i) Diadakan lebih awal(ii) Fokus kepada kelas awal untuk mencapai sasaran kualiti Boleh dilaksanakan 2014

3Program Pecutan Akhir SPMPMR

September Nov

Ogos SeptemberOgos dan OktoberBerjaya dilaksanakan. Terdapat peningkatan kepada jumlah pelajar yang lulus. Diteruskan dan diambil langkah lebih drastikBoleh dilaksanakan 2014

4Gerak Gempur Matematik2 kali(sebelum percubaan PMR/SPM dan sebelum PMR/SPM)Ogos - OktoberBerjaya dilaksanakan. Murid berjaya mendapat sekurang-kurangnya DDiteruskan dan diambil langkah lebih drastik untuk meningkatkan murid mendapat sekurang-kurangnya CBoleh dilaksanakan 2014

Nama Penilai: Tandatangan Penilai Tarikh:

PELAN STRATEGIK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TIRAM JAYATAHUN 2014-2016

NKRAMeluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan BerkemampuanJADUAL 1

Sub-NKRA Tawaran Baru*JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPMKurikulum dan Pentaksiran

KPI Pengarah/PPD/SekMemperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan/(KPI berdasarkan GPS: PPMR: 2.91 dan SPM: 5.19)

Sektor/PPD/SekolahSekolah Menengah Kebangsaan Tiram Jaya,45500 Tanjong Karang,Selangor.

Bidang/UnitPanitia Matematik

Teras StrategikIsu-Isu StrategikStrategi Pelan TindakanKpiSasaran

TOV201420152016

(Berdasarkan 4 teras strategik)(Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi)(Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC)(Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD)(Pernyataan indikator yang boleh diukur)

Meningkatkan pembelajaran murid% murid mendapat sekurang-kurangnya D atau band 5 ke atas masih kurang/rendah dalam PPMR (5%)Memastikan setiap murid menguasai kemahiran asas MatematikMeningkatkan % murid dalam band 5 dan 6% murid mendapat band 5 dan 6

10111213

% murid lulus mata pelajaran Matematik masih rendah(35% ke bawah) dalam PPMRMeningkatkan peratus kelulusan mata pelajaran Matematik melalui kelas bimbingan.Meningkatkan % murid lulus mata pelajaran Matematik% murid lulus semua mata pelajaran33.0340.0042.0045.00

% murid mendapat sekurang-kurangnya A- masih rendah(6%) dalam SPM ( aspek kualiti )

Memastikan setiap murid dapat menguasai tajuk kritikal dan selalu keluar dalam SPM Meningkatkan % murid A+, A dan A- dalam SPM% A dalam SPM891011

Pencapaian akademik masih rendah berbading dengan pencapaian di peringkat negeriMemaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgitMeningkatkan keupayaan guru dan keberhasilan pelajar dalam kelas dan program-program peningkatan akademikPeratus kemahiran dan kelayakan guru dan kehadiran pelajar dalam setiap program akademik95

7096

7397

7697

79

*taip mana yang berkenaan

PELAN STRATEGIK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TIRAM JAYATAHUN 2014-2016

NKRAMeluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan BerkemampuanJADUAL 1

Sub-NKRA Tawaran Baru*JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPMKualiti Guru

KPI Pengarah/PPD/SekMemperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan/(KPI berdasarkan GPS: PPMR: 2.91 dan SPM: 5.19)

Sektor/PPD/SekolahSekolah Menengah Kebangsaan Tiram Jaya,45500 Tanjong Karang,Selangor.

