kerja kursus add math

21
NAMA : SYED AMIRUL NAZHAN BIN SYED ANUAR KELAS: 5 BESTARI NAMA GURU : CG. FAZIRA BINTI MOKHTAR TITLE MUKA SURAT PENGHARGAAN

Upload: aniehassan

Post on 19-Nov-2015

169 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

kerja kursus addmath 2014

TRANSCRIPT

NAMA : SYED AMIRUL NAZHAN BIN SYED ANUARKELAS: 5 BESTARINAMA GURU : CG. FAZIRA BINTI MOKHTAR

TITLE

MUKA SURAT

PENGHARGAAN

PENGENALAN

OBJEKTIF

MEMAHAMI MASALAH

BAHAGIAN SATU

BAHAGIAN DUA

BAHAGIAN TIGA

SOALAN LANJUTAN

KONKLUSI

RUJUKAN

Pertama sekali, saya amat bersyukur kepada Allah kerana telah memberikan saya semangat dan kesihatan yang baik untuk menyiapkan kerja projek ini.

Tidak lupa juga ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya, Syed Anuar dan Noor Aini yang telah banyak membantu saya dalam penyediaan projek matematik tambahan tingkatan 5 tahun 2014 ini

Seterusnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru saya iaitu cikgu Fazira binti Mokhtar kerana telah memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada saya untuk menyiapkan kerja projek ini.

Akhir sekali, terima kasih saya ucapkan kepada rakan rakan saya kerana sama sama berkongsi idea dan cadangan dalam menyiapkan projek ini.

Tangki air boleh didefinisikan sebagai sesuatu alat untuk menyimpan air bagi memastikan bekalan air yang berterusan dan sentiasa mencukupi kepada penduduk. Tangki air kini boleh dijumpai di serata dunia walaupun diperbuat daripada bahan yang berbeza dan bentuk yang berbeza.

Antara faktor yang menyumbang kepada pembinaan tangki air ini iaitu cuaca harian dan taburan hujan yang tidak sekata. Sumber air seperti sungai akan berkurangan semasa kemarau berlaku, maka tempat menyimpan air diperlukan dan tangki air dibina. Bagi di sebahagian kawasan pertanian yang agak kering pula, tangki air amat diperlukan untuk mengairi kawasan padi. Jika bergantung kepada air yang disalurkan dari empangan yang beratus kilometer jauhnya akan menyebabkan bekalan air yang disalurkan tidak konsisten.

Kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk membina tangki tangki air di Negara kita. Kerajaan telah meningkatkan kualiti bahan yang digunakan untuk untuk membina tangki air bagi memastikan tangki air yang dibina dapat menahan tekanan air yang tinggi dan tidak mudah bocor. Kerajaan juga telah memperbaik tangki air yang sedia ada dengan mengkaji kelemahan struktur tangki air yang sedia ada dan memperbaikinnya.

Saya merupakan salah seorang pelajar tingkatan 5 yang mengambil matapelajaran Matematik Tambahan sebagai matapelajaran tambahan. Pada tahun ini, Kementerian Pendidikan Malaysai telah menyediakan soalan. Projek ini boleh disiapkan secara berkumpulan ataupun individu, tetapi setiap pelajar perlu mengemukakan laporan bertulis secara individu.Setelah selesai menyiapkan Kerja Projek Matematik Tambahan ini, saya telah mendapat beberapa pengalaman yang berharga dan mampu:- Untuk meningkatkan kemahiran berfikir.- Untuk menggalakkan komunikasi matematik yang berkesan.

- Untuk memahami bahasa matematik untuk menyatakan idea matematik yang lebih tepat.- Untuk mengembangkan pengetahuan matematik melalui penyelesaian masalah.- Untuk menjadikan suansana pembelajaran lebih seronok, mencabar, berguna dan bermakna.- Untuk melahirkan murid yang berupaya mengaplikasikan konsep dan kemahiran yang dipelajari dalam menyelesaikan masalah dengan berkesan.- Untuk memupuk :> Nilai intrinsik seperti kemas, sistematik, jitu dan lain-lain.> Semangat bekerjasama dan toleransi.> Semangat ingin mencuba dan tidak mudah putus asa.

