teknik menjawab bm kertas 1 upsr 2011(utm)

Upload: medey2k

Post on 18-Jul-2015

270 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU PEMAHAMANPERKARAJenis Instrumen Jenis Item Ujian Objektif Objektif Aneka Pilihan

JENIS PENTAKSIRAN

Bil. Soalan

40 Soalan 30 (Tatabahasa) 10 (Pemahaman)40 Markah 50 Minit Pengetahuan Tatabahasa Morfologi Sintaksis Sistem Ejaan Kosa Kata Peribahasa Pemahaman (2 petikan) Mencakupi semua bidang Pembelajaran Yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Tahun 6

Jumlah Markah Tempoh Ujian Konstruk Yang Diitaksir

Cakupan Konteks

MORFOLOGIKata Nama Kata Tugas Kata Hubung Kata Seru Kata Nama Am Kata Nama Khas Kata Ganti Nama Diri

Kata Tanya Kata Perintah Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah

Kata Kerja Kata Kerja Transitif Kata Kerja Tak Transitif

Kata AdjektifImbuhan Awalan Apitan Pinjaman Sisipan

MORFOLOGI Penjodoh Bilangan Sinonim/Antonim

Simpulan bahasa/Peribahasa Kata Hampir Sama Makna Kata Banyak Makna Ketepatan Kata Pengimbuhan

Pemajmukan Penggandaan Penanda wacana

SINTAKSIS ( ayat )a) Penggunaan Ayat Tanya-Jawapan b) Penggunaan Jawapan-Ayat Tanya

c) Penggunaan Perkataan Bergandad) Memilih Ayat Sama Maksud e) Memilih Ayat Betul-Salah f) Memilih ayat yang menimbulkan banyak makna g) Memilih peribahasa yang sesuai dengan pernyataan/ cerita yang diberi h) Bentuk Ayat

PENDEKATAN : Baca soalan yang diberi dari awal hingga akhir . Garis kata kunci soalan. Baca kesemua pilihan jawapan Fahami maksud setiap perkataan

Tandakan / jawapan yang betul, pangkah jawapan yang salah Pilih jawapan yang paling tepat, bulatkan jawapan. Hitamkan jawapan yang dipilih pada kertas jawapan

MORFOLOGI KATA NAMA AM, KATA NAMA KHASIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 _____________ yang mengalami kerosakan itu melakukan pendaratan kecemasan di_________________.A Pesawat .Lapangan Terbang Senai B Roket padang C Kereta.dataran D Kapal lapangan terbang

MORFOLOGI KATA NAMA - KATA GANTI NAMA DIRIIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Mengapakah tuan puteri bersedih? Katakanlah kepada ____________. kata Mak Inang Suri kepada Tuan Puteri

mayang Sari.A beta B patik C hamba D tuan hambaUPSR 2006 SOALAN 1

KATA BERPASANGANIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. Tarian yang __________ persembahkan di hadapan ___________ merupakan tarian istana Melayu zaman silam, kata Norli kepada pemberita.A aku . tuanku B patik . tuanku

C saya .... baginda D hamba . baginda

UPSR 2005 SOALAN 2

KATA KERJAIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.

1 Puan Hasmah __________ bawang-bawang itu supaya hancur untuk menggulai ikan merah. A mengisar B memutar C mengacau D menggoncang

KATA ADJEKTIF - SIFATIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.

1. Kaki seluar adik terlalu __________, tetapi dia masih suka memakainya.A panjang B singkat C labuh D pendek

KATA HUBUNGIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. Puan Zaleha mengambil selimut ___________ menyelimutkan anaknya yang kesejukan itu. A lalu B kerana C sambil D sementara

UPSR 2008 SOALAN 5

KATA SERUPilih ayat yang betul.

1. Soalan berikut berdasarkan gambar di atas. A B C D Cis, engkau telah menipu aku rupa-rupanya! Nah, terimalah balasan kerana kezaliman engkau! Eh, banyaknya tebuan di dalam sarang yang pecah ini! Wah, malang sungguh nasib harimau hari ini disengat tebuan rupanya!

KATA TANYA

1

_____________kah nama budak kecil itu?

A Siapa B Apa C Bila D Bagaimana

KATA PERINTAHIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.

