apakah skpm ?

Click here to load reader

Post on 06-Apr-2016

267 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penerangan Tentang SKPM

TRANSCRIPT

 • SKPM 2010

  1

  JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • OBJEKTIF PEMBENTANGAN

  Guru dapat memahami kandungan danpenggunaan SKPM.1

  Guru dapat berusaha ke arah meningkatkan kualitip&p yang cemerlang berpandukan SKPM.

  Guru dapat menjadi agen pemangkin kepada guru-gurusekolahnya/ daerah untuk meningkatkan kualiti pendidikanmenggunakan SKPM .

  2

  2

 • APAKAH SKPM

  Alat atau instrumen untuk menentukan satunilai tara atau sukatan aras atau tahapkecemerlangan sekolah.

  (dan dapat memerihalkan secara eksplisitmaksud frasa taraf (atau standard) pengajaranyang memuaskan seperti yang disebut dalamAkta Pendidikan 1996 - Subseksyen 117(a))

  3

 • KEGUNAAN

  SKPM

  KPM

  (PEMANTAUAN & PENILAIAN)

  SEKOLAH

  (*PKS-SKPM)

  4

  PENGUKURAN STANDARD

  PENINGKATAN KUALITI PENGIKTIRAFAN

 • *PKS-SKPM

  Penarafan Kendiri Sekolah

  mengukur standard semasa di sekolah.

  mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan isu.

  menyediakan program penambahbaikan

  Skor PKS-SKPM

  Sebahagian skor ranking sekolah

  program NKRA

  5

 • Sistem Pemastian Peningkatan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP) 2001

  Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)2003

  Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 (SKPM 2010)2010

  6

  EVOLUSI SKPM

 • Ciri-ciri SKPM 2010

  7

  Kesinambungan SKPM-Sekolah (2003)MenyeluruhMengikut perkembangan terkiniMenjadi rujukan induk standard pendidikanFokus kepada prosesPenekanan kepada kemenjadian muridMesra pengguna

 • 8INPUTMcKENZIE

  PAKAR PENDIDIKAN

  KESATUAN GURU

  PENGETUA, GURU BESAR

  & GC

  PEMANDU

 • KANDUNGAN SKPM 2010 (5 STANDARD)

  1-KEPIMPINAN DAN HALA TUJU

  2-PENGURUSAN ORGANISASI

  3-PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN SUKAN, DAN

  HAL EHWAL MURID

  4-PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

  5-KEMENJADIAN MURID

  9

 • Bilangan Aspek & Wajaran Skor

  StandardJumlah

  AspekWajaran

  1. Kepimpinan dan Hala Tuju 8 10%

  2. Pengurusan Organisasi 8 15%

  3. Pengurusan Kurikulum,

  Kokurikulum dan Sukan, dan

  Hal Ehwal Murid

  15 20%

  4. Pembelajaran dan Pengajaran 12 20%

  5. Kemenjadian Murid 50 35%

  10

 • STANDARD 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU

  ASPEK 1.1 GAYA KEPEMIMPINAN

  ASPEK 1.2 PENETAPAN DAN PELAKSANAAN HALA TUJU

  ASPEK 1.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI

  ASPEK 1.4 KEMAHIRAN MERANCANG

  ASPEK 1.5KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA

  SEKOLAH

  ASPEK 1.6KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN DAN MENYELESAIKAN

  MASALAH

  ASPEK 1.7 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

  ASPEK 1.8PERKONGSIAN KEPIMPINAN

  (SHARED AND DISTRIBUTIVE LEADERSHIP)