Diberi sebuah tangki air berbentuk silinder yang jejarinya 5 m dan tingginya 3 m digunakan untuk membekalkan air kepada sebuah kawasan perumahan yang mengandungi 200 buah rumah. Saya dikehendaki mencari isipadu air yang keluar daripada tangki dalam masa sejam apabila aras air menurun sebanyak 0.1 cm setiap minit. Selain itu, saya juga perlu menentukan masa yang diambil untuk kesemua air didalam tangki tersebut jika paras air menurun dengan kadar 0.1 per minit. Di samping itu, saya juga dikehendaki mencari had pengunaan purata air penduduk supaya tangki air tidak kering selama tiga hari. Saya juga perlu mencari kadar penurunan aras air apabila tangki tersebut bocor. Selain itu, saya juga dikehendaki mengemukakan langkah langkah untuk mengelakan masalah kekurangan air. Saya juga dikehendaki mencari bentuk dan ukuran tangki air yang paling sesuai.

Sebuah tangki air berbentuk silinder digunakan untuk membekalkan air kepada sebuah kawasan perumahan yang mengandungi 200 buah rumah.Tangki silinder itu mempunyai tapak berjejari 5m dan tinggi 3m.a)Jika paras air dalam tangki menurun dengan kadar 0.1 cm/min, hitungkan isipadu air yang keluar dalam masa satu jam.

a) Air menurun dengan kadar=0.1 =0.06

Oleh itu,

=

Oleh itu,

= 4.7123

a) Jika tangki penuh, isipadu air==

=

Oleh itu,=

=

=

=

=

=

=

=

Oleh itu, tangki itu kering pada hari ke 2 dan jam ke 2 pada hari yang sama selepas air putus.b) Isipadu air penuh=

Air putus selama=

Jumlah rumah=

Oleh itu=

=

=

=

Oleh itu, had penggunaan air yang perlu dipatuhi oleh setiap rumah ialah:

a. Kehilangan pada tangki=

Kadar penggunaan penduduk=

Oleh itu, kadar penyusutan air=

=

Oleh itu,

=

b. Pada pendapat saya, penduduk kawasan perumahan boleh mengatasi masalah kekurangan air dengan :

i. Menjimatkan penggunaa airii. Mengurangkan had penggunaan airiii. Jangan membaziriv. Melakukan catuan bekalan airv. Membina empangan yang lebih besarvi. Menaikkan harga tariff airvii. Menggalakkan rakyat mencari sumber alternativeviii. Mengepam air dari sungai untuk menambahkan jumlah airix. Pastikan pili air ditutup rapat ketika tidak digunakanx. Jangan biarkan air keluar dengan berterusanxi. Laporkan kepada Jabatan Air sekiranya berlaku kebocoran

Isipadu tangki yang diperlukan untuk membekalkan air secukupnya kepada semua penduduk kawasan perumahan itu ialah 1000 m^3. Diberi bahawa kos bahan yang digunakan untuk membina dinding dan tapak tangki dengan ketebalan 0.1m ialah RM1200 per m^3. Penutup tangki pula berharga RM50 per m^2. Dengan meneroka sekurang-kurangnya tiga bentuk tangki air yang berlainan, hitungkan kos minimum bagi setiap bentuk pilihan anda.Seterusnya, bincangkan bentuk yang paling sesuai untuk membina tangki air. Aspek yang diliputi ialah-kos bahan.-kestabilan struktur-kos pembinaan

A. BENTUK SILINDERUntuk mencari kos minimum, gunakan kaedah pembezaan untuk mencari jejari dahulu.

Luas,

=

=

Daripada Persamaan 1,

=

=

=

Isipadu dinding tangki=1046.8 1000=

Kos dinding==

Kos penutup==

Jumlah kos bahan==

Kestabilan struktur :pusat gravity terletak pada ketinggian 5.469 m dengan tapak seluas 95.7 . Bentuk silinder agak susah dibinaKos Buruh = sederhana

B. BENTUK KUBOIDPanjang lebar tinggi = 1000

Maka, panjang=Lebar=Tinggi=

Jumlah kos bahan==

Kestabilan Struktur :Pusat gravity terletak pada ketinggian 2.55 m dengan tapak seluas . Bentuk kuboid senang dibinaKos Buruh = rendah

Kesimpulannya, tangki berbentuk silinder paling sesuai dibina. Tangki berbentuk silinder adalah yang lebih murah berbanding tangki berbentuk kuboid dan lebih stabil berbanding tangki berbentuk hemisfera, walaupun kerja menbina susah sedikit kerana perlu membuat ukuran bulat yang tepat.