kementerian kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/bp... · 2020. 11....

of 24 /24
Kementerian Kesihatan Maksud Bekalan/Pembangunan 42 CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2017 – 2019) DAN PERUNTUKAN (2020 – 2021) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN VISI Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik. MISI (i) Menerajui dan berusaha bersama-sama untuk memudahkan dan membolehkan rakyat mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga serta mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka; dan (ii) Memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu mengutamakan pelanggan, saksama, tidak membebankan, cekap, wajar mengikut teknologi, boleh disesuaikan mengikut persekitaran, inovatif dengan menekankan sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan (budaya korporat), sifat menghormati maruah insan dan penglibatan masyarakat. PELANGGAN Orang Awam ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 359

Upload: others

Post on 18-Dec-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Kementerian Kesihatan Maksud Bekalan/Pembangunan 42

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2017 – 2019) DAN PERUNTUKAN (2020 – 2021) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

VISI

Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik.

MISI

(i) Menerajui dan berusaha bersama-sama untuk memudahkan dan membolehkanrakyat mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan, menghargaikesihatan sebagai aset paling berharga serta mengambil tanggungjawab dantindakan positif demi kesihatan mereka; dan

(ii) Memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu mengutamakan pelanggan,saksama, tidak membebankan, cekap, wajar mengikut teknologi, bolehdisesuaikan mengikut persekitaran, inovatif dengan menekankan sifatpenyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan (budaya korporat), sifatmenghormati maruah insan dan penglibatan masyarakat.

PELANGGAN

Orang Awam

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 359

Page 2: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Akses dan kesaksamaan di dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Nisbah bilik pemeriksaan di klinik kesihatan kepada 10,000 penduduk - 3.05 3.05

Nisbah doktor pergigian kepada penduduk 3,171 2,913 2,807 Nisbah doktor perubatan (termasuk pegawai siswazah) kepada

penduduk 530 500 470

Nisbah jururawat kepada penduduk 304 230 230 Nisbah katil hospital kepada 1,000 penduduk 555 476 505

Outcome 2 : Tempoh bertindak (responsiveness) dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Masa respons ambulan untuk kes kecemasan Prioriti-1 mengikut tempoh yang ditetapkan (%) 31.00 32.00 32.00

Peratusan pesakit luar yang menunggu kurang dari 90 minit berjumpa pegawai perubatan di klinik pesakit luar (%) 85.00 87.00 87.00

Peratusan pesakit menunggu kurang dari 3 bulan bagi pembedahan elektif thyroidectomy (%)

90.00 90.00 90.00

Outcome 3 : Pengurangan mortaliti dan morbiditi yang boleh dielak

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Kadar jangkaan hayat lelaki ketika lahir (Tahun) 72.70 73.00 73.00 Kadar jangkaan hayat perempuan ketika lahir (Tahun) 77.60 78.17 78.17 Kadar kematian bayi bagi 1,000 kelahiran hidup (Orang) 7.60 7.10 7.10 Kadar kematian ibu bersalin bagi 100,000 kelahiran hidup

(Orang) 27.50 20.00 20.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%) 99.00 99.00 99.00 Indeks Kepuasan Pelanggan (%) 95.00 95.00 95.00 Penarafan Keselamatan Perlindungan (%) 96.00 95.00 95.00

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 360

Page 3: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Memberi khidmat sokongan dan nasihat dalam bidang pengurusan.

Aktiviti 2 : Sumber Manusia

Fungsi : Merancang dan mengurus hal ehwal pentadbiran sumber manusia secara optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran.

Aktiviti 3 : Kewangan

Fungsi : Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan secara teratur dan efisien berdasarkan peraturan kewangan semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 4 : Pengurusan Latihan

Fungsi : Menyedia tenaga manusia yang terlatih dan kompeten melalui pelbagai program latihan bagi menyokong sistem penyampaian kesihatan negara.

Aktiviti 5 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : Menyedia perkhidmatan ICT yang komprehensif bagi menyokong perkhidmatan penjagaan kesihatan.

Aktiviti 6 : Pembangunan Kompetensi

Fungsi : Melaksanakan pembangunan kompetensi dan potensi sebagai usaha membudayakan pembelajaran berterusan dan pembangunan kerjaya personel Kementerian.

PROGRAM 2 : PERUBATAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurangan mortaliti dan morbiditi di hospital KKM

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Insiden massive post partum haemorrhage selepas kelahiran anak (%) 0.51 0.50 0.50

Kadar kematian kanak-kanak berumur antara 1 bulan dan 5 tahun (yang sebelumnya sihat) disebabkan oleh community acquired pneumonia (%)

0.01 0.03 0.03

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 361

Page 4: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Outcome 2 : Perkhidmatan perubatan yang mudah diakses, saksama dan berkualiti di hospital KKM

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Peratusan peningkatan pakar-pakar perubatan yang diwartakan setiap tahun (%) 9.90 12.00 12.00

Peratusan pengisian kepakaran asas hospital pakar minor KKM (%) 66.67 60.00 65.00

Outcome 3 : Perkhidmatan pelanggan yang cekap dan reliable di hospital KKM

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Peratusan penyediaan laporan perubatan mengikut masa yang ditetapkan (%)

90.78 90.00 90.00

Peratusan pesakit menunggu 90 minit untuk berjumpa doktor di klinik pakar di hospital negeri/berpakar (%) 91.59 90.00 90.00

Tahap kepuasan pesakit semasa yang menerima rawatan/ perkhidmatan di hospital KKM (%) 96.95 92.00 92.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Merancang, menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan program rawatan perubatan, pengurusan aduan dan aktiviti penguatkuasaan secara cekap, berkesan dan mudah diperolehi oleh pelanggan.