  11

 • STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI

  ASPEK 2.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

  ASPEK 2.2 PENGURUSAN PRASARANA

  ASPEK 2.3PENGURUSAN KEWANGAN, ASET ALIH DAN ASET

  TIDAK ALIH KERAJAAN

  ASPEK 2.4 PENGURUSAN DATA DAN MAKLUMAT

  ASPEK 2.5 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN DAN TMK

  ASPEK 2.6 IKLIM

  ASPEK 2.7 PERMUAFAKATAN STRATEGIK

  ASPEK 2.8 PENGURUSAN ASRAMA

  12

 • STANDARD 3:PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN

  SUKAN, DAN HAL EHWAL MURID

  ASPEK 3.1.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

  ASPEK 3.1.2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN

  ASPEK 3.1.3 PENGURUSAN PROGRAM PENINGKATAN PENCAPAIAN MURID

  ASPEK 3.1.4 PENGURUSAN JADUAL WAKTU

  ASPEK 3.1.5 PENGURUSAN PEPERIKSAAN, PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

  ASPEK 3.2.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DAN SUKAN

  ASPEK 3.2.2 PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN

  ASPEK 3.2.3 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

  ASPEK 3.2.4 PENGURUSAN PROGRAM SUKAN UNTUK SEMUA

  ASPEK 3.2.5 PENGURUSAN SUKAN UNTUK KECEMERLANGAN

  ASPEK 3.2.6 PENGURUSAN PENILAIAN KOKURIKULUM DAN SUKAN

  ASPEK 3.3.1 KETETAPAN PELAKSANAAN HEM

  ASPEK 3.3.2 PENGURUSAN DISIPLIN

  ASPEK 3.3.3 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

  ASPEK 3.3.4 KEBAJIKAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN 13

 • STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

  ASPEK 4.1 PENGLIBATAN MURID

  ASPEK 4.2 PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID

  ASPEK 4.3 HASIL KERJA MURID

  ASPEK 4.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU

  ASPEK 4.5 KAEDAH PENYAMPAIAN

  ASPEK 4.6 KEMAHIRAN KOMUNIKASI

  ASPEK 4.7 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN

  ASPEK 4.8 PENILAIAN

  ASPEK 4.9 TEKNIK PENYOALAN

  ASPEK 4.10 PENGUASAAN ISI KANDUNGAN

  ASPEK 4.11PENGURUSAN KELAS

  (BILIK DARJAH/ MAKMAL/ BENGKEL / PADANG)

  ASPEK 4.12 AMALAN PROFESIONALISME KEGURUAN

  14

 • STANDARD 5: KEMENJADIAN MURIDNo Aspek Aspek

  5.1 KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH

  5.2 KEMENJADIAN MURID BERKEPERLUAN KHAS

  5.3.1 KEMENJADIAN MURID SEKOLAH RENDAH (PKS)

  5.3.2 KEMENJADIAN MURID SEKOLAH RENDAH (PEPERIKSAAN AWAM)

  5.3.3 KEMENJADIAN MURID SEKOLAH MENENGAH (PKS)

  5.3.4 KEMENJADIAN MURID SEKOLAH MENENGAH (PEPERIKSAAN AWAM)

  5.4 KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM DAN SUKAN

  5.5 KEMENJADIAN SAHSIAH MURID

  15

 • 16

 • 17

  ASPEK 3.1.3 KRITERIA KRITIKAL

  PENGURUSAN

  PROGRAM

  PENINGKATAN

  AKADEMIK MURID

  Program peningkatan akademik murid diurus untuk menyokong peningkatan prestasi

  murid.

  SKOR DESKRIPSI SKOR

  SKOR 6

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang

  menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan kecemerlangan sekolah yang membawa kepada

  peningkatan pencapaian murid. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh sekolah lain.

  SKOR 5

  Program dan aktiviti kurikulum dirancang dan dilaksanakan untuk semua mata pelajaran dan melibatkan

  murid di semua tahun atau tingkatan.

  Pelaksanaan program dan aktiviti mengambil kira isu pembelajaran, tahap keupayaan dan potensi

  murid serta menjurus ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran serta pemupukan nilai dalam kalangan

  murid.

  Program dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai dengan keperluan murid.