1. "__________ letakkan penyapu dan penyodok yang sudah digunakan di tempat asal ," kata Azizah kepada rakanrakannya. A Jangan B Harap C Jemput D Tak usah

KATA BANTU

1. Semua murid _____________berjaya dalam peperiksaan jika belajar bersungguh- sungguh.

A belum B dapat C boleh

D hendak

KATA PENGUATIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.

1 "Wah, __________ jernih air di dalam kolam renang ini!" kata Zainal.

A paling sekali B terlalu amat

C terlalu paling D paling sungguh

KATA PENEGAS

1. Siapa_____________ nama saudari?

A. tah B. lah C. kah D. pun

KATA NAFIPilih ayat yang betul.

1. A B C D

Perempuan yang bertudung itu tidak ibu Sazali. Ipoh tidak ibu negeri Melaka tetapi ibu negeri Perak. Majalah bercorak hiburan bukan sesuai untuk murid-murid. Barang-barang kemas itu bukan untuk dijual secara ansuran tetapi secara tunai.

KATA PEMERIPilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan

betul.

A. Bantal merah itu adalah untuk adik saya.

B. Arahan itu ialah untuk semua murid.C. Cerita misteri yang diceritakan itu ialah tidak benar. D. Adalah dimaklumkan esok ialah hari pertama persekolahan.

UPSR 2005 SOALAN 23

KATA SENDI NAMAIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. Amran sering melalui jalan pintas semasa pulang __________ sekolah selepas menghadiri kelas tambahan. A dari B pada C kepada

D daripada

KATA BILANGANIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.1. Berkat tekun dan usahanya, Aminah kini mendapat tempat

__________ dalam ujian yang lepas.A keempat puluh

B sebahagian C pertama D satu

KATA ARAH

1. Terdapat dua batang pokok kelapa yang ditanam di ____________ rumah. A. belakang B. penjuru C. tepi

UPSR 2005 SOALAN 5

PENJODOH BILANGANIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.

1. Datin Sally memakai se__________ anting-anting berlian yang dihadiahkan oleh suaminya. A pasang B bentuk C rawan D utas

KATA SINONIM / PERKATAAN SEERTI

1. Pemandangan di kawasan tasik itu sangat indah. Perkataan seerti bagi tasik ialah A B C D perigi air terjun danau laut

ANTONIM / PERKATAAN BERLAWAN

1.

Bukit yang terletak berhampiran dengan sungai itu mempunyai lereng yang curam. Perkataan berlawan bagi curam ialah A cerun B lurus C landai D gondol

PERIBAHASA SIMPULAN BAHASA1. Janganlah membuat tuduhan secara ____________ sehingga kita mendapat bukti yang kukuh. A bidan terjun B separuh tiang C serkap jarang D hentam keromoUPSR 2005 SOALAN 17

PERIBAHASA PERUMPAMAAN1. Selepas pencen, Haji Hashim tidak lagi bergaul dengan masyarakat di kampungnya __________.A seperti enau dalam belukar B seperti bulan dipagar bintang C seperti kera sumbang D seperti lipas kudung

PERIBAHASA PERUMPAMAANPilih peribahasa yang paling sesuai bagi ayat yang diberikan.2. Setelah hilang tempat bergantung, Aliff dipelihara oleh seorang hartawan di Kuala Lumpur. A B C D seperti sibuta mendapat tongkat seperti kumbang putus tali seperti bulan jatuh ke riba seperti si kudung mendapat cincin

UPSR 2004 SOALAN 39

PERIBAHASA BANDINGAN SEMACAM, KIASAN 1. Aniq seorang yang sangat peramah dan suka berkata-kata. Dia seorang yang ________________ A bijak bagai pendeta B becok seperti murai C Cerdik seperti kancil D Sibuk seperti lebah

PERIBAHASA BANDINGAN SEMACAM,KIASAN2. Amir Haziq dimarahi oleh guru.Mukanya_______________ A manis seperti madu B masin seperti garam C masam seperti cuka D pucat seperti mayat

PERIBAHASA BIDALAN1. Kita tidak patut __________ terhadap rakan -rakan.

A B C D

Menanam tebu di tepi bibir Bagai rasa batang pisang Seperti aur ditarik songsang Laksana mencari sungai yang tiada berhulu

KATA HAMPIR SAMA MAKNAPilih perkataan yang hampir sama makna dengan perkataan yang bergaris. 1. Rumah warisan nenek itu sudah buruk.