Bidang/UnitPanitia Matematik

Teras StrategikIsu-Isu StrategikStrategi Pelan TindakanKpiSasaran

TOV201420152016

(Berdasarkan 4 teras strategik)(Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi)(Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC)(Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD)(Pernyataan indikator yang boleh diukur)

Memperkasa guru dan pemimpin sekolahKemahiran pedagogi pengajaran guru tidak kreatif dan konservatif Meningkatkan kemahiran mengajar dan teknik memahami soalan kepada pelajarMeningkatkan keupayaan guru dan keberhasilan pelajar dalam kelas dan program-program peningkatan akademikPeratus kemahiran dan kelayakan guru 95

96

97

97

*taip mana yang berkenaan

PELAN TAKTIKALTAHUN 2014

NKRAMeluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan BerkemampuanJADUAL 2

Sub-NKRA Tawaran Baru*JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPMKurikulum dan Pentaksiran

KPI Pengarah/PPD/SekMemperluaskan peluaang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan(KPI- 2.91untuk PPMR dan KPI SPM- 5.19 )

Sektor/PPD/SekolahSekolah Menengah Kebangsaan Tiram Jaya,45500 Tanjung Karang,Selangor.

Bidang/UnitPanitia Matematik

Strategi Memastikan PdP dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru

Pelan TindakanMeningkatkan % lulus dalam peperiksaan PPMR dan SPM

BilProgram/ProjekObjektifTanggungjawabTempoh/ hariKos/SumberKPITOVSasaran

1Pecutan Akhir PMRMeningkatkan % lulusGPK,GKMP,KP,S/U Akademik,GT3,G MPOgos - SeptemberRM 200(PIBG 100% )% lulus dalam mata pelajaran Matematik64.9166.0

2Pecutan Akhir SPMMeningkatkan % lulusGPK, GKMP,KP,,S/U Akademik,GT5,GMPSeptember - NovRM 200(PIBG 100%)% lulus Matematik95.0096.0

3Teknik Menjawab PPMRMeningkatkan % murid lulus band 5/6 PPMRGPK,GKMR,KP,S/U Akademik,GT3, GT5,G MPBulan April/Bulan Julai/Bulan OktoberRM1500.00(PIBG 80% dan 20% peruntukan panitia)% lulus band 5/6 PPMR67

4Teknik Menjawab SPMMeningkatkan % murid lulus Matematik sekurang-kurangnya CGPK,GKPM,KP,S/U Akademik,GT5 dan GT3September/OktoberRM1000.00(PIBG 70% dan 30% peruntukan panitia )% lulus matematik SPM 95.0096.00

5Latih TubiBil. Pelajar A dalam PPMR dan SPMGPK,GKPM,KP,S/U Akademik.GT5,GT3.GMPMac/JunRM2000.00(Panitia 100% )Bil. pelajar mendapat A dalam PPMR dan SPM8

10

6Skor MatematikMeningkatkan % murid lulus band 5/6 PPMR dan lulus Matematik SPMGPK,GKPM,KP,Kaunselor,S/U Akademik,GT5,GT3April/JulaiRM400.00(PIBG 60% dan 40% peruntukan panitia% lulus Matematik SPM,PPMR64.91

95.0066.0

96.00

*Pilih Sub-NKRA yang berkenaan dengan bidang atau unit sahaja.

PELAN OPERASI TAHUN 2014 JADUAL 3Sektor/PPD/SekolahSMK Tiram Jaya

Bidang/UnitPanitia Matematik

Program/ProjekKlinik Matematik

ObjektifMeningkatkan % murid lulus PPMR ( 67.00 ) dan SPM ( 96.00 ) KPI GP PPMR ( 2.91 ) dan KPI GP SPM ( 5.19 )

TempohMac hingga Oktober

Kumpulan SasaranMurid tingkatan 3 dan 5

TanggungjawabGPK,GKPM,SU Akademik,SU PPMR,GT3, GT5, dan GMP

Proses Kerja1.Taklimat program2.Kenalpasti kumpulan sasaran daripada ujian3.Perbincangan pelaksanaan4.Pelaksanaan aktiviti dan perbelanjaan(kertas kerja)

Kekangan(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian(Selepas program dilaksanakan, bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan(mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang)

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI TAHUN 2014 JADUAL 3Sektor/PPD/SekolahSMK Tiram Jaya

Bidang/UnitPanitia Matematik

Program/ProjekGerak Gempur PPMR dan SPM

ObjektifMeningkatkan % murid lulus PPMR ( 67.00 ) dan SPM ( 96.00 ) KPI GP PPMR ( 2.91 ) dan KPI GP SPM ( 5.19 )