Aktiviti 2 : Pengurusan Hospital

Fungsi : Memastikan perkhidmatan yang disediakan di hospital termasuk pengurusan rekod perubatan pesakit dan penyediaan statistik serta laporan perubatan pesakit adalah sistematik, bersesuaian dan cekap.

Aktiviti 3 : Rawatan Kecemasan dan Pesakit Luar

Fungsi : (a) Menyelaras perkhidmatan kecemasan oleh hospital 24 jam sehari untukperkhidmatan pra-hospital termasuk rawatan pra-hospital, perkhidmatanambulan, panggilan kecemasan 999, interfacility transfer, respons kepadakejadian bencana dan pasukan perlindungan perubatan; dan

(b) Menyelaras perkhidmatan kecemasan oleh hospital 24 jam sehari dalamhospital yang merangkumi perkhidmatan saringan pesakit sebelumdirawat di zon yang sesuai, rawatan kecemasan dan definitif kepada pesakityang mengalami kemalangan trauma, masalah perubatan, masalahpenderaan dan rawatan di wad pemerhatian.

Aktiviti 4 : Rawatan Am Pesakit Dalam

Fungsi : Menyedia perkhidmatan diagnosis, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian, mencukupi, selesa, berkesan dan mudah diperolehi oleh orang ramai yang memerlukan institutional care.

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 362

Page 5: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Aktiviti 5 : Perubatan Am

Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran perubatan yang merangkumi perkhidmatan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit dewasa luar di klinik pakar dan pesakit dewasa dalam yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

Aktiviti 6 : Pembedahan Am

Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran pembedahan kepada pesakit yang memerlukan rawatan pembedahan bagi mencapai tahap kesihatan optima serta mengurangkan kadar infeksi dan komplikasi selepas pembedahan.

Aktiviti 7 : Obstetrik dan Ginekologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan rawatan obstetrik dan ginekologi termasuk sub-kepakaran bagi memastikan kejayaan kelahiran bayi dan keselamatan ibu bersalin (obstetrik), khususnya kes obstetrik yang berisiko tinggi dan memulihkan pesakit yang mengalami masalah sakit puan (ginekologi).

Aktiviti 8 : Pediatrik

Fungsi : Menyedia kepakaran perubatan pediatrik kepada bayi, kanak-kanak dan remaja secara komprehensif bagi mengurangkan kadar kematian bayi baru lahir dan kesan jangka panjang penyakit.

Aktiviti 9 : Ortopedik

Fungsi : Menyedia perkhidmatan diagnosis, pengurusan terapeutik dan rehabilitasi kepada pesakit yang mengalami trauma dan penyakit yang berhubung dengan sistem otot rangka dan penggerak.

Aktiviti 10 : Anaestesiologi dan Rawatan Rapi

Fungsi : Memberi rawatan pra-pembiusan, pembiusan semasa pembedahan dan selepas pembedahan serta rawatan rapi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit.

Aktiviti 11 : Oftalmologi

Fungsi : (a) Memberi perkhidmatan oftalmologi untuk mengurangkan kes kecacatan penglihatan yang boleh dielakkan; dan

(b) Memperbaiki keadaan pesakit yang kurang daya penglihatan dan menghadapi penyakit mata yang lain.

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 363

Page 6: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Aktiviti 12 : Otorinolaringologi (ENT)

Fungsi : Memberi rawatan pembedahan ENT yang komprehensif dan efektif kepada pesakit yang mengalami masalah telinga, hidung dan tekak agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar pertumbuhan dan pemulihan.

Aktiviti 13 : Dermatologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran dermatologi yang merangkumi perkhidmatan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan, pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

Aktiviti 14 : Neurologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan dan memastikan semua pesakit yang menghidap penyakit neurologi yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya.

Aktiviti 15 : Nefrologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan nefrologi yang merangkumi diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan termasuk perkhidmatan hemodialisis dan continuous ambulatory peritoneal dialysis untuk pesakit penyakit buah pinggang terutamanya pesakit kegagalan ginjal peringkat akhir yang menerima rawatan di hospital dan rumah.

Aktiviti 16 : Pembedahan Neuro

Fungsi : Memberi rawatan kepada pesakit yang menghidap penyakit atau keadaan yang berkaitan dengan sistem otak dan saraf yang memerlukan rawatan secara pembedahan atau rawatan sewajarnya.

Aktiviti 17 : Urologi

Fungsi : Memberi rawatan pembedahan urologi yang komprehensif dan efektif serta kesedaran kepada pesakit yang mengalami masalah penyakit genitourinari agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar penyembuhan dan pemulihan.

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 364

Page 7: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Aktiviti 18 : Pembedahan Plastik

Fungsi : Memberi rawatan kepakaran pembedahan plastik dan rekonstruktif kepada pesakit yang mempunyai kecacatan semulajadi sejak lahir (congenital)/yang disebabkan oleh kecederaan (acquired)/menghidap penyakit tertentu seperti ketumbuhan melalui pembedahan rekonstruktif supaya pesakit boleh menjalani kehidupan secara normal.

