4. keselamatan makanan dan analisis bahaya (haccp)

Download 4. Keselamatan Makanan dan Analisis Bahaya (HACCP)

Post on 10-Oct-2015

82 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RESOURCES 2 Slide presentations for Training of Facilitators for farmer leaders and local extension staff in Kundasang, Sabah, Malaysia, 16 - 20 June, 2014

TRANSCRIPT

 • STDF - CABI - ICCO PROJECT- TRAINING OF MASTER FACILITATORS

  MCB R&D Centre, Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia, 9-13 Jun 2014

  KESELAMATAN MAKANAN & ANALISIS BAHAYA DAN TITIK KAWALAN KRITIKAL(HACCP)

  MOHD RIZMAN BIN NIGER MAHIDIN

  PEGAWAI EHWAL EKONOMI

 • .

  OBJEKTIF 1. Keselamatan Makanan

  2. HACCP-(Hazard Analysis & Critical Control Point). BAHAYA ANALISA TAHAP KAWALAN KRITIKAL

 • Makanan

  Makanan dapat menyebarkan penyakit.

  Tempat bakteria membiak dan menyebabkan keracunan

  makanan.

  Keracunan makanan dapat dielakkan 100%

  Oleh yang demikian, langkah keselamatan dalam

  keselamatan makanan

  haruslah di ambil.

 • KESELAMATAN MAKANAN

  - Merupakan peraturan saintifik berdasarkan :-

  - Pengendalian,

  - persiapan,pembuatan &

  - Penstoran bahan makanan/makanan dalam mencegah/membendung keracunan makanan.

  - Pengusaha/pengendali makanan harus melaksanakan peraturan/sistem keselamatan

  makanan.

  - : Contoh pengurusan keselamatan makanan ialah

  mengamalkan prinsip-prinsip HACCP

 • HACCP

  Hazard Analysis and Critical Control Point

  Analisis Bahaya dan Titik Kawalan Kritikal

  (Hazard Analysis and Critical Control Point HACCP) adalah pendekatan pencegahan sistematik terhadap

  keselamatan makanan dan bahaya secara biologi,

  kimia dan fizikal dalam proses pengeluaran. Ia disebut

  sebagai pencegahan bahaya daripada pemeriksaan

  produk Akhir.

 • HACCP

  Merupakan kaedah sistematik dalam langkah pencegahan yang menjurus kepada keselamatan

  makanan.

  SistemHACCP boleh digunakan pada semua peringkat dalam rangkaian makanan, dari proses

  penyediaan dan pengeluaran makanan, ia tertumpu

  hanya pada isu-isu keselamatan kesihatan bagi suatu

  produk

 • PRINSIP-PRINSIP HACCP :- Berdasarkan kepada analisis bahaya kontaminasi,

  ianya dapat dikategorikan kepada 3 kategori :

  1. Bahaya Biologi (Biological)

  e.g. Bakteria E coli, aflatoxins,salmonela

  terutamanya E0157:H7 (menyebabkan pendarahan

  usus)

  2. Bahaya Kimia (Chemical)

  e.g. Kandungan unsur racun serangga perosak,

  serangga perosak terlarang dan kandungan logam

  dalam (cadmium,nikel dsb)

  3. Bahaya Fizikal (Physical)

  e.g. kaca, skru & sebagainya.

 • Menyesuaikan/menyelaraskan modul keselamatan Koko dan keselamatan makanan

  safety dengan Asean GAP

  KESELAMATAN

  KOKO

  MODUL KESELAMATAN

  MAKANAN ASEAN GAP

  3.1 Pengurusan Tanaman

  - Pembangunan

  ladang koko

  - Pembangunan

  nurseri

  Sejarah tapak dan pengurusan

  Bahan tanaman

  3.2 Nutrisi Tanaman dan

  Air

  -Baja dan bahan penambahbaik

  tanah

  -Air

  3.3 Perlindungan

  tanaman dan IPM

  - Bahan-bahan kimia Agro-kimia - Bahan-bahan kimia lain

 • COCOA SAFE

  FOOD SAFETY MODULE ASEAN GAP

  3.4 Keselamatan dan

  kebersihan pekerja

  Kebersihan diri

  3.5 Penuaian koko Penuaian dan pengendalian

  hasil

  3.6 Pengendalian lepas-

  tuai

  Bangunan dan struktur

  3.7 Pengurusan sisa Pembersihan dan kebersihan

  Penyimpanan dan pengangkutan

  3.8 Simpanan rekod

  kebun /

  kebolehkesanan

  Kebolehkesanan dan ingat

  kembali

  Dokumen dan rekod

  Menyesuaikan/menyelaraskan modul keselamatan Koko dan keselamatan makanan

  safety dengan Asean GAP

 • Menyesuaikan/menyelaraskan modul keselamatan Koko dan keselamatan makanan

  safety dengan Asean GAP

  COCOA SAFE

  FOOD SAFETY MODULE ASEAN GAP

  3.9 Latihan GAP dan

  semakan sendiri /

  audit sendiri

  Latihan

  Semak semula amalan-amalan

  (Amalan Pertanian

  Yang Baik)

 • Baja/Pembajaan

  Latihan dan pendedahan yang baik dalam aktiviti pembajaan oleh majikan kepada pekerja dan pengetahuan yang baik oleh petani.