A B C D

roboh lusuh usang lapuk

KATA BANYAK MAKNA Soalan aneka pilihan 1, 11, 111, 1V

o Pastikan perkataan tersebut sesuai dalam ayat.o Pastikan sama ada perkataan itu perlu imbuhan/ tidak o Pastikan ejaannya betul / tidak o Bulatkan jawapan yang tidak pasti o Potong pilihan jawapan yang mempunyai jawapan yang anda pasti salah

KATA BANYAK MAKNA Contoh soalan: I Rumah peranginan itu menghadap ke laut. II Menteri itu diarahkan supaya menghadap raja. III Dia menghadap surat itu kepada orang tuanya.

IV Budak itu diperintahkan untuk menghadap guru besar.A I dan II sahaja B I, II, dan III sahaja C I, II, dan IV sahaja D II, III, dan IV sahaja

KATA BANYAK MAKNAPilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 1. i. Mata pencarian penduduk Kampung Kuala telah terancam akibat banjir. ii. Abang mengasah mata pisau sebelum menyembelih ayam. iii. Orang yang disangka orang gila itu rupanya mata gelap. iv. Mata emak bengkak kerana digigit nyamuk. A B C D I dan IV sahaja II dan IV sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

PENGIMBUHANIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.

1. Ustaz Isa merupakan __________ di Masjid Khairiah semenjak beliau bersara setahun yang lalu. A juruaudit B juruberita C jurubahasa D juruazan

PENGIMBUHANIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.

2. Setelah kami duduk di kerusi, seorang __________ datang bertanyakan menu makanan yang kami pilih. A pramusaji B jurudapur C jurumasak D primadona

PEMAJMUKANIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Pihak sekoah akan mengadakan sesi _____________ bagi meraikan kehadiran murid-murid baru. A tegur sapa B soal jawab C ramah mesra

UPSR 200 SOALAN 14

PENGGANDAAN - KATA GANDA

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. Dalam cahaya yang ___________ itu. Kami ternampak suatu lembaga sedang terhendap-hendam.A B C D kilau-kilauan gelap-gelita samar-samar terang-benderang

UPSR 2004 SOALAN 32

PENANDA WACANA1. Amran murid yang aktif di sekolahnya. _____________, pihak sekolah memilihnya sebagai tokoh murid pada tahun ini.

A Walau bagaimanapun B Lantaran itu

C Disamping itu D Sungguhpun demikianUPSR 2003 SOALAN 34

2. Pembinaan jambatan itu akan diteruskan sehingga selesai __________ mendapat bantahan daripada orang ramai. A jadi B sehingga C sementara D sungguhpun

PENGGUNAAN AYAT TANYAPilih soalan yang sesuai bagi jawapan yang diberi.

1.Alam sekitar yang dijaga dapat menjamin persekitaran dan udara yang bersih.A B C D Apakah faedah alam sekitar? Bilakah alam sekitar patut dijaga? Mengapakan alam sekitar perlu dijaga? Bagaimanakah cara menjaga alam sekitar?

UPSR 2004 SOALAN 42

SINTAKSIS A. PENGGUNAAN JAWAPANPilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.

1. Apakah yang dilakukan oleh penduduk di kampung itu? A Mereka bekerjasama menguliti seekor lembu jantan yang baru disembelih. B Mereka berunding hendak menyembelih seekor lembu jantan. C Mereka bermuafakat merebahkan seekor lembu jantan. D Mereka sedang tawar-menawar hendak membeli seekor lembu jantan.

PENGGANDAAN1. Pilih kata ganda yang bermaksud banyak, jamak, majmuk. A Murid-murid sedang beratur untuk membeli makanan di kantin. B Kakak sedang mengelim kuih epok-epok. C Aini dan Aziah sering berutus-utus surat. D Anai-anai telah memusnahkan rumah pusaka keluarga kami.

PENGGANDAAN

1. Pilih kata ganda yang bermaksud paling A B C D Ayah sedang memasang langit-langit di bilik kakak. Rumah Adib terang-benderang dihiasi lampu. Emak membuat kuih-muih untuk dijual. Agar-agar santan itu sangat sedap.

PENGGANDAAN

1. Pilih kata ganda yang bermaksud berulang-ulang. A. Amira tersenyum-senyum sendirian apabila terkenangkan peristiwa lucu itu. B. Ibu berpeluk-pelukan dengan kakak sewaktu berada di stesen bas. C. Rina sedang membasuh baju-baju sekolah. D. Sayur-mayur itu segar-segar belaka.