Aktiviti 19 : Radioterapi dan Onkologi

Fungsi : Merawat pesakit kanser melalui rawatan kemoterapi dan radioterapi dengan tujuan menyembuhkan kesan penyakit kanser, termasuk aspek rawatan paliatif seperti psikologi, kaunseling dan hospice care.

Aktiviti 20 : Pengimejan Diagnostik

Fungsi : Menyedia perkhidmatan pengimejan diagnostik yang cekap, tepat, berkualiti, berteknologi dan berkesan bagi menyokong perawatan pesakit di samping menekankan aspek keselesaan dan keselamatan pesakit.

Aktiviti 21 : Patologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan makmal yang selamat, sempurna, berkesan dan menyeluruh bagi menyokong kepada rancangan program rawatan perubatan.

Aktiviti 22 : Farmasi dan Bekalan

Fungsi : Memastikan semua pesakit memperoleh ubat yang ditetapkan dalam kualiti dan kuantiti yang berpatutan dan dalam tempoh masa yang sesuai serta memberi keterangan penggunaan yang berkaitan dengan ubat tersebut.

Aktiviti 23 : Dietetik dan Sajian

Fungsi : Memastikan makanan dan perkhidmatan klinikal serta promosi kesihatan pemakanan dilaksanakan secara berkualiti dengan mengutamakan pelanggan.

Aktiviti 24 : Kardiotorasik

Fungsi : Menyedia perkhidmatan pembedahan kardiotorasik, kardiologi dan perfusion anesthesia yang komprehensif supaya dapat mengurangkan morbiditi dan premature mortality yang disebabkan oleh penyakit jantung yang boleh dirawati secara pembedahan atau perubatan.

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 365

Page 8: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Aktiviti 25 : Perubatan Nuklear

Fungsi : Meningkatkan taraf perkhidmatan perubatan nuklear dari segi diagnosis, rawatan dan pemulihan yang berkualiti, tepat, selamat dan moden kepada pesakit agar mencapai tahap pemulihan yang optima.

Aktiviti 26 : Perubatan Respiratori

Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran perubatan respiratori yang merangkumi perkhidmatan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan, pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

Aktiviti 27 : Psikiatri dan Kesihatan Mental

Fungsi : (a) Menyedia perkhidmatan kepakaran psikiatri dan kesihatan mental yangmerangkumi perkhidmatan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan,pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian serta berkesan kepadapesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam yang tidak boleh dirawat dijabatan pesakit luar am atau poliklinik; dan

(b) Meningkatkan kualiti perkhidmatan rawatan pesakit psikiatri dankesihatan mental di komuniti dan klinik kesihatan dengan penglibatan ahlikeluarga dalam perawatan.

Aktiviti 28 : Perubatan Rehabilitasi dan Perubatan Tradisional dan Komplimentari

Fungsi : Menyedia perkhidmatan rehabilitasi untuk pesakit kurang upaya bagi meningkatkan kemahiran berdikari supaya fungsi dan tahap keupayaan fizikal, psikologi, sosial dan emosi dapat dikembalikan ke tahap asal atau sekurang-kurangnya ke tahap optimum.

Aktiviti 29 : Perubatan Transfusi Darah

Fungsi : (a) Mewujud dan mengekalkan penderma darah sukarelawan yang selamatdi bawah kumpulan berisiko rendah;

(b) Menyedia komponen dan produk darah yang selamat, mencukupi danberkualiti;

(c) Melaksana prosedur saringan, pemprosesan, penstoran dan keserasiandarah mengikut piawaian antarabangsa; dan

(d) Mewujud rangkaian perkhidmatan transfusi perubatan di seluruh negaradan menyumbang kepada perkhidmatan cell therapy melalui TabungDarah Tali Pusat dan National Stem Cell Coordinating Centre (NSCCC).

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 366

Page 9: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Aktiviti 30 : Perubatan Forensik

Fungsi : Menyedia perkhidmatan perubatan forensik yang cekap, berkesan bagi menampung sistem perundangan serta meningkatkan piawaian kualiti sejajar dengan kemajuan teknologi.

PROGRAM 3 : KESIHATAN AWAM

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Komuniti diperkasa dengan amalan cara hidup sihat

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Peratusan komuniti yang berlebihan berat badan dan obes yang mengikut program intervensi I Fit Eat Right (IfitER) yang berjaya menurunkan sekurang-kurangnya 10% daripada berat badan asal (%)

15.00 20.00 20.00

Peratusan komuniti yang diperkasa dengan amalan cara hidup sihat melaksanakan aktiviti pendidikan kesihatan (%) 50.00 55.00 65.00

Outcome 2 : Pencegahan dan kawalan penyakit serta kejadian kesihatan awam yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Peratusan kadar sembuh penyakit tuberkulosis (%) 80.00 86.00 86.00 Peratusan Kanak-kanak dalam Program Pemulihan Kanak-kanak

Kekurangan Zat Makanan yang berjaya meningkat berat badan berdasarkan standard tumbesaran World Health Organization 2006 (%)

60.50 61.00 65.50

Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50 35.00

Outcome 3 : Perkhidmatan kesihatan primer yang boleh diakses dan saksama

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Peratusan liputan ibu hamil yang menjalani pemeriksaan antenatal di fasiliti kesihatan KKM (%) 97.90 80.00 80.00

Peratusan liputan murid sekolah tahun enam yang menerima perkhidmatan pasukan kesihatan sekolah (%) 99.60 95.00 95.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan pengurusan sumber selaras dengan dasar kesihatan awam.

