teknik menjawab soalan matematik upsr

Upload: mohamad-khairulhafriz-bin-shamsudin

Post on 16-Oct-2015

341 views

Category:

Documents


14 download

DESCRIPTION

jawab soalan

TRANSCRIPT

 • TIP DALAM MENJAWAB SOALAN MATEMATIK KERTAS 2 DALAM UPSR

 • Tajuk-tajuk pentingMelihat kepada analisis soalan UPSR daripada tahun 2003-2011dapatlah dibuat satu kesimpulan kecenderungan dan kekerapan soalan bertumpu pada beberapa tajuk tertentu :- Pecahan perpuluhanPeratusWangBentuk dan ruang

  Terdapat 2 atau 3 soalan dalam topik pengumpulan Data dan purata Lain-lain topik hanya I atau 2 soalan

 • 1Pecahan Menulis pecahan kepada pecahan setara atau bentuk termudah.Menambah dan menolak nombor bercampur.Darab dan bahagi pecahan dan nombor bercampur.Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur atau sebaliknya.Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan,penolakan, dan operasi bergabung yang melibatkan pecahan.

 • 2PerpuluhanMenentukan nilai tempat dan nilai digit dalam perpuluhan.Menukar pecahan atau peratus kepada perpuluhan dan sebaliknya.Membundarkan nombor perpuluhan.Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dalam perpuluhan. Meyelesaikan masalah melibatkan operasi bergabung.

 • 3PeratusMenukar pecahan wajar kepada peratus.Penukaran antara peratus dan pecahan atau perpuluhan. Mencari peratusan bagi sesuatu kuantiti.Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratus.

 • 4 WangOperasi asas yang melibatkan wang cth mengira wang.Operasi bergabung yang nelibatkan pendaraban dan pembahagian wang.Menyelesaikan operasi bergabung melibatkan wang.Menyelesaikan masalah melibatkan wang.

 • 5Bentuk dan RuangMenamakan bentuk-bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi.Mencari perimeter bagi bentuk 2 dimensi. Mencari luas bentuk 2 Dimensi.Menyelesaikan masalah yang berkaitan mencari perimeter dan luas bagi bentuk 2 Dimensi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan mencari isipadu bagi bentu kubus dan kuboid.Menyelesaikan masalah yang berkaitan mencari luas permukaan sesuatu bentuk.

 • Format bagi Soalan Kertas 2Ada 3 jenis bentuk soalan dalam Matematik Kertas 2 :Soalan 1 MarkahSoalan 2 Markah Soalan 3 Markah.

 • Soalan 1 MarkahSelalunya ada 5 soalan.Soalannya mudah.Menggunakan simbol dan nombor sahaja.Aras yang terlalu mudah.Hanya perlu menulis jawapan sahaja.1 2 3 4 5

 • Soalan 2 markah.Selalunya mengandungi 10 soalan.Soalan Direct dan melibatkan penyelesaian masalah. Menggunakan simbol,nombor dan perkataan.Perlu menunjukkan pengiraan.( jalan kerja) Beri jawapan yang betul dan tepat.Melibatkan penukaran unit.Lebih daripada dua operasi.

  1 2

 • Soalan 3 markahSelalunya 5 soalan.Soalan Direct dan penyelesaian masalah Menggunakan simbol,nombor dan perkataan.Perlu menunjukkan pengiraan.( jalan kerja) Beri jawapan yang betul dan tepat.Melibatkan penukaran unit.Lebih daripada dua operasi

 • 1Bundarkan 27 053 kepada ratus yang hampir. ( 1 markah)

 • Tuliskan Dua ratus tujuh ribu empat puluh lima dalam bentuk angka.( 1 markah )

 • Tulis 9:05 p.m. dalam sistem 24-jam ( 1 markah )

 • Tukar 17 % dalam bentuk pecahan( 1 markah )

 • Tunjuukan 14 dalam bentuk termudah 100( 1 markah )

 • 1. Rajah dibawah menunjukkan waktu Husna mula melukis pada suatu pagi.

  Husna siap melukis pada pukul 11.20 a.m.Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk melukis ? [ 2 markah ]

 • 2 Jadual dibawah menunjukkan panjang 4 helai riben yang dibeli oleh Subabahlani

  RebenPanjangBiru42 mHijau115 mKuning05 mMerah315 m

  Hitungkan purata panjang, dalam m, sehelai riben itu [2 markah]

 • 1. Rajah 1 menunjukkan air dalam sebuah bikar.

  Air daripada bikar itu dituang sama banyak ke dalam 5 biji gelas. Hitungkan isipadu air, dalam m, setiap gelas itu [3 markah]

 • 2. Rajah 2 menunjukkan berat sebiji betik. Apabila sebiji pisang ditambah di atas penimbang itu, jumlah berat menjadi 650 g.Berapakah berat pisang itu ? [ 3 markah ]

 • KELEMAHAN DAN KESILAPAN PELAJARTidak memahami kehendak soalan secara keseluruhan ( dalam bentuk solving problems mathematics )Gagal mengaitkan keperluan operasi dengan halatuju soalan matematikKurang sempurna dalam membuat kadar pertukaran unit sukatan.( mass/volume of liquid/length & time )

 • Gagal membuat anggaran awal keperluan jawapan matematikTidak menyemak jawapan serta gopoh ketika menjawab soalanTerlalu yakin pada diri sendiri apabila melihat soalan yang mudah.