bab 1 pengenalan_1_

Click here to load reader

Download Bab 1 pengenalan_1_

Post on 03-Nov-2014

68 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. BAB 1Sistem Pampasan: Pengenalan 1

2. Perspectives of Compensation SocietysStockholdersViews ViewsEmployeesManagersViewsViews2 3. Definisi Pampasan merujuk kepada semua bentuk pulangan kewangan serta faedah dan perkhidmatan yang nyata/ jelas yang diterima oleh pekerja sebagai sebahagian daripada perhubungan pekerjaan.3 4. Jenis pampasan Pampasan kewangan Langsung Tak langsung Pampasan bukan kewangan4 5. Pampasan kewangan langsung Upah atau gaji pokok Bonus Komisen Perkongsian perolehan (gainsharing) Insentif Penyelarasan kos kehidupan (cost of livingadjustments) 5 6. Pampasan kewangan tidak langsung Pelan jaminan (pencen, insuransketidakupayaan, etc.) Perkhidmatan pekerja (bantuanpendidikan, program rekreasi, etc.) Bayaran masa tidak bekerja(vacations, breaks, holidays, etc.) Pelan insurans (perubatan, pergigian,nyawa, etc.)6 7. Pampasan bukan kewangan Compliment (pujian) Self-esteem (Sanjungan diri) Recognition (Penghargaan) Self-worth (Nilai diri) Pride (Harga diri/maruah) 7 8. Exhibit 1.4: Total Returnsfor Work 8 9. SISTEM PAMPASAN Adalah hasil drp peruntukan &pemindahan sejumlah pendapatan orgnkpd pekerja sama ada kewangan @ bukankewangan. Digunakan utk menarik & mengekalkan ind.yg memiliki KSAO bagi mencapai misi &obj. orgn. Secara tidak lansung mempengaruhimotivasi & t/laku pekerja ke arahve/+ve.9 10. LAPAN DIMENSI PAMPASAN Pay for work and performance dlm btk $ yg dibayar kpd pekerja orgn. pembayaran bergantung kpd keperluan kerja, kualiti,kuantiti, piawaian masa, inovatif, produktiviti dll. pembayaran utk tempoh pendek mungkin secarabulanan, mingguan, hari @ tahunan (bonus). Pay for time not worked Pekerja dibayar ke atas masa mereka tidakbekerja (cuti berbayar,bayaran percutian ygpanjang & bayaran semasa bercuti menguruskanhal peribadi)10 11. Loss-of-job income continuation pekerjaan yg lebih terjamin (unemploymentinsurance, supplemental unemploymentbenefits (SUBs)) Disability income continuation mengambil kira ketidaktentutan keadaan/ luarjangkaan spt kemalangan, kecacatan kekal(pelan pembiayaan pampasan yg meliputi cutisakit berbayar s/ada j/pdk @ j/pjg.) Deferred income Pendapatan berterusan selepas bersara. ganjaran yg diberi selepas pencen untukmeneruskan pembiayaan kehidupan.11 12. Spouse/family income continuation pengekalan pendapatan ke atas keluargapekerja yg mati @ kecacatan kekal (insuransnyawa, pencen) Health, accident and liability protection Bantuan kewangan utk bayaran perubatan bilaberlaku kemalangan, & perlindungan ke atastanggungan. Income equivalent payments Juga dirujuk sbg perquisites (perks) elaun perumahan utk kategori yg sama,penggunaan kereta syarikat, elaun perjalanandll12 13. PROGRAM PAMPASAN Base Wages and Salaries Pampasan berasaskan upah & gaji asas Kos kehidupan juga diambil kira dlmmenentukan program pampasan Wage and Salary Add-Ons Penambahan pembayaran ke atas gaji & upahasas Cth over times, syif, kerja waktu cuti dll 13 14. Incentive Payments Bayaran berasaskan kpd prestasi pekerja,pasukan kerja, unit bahagian Pencapaian prestasi spt pengurangan kos,peningkatan keluaran, kepuasan pelanggan,pertumbuhan keuntungan, pulangan pelaburan dll Insentif berbeza dgn merit-pay Tidak mempengaruhi gaji asas Tidak berkekalan (must be reearned each pay period) Benefits & Services faedah & perkhid. Yg ditawarkan oleh orgn kpdpekerja yg terkandung dlm skim pampasan Cth perumahan, perkhid. Pergigian, pusat asuhankanak-kanak dll 14 15. Penentu Kadar Bayaran Jenis & tahap pengetahuan/kemahiran ygdiperlukan Jenis perniagaan bergantung kpd faktor2 spt, jenis pekerjaan,swasta/awam, jenis orgn & industri. Intensif buruh vs modal Gaji biasanya lebih rendah utk intensif buruh intensif modal perlu buruh yg berkemahiran jadi gajibiasanya lebih tinggi Size of Business Orgn besar vs kecil Memberi kesan kpd tahap jawatan iaitu lebih tinggitahap jawatan lebih besar pembayarannya. 