Aktiviti 2 : Pembangunan Kesihatan Keluarga

Fungsi : Meningkat dan mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan sosial individu, keluarga dan komuniti melalui perkhidmatan primer, yang mudah dicapai, bersepadu, gender responsif, mesra pelanggan dan berkualiti.

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 367

Page 10: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Aktiviti 3 : Kawalan Penyakit

Fungsi : Mengurangkan morbiditi dan mortaliti akibat penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit serta kejadian kecemasan kesihatan awam agar ianya tidak menjadi ancaman kepada kesihatan masyarakat.

Aktiviti 4 : Pemakanan

Fungsi : Meningkatkan status pemakanan rakyat Malaysia dan menurunkan prevalent penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan.

Aktiviti 5 : Farmasi dan Bekalan Kesihatan Awam

Fungsi : (a) Meningkatkan akses kepada ubat, vaksin, bukan ubat dan reagen secarasama rata melalui pengurusan kewangan yang berkesan; dan

(b) Memastikan penggunaan ubatan penting yang selamat, berkesan,berkualiti dan secara rasional bagi memperbaiki kesihatan rakyat.

Aktiviti 6 : Pendidikan Kesihatan

Fungsi : Meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran, membentuk sikap positif masyarakat serta menggalakkan amalan cara hidup sihat melalui aktiviti promosi kesihatan yang berkesan.

PROGRAM 4 : KESIHATAN PERGIGIAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Perkhidmatan pergigian yang berkualiti dan responsif

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Peratusan klinik pergigian dengan pensijilan sistem kualiti (%) 79.60 80.00 80.00 Peratusan pelanggan yang berpuas hati dengan perkhidmatan

rawatan pergigian yang diberi (%) 96.80 97.00 97.00

Outcome 2 : Pencegahan dan pengurangan morbiditi akibat penyakit pergigian

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Peratusan murid sekolah menengah mengekalkan status orally fit (%)

68.40 70.00 69.00

Peratusan murid sekolah rendah mengekalkan status orally fit (%) 62.50 67.00 63.00

Peratusan murid tahun satu bebas penyakit karies gigi (%) 39.70 38.00 40.00

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 368

Page 11: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Outcome 3 : Akses dan kesaksamaan di dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan pergigian

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Peratusan pesakit yang menggunakan perkhidmatan pergigian primer (%) 26.70 27.00 27.00

Peratusan pesakit yang menggunakan perkhidmatan pergigian kepakaran Bedah Mulut Maksilofasial (%) - - 37.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Merancang, menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan dasar dan program kesihatan pergigian serta tadbir urus klinikal dan pengurusan sumber.

Aktiviti 2 : Kesihatan Pergigian Primer

Fungsi : Merancang, melaksana, memantau dan menilai serta menyediakan perkhidmatan pergigian primer kepada pesakit luar melalui program penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan.

Aktiviti 3 : Kesihatan Pergigian Masyarakat

Fungsi : Merancang, melaksana, memantau dan menilai aktiviti pemfluoridaan air minuman, perkhidmatan pencegahan klinikal kesihatan pergigian, saringan kanser mulut serta aktiviti dan perkhidmatan kesihatan pergigian di dalam komuniti.

Aktiviti 4 : Kesihatan Pergigian Kepakaran

Fungsi : Merancang, melaksana, memantau dan menilai serta menyediakan perkhidmatan pergigian kepakaran klinikal di hospital iaitu kepakaran bedah mulut dan maksilofasial, pergigian pediatrik, patologi dan perubatan mulut, pergigian keperluan khas dan pergigian forensik serta perkhidmatan pergigian kepakaran klinikal di fasiliti non-hospital-based iaitu kepakaran ortodontik, periodontik, pergigian restoratif dan pakar pergigian kesihatan awam.

PROGRAM 5 : PERKHIDMATAN FARMASI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Perkhidmatan farmasi yang boleh diakses, saksama, berkualiti dan responsif

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Peratusan preskripsi yang berjaya didispens dalam masa 30 minit (%) 96.19 95.00 95.00

Peratusan produk farmaseutikal yang didaftarkan dalam tempoh masa yang ditetapkan (%)

88.71 95.00 95.00

Nisbah ahli farmasi kepada penduduk 1,858 1,997 1,573

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 369

Page 12: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Membangun, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar melalui pengurusan sumber yang efisien selaras dengan program perkhidmatan farmasi.

Aktiviti 2 : Amalan dan Perkembangan Farmasi

Fungsi : (a) Mengurus amalan farmasi dari segi pemilihan, perolehan, penyelarasanharga ubat dan pengukuhan aktiviti penjagaan farmaseutikal;

(b) Memastikan universiti yang menawarkan program farmasi mendapatpengiktirafan penuh; dan

(c) Melaksana pendaftaran ahli farmasi untuk tujuan praktis/amalan.

Aktiviti 3 : Penguatkuasaan Farmasi

Fungsi : Menyelaras dan melaksana aktiviti penguatkuasaan, pelesenan dan kawalan iklan ke atas produk kesihatan, kosmetik dan bahan terkawal berdasarkan undang-undang semasa yang berkuatkuasa.

