teknik menjawab soalan penulisan upsr

Upload: normahkasim72

Post on 04-Apr-2018

417 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  1/72

  UJIANPENCAPAIANSEKOLAHRENDAH

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  2/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  3/72

  BAHAGIAN AMENTAFSIR BAHAN GRAFIK

  (MEMINDAHKANMAKLUMATDALAMGAMBAR)

  10 markah

  Tiada had bilangan

  patah perkataan tetapiterhad kepada

  5 ayat sahaja.

  Ayat berdasarkanbahan grafik yang

  diberikan

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  4/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  5/72

  UPSR 2005

  Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti

  yang terdapat dalam gambar.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  6/72

  TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANGGAMBAR DI BAWAH.

  2006

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  7/72

  2007

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  8/72

  TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR

  DI BAWAH.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  9/72

  2009

  Lihat gambar di bawah dengan teliti.

  Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang

  terdapat dalam gambar di bawah.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  10/72

  2010

  Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang

  terdapat dalam gambar di bawah.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  11/72

  Gambar menunjukkan suasana jamuan hari raya di

  sebuah rumah.

  Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah..

  2011

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  12/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  13/72

  KRITERIA AYAT YANG CEMERLANG.

  1. AYAT YANG LENGKAP DAN MENEPATI BAHAN GRAFIK.

  2. SETIAP AYAT PERLU ADA DAN

  SERTA KETERANGAN YANG MELUAS.

  2. AYAT MAJMUK SANGAT DIGALAKKAN.

  3. PENGGUNAAN KOSA KATA / KATA YANG LUAS DAN

  SESUAI.

  4. PENGGUNAAN EJAAN DAN TANDA BACA YANG BETUL.

  5. LIMA AYAT LENGKAP TANPA ADA KESALAHAN SAHAJA

  DIBERI 10 MARKAH.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  14/72

  UNTUK MENDAPAT MARKAH YANG

  CEMERLANG ATAU BAIK BAHAGIAN A,

  PARA PELAJAR MESTI MEMASTIKAN

  AYAT YANG DIBUAT HARUSLAH :-

  A. LOGIK - APA YANG ADA DALAM GAMBAR

  B. GRAMATISBETUL NAHU / TATABAHASA

  C. AYAT MAJMUK / ADA PERLUASAN AYAT

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  15/72

  BAHAGIAN A 10 MARKAH

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  16/72

  1. BILANGAN PERKATAAN DALAM AYAT BUKAN

  PENENTU KRITERIA AYAT YANG LENGKAP.

  TIADA HAD BILANGAN PATAH PERKATAN

  ( 8-12 P/P)

  2. TERIMA LIMA AYAT PERTAMA SAHAJA JIKACALON MENULIS LEBIH DARIPADA LIMA AYAT.

  3. AYAT DALAM BENTUK BERNOMBOR / TANDA

  DITERIMA. JIKA DALAM PERENGGAN, TERIMALIMA AYAT PERTAMA SAHAJA.

  4. PENGGUNAAN KATA GANTI NAMA / WATAK /

  KATA DITERIMA.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  17/72

  5 PENGGUNAAN KATA SEDANG DALAM

  AYAT DITERIMA.

  6. IDEA YANG TERSURAT DALAM GAMBAR

  SAHAJA DITERIMA (KURUNG AYAT ATAU

  IDEA YANG SALAH.

  7. DUA IDEA DALAM SATU AYAT

  MENGGUNAKAN KATA HUBUNG DITERIMA

  MENJADI SATU DAN DIANGGAP AYAT

  MAJMUK.