15 16. Philosophy of Management budaya & gaya pengurusan orgn mementingkan keuntungan @ kebajikan pekerja @ prestasi pekerja. Total Compensation Package kelebihan bersaing dlm pasaran Cth: gaji pokok yg rendah tapi menyediakan kemudahanlain (elaun makanan, pengangkutan dll) Kedudukan Geografi Bandar vs luar bandar Penawaran dan Permintaan Buruh Pasaran longgar vs ketat16 17. Union-Nonunion Status Keuntungan Firma Kestabilan Pekerjaan(employment) Jaminan pekerjaan vs bayaran yg diterima Perbezaan Jantina (gender) Tempoh perkhidmatan & Prestasi Pekerja seniority & performance Globalisasi dan liberalisasi. 17 18. Model Bayaran Gaji (THE PAY MODEL)Dasar Teknik- Objektif StrategikTeknikStrategikAnalisa Deskripsi Pengesahan/ STRUKTURKesejajaran KerjaPenilaian DALAMAN Kecekapan PrestasiDefinisi Kajian Garis-garis STRUKTUR KualitiPersainganPasaran (Surveys) DasarGAJIPelanggan KosAsasAsas G. PanduanPROGRAMSumbangan Senioriti Prestasi MeritINSENTIF Adil PematuhanPentadbiran Perancangan Belanjawan Komunikasi PENILAIAN 18 19. Objektif Pampasan Strategik Kecekapan Meningkatkan prestasi, kualiti dan mencapaikepuasan hati pelanggan & pemegang saham Mengawal kos buruh Adil Memastikan layanan yg adil utk semua pekerjaberdasarkan sumbangan pekerja (prestasi,pengalaman) & keperluan pekerja Pematuhan Melibatan pematuhan kpd perundangan & peraturankerajaan Sistem bayaran perlu diubahsuai jika terdptperubahan dr segi undang-undang 19 20. Dasar Strategik Merupakan asas kpd pembentukan sistempampasan sesebuah orgn Bertindak sbg garis panduan dlmmengurus pampasan bagi mencapaiobjektif strategik pampasan 4 dasar strategik Kesejajaran dalaman Persaingan luaran Sumbangan pekerja Pengurusan20 21. Kesejajaran Dalaman Perbandingan antara pekerjaan &tahap kemahiran pekerja dr aspeksumbangan relatif kpd pencapaianobjektif pampasan. Kesan ke atas objektif Kecekapan orgn Adil pematuhan 21 22. Persaingan Luaran banding dgn pakej pampasan ygditawarkan oleh pesaing Kesan ke atas objektif Kecekapan orgn hasil drp pengekalanpekerja yg berkaliti Kos buruh22 23. Sumbangan Pekerja Darjah penekanan pd prestasi pekerja Memberi kesan kpd sikap & gelagat kerja Mempengaruhi teknik-teknik yg akandigunakan Orgn yg pentingkan bayar berdasrkan prestasiselalunya menekankan insentif dan merit-pay Kesan ke atas objektif Adil Kecekapan Kos buruh 23 24. Pengurusan Sistem pampasan perlu diurus dgnbaik bagi mencapai objektif strategik Sistem perlu direka btk semula,diubahsuai bagi menghadapiperubahan persekitaran24 25. Teknik-Teknik Pampasan Sbg pengantara dasar strategik & objektifstrategik Membentuk struktur dalaman yg sejajar &dpt menyokong objektif pampasan orgn Membentuk struktur bayaran yg berdayasaing menarik & mengekal pekerja yg berkualiti mengawal kos buruh Membtk pelbagai pelan insentif utkmenghargai sumbangan pekerja 25 26. Proses membentuk struktur bayaran Fasa pertama Menentukan hierarki kerja berdasarkan job-worth melalui pelbagai kaedah Fasa kedua Meninjau pasaran utk mengenal pasti bayaranyg ditawarkan oleh orgn lain bagi pekerjaan ygserupa Fasa ketiga Menggabungkan data job worth & data pasaranutk menghasilkan struktur bayaran orgn ygtersendiri26