PENGGANDAAN1 Pilih kata ganda yang bermaksud saling atau menyaling. A B C D Mereka bersalam-salaman apabila berjumpa. Hanis menggaru-garu kepalanya yang gatal. Budak itu menjerit-jerit ketakutan. Bajunya berwarna kemerah-merahan.

PENGGANDAAN1. Pilih kata ganda yang bermaksud satu atau tunggal. A. Orang-orang kampung sedang sibuk bergotong-royong membersihkan masjid. B. Kura-kura berjalan perlahan C. Ayah mencantas ranting-ranting pokok mangga. D. Emak sibuk menyediakan lauk pauk untuk berbuka puasa.

AYAT SAMA MAKSUDPilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.

1. Pameran sains akan dianjurkan oleh Persatuan Sains sekolah saya di dewan Anggerik.A. Pameran sains anjuran Persatuan Sains akan diadakan di Dewan Anggerik sekolah saya. B. Pameran sains anjuran Persatuan Sains sekoLah saya diadakan di Dewan Anggerik C. Pameran sains dianjurkan oleh Persatuan Sains sekolah saya di Dewan Anggerik. D. Persatuan Sains sekolah saya akan mengadakan pameran sains di Dewan Anggerik.

UPSR 2004 SOALAN 4

STRUKTUR AYAT

Tentukan struktur ayat. Tentukan perkataan yang digunakan sama ada : Betul imbuhan Betul penggunaannya Tiada pengulangan bilangan banyak

Betul pengulangannya Betul kata penegasannya

STRUKTUR AYATContoh soalan: I Perbualan mereka berkisar mengenai kejadian rompakan itu.

II Pemandu kereta hendaklah mematuhi. III Ibu sering doa untuk kebahagiaan kami sekeluarga.

IV Dari semasa ke semasa ayah menyuruh kami membaca buku.A IV sahaja B I, II, dan III sahaja C II, III, dan IV sahja D I, II, III dan IV

RAGAM AYATPILIH AYAT-AYAT YANG BETUL . Tentukan struktur ayatnya . Pastikan betul penggunaan:-

. Kata seru . Perkataan . Imbuhan . Kata ganti nama . Kata sendi nama

. Kata bilangan. Kata hubung . Kata ganda . Kata nafi

. Kata sendi

MEMILIH AYAT YANG BETULPilih ayat-ayat yang betul. 1. i. ii. iii. iv. A B C D Perompak itu melarikan diri dengan sebuah kereta. Ayah memukul ular itu dengan buluh. Kami makan tengah hari di Kak Mah Restoran. Abang sering belajar hingga lewat malam. I dan III sahaja II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

MEMILIH AYAT YANG BETULPilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 1. i. Tangan adik terseliuh apabila dia jatuh semasa bermainmain di taman. ii. Sepandai-pandai tupai bermain di atas pokok-pokok, akhirnya dia jatuh ke tanah juga. iii. Mata Azli jatuh apabila memandang benda-benda yang jaraknya agak jauh. iv. Pokok kelapa di depan rumah datuk jatuh apabila ayah menebangnya. A I dan II sahaja B II dan IV sahaja C III dan IV sahaja D I, II dan III sahaja

TEKNIK MENJAWAB PETIKAN Pilih petikan paling sedikit jumlah perkataan Baca sekali lalu utk dapatkan gambaran awal Baca kali kedua dan garis maklumat penting Baca soalan dan fahami kehendak soalan

Baca semua pilihan jawapan Garis kata kunci

Cari jawapan yang terbaik dari petikan, pangkahkan jawapan yang salah Hitamkan jawapan pada kertas jawapan