  8. AYAT YANG DIKURUNG - KESALAHAN

  BAHASA TIDAK DINILAI.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  18/72

  Bagi mendapat markah penuh ataucemerlang dalam Bahagian A ini, anda

  seharusnya:-

  a. Membina ayat yang sesuai dengan gambaryang diberi.

  b. Jangan bina ayat yang tiada kaitan dengangambar dan arahan yang diberi.c. Elakkan daripada membina ayat yang

  tersirat.d. Bina ayat dengan menggunakan kosa kata

  yang sesuai dan menarik. Elakkan membinaayat yang mudah.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  19/72

  Gambar menunjukkan suasana jamuan hari raya di

  sebuah rumah.

  Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah..

  2011

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  20/72

  CONTOHAYATYANG

  LENGKAP

  10MARKAH

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  21/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  22/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  23/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  24/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  25/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  26/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  27/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  28/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  29/72

  MEMBUAT ULASAN20 markah

  Ulasan yang dibuat berpandukan

  soalan kepada situasi yangdiberikan.

  Tidak kurang 50 patah perkataan.

  *Tidak lebih daripada 50 patahperkataan.(MULAI 2007)

  BAHAGIAN C

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  30/72

  Bahagian C ini mengandungi satu teks cerita/pernyataan/puisi/dialoq/rencana yangmengandungi banyak pengajaran/amalanbaik atau nilai-nilai murni.

  Soalan ini wajib dijawab dan markah bagisoalan ini ialah 20 markah.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  31/72

  BAHAGIAN C

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  32/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  33/72

  BAHAGIAN C 20 MARKAH

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  34/72

  BAHAGIAN CMENULIS ULASAN

  LIMA NILAI (20 MARKAH)

  1. MENJAWAB TUGASAN

  2. AYAT

  3. KATA (IMBUHAN/KATAGANDA/KATA

  MAJMUK)

  4. KOSA KATA

  5. EJAAN DAN TANDA BACA

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  35/72

  KRITERIA ULASAN YANG CEMERLANG

  1. Lima nilai/idea yang terdapat dalam

  petikan beserta huraian /contoh yang

  berkaitan sahaja.

  2. Ayat yang lengkap berdasarkan tugasan.

  3. Kata dan kosa kata yang luas serta sesuai.

  4. Ejaan dan tanda baca yang betul.

  5. Pengolahan idea menepati tugasan.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  36/72

  1. Bilangan perkataanTIDAK LEBIH 50 patahperkataan. - jika lebih daripada 50 tidak

  menjejaskan markah.

  2. Pendahuluan/cara hendak memulakan ulasanbergantung kepada cara-cara masing-masing.

  - Nilai yang terdapat dalam petikan ,

  - Antara nilai yang terdapat dalam petikan ,

  3. Nilai yang diterima hendaklah menepati

  dengan huraian sahaja yang diterima dan yang

  terdapat dalam petikan.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  37/72

  5. Nilai tidak boleh berulang walaupun huraian

  berbeza.

  6. Penggunaan penanda wacana boleh digunakan.

  7. Penutuptidak perlu

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  38/72

  Ayat Permulaan Ulasan & Rumusan : Bahagian C

  Berdasarkan teks di atas, terdapat lima nilai murni. Antaranya Berdasarkan teks di atas, terdapat lima pengajaran. Antaranya

  Kita boleh memperoleh lima nilai murnidaripada teks di atas. Misalnya Kita boleh memperoleh lima pengajarandaripada teks di atas. Misalnya

  Lima nilai murni yang dapat kita jadikan panduan daripada petikan di atas. ...

  Lima pengajaran yang dapat kita jadikan panduan daripada petikan di atas. ...

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  39/72

  BAHAGIAN C Cara menulis.

  Antara nilai murni yang terdapat di dalam petikan

  Ini, kita haruslah .dengan.(huraian).Seterusnya, kita juga perlulah...................................seperti ..(huraian)...Di samping itu, kita dapat........

  agar (huraian)..Selain itu, kita sewajarnya...Contohnya seperti(huraian).

  Akhirnya, kita.(huraian)..

  Contoh perlu ditulis jika bersesuaian dan perlu sahaja.

