instrumen skpm 2003

Click here to load reader

Post on 26-Dec-2015

100 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INSTRUMEN SKPM 2003

TRANSCRIPT

MENUSTANDARD KUALITIPENDIDIKAN MALAYSIA - SEKOLAHINSTRUMEN PEMASTIAN STANDARDTARIKH:NO. TELEFON:e-mail:NO. FAKS:NAMA SEKOLAH:ALAMAT:KOD SEKOLAHNAMA PENGETUA/GURU BESAR:KANDUNGAN:DIMENSI 1: HALA TUJU KEPIMPINAND1-1ELEMEN 1 - VISI DAN MISID1-2ELEMEN 2 - KEPIMPINANDIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASID2-3ELEMEN 3 - STRUKTUR ORGANISASID2-4ELEMEN 4 - PERANCANGAND2-5ELEMEN 5 - IKLIMD2-6ELEMEN 6 - PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBERD2-7ELEMEN 7 - PENGURUSAN MAKLUMATDIMENSI 3: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKANELEMEN 8 - PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURIDD3-8.1ELEMEN 8.1 - PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUMD3-8.2ELEMEN 8.2 - PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUMD3-8.3ELEMEN 8.3 - PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURIDP&P GURUELEMEN 9 - PENGAJARAN PEMBELAJAND3-9D3-10ELEMEN 10 - PEMBANGUNAN SAHSIAH MURIDD3-11ELEMEN 11 - PENILAIAN PENCAPAIAN MURIDDIMENSI 4: KEMENJADIAN MURIDELEMEN 12 - KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAHD4-12.1KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)D4-12.2PENCAPAIAN AKADEMIK MURID SEKOLAH RENDAHD4-12.3PENCAPAIAN AKADEMIK MURID PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 3D4-12.4PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 4 HINGGA TINGKATAN 5D4-12.5PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 6D4-12.6PENCAPAIAN AKADEMIK MURID DALAM KOKURIKULUM (TAHUN SEMASA)D4-12.7KEMENJADIAN SAHSIAH MURIDRUMUSANKEPUTUSAN PENARAFANULASAN PENARAFANPanduan Penentuan SkorSkorTahap Pelaksanaan/Pencapaian/Penguasaan0Tiada (0%)1Sangat sedikit (lebih daripada 0% hingga 24%)2Sebahagian kecil (25% hingga 49%)3Kebanyakan (50% hingga 74%)4Sebahagian besar (75% hingga 100%)

D1-1D1-2D2-3D2-4D2-5D2-6D2-7D3-8.1D3-8.2D3-8.3P&P GURUD3-10D3-11D4-12.1D4-12.2D4-12.3D4-12.4D4-12.5D4-12.6D4-12.7RUMUSANKEPUTUSAN PENARAFANULASAN PENARAFAN

D1-1DIMENSI I: HALA TUJU KEPIMPINANELEMEN 1: VISI DAN MISIKe MenuNo.AspekNo.ItemSkor SekolahAspekItem012341.1Pembentukan Visi dan Misi(a)Pembentukan pernyataan visi dan misi sekolah:0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skori.berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaanii.berdasarkan wawasan negaraiii.berdasarkan perkembangan pendidikan semasaiv.berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamanv.dibuat secara kolektifvi.dikaji semula mengikut keperluanSkor 4: i, ii dan mana-mana satu di atasSkor 3: i dan ii sahajaSkor 2: i atau iiSkor 1: mana-mana satu daripada di atasSkor 0: tiada pernyataan visi atau misiJumlah Frekuensi Aspek 1.100000Skor00000Jumlah Skor Aspek 1.101.2Penyebaran Visi dan Misi(a)Visi dan misi sekolah didokumentasikan dalam:0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skori.dokumen perancangan sekolahii.buku panduan tugas guruiii.buku rekod guru atau rekod pengajaran guruiv.peraturan sekolah untuk muridv.buku latihan muridvi.brosur sekolahvii.majalah sekolahviii.multi mediaix.dokumen-dokumen lainSkor 4: mana-mana empat di atasSkor 3: mana-mana tiga di atasSkor 2: mana-mana dua di atasSkor 1: mana-mana satu daripada di atasSkor 0: tidak didokumentasikan(b)Visi dan misi sekolah dihebahkan dan diperjelas dalam:0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skori.perhimpunan sekolahii.program-program sekolahiii.mesyuarat/taklimat guruiv.mesyuarat/taklimat staf sokonganv.mesyuarat PIBGvi.mesyuarat Jawatankuasa Permuafakatanvii.forum-forum lainSkor 4: mana-mana empat di atasSkor 3: mana-mana tiga di atasSkor 2: mana-mana dua di atasSkor 1: mana-mana satu daripada di atasSkor 0: tidak dihebahkan dan tidak diperjelas(c)Visi dan misi sekolah dipamerkan di tempat strategik seperti:0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skori.bilik gerakan sekolahii.papan kenyataan umumiii.bilik guruiv.lebih daripada 50% bilik darjah, makmal, bengkel dan bilik-bilik khasv.pejabat sekolahvi.dinding utama yang strategikvii.tempat lain yang sesuaiSkor 4: mana-mana empat di atasSkor 3: mana-mana tiga di atasSkor 2: mana-mana dua di atasSkor 1: mana-mana satu daripada di atasSkor 0: tidak dipamerkanJumlah Frekuensi Aspek 1.2000000Skor00000Jumlah Skor Aspek 1.2001234Jumlah Frekuensi Elemen 100000Skor00000Jumlah Skor Elemen 10