TempohSebelum percubaan PPMR/SPM dan sebelum PPMR/SPM

Kumpulan SasaranMurid tingkatan 3 dan 5

TanggungjawabGPK,GKPM,SU Akademik,SU PPMR ,GT3,GT5, dan GMP

Proses Kerja1.Taklimat program2.Kenalpasti kumpulan sasaran daripada ujian3.Perbincangan pelaksanaan4.Pelaksanaan aktiviti dan perbelajaan(kertas kerja)

Kekangan(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantaun atau sepanjang program)

Pemantauan(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian(Selepas program dilaksanakan,bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan(memngikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang)

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI TAHUN 2014 JADUAL 3Sektor/PPD/SekolahSMK Tiram Jaya

Bidang/UnitPanitia Matematik

Program/ProjekSkor Matematik

ObjektifMeningkatkan % murid lulus PPMR ( 67.00 ) dan SPM ( 96.00 ) KPI GP PPMR ( 2.91 ) dan KPI GP SPM ( 5.19)

TempohSeptember

Kumpulan SasaranMurid tingkatan 3 dan 5

TanggungjawabGPK,GKPM,SU Akademik,SU PBS ,GT3,GT5, GMP dan Kaunselor

Proses Kerja1.Taklimat program2.Kenalpasti kumpulan sasaran 3.Perbincangan pelaksanaan4.Pelaksanaan aktiviti dan perbelajaan(kertas kerja)

Kekangan(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantaun atau sepanjang program)

Pemantauan(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian(Selepas program dilaksanakan,bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan(memngikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang)

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI TAHUN 2014 JADUAL 3Sektor/PPD/SekolahSMK Tiram Jaya

Bidang/UnitPanitia Matematik

Program/ProjekProgram Pecutan Akhir

ObjektifMeningkatkan % murid lulus PPMR ( 67.00 ) dan SPM ( 96.00 ) KPI GP PPMR ( 2.91 ) dan KPI GP SPM ( 5.19)

TempohSeptember hingga Oktober

Kumpulan SasaranMurid tingkatan 3,5 dan 6

TanggungjawabGPK,GPKT6,GKPM,SU Akademik,SU PBS T6,GT3,GT5,GT6 dan GMP

Proses Kerja1.Taklimat program2.Kenalpasti kumpulan sasaran daripada ujian3.Perbincangan pelaksanaan4.Pelaksanaan aktiviti dan perbelajaan(kertas kerja)

Kekangan(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantaun atau sepanjang program)

Pemantauan(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian(Selepas program dilaksanakan,bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan(memngikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang)

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2014SekolahSMK Tiram JayaJADUAL 4

Bidang/UnitPanitia Matematik

BilProgram/ProjekTempoh PelaksanaanTarikh PemantauanPenilaian Keberkesanan ProgramCadangan PenambahbaikanCatatan

1Kelas Intensif PPMR dan SPMMac dan Oktober

2Seminar Teknik Menjawab PPMR & SPM ( dalaman dan luaran )April - Ogos

3Skor AOgos-Oktober

4Pecutan Akhir PPMR dan SPMSeptember-Oktober

5Kelas ELIT PPMR dan SPM

Mac Oktober

6Kelas Halus ( Harapan Lulus Bahasa Melayu dan Sejarah )Ogos - Oktober

7Jadual Anjal PPMR dan SPMOgos - Oktober

8Motovasi Mac, Julai dan Oktober

Nama Penilai: Tandatangan Penilai Tarikh:

LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS AKHIR TAHUN 2014

MisiMenyampaikan ilmu pengetahuan kepada semua pelajar dengan bersungguh-sungguh sejajar dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah melahirkan insan yang seimbang dan harmonisVisiSMK Tiram Jaya Cemerlang Menjelang 2016JADUAL 5