  Jika tidak jangan tulis contoh dalam ulasan anda.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  40/72

  Nilai murni yang terdapat ialah, kita mestilah...agar(huraian)

  Kita juga perluuntuk.(huraian)

  Seterusnya, kita perlu.untuk..(huraian)

  Kita juga harussupaya.(huraian)

  Kita mestilah juga

  bagi(huraian)

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  41/72

  1. Darma seorang pelajar yang sering membantu ibunya

  ketika berada di rumah.

  rajin/tanggungjawab/meringankan kerja ibu.

  Nilai yang diterima hendaklah menepati dengan huraian

  sahaja yang diterima dan yang terdapat dalam petikan.

  Contoh:

  Kita mestilah rajin dengan membantu ibu ketika

  di rumah. /

  Kita mestilah tolong-menolong dengan membantu ibu

  ketika di rumah. X

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  42/72

  2. Selepas mandi dan menyiapkan diri, Salasiah

  bersarapan bersama-sama ibu bapanya.

  menjaga kebersihan diri

  mengeratkan hubungan kasih sayang

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  43/72

  3. Ketika melihat keadaan jalan raya yang sibuk,

  Borhan pun melintas jalan menggunakan jejantasyang disediakan.

  menjaga keselamatan diri

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  44/72

  Hadirin yang saya hormati,

  Saya mewakili kawan-kawan ingin mengucapkan

  selamat berpisah kepada Cikgu Farzana yang akan

  melanjutkan pelajaran ke universiti.

  Cikgu Farzana merupakan guru yang sanggupberkorban untuk murid-muridnya. Beliau menjalankan

  tugasnya tanpa mengharapkan balasan. Beliau sentiasa

  bersedia membimbing dan membantu kita untuk

  menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Seluruh warga

  sekolah amat menghargai beliau. Walaupun lemah lembut,

  beliau merupakan guru yang tegas dan sentiasa

  memastikan murid-muridnya mematuhi peraturan.

  PETIKAN 2011

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  45/72

  Cikgu Farzana juga aktif dalam Kelab Tunas Kebudayaan.

  Hasil bimbinganbeliau, sekolah kita telah muncul sebagai

  johan dalam pertandingan drama peringkat negeri melalui

  drama Si Tanggang. Sekolah kita juga telah menjadijohan

  dalam pertandingan bola jaring peringkat daerah kerana

  kegigihan beliaumelatih para pemain.

  Tahniah kami ucapkan kepada cikgu. Segala nasihat dan

  bimbingan yang cikgu berikan itu akan kami patuhi. Akhirkata saya mewakili kawan-kawan memohon maaf atas

  kesilapan yang pernah kami lakukan. Sebelum berpisah,

  terimalah serangkap pantu daripada kami,

  Pucuk pauh delima batu,Anak sembilang di tapak tangan,

  Sungguh jauh beribu batu,

  hilang di mata di hati jangan.

  NILAI HURAIAN / CONTOH

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  46/72

  1.Berwawasan

  Bercita-citatinggi

  2. Berdedikasi

  3. Ikhlas

  4. Baik hati

  Prihatin

  - Melanjutkan pelajaran ke universiti

  - Sanggup berkorban untuk murid-muridnya

  - Menjalankan tugas tanpa mengharapkan

  balasan

  - Bersedia membimbing dan membantu

  untuk menyelesaikan masalah

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  47/72

  CONTOH ULASAN CEMERLANG (20 markah) :

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  48/72

  Antara nilai yang terdapat dalam petikan ialah kita

  haruslah ikhlas seperti Cikgu Farzana menjalankan tugasnya

  tanpa mengharapkan balasan. Selain itu, kita mestilah

  bertanggungjawab seperti Cikgu Farzana sentiasa memastikan

  murid-muridnya mematuhi peraturan. Seterusnya kita perlulah

  tekun seperti Cikgu Farzana yang gigih melatih para pemainbola jaring sehingga berjaya menjadi johan dalam pertandingan

  bola jaring peringkat daerah. Di samping itu, kita hendaklah

  akur dengan nasihat dan bimbingan yang guru berikan kepada

  kita. Akhir sekali, kita mestilah mengakui kesalahan diri dengan

  memohon maaf atas kesilapan yang telah kita lakukan terhadap

  guru.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  49/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  50/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  51/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  52/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  53/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  54/72

  Elakkan daripada menulis ulasan

  menggunakan perkataan,

  ..itu merupakan amalan yang

  baik.