Ke Menu

D1-2DIMENSI I: HALA TUJU KEPIMPINANELEMEN 2: KEPIMPINANKe MenuNo.AspekNo.ItemSkor SekolahAspekItem012342.1Gaya Kepimpinan(a)Guru Besar atau Pengetua mengamalkan gaya kepimpinan berkesan dengan:i.menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari dengan visi dan misi0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorii.mengamalkan dasar sekolah yang dipersetujui bersama0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skoriii.bertindak secara proaktif, kreatif dan inovatif0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skoriv.cara yang sesuai mengikut situasi0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorv.berhemah dalam menangani sesuatu isu dan masalah0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorvi.bersikap luwes (fleksibel) dan terbuka0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorvii.memberi peluang kepada warga sekolah untuk membuat keputusan secara kolektif dan kolaboratif0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorviii.bersedia melakukan pembaharuan tanpa terlalu memikirkan risiko0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorix.mengenal pasti isu yang boleh menyinggung perasaan warga sekolah0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorx.bertindak terhadap isu yang boleh menimbulkan konflik0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorxi.membuat rondaan (management by walking about)0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorJumlah Frekuensi Aspek 2.1000000Skor00000Jumlah Skor Aspek 2.102.2Budaya ilmu dan berfikir(a)Guru Besar atau Pengetua berusaha mewujudkan budaya ilmu dan berfikir di kalangan warga sekolah dengan:i.menggalakkan warga sekolah meneroka ilmu pendidikan yang terkini (melalui pembacaan, kursus, seminar dan sebagainya)0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorii.menggalakkan perkongsian ilmu dan pengetahuan di kalangan warga sekolah (perkembangan staf, perbincangan dalam panitia, perbincangan informal dan sebagainya)0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skoriii.menyediakan wahana (saluran) pencetus minda di kalangan warga sekolah (kajian tindakan, pembentangan hasil kajian, perbincangan intelektual dan sebagainya)0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorJumlah Frekuensi Aspek 2.2000000Skor00000Jumlah Skor Aspek 2.202.3Permuafakatan(a)Guru Besar atau Pengetua mewujudkan permuafakatan dengan:i.membina kumpulan kerja yang mantap (dapat bekerja secara sepasukan, semangat kekitaan dan ke arah pencapaian matlamat yang sama)0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorii.mewujudkan suasana interaksi yang erat dan mesra0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skoriii.mengamalkan sikap hormat-menghormati di kalangan warga sekolah0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skoriv.mengamalkan sikap percaya-mempercaya di kalangan warga sekolah0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorJumlah Frekuensi Aspek 2.3000000Skor00000Jumlah Skor Aspek 2.302.4Motivasi dan Dorongan(a)Guru Besar atau Pengetua memberi motivasi dan dorongan dengan:i.memberi sokongan (moral dan material)0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorii.membuat penilaian secara adil0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skoriii.memberi teguran yang membina0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skoriv.menunjukkan sikap prihatin terhadap masalah dan kebajikan warga sekolah0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorv.memberi penghargaan yang sesuai terhadap sumbangan dan kejayaan0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorJumlah Frekuensi Aspek 2.4000000Skor00000Jumlah Skor Aspek 2.402.5Pemimpin KurikulumNo.ItemSkor SekolahItem01234i.mengajar sejumlah waktu mengikut pekeliling yang berbuat kuasa0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorii.memimpin pelaksanaan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran secara terancang0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skoriii.memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skoriv.menggalakkan guru supaya kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorv.mempengerusi Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum dan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Sekolah0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorvi.menjelaskan dan meyakinkan guru mengenai dasar, perkembangan, strategi dan kaedah terkini dalam hal-hal berkaitan dengan pendidikan0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorvii.memantau pelaksanaan program kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorviii.memantau kemajuan murid dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorix.memberi perhatian kepada keperluan murid dalam pengajaran dan pembelajaran0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorx.mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorJumlah Frekuensi Aspek 2.5000000Skor00000Jumlah Skor Aspek 2.502.6Pengupayaan Kepimpinan(a)Guru Besar atau Pengetua mengupayakan Guru-guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran (Ketua Bidang), Ketua Panitia dan guru-guru untuk memimpin dengan cara:i.memberi panduan yang jelas tentang sesuatu bidang tugas0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorii.memberi latihan kepimpinan0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skoriii.menurunkan kuasa untuk membuat keputusan tertakluk kepada bidang kuasa masing-masing0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skoriv.menurunkan kuasa untuk mengambil tindakan tertakluk kepada bidang kuasa masing-masing0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorv.memberi bimbingan dan nasihat untuk meningkatkan keupayaan kepimpinan0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorvi.memantau dan menilai pelaksanaan tugas-tugas0Masukkan angka '1' dalam SATU petak skorJumlah Frekuensi Aspek 2.6000000Skor00000Jumlah Skor Aspek 2.6001234Jumlah Frekuensi Elemen 200000Skor00000Jumlah Skor Elemen 20

Ke Menu

D2-3DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASIELEMEN 3: STRUKTUR ORGANISASIKe MenuNo.AspekNo.ItemSkor SekolahAspekItem012343.1Penentuan Struktur Organisasi(a)Pihak Pengurusan Sekolah menunjukkan hierarki jawatan dan menyelaraskan tugas guru dan staf sokongan dengan menyediakan:i.st