PEMAHAMAN PETIKAN @ TEKSBaca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Nyamuk berasal daripada perkataan Sepanyol iaitu muscato, muskitto atau musqueto yang bermaksud serangga kecil. Ramai yang beranggapan bahawa nyamuk hanya menghisap darah dan meninggalkan kesan gatal. Bagi mereka, ini adalah suatu perkara yang tidak perlu dibimbangkan. Masalah ini boleh diatasi dengan menyembur racun serangga atau menggunakan ubat nyamuk. Sebenarnya tanpa disedari, nyamuk mampu menyebarkan virus berbahaya yang boleh mengancam nyawa manusia. Terdapat pelbagai jenis penyakit berbahaya yang berpunca daripada nyamuk. Hasil kajian mendapati terdapat empat spesies utama nyamuk yang dikenal pasti sebagai vektor penyakit, iaitu nyamuk aedes aegyti, mansonia, culex dan anapheles. Nyamuk aedes aegyti dipercayai sebagai vektor penyakit demam denggi dan denggi berdarah, nyamuk culex vektor penyakit Japanese Encephalitis (JE) dan cikungunya, nyamuk mansonia vektor silarianis (untut) dan nyamuk anapheles vektor penyakit malaria. Kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa virus JE yang wujud pada hari ini mempunyai kaitan dengan nyamuk culex yang ditemui pada tahun 1952. Nyamuk culex lebih gemar menghisap darah haiwan terutamanya babi berbanding dengan darah manusia. Namun nyamuk spesies ini juga tertarik kepada manusia, burung dan anjing.

Bagi semua spesies nyamuk, nyamuk jantan dan nyamuk betina memerlukan makanan yang berbeza untuk hidup. Bagi nyamuk jantan, serangga ini bergantung hidup kepada manisan tumbuh-tumbahan. Nyamuk betina pula menghisap darah untuk mematangkan telur yang bakal dihasilkan. Kebiasaannya, nyamuk culex amat aktif menggigit mangsa pada waktu malam.

Hingga kini belum ada kaedah yang paling berkesan untuk mengawal masalah nyamuk ini. Walau bagaimanapun, beberapa langkah dapat diambil untuk menangani masalah ini. Contohnya, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk, menyembur racun serangga dan kawalan larva, memasang ubat nyamuk, menggunakan kelambu dan sebagainya.

1. Pandangan masyarakat terhadap nyamuk ialah A nyamuk boleh mengancam nyawa manusia. B nyamuk menjejaskan kesejahteraan hidup manusia. C gigitan nyamuk menjadi punca pelbagai jenis penyakit berbahaya. D gigitan nyamuk adalah suatu perkara biasa yang tidak perlu dirisaukan.

2. Nyamuk culex amat berbahaya kerana

A B C D

menyebarkan penyakit malaria. menyebabkan penyakit denggi. menyebabkan penyakit untut. menyebarkan penyakit Japanese Encephalitis(JE).

3. Antara berikut, yang manakah langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah nyamuk?A Menghalang nyamuk mengigit tubuh badan kita B Menghalau nyamuk yang cuba memasuki rumah kita C Memasang alat-alat keselamatan agar nyamuk tidak boleh masuk ke dalam rumah D Memusnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk

4. Yang berikut ialah penyataan yang benar tentang petikan kecuali A Nyamuk jantan suka menghisap darah manusia pada waktu malam. B Virus JE dipercayai pertama kali ditemui pada tahun 1950-an. C Terdapat empat jenis nyamuk yang utama di Malaysia sebagai vektor penyakit. D Nyamuk ialah spesies serangga kecil yang dapat dikawal melalui beberapa langkah pencegahan.

5. Apakah maksud rangkai kata mengancam nyawa dalam petikan?A Merosakkan nyawa B Memusnahkan nyawa C Menghilangkan nyawa D Membahayakan nyawa

DUIT

DOA-JANGAN BERHENTI MEMINTA, ALLAH PASTI MEMBERI USAHA-MESTI BERSUNGGUH-SUNGGUH, TEKUN DAN GIGIH IKHTIAR-LAKUKAN SEDAYA UPAYA SELAGI ADA TENAGA DAN MASA TAWAKAL-YAKINLAH BAHAWA ALLAH AKAN MENGHADIAHKAN KEJAYAAN CEMERLANG SEPERTI HADIRNYA PELANGI SELEPAS HUJAN

ANAK CEMERLANG YAKIN BOLEH!

KESALAHAN UMUM TATABAHASAKata dan Keterangannya Adakah dan Apakah i. Kata adakah digunakan untuk mendapat jawapan ya atau tidak. Kata apakah digunakan untuk mendapat jawapan tentang nama binatang, benda, keterangan tentang sesuatu dan untuk menanyakan sesuatu yang tidak khusus. a) b) Contoh Kesalahan dan Pembetulan Salah Apakah benar ceritamu itu? Apakah kamu bermimpi? Betul a) b) Adakah benar ceritamu itu? Adakah kamu bermimpi?

ii.

iii. Kesalahan dalam penggunaan kata berlaku apabila kata apakah digunakan di tempat adakah.

