rca add math

30

Upload: smkchemomoi

Post on 08-Jul-2015

292 views

Category:

Education


5 download

DESCRIPTION

ADD MATH

TRANSCRIPT

Page 1: Rca add math
Page 2: Rca add math
Page 3: Rca add math

PERBANDINGAN KEPUTUSAN MATEMATIK TAMBAHAN

TOV

2013 OTI1 UP 1 OTI2 UP2 OTI3 UP3 ETR

Bilangan

Pelajar

Lulus

5 17 8 30 1 42 3 42

Lulus

(%)

11.11 38.52 19.05 65.93 2.22 93.33 6.82 93.33

Bilangan

Pelajar

Gagal

40 28 34 15 44 3 41 3

Gagal

(%)

88.89 61.48 80.95 34.07 97.78 6.67 93.18 6.67

GPS 8.82 7.77 8.64 6.72 8.91 5.67 8.89 5.67

Page 4: Rca add math

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOV2013

OTI1 UP1 OTI2 UP2 OTI3 UP3 ETR

GPS

GPS

8.82

8.64

6.72

8.91

5.67

7.77

5.67

8.89

GRAF PERBANDINGAN GPS MATEMATIK TAMBAHAN

Page 5: Rca add math

GRAF PERBANDINGAN BILANGAN PELAJAR

LULUS DAN GAGAL

0

20

40

60

80

100

120

TOV 2013 UP1 UP2 UP3 ETR

LULUS

GAGAL

Page 6: Rca add math

KELAS BIL. CALON HADIR T/HADIR LULUS GAGAL

BIL. % BIL. %

5 SAINS 20 20 0 3 15 17 85

5 EKO 24 24 0 0 0 24 100

JUMLAH 44 44 0 3 6.82 41 93.18

ANALISIS PENCAPAIAN TRIAL MATA PELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN UNTUK SETIAP KELAS BAGI TAHUN 2014

Page 7: Rca add math

ANALISIS PENCAPAIAN UP2 MATA PELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN UNTUK SETIAP KELAS BAGI TAHUN 2014

5 SAINS 5 EKONOMI

A+

A

A-

B+

B

C+

C 1

D

E 2

G 17 24

JUMLAH 20 24

Page 8: Rca add math
Page 9: Rca add math

ANALISIS PELAJAR GAGAL

MARKAH 5 SAINS 5 EKONOMI

0-4 - -

5-9 - 1

10-14 1 10

15-19 3 8

20-24 2 3

25-29 7 1

30-34 3 1

35-39 1 -

Page 11: Rca add math

FARISAH BINTI HARUN

MATEMATIK : 5 SAINS

BORANG INTEVENSI

(PLAN INTEVENSI RCA)

Page 12: Rca add math

NAMA GURU : FARISAH BINTI HARUN MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAMBAHAN (Kertas 2) TINGKATAN : 5 SAINS

PROBLEM STATEMENT 17orang gagal

17 orang gagal

Nombor indeks Sukatan membulat

GEOMETRI KOORDINAT Pengaturcaraan linear

ROOT CAUSE ANALYSIS DIAGRAM

SUBJECT (TOV)

Berasaskan

RCA

TOTAL

STUDENT

A+ A A- B+ B C+ C D E G HEAD

COUNT

INTERVENSI

MATEMATIK TAMBAHAN

20 0 0 0 0 0 0 1 0 2 17 17

Page 13: Rca add math

NAMA GURU : FARISAH BINTI HARUN MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAMBAHAN (Kertas 2) TINGKATAN : 5 SAINS

PROBLEM STATEMENT 17 orang gagal

NOMBOR INDEKS

Tidak faham konsep Tidak menggunakan rumus yang betul

Tidak memasukkan nilai yang betul dalam rumus Tidak dapat mengaitkan

maklumat dalam soalan

ROOT CAUSE ANALYSIS DIAGRAM

SUBJECT (TOV)