  .itu merupakan sikap yangterpuji.

  .itu merupakan amalan yang

  mulia.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  55/72

  Untuk mendapat markah yang cemerlangDalam bahagian C ini, anda mestilah:

  1. Membuat ulasan yang jelas dan tepat.2. Menggunakan ayat yang lengkap/gramatis3. Berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.

  4. Menggunakan pelbagai kata dan kosa katayang sesuai dan menarik.

  5. Pastikan ejaan dan tanda baca serta imbuhanyang digunakan betul.

  6. Pastikan penggunaan penanda wacana yangbetul dan sesuai bagi mengaitkan ayat yangdibina. Kenalpasti penanda wacana.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  56/72

  BAHAGIAN B

  FORMAT

  Tiga tajuk karangan diberi.

  Jawab SATU soalan

  Pilihan soalanmungkin soalanberformat / tidakberformat

  Jumlah perkataan tidakkurang 80 patah perkataan

  Masa cadangan40 minit

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  57/72

  BENTUKSOALAN

  Corak karangan yang diujimungkin

  BERFORMAT

  TIDAKBERFORMAT

  Apa dia karangan berformat dan karangan

  tidak berformat ?

  Contoh ..?????

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  58/72

  Karangan Berformat :-Karangan yang mesti ditulismengikut cara yang tertentu.Apabila ditulis tidak mengikutFormat yang ditetapkan, ia boleh

  menjejaskan markah.

  Karangan Tidak Berformat :-

  Karangan yang ditulis tanpamengikut sesuatu cara yang tetapdan khusus.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  59/72

  Karangan Berformat:

  - Surat Kiriman Rasmi- Surat Kiriman Tidak Rasmi- Syarahan- Dialog- Laporan

  -Berita

  - Ucapan- Perbahasan- Catatan Harian

  Karangan Tidak Berformat:

  - Cerita- Melengkapkan cerita- Keperihalan gambaran- Fakta- Auto biografi

  -Biografi

  - Gambar

  UNTUK RENUNGAN

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  60/72

  UNTUK RENUNGAN

  KARANGAN BERFORMAT:-

  SURAT TIDAK RASMI - 2002/2009SURAT RASMI - 2000

  SYARAHAN - 2001

  DIALOG - 2003/2005/2006/2011

  LAPORAN - 2004/2010

  BERITA - 2002/2007UCAPAN - 2006/2011*SJK)

  PERBAHASAN - 1998

  CATATAN HARIAN - 2005

  KARANGAN TIDAK BERFORMAT

  FAKTA - 2006/2008/2010/2011

  KEPERIHALAN - 2005/2007/2008/2010

  MELENGKAPKAN CERITA - 2007/2009

  CERITA - 2011

  BAHAGIAN B 30 MARKAH

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  61/72

  BAHAGIAN B 30 MARKAH

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  62/72

  BAHAGIAN BMENULIS KARANGAN(30 MARKAH)

  ASPEK-ASPEK YANG DINILAI

  1. MENJAWAB TUGASAN /MENEPATI IDEA

  2. AYAT

  3. KATA (IMBUHAN/KATA GANDA/KATA

  MAJMUK)

  4. PENGOLAHAN DAN PENYAMPAIAN

  5. EJAAN DAN TANDA BACA

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  63/72

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  64/72

  ISU-ISU YANG DIBINCANGKAN1. Bilangan perkataan 80 patah perkataan.Jika lebih 80 p.p.