JPS/SJK-PS/04

Sektor/PPD/SekolahSMK Tiram Jaya, 45500 Tg Karang Selangor

Bidang/UnitPanitia Matematik

MatlamatMemastikan pencapaian kurikulum/akademik meningkat

ObjektifKPISasaran PrestasiInisiatif / TindakanPrestasi Sebenar

LagLeadTOV201420152016201420152016

Meningkatkan peratus lulus PPMR%lulus PPMR 201364.9167.0069.0070.00Kelas bimbingan,motivai,bengkel,solat hajat,penganugerahan, Seminar Teknik Menjawab, Pecutan Akhir, Skor A, Jadual Anjal

Meningkatkan peratus lulus SPM95.0096.0097.0098.00Kelas bimbingan,motivai,bengkel,solat hajat, penganugerahan, Seminar Teknik Menjawab, Pecutan Akhir, Skor A, Jadual Anjal

Meningkatkan Peratus lulus Bahasa Melayu dan Sejarah ( SPM )96979899Kelas bimbingan/tutorial,motivasi,Bengkel,solat hajat,penganugerahan,Seminar Teknik Menjawab, Jadual Anjal,

Meningkatkan peratus lulus band 5/6 PPMR% lulus PPMR 201310111213Skor A,kelas bimbingan,bengkel,solat hajat,penganugerahan,motivasiKelas Elit PPMR,

Meningkatkan peratus lulus 5A SPM78910Skor A,kelas bimbingan,bengkel,solat hajat,penganugerahan,motivasi,Kelas Elit SPM,

Ulasan :

Laporan Disediakan Oleh : Tandatangan:

One Page Project Manager(OPPM)KetuaPn.Rohaidah bt Maslan(Pengetua)Nama ProjekMeningkatkan Pembelajaran MuridTarikh10.01.2014

Objektif ProgramMeningkatkan Prestasi Akademik

MatlamatTugasan UtamaStatus/Pencapaian ProjekTanggungjawab

01Kelas bimbingan/Tambahan T300000000

02Kelas Bimbingan /TambahanT5000000000

03Kelas Bimbingan /TambahanT6000000000

004Program Skor A0000

005Program Motivasi/Bengkel Teknik000

006Pecutan Akhir000

7

8

9

10

11

Meningkatkan peratus kelulusan

Meningkatkan kualitMeningkatkan % kelulusan dan kualitiTugasan Utama (Nama program/aktiviti

Tarikh Sasaran

Matlamat Kos

Objektif Khusus Dan HarapanJanFebMacAprilMeiJunJulaiOgosSept.OktoberNovDisGPK,S/U,GKPM,KP,GA GPK,S/U,GKMP,KP.GAGPK,S/U,GKPM,KP,GGPK,S/U,GKPM,KP,G

BilProgram/AktivitiKosCatatan

1Kelas bimbingan/tambahan T3,5,6RM17100.00PIBG dan ASNAF

2Program Skor ARM1500.00PIBG dan ASNAF

3Program Motivasi/Bengkel TeknikRM4000.00PIBG dan ASNAF

4Program Pecutan AkhirRM1000.00PIBG DAN ASNAF

5

6

1Mencapai sasaran sekolah % lulus PBSMR 50%,SPM82%,STPM 92%

2Mencapai 7% band 5 ke atas PBSMR,8% 5A SPM,6% 2A STPM

3Mencapai GPS 2.99 untuk PBSMR dan SPM dan 2.5 untuk STPM

4

Simbul Belum siap A Orang pertama dipertanggungjawabkan Siap B Orang kedua dipertanggungjawab C Orang ketiga dipertanggungjawabkan

PENILAIAN DAN MAKLUMBALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014

MisiMembangun Potensi Individu Melalui Pendidikan BerkualitiVisiSekolah Unggul Penjana Generasi TerbilangJADUAL 5

JPS/SJK-PS/04

Sektor/PPD/Sekolah

Bidang/Unit

Matlamat

ObjektifKPISasaran PrestasiInisiatif / Tindakan,Program/ProjekPrestasi Sebenar

TOV201420152016201420152016

Ulasan :

Laporan Disediakan Oleh : Tandatangan:

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014Page 22