58

KESALAHAN UMUM TATABAHASAKata dan Keterangannya Cucuk dan Cocok i. Kata cucuk digunakan untuk tusuk/benda seperti cucuk sanggul/ penjodoh bilangan. Kata cocok digunakan untuk memberi maksud sama benar/ tepat/sesuai/setuju/seimbang. a) iii. Kesalahan dalam penggunaan kata berlaku apabila kata cucuk digunakan di tempat cocok dan sebaliknya. b) a) b) Contoh Kesalahan dan Pembetulan Salah Adik makan secocok sate.

Pasangan pengantin itu secocok. Betul Adik makan secucuk sate. Pasangan pengantin itu cocok.

ii.

59

KESALAHAN UMUM TATABAHASAKata dan Keterangannya Jemput dan Undang i. Kata Jemput bermaksud perbuatan pergi menyambut, menyongsong atau mengambil seseorang. Kata Undang bermaksud perbuatan memanggil atau mempersilakan seseorang menghadiri majlis. a) iii. Kesalahan dalam penggunaan kata berlaku apabila kata jemput digunakan di tempat undang. b) a) b) Contoh Kesalahan dan Pembetulan Salah Ahmad menjemput Ali ke majlis perkahwinannya. Abu mengundang anaknya dari sekolah. Betul Ahmad mengundang Ali ke majlis perkahwinannya. Abu menjemput anaknya dari sekolah.

ii.

60

Kata dan KeterangannyaBanyak dan Ramai i. Kata banyak mempunyai hubungan dengan jumlah atau bilangan sama ada manusia, benda atau binatang.

Contoh Kesalahan dan PembetulanSalah a) b) Ramai menteri menghadiri majlis itu. Tidak ramai orang yang suka akan ikan air tawar. Betul a) b) Banyak menteri menghadiri majlis itu. Tidak banyak orang yang suka akan ikan air tawar.

ii.

Kata ramai pula mempunyai hubungan dengan keadaan riuhrendah, riang, gembira meriah, serba giat, sibuk, tidak sunyi dan penduduk yang banyak. Kesalahan dalam penggunaan kata berlaku apabila kata banyak diganti dengan kata ramai.

iii.

61

Kata dan KeterangannyaBoleh dan Dapat i. Kata boleh lebih sesuai digunakan dalam hubungan dengan keizinan.

Contoh Kesalahan dan PembetulanSalah a) b) Adik saya sudah boleh menunggang basikal.

ii.

Kata dapat pula lebih sesuai digunakan dalam hubungan dengan keupayaan atau kemampuan. Kesalahan dalam penggunaan kata berlaku apabila kata dapat diganti dengan kata boleh. b)

Budak itu tidak boleh berlari kerana badannya gemuk. Betul a) Adik saya sudah dapat menunggang basikal.

iii.

Budak itu tidak dapat berlari kerana badannya gemuk.

62

Kata dan KeterangannyaBukan dan Tidak i. Kata bukan dan tidak tergolong dalam kelas kata nafi untuk membentuk ayat nafi. ii. Kata bukan tidak boleh digunakan apabila frasa adjektif atau frasa kerja menjadi predikat ayat. iii. Kata tidak pula tidak boleh digunakan apabila frasa nama menjadi predikat ayat.

Contoh Kesalahan dan PembetulanSalah a) Beg ini bukan berat.

b)

Adik bukan tidur di bilik.Betul a) Beg ini tidak berat. Adik tidak tidur di bilik.

b)

63

Kata dan KeterangannyaGolong dan Gulung i. Kata golong boleh diberi imbuhan menjadi menggolongkan, tergolong, golongan dan penggolongan. Kata gulung pun boleh diberi imbuhan menjadi bergulung, menggulung, tergulung dan gulungan. Kata golong dan gulung ini sering salah digunakan dan salah dieja kerana seakan-akan sama bentuknya.

Contoh Kesalahan dan PembetulanSalah Gulungan miskin perlu dibantu. b) Mereka tergulung dalam kumpulan orang baik-baik. c) Beliau menggulungkan mereka sebagai penentang. d) Kakak sedang menggolong tikar. a)

ii.

BetulGolongan miskin perlu dibantu. b) Mereka tergolong dalam kumpulan orang baik-baik. c) Beliau menggolongkan mereka sebagai penentang. d) Kakak sedang menggulung tikar.

iii.