  Program dan aktiviti yang dilaksana meningkatkan prestasi hampir keseluruhan murid/mata

  pelajaran

  SKOR 4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata

  tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

  SKOR 3

  Program dan aktiviti kurikulum dirancang untuk semua mata pelajaran.

  Pelaksanaan program dan aktiviti mengambil kira isu pembelajaran, tahap keupayaan dan potensi

  murid.

  Program dan aktiviti kurikulum sesuai dengan keperluan murid.

  Program dan aktiviti yang dilaksana meningkatkan prestasi kebanyakan murid.

  SKOR 2 Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3

  SKOR 1

  Program dan aktiviti kurikulum dilaksanakan secara ad hoc dan melibatkan murid tertentu sahaja.

  Pelaksanaan program dan aktiviti tidak mengambil kira tahap keupayaan dan potensi murid.

  Program dan aktiviti kurikulum tidak berdasarkan keperluan murid.

 • Tafsiran Skor/Taraf

  SKOR DESKRIPSI

  6CEMERLANG

  Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mempunyai

  nilai tambah, mendapat pengiktirafan dan boleh menjadi

  contoh kepada sekolah lain.

  5BAIK

  Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas.

  4HARAPAN

  Banyak kekuatan yang melebihi keperluan minimum.

  3MEMUASKAN

  Banyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimum.

  2LEMAH

  Sedikit kekuatan tetapi terdapat banyak kelemahan.

  1SANGAT LEMAH

  Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan

  pembetulan dengan segera.

  18

 • Panduan Umum Penentuan Skor

  SKOR DESKRIPSI

  6

  Telah memenuhi semua deskripsi skor 5, mempunyai kekuatan

  keseluruhan yang sangat jelas/mempunyai nilai

  tambah/mendapat pengiktirafan/menjadi contoh kepada sekolah

  lain/guru lain.

  5 Berdasarkan deskripsi skor 5

  4Belum memenuhi apa yang dijelaskan dalam deskripsi skor 5 tetapi

  lebih baik daripada apa yang dinyatakan dalam deskripsi skor 3

  3 Berdasarkan deskripsi skor 3

  2Belum mencapai apa yang dijelaskan dalam deskripsi skor 3 tetapi

  tidak terlalu lemah seperti yang dijelaskan dalam deskripsi skor 1

  1Berdasarkan deskripsi skor 1

  19

 • Tafsiran Frasa

  Kekerapan/Kuantiti % Merujuk Skor:

  Keseluruhan 90 100 6

  Hampir keseluruhan 80 - 89 5

  Sebahagian besar 70 - 79 4

  Kebanyakan 50 - 69 3

  Sebahagian kecil 25 - 49 2

  Sangat sedikit 0 - 24 1

  20

 • Taraf Pencapaian Sekolah

  % TARAF

  90-100 CEMERLANG

  80-89 BAIK

  60-79 HARAPAN

  40-59 MEMUASKAN

  20-39 LEMAH

  0-19 SANGAT LEMAH

  21

 • Kepimpinan sekolah berperanan sebagaipemimpin berimpak tinggi dan berupayamenggembleng dan menggerakkan wargasekolah secara bersepadu untukmemajukan sekolah dan meningkatkankualiti pembelajaran dan pengajaran(P&P)

  PENYATAAN STANDARD

 • STANDARD 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU

  ASPEK 1.1 GAYA KEPEMIMPINAN

  ASPEK 1.2 PENETAPAN DAN PELAKSANAAN HALA TUJU

  ASPEK 1.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI

  ASPEK 1.4 KEMAHIRAN MERANCANG

  ASPEK 1.5KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA

  SEKOLAH

  ASPEK 1.6KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN DAN MENYELESAIKAN

  MASALAH

  ASPEK 1.7 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

  ASPEK 1.8PERKONGSIAN KEPIMPINAN

  (SHARED AND DISTRIBUTIVE LEADERSHIP)

  23

 • KRITERIA KRITIKAL

  Kepimpinan sekolah mengamalkan gaya kepimpinan berkesan untukmenggembleng tenaga