Berasaskan

RCA

TOTAL

STUDENT

A+ A A- B+ B C+ C D E G HEAD

COUNT

INTERVENSI

MATEMATIK 20 0 0 0 0 0 0 1 0 2 17 17

Page 14: Rca add math

HEAD

COUNT PLAN

DO

(TIME

FRAME)

CHECK ACT

17 Menerangkan rumus yang berkaitan nombor

indeks

Membimbing menggunakan maklumat yang

diberi untuk menyelesaiakan masalah nombor

indeks

Sesi latihan berdasarkan soalan-soalan

sebenar SPM

Menerangkan kepada pelajar skema

permarkahan SPM yang sebenar

Ujian

2 minggu

Page 15: Rca add math
Page 16: Rca add math

ISU

Seramai 44 orang pelajar yang gagal, 97.78

Markah di bawah 40% dalam k2 dan di bawah 30% k1

Pelajar tidak memahami kehendak soalan.

Pelajar tidak dapat menentukan penggunaan formula dengan

betul

Tidak mengetahui maklumat simbol matematik dalam rumus

Pelajar kurang menguasai kemahiran asas matematik

Pelajar tidak menjawab soalan hingga selesai.

Page 17: Rca add math

STRATEGI

1. Memperbanyakkan latih tubi berformat soalan SPM.

2. Penggunaan modul dengan latihan berterusan. (contoh modul JUJ)

3. Perbanyakkan latihan berdasarkan soalan SPM tahun lepas dan

percubaan negeri.

4. Memperbanyakkan latih tubi topikal bagi tajuk-tajuk yang mudah

dikuasai seperti persamaan serentak, sukatan membulat, hukum linear,

nombor indeks, penyelesaian segi tiga, dan statistik untuk Kertas 2

5. Latihan pengukuhan dalam kumpulan-kumpulan yang kecil.

6. Memberi pendedahan kepada pelajar cara pemarkahan sebenar supaya

dapat mengenalpasti langkah yang penting bagi setiap soalanmengikut

agihan markah.

7. Memberi motivasi kepada pelajar supaya cuba sedaya upaya untuk

menjawab soalan yang terpilih dan mudah mendapat markah

Page 18: Rca add math
Page 19: Rca add math

Program Kecemerlangan 1. Kelas Tambahan Terancang 2. Bengkel Teknik Menjawab Soalan SPM 3. Kursus Motivasi ( dalaman) 4. JUJ 2014 (Jawab Untuk Jaya)

Program Peningkatan Prestasi 1. Program-program motivasi cara belajar dimulakan lebih awal. 2. Pelajar potensi cemerlang di beri pengkayaan dan bagi pelajar

potensi lulus diberi bimbingan lebih awal. 3. Memaparkan headcount setiap pelajar di dalam kelas dari awal

tahun.

Page 20: Rca add math

Saranan kepada guru

1. Kenalpasti murid bermasalah dan dibantu 2. Membuat perancangan yang bersesuaian dengan

tahap serta kebolehan murid 3. Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan diri semasa

Proses Pengajaran dan Pembelajaran 4. Wujudkan suasana pembelajaran yang menarik. 5. Dedahkan kepada murid teknik-teknik yang dapat

membantu murid untuk mencapai skor yang baik dalam peperiksaan.

Page 21: Rca add math

Saranan kepada calon ( murid ) 1. Sentiasa fokus terhadap pelajaran 2. Rapat dengan guru ( jika ada masalah mestilah sentiasa

dirujuk pada guru) 3. Lakukan kerja kerja yang diarahkan oleh guru. 4. Buat perancangan masa belajar yang sistematik. 5. Sentiasa menghormati guru 6. Tekun dan rajin belajar.