Aktiviti 4 : Farmasi Regulatori

Fungsi : Menyelaras dan melaksana aktiviti pendaftaran/notifikasi, pelesenan dan pemantauan bagi memastikan produk farmaseutikal termasuk produk tradisional dan kosmetik yang berada di pasaran adalah selamat, berkualiti dan berkesan.

PROGRAM 6 : PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Infrastruktur kesihatan yang selamat berfungsi

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Peratusan peralatan dan sistem kejuruteraan berada dalam keadaan baik dan berfungsi (%) 98.78 95.00 95.00

Outcome 2 : Dasar dan sistem kesihatan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Peratusan penggunaan hasil kajian Institut Kesihatan Negara (NIH) sebagai maklumat atau penemuan baru (%) - - 85.00

Pencapaian Skor Universal Health Coverage (UHC) (skor indeks) - 70.00 70.00

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 370

Page 13: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Aktiviti 1 : Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Merancang, membangun, mengawal dan menyelaras aktiviti penyelidikan dan sokongan teknikal di Kementerian.

Aktiviti 2 : Kejuruteraan dan Kawal Selia Radiasi Perubatan

Fungsi : Merancang, melaksana, mengawal selia, menyelaras dan menilai aktiviti kejuruteraan kesihatan umum dan kejuruteraan kemudahan dengan menguatkuasa Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304].

Aktiviti 3 : Penyelidikan

Fungsi : Menyedia bukti hasil penyelidikan kesihatan melalui aktiviti penyelidikan untuk menggubal dan menilai dasar kesihatan.

Aktiviti 4 : Perancangan

Fungsi : Membangun, merancang dan melaksana pembangunan dasar, fasiliti kesihatan dan Sistem Maklumat Kesihatan Bersepadu secara cekap, berkesan dan bertepatan masa.

Aktiviti 5 : Pihak Berkuasa Peranti Perubatan

Fungsi : Mengawal selia industri peranti perubatan dengan penguatkuasaan akta bagi memastikan keselamatan orang awam dan prestasi peranti perubatan terjamin.

PROGRAM 7 : KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Makanan di pasaran tempatan dan eksport adalah selamat dan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)

2020 (Sasaran)

2021 (Sasaran)

Peratusan penolakan konsainan makanan yang diberi sijil eksport (%) 0.00 1.00 1.00

Peratusan produk makanan yang dipantau mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 (%) 95.00 96.00 96.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Menyedia personel yang berkemahiran dan mencukupi untuk menjalankan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan seluruh negara.

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 371

Page 14: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Aktiviti 2 : Pematuhan dan Pembangunan Industri

Fungsi : (a) Menguatkuasakan undang-undang bagi mengawal selia industri makanan tempatan supaya makanan domestik dan import di pasaran selamat dan berkualiti;

(b) Menjalankan kawalan ke atas eksport makanan ke luar negara; dan (c) Membangun dan melaksana skim pensijilan, pelesenan berkaitan

keselamatan dan kualiti makanan.

Aktiviti 3 : Dasar, Perancangan Strategik dan Standard CODEX

Fungsi : (a) Menetapkan dasar keselamatan makanan; (b) Memastikan perundangan dan standard makanan selaras dengan

keperluan semasa dan kemajuan sains dan teknologi makanan serta perkembangan global; dan

(c) Mempertahan kepentingan negara dalam penggubalan standard makanan antarabangsa di Mesyuarat CODEX.

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 372

Page 15: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Maksud Bekalan/Pembangunan 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN B/P.42

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2021 MENGIKUT OBJEK AM

Kod

(Objek Am)

Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran

Tahun Tahun

2020 2021

RM RM

10000 Emolumen 16,483,972,900 17,084,675,100

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,869,421,300 9,583,374,400

30000 Aset 76,400,000 74,097,200

40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 511,652,600 481,488,600

50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 84,100 50,000

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 27,941,530,900 27,223,685,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2021 MENGIKUT OBJEK AM

Kod

(Objek Am)

Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran

Tahun Tahun

2020 2021

RM RM

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 318,103,500 2,668,101,100

30000 Aset 2,294,596,500 1,989,857,900

40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 62,850,000 59,860,000

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2,675,550,000 4,717,819,000

RINGKASAN - 2021

Anggaran Perbelanjaan Mengurus 27,223,685,300

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

(Cara Langsung) ... ... ... 4,717,819,000

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN

31,941,504,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 373

Page 16: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Maksud Bekalan 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN B.42

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran Bil. Jawatan (Objek Am) 2020 2021 2020 2021

RM RM

010000 PENGURUSAN ... ... 2,440,959,100 2,278,541,200

10000 1,291,456,300 1,239,606,500 13,107 13,107

20000 820,897,700 829,897,700

30000 16,400,000 15,000,000

40000 312,121,000 193,987,000

50000 84,100 50,000

010100 Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri ... ... 672,552,000 721,109,500