64

Kata dan KeterangannyaMenonton dan Menuntun i. Kata menonton bererti melihat sesuatu pertunjukan. Selain itu, ada pula kata mempertontonkan, tontonan dan penonton. Kata menuntun ini pula bererti memimpin. Selain itu, ada juga kata bertuntun, tuntunan, penuntun. Penggunaan kata menonton sering dieja salah sebagai menuntun kerana bentuknya seakan-akan sama. a)

Contoh Kesalahan dan PembetulanSalah Saya gemar menuntun televisyen. b) Kumpulan itu akan mempertuntunkan suatu drama. c) Filem Mandarin semakin kerap menjadi tuntunan kita. d) Para penuntun bersorak apabila Anbalagan menjaringkan bola.

ii.

Betul Saya gemar menonton televisyen. b) Kumpulan itu akan mempertontonkan suatu drama. c) Filem Mandarin semakin kerap menjadi tontonan kita. d) Para penonton bersorak apabila Anbalagan menjaringkan bola.

iii.

65

Kata dan KeterangannyaPedalaman dan Pendalaman i. Kedua-dua kata ini berasal daripada kata yang sama (dalam) tetapi berbeza maknanya. Pedalaman bererti kawasan yang terpencil atau daerah yang jauh dari perhubungan dan kemudahan. Pendalaman pula bererti usaha mendalami atau mendalamkan. Kesalahan penggunaan kata ini dalam ayat berlaku kerana ketidakpastian tentang ejaannya. a)

Contoh Kesalahan dan PembetulanSalah Beberapa kawasan pendalaman di Kelantan dinaiki air. Pedalaman dasar Sungai Kelang dilakukan untuk mengelakkan berlakunya banjir.

b) ii.

Betuliii. iv. a) b) Beberapa kawasan pedalaman di Kelantan dinaiki air. Pendalaman dasar Sungai Kelang dilakukan untuk mengelakkan berlakunya banjir.

66

Kata dan Keterangannya Pendapat dan Pendapatan i. Kedua-dua kata ini pun berasal daripada kata yang sama (dapat) tetapiu berbeza maknanya. Pendapat bererti buah fikiran atau pandangan. Pendapatan pula bererti hasil pencarian yang biasanya dihubungkan dengan gaji atau upah. Kesalahan penggunaan kata berlaku apabila kata pendapatan digunakan pada tempat pendapat.

Contoh Kesalahan dan Pembetulan Salah a) Pada pendapatan saudara, dapatkah rancangan ini dijalankan?

ii. iii.

b) Pada pendapatan saya, penswastaan banyak membawa kebaikan. Betul a) b) Pada pendapat saudara, dapatkah rancangan ini dijalankan? Pada pendapat saya, penswastaan banyak membawa kebaikan.

iv.

67

Kata dan KeterangannyaTembok dan Tembuk i. Tembok bererti dinding atau halangan yang dibuat daripada batu. Kata ini boleh dibentuk menjadi kata kerja menembok yang bererti mendinding. Tembuk pula bererti tembus atau berlubang. Kata ini pun boleh dibentuk menjadi kata kerja menembuk yang bererti membuat lubang. Kesalahan penggunaan kata ini dalam ayat berlaku kerana ketidakpastian tentang ejaannya.

Contoh Kesalahan dan PembetulanSalah a) Tembuk Besar China dibina pada zaman pemerintahan Shih Huang Ti. b) Tapak kasut ini sudah tembok. c) Pekerja itu menembok dinding dengan penebuk elektrik. Betul Tembok Besar China dibina pada zaman pemerintahan Shih Huang Ti. b) Tapak kasut ini sudah tembuk. c) Pekerja itu menembuk dinding dengan penebuk elektrik.

ii.

iii.

68

Bentuk Jamak

Hukum DM

Contoh:4. (b) Bangunan-bangunan di Kuala Lumpur tinggi-tinggi. (salah) Bangunan di Kuala Lumpur tinggi-tinggi. (betul)

Contoh:2. (a) lain-lain hal (salah) hal-hal lain (betul)

Frasa Adjektif Contoh: 3. (a) Ubat itu sangat pahit betul. (salah)

Frasa Kerja Tak Transitif Contoh: 2. (a) berdasarkan pada keterangan ini (salah)

Ubat itu sangat pahit. (atau) Ubat itu pahit betul. (betul)

berdasarkan keterangan ini (betul)

69