  2. Kurang 80 p.p.penilaian (impression)

  akan turun.

  3. Minimum tiga idea yang berkaitan tugasandan disertakan huraian / idea beserta

  contoh .

  4. Satu idea lengkap dengan pengolahan yang

  baik boleh diberi pertimbangan untuk

  cemerlang.

  5. Karangan yang tiada kaitan langsung

  dengan tajuk markah maksimum 5.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  65/72

  6. Menyalin soalan atau menggunakan

  bahasa yang tidak difahami1 markah.

  7. Karangan tidak mematuhi formattolak

  2 markah.

  8. Format tidak lengkaptolak 1 markah.

  9. Idea-idea yang logik / munasabah dengantugasan boleh diterima.

  10. Calon menceritakan watak orang lain

  sebagai watak utamaditerima (mula aras

  baik)

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  66/72

  YANG PALING PENTING PENULISAN BAHAGIAN B

  IALAH :--

  1. IDEA / ISI - BERAPA ?

  2. MENEPATI TUGASANSESUAI/TIDAK?

  3. PANJANG KARANGANJANGAN KURANG80 pp

  4. MEMATUHI FORMAT

  5. PERENGGANPERLU ADA & BERAPA?

  6. LARAS BAHASA

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  67/72

  _/ - Isi / idea( ) - Kesalahan idea / fakta

  WWW - Kesalahan struktur ayat

  ___ - Kesalahan kata/ kosa kata / imbuhan

  === - Kesalahan berulang- kata / imbuhan

  - Kesalahan tanda baca

  - Kesalahan tanda baca yang berulang

  - Kesalahan ejaan

  - kesalahan ejaan yang berulang

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  68/72

  KELEMAHANDANKESILAPANCALON

  1. Tidak menjawab tugasan tidak memahami tajuk

  2. Tulisan huruf besar dan kecil

  3. Ejaan yang salah

  4. Tanda baca yang salah / tidak digunakan

  5. Penggunaan kata / kosa kata yang terhad

  6. Idea tanpa huraian / contoh

  7. Kesalahan format

  8. Tidak membaca soalan dengan teliti ideakurang menepati tugasan.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  69/72

  1. Setiap guru perlu mengajar danmembimbing murid menggunakan

  buku teks dan huraian sukatan

  pelajaran serta sukatan pelajaran

  yang dibekalkan.Jadikan buku teks, huraian dan

  sukatan sebagai panduan.

  Penggunaan Buku Daftar Kata yang

  dibekalkan oleh Bahagian PerkembanganKurikulum hendaklah dijadikan

  bahan rujukan bagi menambahkan

  lagi perluasan kosa kata murid.

  2 Bimbing murid untuk menguasai teknik

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  70/72

  2 Bimbing murid untuk menguasai teknik

  menjawab dengan baik dan jelas

  mengikut garis panduan peperiksaan.

  3 Pelbagai strategi, kaedah dan teknik

  dalam proses pembelajaran

  dan pengajaran bagi menarik

  minat murid.Bagi memantap penulisan murid,

  guru perlu menerangkan kekuatan

  dan kelemahan tugasan yang

  dihasilkan murid untuk

  memperbaiki kelemahan dan

  kesalahan murid.

  4 Guru perlu memberi perhatian

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  71/72

  4 Guru perlu memberi perhatian

  kepada murid yang belum

  menguasai penulisan dengan

  memberi latih tubi dan pendedahanpelbagai teknik mengarang

  seperti latihan karangan berpandu,

  karangan terkawal serta karangan

  bebas mengikut tahap kemampuan

  murid.

  5 Kepelbagaian jenis karangan haruslahdiberi kepada murid sebagai latihan

  bagi memantapkan karangan murid

  mengikut format yang betul.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Soalan Penulisan UPSR

  72/72

  SEKIAN

  TERIMA KASIH.