10000 542,956,200 596,560,800 2,764 2,764

20000 125,511,700 120,511,700

40000 4,000,000 3,987,000

50000 84,100 50,000

010200 Sumber Manusia ... ... 15,057,200 15,374,700

10000 14,209,900 14,527,400 272 272

20000 847,300 847,300

010300 Kewangan ... ... 1,083,632,800 914,797,200

10000 530,598,300 422,162,700 335 335

20000 478,634,500 477,634,500

30000 16,400,000 15,000,000

40000 58,000,000 0

010400 Pengurusan Latihan ... ... 501,374,300 441,774,700

10000 189,256,100 189,777,500 9,505 9,505

20000 61,997,200 61,997,200

40000 250,121,000 190,000,000

010500 Pengurusan Maklumat ... ... 163,530,800 180,537,800

10000 11,697,900 13,704,900 170 170

20000 151,832,900 166,832,900

010600 Pembangunan Kompetensi ... ... 4,812,000 4,947,300

10000 2,737,900 2,873,200 61 61

20000 2,074,100 2,074,100

020000 PERUBATAN ... ... 14,221,854,800 11,313,633,400

10000 9,730,689,600 10,136,233,400 153,642 153,642

20000 4,487,915,200 1,175,400,000

40000 3,250,000 2,000,000

020100 Pengurusan Perubatan Ibu ... ... 208,276,900 123,269,000

Pejabat/Negeri 10000 105,290,900 108,211,000 1,332 1,332

20000 100,986,000 13,058,000

40000 2,000,000 2,000,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 374

Page 17: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Maksud Bekalan 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN B.42

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran Bil. Jawatan (Objek Am) 2020 2021 2020 2021

RM RM

020200 Pengurusan Hospital ... ... 2,447,687,700 2,466,519,400

10000 1,508,222,300 1,606,655,400 30,164 30,164

20000 939,465,400 859,864,000

020300 Rawatan Kecemasan dan ... ... 821,117,500 808,256,400

Pesakit Luar 10000 777,886,400 808,256,400 12,230 12,230

20000 41,981,100 0

40000 1,250,000 0

020400 Rawatan Am Pesakit Dalam ... ... 1,180,210,700 1,223,003,500

10000 1,169,909,700 1,223,003,500 7,713 7,713

20000 10,301,000 0

020500 Perubatan Am ... ... 1,731,394,200 1,484,110,300

10000 1,440,454,200 1,484,110,300 12,393 12,393

20000 290,940,000 0

020600 Pembedahan Am ... ... 617,449,900 584,069,000

10000 569,517,800 584,069,000 8,551 8,551

20000 47,932,100 0

020700 Obstetrik dan Ginekologi ... ... 633,551,800 600,571,500

10000 585,169,800 600,571,500 15,355 15,355

20000 48,382,000 0

020800 Pediatrik ... ... 660,210,700 578,878,900

10000 566,299,700 578,878,900 10,740 10,740

20000 93,911,000 0

020900 Ortopedik ... ... 336,975,300 310,770,400

10000 296,997,300 310,770,400 4,176 4,176

20000 39,978,000 0

021000 Anaestesiologi dan Rawatan ... ... 499,564,100 449,452,600

Rapi 10000 430,507,100 449,452,600 8,188 8,188

20000 69,057,000 0

021100 Oftalmologi ... ... 147,906,200 136,713,100

10000 128,206,200 136,713,100 1,967 1,967

20000 19,700,000 0

021200 Otorinolaringologi (ENT) ... ... 94,776,400 86,216,200

10000 83,518,500 86,216,200 1,277 1,277

20000 11,257,900 0

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 375

Page 18: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Maksud Bekalan 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN B.42

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran Bil. Jawatan (Objek Am) 2020 2021 2020 2021

RM RM

021300 Dermatologi ... ... 51,567,800 42,482,100

10000 40,964,800 42,482,100 530 530

20000 10,603,000 0

021400 Neurologi ... ... 27,068,100 19,667,200

10000 18,758,100 19,667,200 336 336

20000 8,310,000 0

021500 Nefrologi ... ... 252,118,400 56,444,800

10000 53,960,400 56,444,800 2,685 2,685

20000 198,158,000 0

021600 Pembedahan Neuro ... ... 34,900,600 29,751,600

10000 28,129,600 29,751,600 581 581

20000 6,771,000 0

021700 Urologi ... ... 35,470,400 29,185,300

10000 26,841,400 29,185,300 421 421

20000 8,629,000 0

021800 Pembedahan Plastik ... ... 18,052,200 16,846,400

10000 16,038,200 16,846,400 352 352

20000 2,014,000 0

021900 Radioterapi dan Onkologi ... ... 328,711,900 136,432,900

10000 111,791,900 115,434,900 1,653 1,653

20000 216,920,000 20,998,000

022000 Pengimejan Diagnostik ... ... 264,459,200 232,863,600

10000 220,028,200 232,863,600 3,361 3,361

20000 44,431,000 0

022100 Patologi ... ... 647,237,600 417,807,600

10000 397,822,600 417,807,600 6,154 6,154

20000 249,415,000 0

022200 Farmasi dan Bekalan ... ... 1,941,786,500 512,984,300

10000 491,894,900 512,984,300 8,161 8,161

20000 1,449,891,600 0

022300 Dietetik dan Sajian ... ... 273,294,400 273,160,900

10000 105,918,400 108,160,900 2,688 2,688

20000 167,376,000 165,000,000

022400 Kardiotorasik ... ... 180,523,200 60,116,300

10000 58,755,200 60,116,300 2,278 2,278

20000 121,768,000 0

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 376

Page 19: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Maksud Bekalan 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN B.42

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran Bil. Jawatan (Objek Am) 2020 2021 2020 2021