Page 22: Rca add math

SMK LKTP CHEMOMOI

28310 TRIANG

PAHANG

PERANCANGAN MATEMATIK TAMBAHAN 2014

Page 23: Rca add math

PROGRAM UTAMA KURIKULUM/AKADEMIK

BIL TAJUK PROGRAM TARIKH/BULAN

1 Kelas Tambahan Terancang (Semua Pelajar) *45 pelajar

April– Oktober

2 Bengkel Menjawab Soalan Matematik Tambahan 2014 1. Penceramah Jemputan-Pemeriksa Kertas 2. Guru-guru SMK Chemomoi

Mei – Oktober

3 Klinik Mata Pelajaran 1. Pembelajaran berfokus / tajuk pilihan

Jun - Oktober

Page 24: Rca add math

Sambungan

Bil Nama Program Tarikh/Bulan

4 My target 1. Memaklumkan kepada pelajar target TOV, OTI 1,

OTI 2 supaya pelajar berusaha untuk mencapai target.

2. Menyediakan fail tugasan *ditambah waktu P&P dalam kelas

Mac – Oktober

5 Program Menggapai *Bintang* Pelajar 1. Memberi pengiktirafan kepada pelajar yang

menunjukkan prestasi cemerlang dalam peperiksaan semasa

Jun – Oktober

6 Latih Tubi Berfokus

Ogos – Oktober

Page 25: Rca add math

Sambungan

Bil Nama Program Tarikh/Bulan

7 Program Jawab Sampai Betul 2014 (Soalan-soalan Target ) *Dijalankan oleh guru-guru mata pelajaran di dalam kelas semasa P&P *Pelajar menjawab dan berbincang dengan guru-guru berdasarkan skema jawapan. *Pelajar dapat mengenalpasti kelemahan / kekuatan jawapan

Ogos – Oktober

Page 26: Rca add math

NORAZMAN BIN ARSHAD

MATEMATIK : EKONOMI

BORANG INTEVENSI

(PLAN INTEVENSI RCA)

Page 27: Rca add math

TAJUK LINEAR GRAF •Melengkapkan jadual •Melukis graf linear

•Menentukan kecerunan dan pintasn –y •Menukar persamaan linear kepada persamaan kinear

Page 28: Rca add math

NAMA GURU : NORAZMAN BIN ARSHAD MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAMBAHAN (Kertas 2) TINGKATAN : 5 EKONOMI

PROBLEM STATEMENT 25 orang gagal

25 orang gagal

LINEAR GRAF NOMBOR INDEKS

PENYELESAIAN SEGITIGA VEKTOR

ROOT CAUSE ANALYSIS DIAGRAM

SUBJECT (TOV)

Berasaskan

RCA

TOTAL

STUDENT

A+ A A- B+ B C+ C D E G HEAD

COUNT

INTERVENSI

MATEMATIK 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25

Page 29: Rca add math

NAMA GURU : NORAZMAN BIN ARSHAD MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAMBAHAN (Kertas 2) TINGKATAN : 5 EKONOMI

PROBLEM STATEMENT 25 orang gagal

Linear graf

Menukar persamaan tak linear kepada persamaan linear

Tidak melengkap jadual

Tidak dapat mencari kecerunan dan menentukan pintasan - y dari graf

Tidak dapat menghubungkait kecerunan dan pintasan dari graf dengan

persamaan linear

ROOT CAUSE ANALYSIS DIAGRAM

SUBJECT (TOV)

Berasaskan

RCA

TOTAL

STUDENT

A+ A A- B+ B C+ C D E G HEAD

COUNT

INTERVENSI

MATEMATIK 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25

Page 30: Rca add math

HEAD

COUNT PLAN

DO

(TIME

FRAME)

CHECK ACT

19 Penekanan kepada penjadualan data. Beri jawapan kepada 2 TP Penekanan kepada pembinaan garis lurus yang seimbang Penekanan kepada pertukaran graf tak linear kepada linear graf dalam bentuk y = mX + c Menyatakan kecerunan dan pintasan - y pada graf Seterusnya membuat perbandingan kecerunan dan pintasan – y dengan persamaan linear. Ujian / sasaran markah penuh 10/10

2 minggu

(Sept)