kaunseling berhenti merokok

18
Kaunseling Berhenti Merok ok 1 Asas Teknik Asas Teknik Kaunseling Berhenti Kaunseling Berhenti Merokok Merokok Oleh Oleh En. Albeny ak Joslyn Panting En. Albeny ak Joslyn Panting Penolong Pengarah Kanan (Promosi Kesihatan), JKNS Penolong Pengarah Kanan (Promosi Kesihatan), JKNS

Upload: albeny-jp

Post on 18-Jun-2015

467 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 1

Asas TeknikAsas TeknikKaunseling Berhenti Kaunseling Berhenti

MerokokMerokok

OlehOlehEn. Albeny ak Joslyn PantingEn. Albeny ak Joslyn Panting

Penolong Pengarah Kanan (Promosi Kesihatan), JKNSPenolong Pengarah Kanan (Promosi Kesihatan), JKNS

Page 2: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 2

Matlamat Kaunseling Berhenti MerokokMatlamat Kaunseling Berhenti Merokok

Perokok

Berusaha Berhenti Merokok

Terus Berhenti Merokok

Page 3: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 3

Prinsip Kaunseling Berhenti MerokokPrinsip Kaunseling Berhenti Merokok

1.1. Manusia boleh menentu kehidupan Manusia boleh menentu kehidupan sendiri – pilih yang mana sendiri – pilih yang mana

baik/burukbaik/buruk

2.2. Menghormati hak individu untuk Menghormati hak individu untuk menolak perkhidmatan menolak perkhidmatan

kaunseling kaunseling yang diberi – tiada yang diberi – tiada paksaanpaksaan

3.3. Memberi celik akal kepada klien Memberi celik akal kepada klien supaya dia sedar akan potensi supaya dia sedar akan potensi

diri – diri – tahu – sedar - bertindaktahu – sedar - bertindak

Page 4: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 4

Prinsip KaunselingPrinsip Kaunseling

4.4. Fokus kepada potensiFokus kepada potensi klien secara klien secara menyeluruh – kelebihannya untuk berubah.menyeluruh – kelebihannya untuk berubah.

5.5. Klien dibimbing ke peringkat penerimaan Klien dibimbing ke peringkat penerimaan kendiri (kendiri (self-acceptance)self-acceptance) dan kefahaman dan kefahaman kendiri (kendiri (self-understanding)self-understanding) dari segi dari segi

kelemahan dan kekuatan dirinya.kelemahan dan kekuatan dirinya.

Page 5: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 5

Peranan Seorang KaunselorPeranan Seorang Kaunselor

Perlukan kemahiran:

Membantu MendengarMembimbingMendidikMenyimpan rahsiaMemahami

Page 6: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 6

Jenis KlienJenis Klien

• Bertekad untuk berhenti merokok• Cuba-cuba ingin berhenti merokok• Ikut rakan untuk berhenti merokok• Ingin mencuba penggunaan farmakoterapi

– kerana percuma• Ingin berhenti merokok kerana telah

disahkan mendapat penyakit• Dipaksa oleh seseorang untuk berhenti

merokok• Pernah cuba tetapi tidak pernah berjaya

maka cuba lagi

Page 7: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 7

Input KaunselingInput Kaunseling

Pengetahuan

Modifikasi Kognitif Sikap

Amalan

Page 8: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 8

Kognitif Dan Input KaunselingKognitif Dan Input Kaunseling

Pengetahuan – bahaya merokok, faedah berhenti merokok

Matlamat – supaya klien tahu

Page 9: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 9

Kognitif Dan Input KaunselingKognitif Dan Input Kaunseling

Sikap – menghargai kesihatan diri, suka dengan diri sendiri walaupun tidak merokok, yakin dengan diri sendiri

Matlamat – pupuk imej positif dan kesedaran klien

Page 10: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 10

Kognitif Dan Input KaunselingKognitif Dan Input Kaunseling

Amalan – kemahiran dan panduan berhenti merokok

Matlamat – klien mengambil tindakan untuk berusaha berhenti merokok

Page 11: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 11

Kaunseling Peneguhan Kaunseling Peneguhan

• Motivasi untuk memperkukuhkan tindakan klien untuk berhenti merokok

Page 12: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 12

““Triggered” Kognitif Seseorang Triggered” Kognitif Seseorang Untuk Berhenti MerokokUntuk Berhenti Merokok

Model Health Belief – individu akan ambil tindakan jika terasa dirinya terancam. Cth. Jika sakit baru hendak mendapatkan rawatan ke hospital

Page 13: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 13

““Triggered” Kognitif Seseorang Untuk Berhenti Triggered” Kognitif Seseorang Untuk Berhenti Merokok (Ke Arah Tindakan Untuk Mendapatkan Merokok (Ke Arah Tindakan Untuk Mendapatkan

Kaunseling)Kaunseling)

• Untuk mencetuskan (triggered) seseorang untuk berusaha berhenti merokok maka kognitif/pemikiran mereka sentiasa “dipujuk” dengan maklumat/mesej kesihatan yang berterusan – pendidikan/promosi/nasihat kesihatan.

• Ini umpama “counter attack” strategi promosi merokok syarikat tembakau – merokok itu sesuatu yang positif – lambang lelaki kacak, kejelitaan wanita, kemewahan, prestij, kebebasan, dll.

Page 14: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 14

Proses Perubahan Berhenti Merokok (Oleh Raw)Proses Perubahan Berhenti Merokok (Oleh Raw)

Contended Smokers

Thingking about

smoking

Deciding to try

Trying stopping

Stopping

Staying stopped

Relapsing

Page 15: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 15

Intervensi Kaunseling Di Klinik Intervensi Kaunseling Di Klinik Berhenti MerokokBerhenti Merokok

• Secara idealnya dilakukan dengan:

- Kaunselor atau personel yang mahir.- Tempat yang sesuai.- Dibuat secara integrasi dengan lain-

lain proses pencegahan dan rawatan seseorang yang ingin berhenti merokok.

Page 16: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 16

Faktor-Faktor Yang Diambil Kira Dalam Faktor-Faktor Yang Diambil Kira Dalam Kaunseling Berhenti MerokokKaunseling Berhenti Merokok

• Ketiadaan tempat yang khusus untuk klinik berhenti merokok dan personel yang khusus untuk kendalikan kaunseling berhenti merokok.(Sekurang-kurangnya sebagai anggota kesihatan, intervensi kaunseling berhenti merokok diselitkan dalam komunikasi kita dengan pesakit!)

Page 17: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 17

KesimpulanKesimpulan• Aktiviti kaunseling berhenti merokok

adalah proses integrasi iaitu melibatkan semua spektrum kesihatan- dignosa, rawatan, pencegahan, follow-up yang melibatkan penggunaan sumber manusia, logistik, kepakaran dan kewangan.

• Kejayaannya bergantung kepada sejauhmana semua proses ini berjalan dengan lancar.

Page 18: Kaunseling Berhenti Merokok

Kaunseling Berhenti Merokok 18

Ada

komen, pendapat &

soalan tuan-tuan?