RM RM

022500 Perubatan Nuklear ... ... 22,898,700 10,853,800

10000 9,878,700 10,853,800 387 387

20000 13,020,000 0

022600 Perubatan Respiratori ... ... 38,452,100 34,428,900

10000 33,142,100 34,428,900 786 786

20000 5,310,000 0

022700 Psikiatri dan Kesihatan Mental ... ... 344,816,500 313,402,600

10000 275,651,400 286,562,600 5,719 5,719

20000 69,165,100 26,840,000

022800 Perubatan Rehabilitasi dan ... ... 153,707,000 141,151,300

Perubatan Tradisional danKomplimentari

10000 124,257,000 128,891,300 1,837 1,837

20000 29,450,000 12,260,000

022900 Perubatan Transfusi Darah ... ... 204,461,600 112,687,100

10000 34,140,600 35,307,100 1,150 1,150

20000 170,321,000 77,380,000

023000 Perubatan Forensik ... ... 23,207,200 21,536,400

10000 20,736,200 21,536,400 477 477

20000 2,471,000 0

030000 KESIHATAN AWAM ... ... 5,659,667,400 4,997,590,900

10000 4,205,808,200 4,409,392,500 78,385 78,385

20000 1,446,829,200 588,198,400

40000 7,030,000 0

030100 Pengurusan Kesihatan Awam ... ... 369,595,500 362,953,600

Ibu Pejabat/Negeri 10000 291,277,500 298,563,300 5,243 5,243

20000 78,288,000 64,390,300

40000 30,000 0

030200 Pembangunan Kesihatan ... ... 3,236,061,600 3,416,638,200

Keluarga 10000 2,936,261,100 3,101,010,800 54,468 54,468

20000 299,800,500 315,627,400

030300 Kawalan Penyakit ... ... 843,725,700 835,686,800

10000 662,895,600 676,169,800 13,558 13,558

20000 173,830,100 159,517,000

40000 7,000,000 0

030400 Pemakanan ... ... 45,982,200 49,762,700

10000 22,191,900 26,171,100 391 391

20000 23,790,300 23,591,600

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 377

Page 20: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Maksud Bekalan 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN B.42

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran Bil. Jawatan (Objek Am) 2020 2021 2020 2021

RM RM

030500 Farmasi dan Bekalan Kesihatan ... ... 1,113,494,700 284,513,600

Awam 10000 267,088,400 282,598,100 4,412 4,412

20000 846,406,300 1,915,500

030600 Pendidikan Kesihatan ... ... 50,807,700 48,036,000

10000 26,093,700 24,879,400 313 313

20000 24,714,000 23,156,600

040000 KESIHATAN PERGIGIAN ... ... 989,974,600 978,188,800

10000 883,980,900 906,813,800 16,398 16,398

20000 105,993,700 71,375,000

040100 Pengurusan Kesihatan ... ... 93,001,200 103,228,600

Pergigian Ibu Pejabat/Negeri 10000 73,717,500 77,614,600 1,441 1,441

20000 19,283,700 25,614,000

040200 Kesihatan Pergigian Primer ... ... 661,535,400 656,612,700

10000 616,590,000 630,456,700 10,353 10,353

20000 44,945,400 26,156,000

040300 Kesihatan Pergigian ... ... 59,011,400 52,670,100

Masyarakat 10000 43,986,100 44,194,100 2,212 2,212

20000 15,025,300 8,476,000

040400 Kesihatan Pergigian Kepakaran ... ... 176,426,600 165,677,400

10000 149,687,300 154,548,400 2,392 2,392

20000 26,739,300 11,129,000

050000 PERKHIDMATAN FARMASI ... ... 212,038,000 209,277,200

10000 169,997,800 176,799,300 2,186 2,186

20000 42,040,200 32,447,900

30000 0 30,000

050100 Pengurusan Perkhidmatan ... ... 35,987,100 38,602,100

Farmasi Ibu Pejabat/Negeri 10000 32,196,100 33,012,700 318 318

20000 3,791,000 5,574,400

30000 0 15,000

050200 Amalan dan Perkembangan ... ... 52,092,600 46,219,500

Farmasi 10000 33,973,600 34,830,600 526 526

20000 18,119,000 11,388,900

050300 Penguatkuasaan Farmasi ... ... 72,444,200 71,173,100

10000 61,832,100 64,364,500 829 829

20000 10,612,100 6,808,600

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 378

Page 21: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Maksud Bekalan 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN B.42

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran Bil. Jawatan (Objek Am) 2020 2021 2020 2021

