kementerian kes · pdf file 2020. 11. 18. · kadar berjaya berhenti merokok melalui...

Click here to load reader

Post on 18-Dec-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kementerian Kesihatan Maksud Bekalan/Pembangunan 42

  CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2017 – 2019) DAN PERUNTUKAN (2020 – 2021) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

  VISI

  Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik.

  MISI

  (i) Menerajui dan berusaha bersama-sama untuk memudahkan dan membolehkan rakyat mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga serta mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka; dan

  (ii) Memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu mengutamakan pelanggan, saksama, tidak membebankan, cekap, wajar mengikut teknologi, boleh disesuaikan mengikut persekitaran, inovatif dengan menekankan sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan (budaya korporat), sifat menghormati maruah insan dan penglibatan masyarakat.

  PELANGGAN

  Orang Awam

  ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 359

 • KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

  PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

  Outcome 1 : Akses dan kesaksamaan di dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan

  Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar) 2020

  (Sasaran) 2021

  (Sasaran) Nisbah bilik pemeriksaan di klinik kesihatan kepada 10,000

  penduduk - 3.05 3.05

  Nisbah doktor pergigian kepada penduduk 3,171 2,913 2,807 Nisbah doktor perubatan (termasuk pegawai siswazah) kepada

  penduduk 530 500 470

  Nisbah jururawat kepada penduduk 304 230 230 Nisbah katil hospital kepada 1,000 penduduk 555 476 505

  Outcome 2 : Tempoh bertindak (responsiveness) dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan

  Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar) 2020

  (Sasaran) 2021

  (Sasaran) Masa respons ambulan untuk kes kecemasan Prioriti-1 mengikut

  tempoh yang ditetapkan (%) 31.00 32.00 32.00

  Peratusan pesakit luar yang menunggu kurang dari 90 minit berjumpa pegawai perubatan di klinik pesakit luar (%) 85.00 87.00 87.00

  Peratusan pesakit menunggu kurang dari 3 bulan bagi pembedahan elektif thyroidectomy (%)

  90.00 90.00 90.00

  Outcome 3 : Pengurangan mortaliti dan morbiditi yang boleh dielak

  Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar) 2020

  (Sasaran) 2021

  (Sasaran) Kadar jangkaan hayat lelaki ketika lahir (Tahun) 72.70 73.00 73.00 Kadar jangkaan hayat perempuan ketika lahir (Tahun) 77.60 78.17 78.17 Kadar kematian bayi bagi 1,000 kelahiran hidup (Orang) 7.60 7.10 7.10 Kadar kematian ibu bersalin bagi 100,000 kelahiran hidup

  (Orang) 27.50 20.00 20.00

  PROGRAM 1 : PENGURUSAN

  PRESTASI OUTCOME PROGRAM

  Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

  Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar) 2020

  (Sasaran) 2021

  (Sasaran) Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%) 99.00 99.00 99.00 Indeks Kepuasan Pelanggan (%) 95.00 95.00 95.00 Penarafan Keselamatan Perlindungan (%) 96.00 95.00 95.00

  ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 360

 • Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri

  Fungsi : Memberi khidmat sokongan dan nasihat dalam bidang pengurusan.

  Aktiviti 2 : Sumber Manusia

  Fungsi : Merancang dan mengurus hal ehwal pentadbiran sumber manusia secara optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran.

  Aktiviti 3 : Kewangan

  Fungsi : Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan secara teratur dan efisien berdasarkan peraturan kewangan semasa yang berkuat kuasa.

  Aktiviti 4 : Pengurusan Latihan

  Fungsi : Menyedia tenaga manusia yang terlatih dan kompeten melalui pelbagai program latihan bagi menyokong sistem penyampaian kesihatan negara.

  Aktiviti 5 : Pengurusan Maklumat

  Fungsi : Menyedia perkhidmatan ICT yang komprehensif bagi menyokong perkhidmatan penjagaan kesihatan.

  Aktiviti 6 : Pembangunan Kompetensi

  Fungsi : Melaksanakan pembangunan kompetensi dan potensi sebagai usaha membudayakan pembelajaran berterusan dan pembangunan kerjaya personel Kementerian.

  PROGRAM 2 : PERUBATAN

  PRESTASI OUTCOME PROGRAM

  Outcome 1 : Pengurangan mortaliti dan morbiditi di hospital KKM

  Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar) 2020

  (Sasaran) 2021

  (Sasaran) Insiden massive post partum haemorrhage selepas kelahiran

  anak (%) 0.51 0.50 0.50

  Kadar kematian kanak-kanak berumur antara 1 bulan dan 5 tahun (yang sebelumnya sihat) disebabkan oleh community acquired pneumonia (%)

  0.01 0.03 0.03

  ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 361

 • Outcome 2 : Perkhidmatan perubatan yang mudah diakses, saksama dan berkualiti di hospital KKM

  Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar) 2020

  (Sasaran) 2021

  (Sasaran) Peratusan peningkatan pakar-pakar perubatan yang diwartakan

  setiap tahun (%) 9.90 12.00 12.00

  Peratusan pengisian kepakaran asas hospital pakar minor KKM (%) 66.67 60.00 65.00

  Outcome 3 : Perkhidmatan pelanggan yang cekap dan reliable di hospital KKM

  Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar) 2020

  (Sasaran) 2021

  (Sasaran) Peratusan penyediaan laporan perubatan mengikut masa yang

  ditetapkan (%) 90.78 90.00 90.00

  Peratusan pesakit menunggu 90 minit untuk berjumpa doktor di klinik pakar di hospital negeri/berpakar (%) 91.59 90.00 90.00

  Tahap kepuasan pesakit semasa yang menerima rawatan/ perkhidmatan di hospital KKM (%) 96.95 92.00 92.00

  Aktiviti 1 : Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri

  Fungsi : Merancang, menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan program rawatan perubatan, pengurusan aduan dan aktiviti penguatkuasaan secara cekap, berkesan dan mudah diperolehi oleh pelanggan.

  Aktiviti 2 : Pengurusan Hospital

  Fungsi : Memastikan perkhidmatan yang disediakan di hospital termasuk pengurusan rekod perubatan pesakit dan penyediaan statistik serta laporan perubatan pesakit adalah sistematik, bersesuaian dan cekap.

  Aktiviti 3 : Rawatan Kecemasan dan Pesakit Luar

  Fungsi : (a) Menyelaras perkhidmatan kecemasan oleh hospital 24 jam sehari untuk perkhidmatan pra-hospital termasuk rawatan pra-hospital, perkhidmatan ambulan, panggilan kecemasan 999, interfacility transfer, respons kepada kejadian bencana dan pasukan perlindungan perubatan; dan

  (b) Menyelaras perkhidmatan kecemasan oleh hospital 24 jam sehari dalam hospital yang merangkumi perkhidmatan saringan pesakit sebelum dirawat di zon yang sesuai, rawatan kecemasan dan definitif kepada pesakit yang mengalami kemalangan trauma, masalah perubatan, masalah penderaan dan rawatan di wad pemerhatian.

  Aktiviti 4 : Rawatan Am Pesakit Dalam

  Fungsi : Menyedia perkhidmatan diagnosis, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian, mencukupi, selesa, berkesan dan mudah diperolehi oleh orang ramai yang memerlukan institutional care.

  ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 362

 • Aktiviti 5 : Perubatan Am

  Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran perubatan yang merangkumi perkhidmatan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit dewasa luar di klinik pakar dan pesakit dewasa dalam yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

  Aktiviti 6 : Pembedahan Am

  Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran pembedahan kepada pesakit yang memerlukan rawatan pembedahan bagi mencapai tahap kesihatan optima serta mengurangkan kadar infeksi dan komplikasi selepas pembedahan.

  Aktiviti 7 : Obstetrik dan Ginekologi

  Fungsi : Menyedia perkhidmatan rawatan obstetrik dan ginekologi termasuk sub- kepakaran bagi memastikan kejayaan kelahiran bayi dan keselamatan ibu bersalin (obstetrik), khususnya kes obstetrik yang berisiko tinggi dan memulihkan pesakit yang mengalami masalah sakit puan (ginekologi).

  Aktiviti 8 : Pediatrik

  Fungsi : Menyedia kepakaran perubatan pediatrik kepada bayi, kanak-kanak dan remaja secara komprehensif bagi mengurangkan kadar kematian bayi baru lahir dan kesan jangka panjang penyakit.

  Aktiviti 9 : Ortopedik

  Fungsi : Menyedia perkhidmatan diagnosis, pengurusan terapeutik dan rehabilitasi kepada pesakit yang mengalami trauma dan penyakit yang berhubung dengan sistem otot rangka dan penggerak.

  Aktiviti 10 : Anaestesiologi dan Rawatan Rapi

  Fungsi : Memberi rawatan pra-pembiusan, pembiusan semasa pembedahan dan selepas pembedahan serta rawatan rapi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit.

  Aktiviti 11 : Oftalmologi

  Fungsi : (a) Memberi perkhidmatan oftalmologi untuk mengurangkan kes kecacatan penglihatan yang boleh dielakkan; dan

  (b) Memperbaiki keadaan pesakit yang kurang daya penglihatan dan menghadapi penyakit mata yang lain.

  ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 363

 • Aktiviti 12 : Otorinolaringologi (ENT)

  Fungsi : Memberi rawatan pembedahan ENT yang komprehensif dan efektif kepada pesakit yang mengalami masalah telinga, hidung dan tekak agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar pertumbuhan dan pemulihan.

  Aktiviti 13 : Dermatologi

  Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran dermatologi yang merangkumi perkhidmatan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan, pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

  Aktiviti 14 : Neurologi

  Fungsi : Menyedia perkhidmatan diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan dan memastikan semua pesakit yang menghidap