guru cemerlang konvenem

Download Guru Cemerlang Konvenem

Post on 02-Jul-2015

1.841 views

Category:

Business

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah GURU CEMERLANG SEKOLAH GEMILANG

2. Kerjaya Sebagai Guru CemerlangIsnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah LALUAN EMAS (GOLDEN EXPRESS WAY) 3. Latar Belakang

  • Sebelum 1994
  • Moving up is moving out
  • Mulai 1994
  • Moving up still in classroom
  • Tahun 2006
  • Enam GC Gred Khas C dilantik
  • Tahun 2008
  • 12 GC Gred Khas C telah dilantik

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 4. Objektif Konsep Guru Cemerlang

 • Pengiktirafan kepada guru yang cemerlang di bilik darjah
 • Meningkatkan pencapaian kualiti P&P
 • Menjadirole model
 • Meningkatkan motivasi guru
 • Meningkatkan kecemerlangan sekolah
 • Memperluas peluang kenaikan pangkat
 • Naik pangkat tetapi kekal mengajar di bilik darjah
 • Kenaikan pangkat cara `laluan laju (KUP)

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 5. Definisi Guru Cemerlang

 • Berpengetahuan
 • Berkemahiran
 • Berkepakaran
 • Berdedikasi
 • Bermotivasi
 • secara berterusan

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 6. Ciri-Ciri Guru Cemerlang

   • Peribadi
   • Pengetahuan & Kemahiran
   • Hasil Kerja
   • Komunikasi
   • Potensi
   • Sumbangan Kepada Kemajuan Pendidikan Negara

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 7. CIRI GURU CEMERLANG

 • a.Ciri Peribadi
 • Sahsiah yang terbuka, berketrampilan, berpegang teguh kepada etika profesionalisme dan etika perkhidmatan awam

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 8. b. Aspek Ilmu Pendidikan,Pedagogi

 • Mengetahui perkembangan semasa pendidikan dan pedagogi
 • Mengaplikasi pedagogi terkini dan pelbagai
 • Bijak mengurus masa
 • Pengintegrasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 9. c. Hasil kerja

 • Membangun potensi murid
 • Mengupayakan murid berdikari
 • Penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran
 • Meningkatkan pembelajaran murid

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 10. d .Kemahiran berkomunikasi

 • Interpersonal skills
 • Intrapersonal skills
 • Presentation skills
 • Socialising skills

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 11. e. Berpotensi

 • Kepemimpinan pengurusan p & p
 • Sentiasa merancang, mengelola dan melaksana program pendidikan
 • Tersusun dan teratur
 • Self empowering
 • Cirianalytical
 • Kemahiran mengurus, menyimpan dokumen

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 12. f. Sumbangan

 • Agen perubahan
 • Inovasi pedagogi
 • Penulisan ilmiah
 • Keanggotaan/penasihat persatuan akademik
 • Konferens

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 13. KuotaGuru Cemerlang Semua Gred

 • Dahulu:
 • PPPS - 1,000
 • PPPLD - 1,600
 • Sekarang (mulai Okt. 2006)
 • PPPS- 5,374
 • PPPLD- 4,000

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 14. PemilihanGuru Cemerlang Semua Gred

     • Syarat-syarat Umum
     • Syarat-syarat Khusus

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 15. Syarat-syarat Umum

 • Sah jawatan
 • Lulus Pengisytiharan Harta
 • Lulus Tapisan Keutuhan BPR
 • Bersih daripada Tindakan Tatatertib
 • LNPT cemerlang
 • Lulus PTK dalam gred sekarang
 • ( Kecuali bagi Gred DG54 ke Gred Khas C )

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 16. Syarat-syarat Khusus

 • (GC PPPLD) Gred DGA32(KUP)
 • 7 (5) tahun pengalaman mengajar di Gred DGA29
 • Mata pelajaran utama yang diajar
 • Mata pelajaran dipohon diajar 3 tahun terakhir berturut-turut

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 17. Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah Syarat-syarat Khusus

 • (GC PPPLD) Gred DGA34(KUP)
 • 3 tahun pengalaman mengajar di Gred DGA32 (KUP)
 • Mata pelajaran utama yang diajar
 • Mata pelajaran dipohon diajar 3 tahun berturut-turut

18. Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah Syarat-syarat Khusus

 • (GC PPPS) Gred DG44(KUP)
 • 7 (5) tahun pengalaman mengajar di Gred DG41
 • Mata pelajaran utama yang diajar
 • Mata pelajaran dipohon diajar 3 tahun berturut-turut

19. Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah Syarat-syarat Khusus

 • (GC PPPS) Gred DG48(KUP)
 • 3 tahun pengalaman mengajar di Gred DG44(KUP)
 • Mata pelajaran utama yang diajar
 • Mata pelajaran dipohon diajar 3 tahun berturut-turut

20. Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah Syarat-syarat Khusus

 • (GC PPPS) Gred DG52(KUP)
 • 3 tahun pengalaman mengajar di Gred DG48(KUP)
 • Mata pelajaran utama yang diajar
 • Mata pelajaran dipohon diajar 3 tahun berturut-turut

21. Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah Syarat-syarat Khusus

 • (GC PPPS) Gred DG54(KUP)
 • 3 tahun pengalaman mengajar di Gred DG52(KUP)
 • Mata pelajaran utama yang diajar
 • Mata pelajaran dipohon diajar 3 tahun berturut-turut

22. Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah Syarat Syarat Khusus

 • (GC PPPS) Gred Khas C (KUP)
 • 2 tahun pengalaman mengajar di Gred DG54 (KUP)
 • Mata pelajaran utama yang diajar
 • Mata pelajaran dipohon diajar 2 tahun
 • Dikecualikan syarat lulus PTK

23. Proses Pemilihan Guru Cemerlang

   • Edaran Surat Siaran KPM
   • Kaedah Pencalonan:
     • Permohonan Sendiri
     • Dicalonkan

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 24. Penilaian Calon Guru Cemerlang

 • Skop Penilaian
  • LNPT
  • Borang Permohonan
  • Pemantauan di institusi
  • Temuduga
  • (untuk calon Gred Khas C sahaja)

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 25. Pemantauan Calon GC

 • Kompetensi yang dinilai
    • Ketrampilan profesional
    • P&P
    • Pengurusan kurikulum
    • Peranan dalam aktiviti bukan akademik
    • Keperibadian
    • Pembangunan diri

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 26. Dokumen Wajib Disertakan (salinan yang telah disahkan)

 • Senarai semak
 • Slip PTK
 • Kenyataan Perkhidmatan
 • Kenyataan Pengisytiharan Harta
 • Kenyataan Tata tertib
 • LNPT 3 tahun terakhir
 • Tapisan Keutuhan BPR
 • Jadual mengajar terkini
 • Salinan sijil-sijil/surat-surat berkaitan
 • Lain-lain dokumen sokongan

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 27. Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah

 • PERANCANGAN :
 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
 • RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

28. Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah THE FUTURE DOES NOT GET BETTER BY HOPES.IT GETS BETTER BY PLAN AND ACTION JIM ROHN 29.

 • YOU CANT IMPRPOVE WHAT YOU CANT MEASURE

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 30.

 • THINGS THAT ARE MEASURED GET DONE

Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah 31. Isnin, 8 Februari 2010 Jemaah Nazir Sekolah

 • KAEDAH DAN TEKNIK MENGAJAR:
  • SET INDUKSI
  • PEN