RM RM

050400 Farmasi Regulatori ... ... 51,514,100 53,282,500

10000 41,996,000 44,591,500 513 513

20000 9,518,100 8,676,000

30000 0 15,000

060000 PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN ... ... 426,893,400 411,774,100

TEKNIKAL 10000 134,973,200 142,686,900 2,068 2,068

20000 286,490,200 235,020,000

30000 0 29,067,200

40000 5,430,000 5,000,000

060100 Pengurusan Penyelidikan dan ... ... 1,015,000 831,900

Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri

10000 641,900 500,800 6 6

20000 373,100 331,100

060200 Kejuruteraan dan Kawal Selia ... ... 251,801,700 232,661,000

Radiasi Perubatan 10000 21,246,500 21,683,300 354 354

20000 230,555,200 181,910,500

30000 0 29,067,200

060300 Penyelidikan ... ... 141,863,300 146,927,800

10000 88,553,100 95,542,800 1,486 1,486

20000 53,310,200 51,385,000

060400 Perancangan ... ... 27,213,400 26,353,400

10000 24,531,700 24,960,000 222 222

20000 2,251,700 1,393,400

40000 430,000 0

060500 Pihak Berkuasa Peranti ... ... 5,000,000 5,000,000

Perubatan 40000 5,000,000 5,000,000

070000 KESELAMATAN DAN KUALITI ... ... 94,409,000 98,240,000

MAKANAN 10000 67,066,900 73,142,700 1,947 1,947

20000 27,342,100 25,097,300

070100 Pengurusan Keselamatan dan ... ... 24,906,800 27,748,100

Kualiti Makanan IbuPejabat/Negeri 10000 24,234,200 27,131,000 1,796 1,796

20000 672,600 617,100

070200 Pematuhan dan Pembangunan ... ... 55,426,900 57,503,800

Industri 10000 42,217,700 45,378,700 100 100

20000 13,209,200 12,125,100

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 379

Page 22: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Maksud Bekalan 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN B.42

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran Bil. Jawatan (Objek Am) 2020 2021 2020 2021

RM RM

070300 Dasar, Perancangan Strategik ... ... 14,075,300 12,988,100

dan Standard CODEX 10000 615,000 633,000 51 51

20000 13,460,300 12,355,100

080000 PROGRAM KHUSUS ... ... 3,895,734,600 5,536,439,700

20000 3,651,913,000 5,225,938,100

30000 60,000,000 30,000,000

40000 183,821,600 280,501,600

080100 Bertugas ke Luar Negara ... ... 844,000 800,000

20000 844,000 800,000

080200 Emolumen Kakitangan Kontrak ... ... 1,248,290,100 1,900,000,000

20000 1,169,968,500 1,821,678,400

40000 78,321,600 78,321,600

080300 Sumbangan kepada Badan- ... ... 55,500,000 72,180,000

badan Lain 40000 55,500,000 72,180,000

080400 Rawatan Perubatan Pesara ... ... 405,100,000 395,100,000

Awam Persekutuan 20000 355,100,000 365,100,000

40000 50,000,000 30,000,000

080500 Perkhidmatan Sokongan ... ... 1,934,710,500 98,359,700

Hospital 20000 1,934,710,500 98,359,700

080600 Perkhidmatan Sokongan Klinik ... ... 137,290,000 0

20000 137,290,000 0

080700 Bekalan Perubatan Fasiliti ... ... 0 2,890,000,000

Kesihatan 20000 0 2,890,000,000

080800 Pengoperasian Fasiliti Baru ... ... 54,000,000 50,000,000

20000 54,000,000 50,000,000

080900 Perolehan Aset/ Harta Modal/ ... ... 60,000,000 30,000,000

Kenderaan 30000 60,000,000 30,000,000

081000 PeKa B40 ... ... 0 80,000,000

40000 0 80,000,000

081100 Malaysia Healthcare Travel ... ... 0 20,000,000

Council (MHTC) 40000 0 20,000,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 380

Page 23: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Maksud Bekalan 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN B.42

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran Bil. Jawatan (Objek Am) 2020 2021 2020 2021

RM RM

990000 KOMITMEN KEWANGAN ... ... 0 1,400,000,000

20000 0 1,400,000,000

990100 Konsesi Penswastaan Makmal ... ... 0 1,400,000,000

Ubat dan Stor 20000 0 1,400,000,000

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 27,941,530,900 27,223,685,300 267,733 267,733

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 381

Page 24: Kementerian Kesihatanbelanjawan2020.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP... · 2020. 11. 18. · Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%) 45.70 30.50

Maksud Pembangunan 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN P.42

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran Anggaran Tahun 2021

(Projek) Tajuk Anggaran

Harga Projek

Sebenar

2019

Dipinda

2020

Cara Langsung Pinjaman

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM

00105 Latihan Dalam Perkhidmatan 280,000,000 0 0 23,000,000 0

00201 Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar

1,436,330,445 95,804,063 154,312,743 169,022,400 0

00202 BAKAS 10,000,000 0 0 9,209,000 0

00203 Perkhidmatan Kesihatan Bandar 2,363,376,939 74,197,147 127,116,723 274,100,000 0

00300 Kemudahan Hospital 17,792,976,074 379,806,592 898,619,527 2,862,684,400 0

00400 Hospital Baru 3,905,617,578 209,866,987 394,325,890 366,000,000 0

00500 Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

126,500,000 8,187,304 4,000,000 21,860,000 0

00600 Ubahsuai, Naik Taraf dan Pembaikan

500,000,000 0 0 100,000,000 0

00700 Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah

190,300,000 399,280 1,441,097 39,050,000 0

00800 Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

391,148,029 15,562,967 30,752,000 62,495,000 0

00900 Penyelenggaraan Kuarters KKM 30,000,000 0 0 20,020,000 0

00901 Kemudahan Kuarters Luar Bandar 55,361,205 9,382,854 13,209,367 13,700,000 0

00902 Kemudahan Kuarters Bandar 243,859,503 4,305,606 19,011,835 31,300,000 0

00904 Pejabat dan Jabatan Kesihatan 263,060,000 6,192,171 10,648,813 49,712,000 0

01100 Peralatan dan Kenderaan 2,318,120,393 9,347,668 31,275,620 589,053,000 0

01200 Projek Public Private Partnership (PPP)

358,066,000 0 0 71,613,200 0

09000 Pelancongan Kesihatan 60,000,000 0 0 15,000,000 0

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 30,324,716,166 813,052,639 1,684,713,615 4,717,819,000 0

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 382