  Terdapat pengesahan/nasihat yang sesuai mengenai tatacara teknikal pembajaan dan penggunaanya oleh pembekal/pakar.

  Baja bukan organik mempunyai potensi tinggi dalam kontaminasi/pencampuran kandungan logam-logam merbahaya.

  Adakah Tahi ayam merupakan baja organik ??

 • .

  Bahan Kimia - Agrokimia

  Pendedahan,latihan dan pengetahuan yang baik dalam tatacara penggunan bahan kimia kepada petani dan pekerja.

  Terdapat pengesahan/nasihat yang sesuai mengenai tatacara teknikal pembajaan dan penggunaanya oleh pembekal/pakar.

  IPM (Integrated Pest Management), cultural & kaedah lain dalam pengawalan serangga yang bersesuaian yang wajar/diambilkira.

  Racun serangga dsb diperolehi/dibeli daripada pembekal yang sah.

 • .

  Startegi dalam penggunaan bahan kimia bagi mengelak rintangan/ketahanan penyakit/perosak koko.

  Penggunaan bahan kimia yang efisien adalah bagi mengurangkan risiko penyebaran racun ke kawasan yang tidak sepatutnya/sensitif melalui semburan spray yang sesuai.

  Sukatan bahan kimia yang optimum/sesuai dapat mengelakkan pembaziran penggunaanya.

  Pelupusan bahan pembungkusan agrokimia haruslah diselenggara dan diurus dengan baik.

  Pakaian dan kelengkapan bagi meracun hendaklah disimpan dan diselanggarakan dengan baik.

  Bahan Kimia - Agrokimia

 • .

  Bahan kimia yang lain

  Petrol, minyak, & other dan bahan kimia yang lain hendaklah dikategorikan,disimpan didalam stor dan dilupuskan dengan cara yang sesuai.

  Mengurangkan risiko pencampuran bahan kimia yang dikendalikan dan memelihara persekitaran.

 • .

  Penuaian & Pengendalian hasil

  Apabila hasil dituai, penjagaan dan pengendalian tuaian hendaklah dengan cara yang baik bagi memastikan kualiti hasil terpelihara dan baik.

  Pastikan guni,alat,,kelengkapan yang digunakan pada masa pembungkusan tidak tercemar atau bercampur dengan bahan kimia ,racun dsb.

  Menggunakan bahan pembungkusan yang sesuai yang tidak mendatangkan bahaya.

  Terhindar dari perosak (tikus dan burung)

 • Latihan

  Pengetahuan merupakan langlah pertama dalam melaksanakan amalan pertanian yang baik, melalui:

  Menjalankan latihan kepada kakitangan.

  Latihan dan praktikal berterusan oleh agen pengembangan untuk disampaikan kepada petani.

  Mengambil kakitangan yang berkemahiran dan terlatih.

  Simpan rekod-rekod latihan.

  Dapatkan bantuan pakar dari bidang berkaitan.(agronomi), Baja, Racun dsb.

 • .

  Penyimpanan Rekod & Dokumen

  Perekodan dokumen dan data memudahkan pengesanan sama ada aktiviti yang dijalankan mengikuti amalan pertanian yang baik atau tidak, memudahkan aktiviti -aktiviti(penanaman hingga jualan dapat di kesan)

  Mewujudkan satu sistem rekod yang berkesan dan mudah dirujuk sekiranya terdapat isu dimasa akan datang.

  Penyimpanan rekod atau dokumen(sekurang-kurangya bagi 2 tahun) dapat membantu mengatasi masalah dan cara untuk mengelak masalah yang sama berulang.

 • .

  Penilaian Kendiri. Review of practices

  Setiap amalan,kaedah akan diimbas/disemak setahun sekali bagi memastikan semua aktiviti dibuat dengan betul/sesuai.

  Langkah pembetulan diambil sekiranya terdapat kesilapan dikesan.

  (CAR, Corrective Action Report)

  Rekod disimpan ialah bukti dokumentasi yang baik..

  Langkah pembetulan yang diambil adalah bagi menyelesaikan masalah /aduan berkaitan pengurusan alam sekitar.

  Dan rekod berkenaan dapat dirujuk.

 • Terima Kasih.

  Now we start..