teknik menjawab bahasa melayu upsr

39
1 TEKNIK MENJAWAB SOALAN UPSR BAHASA MELAYU KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Upload: reduan-md-isa

Post on 29-Jan-2016

117 views

Category:

Documents


12 download

DESCRIPTION

.

TRANSCRIPT

Page 1: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

1

TEKNIK MENJAWAB SOALAN

UPSRBAHASA MELAYU

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 2: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

2

Objektif : Aneka pilihan

Bilangan Soalan :40 item : 30 item(Kemahiran bahasa)

:10 item (Kemahiran membaca dan memahami)

Jumlah Markah : 40 markah

Konstruk yang Ditaksir :* Tatabahasa

* Pemahaman

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 3: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

3KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 4: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

4

*Perhatikan gambar dengan teliti untuk setiap soalan yang diberi.

*Kemudian baca dan fahamkan soalan yang dikemukakan.

*Garis kata kunci untuk mengetahui kehendak soalan.

*Kemudian baca tiga pilihan jawapan A, B dan C atau empat pilihan jawapan A, B, C dan D yang diberi.

*Jawab soalan yang mudah dahulu kemudian diikuti soalan yang susah.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 5: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

5

• Semak semula jawapan dan pastikan semua soalan dijawab sebelum kertas jawapan diserahkan kepada pengawas.

*Seterusnya pilih satu sahaja jawapan yang paling sesuai.

*Kemudian, HITAMkan jawapan yang dipilih pada kertas jawapan OMR yang disediakan

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 6: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

6

A. Penggolongan Kata

Soalan 1 berdasarkan Gambar 1

1. Adik memberi se … bunga kepada ibu sempena Hari Ibu.

A ikat B jambak C kuntum D berkas

B. Pengimbuhan

Puan Aisah membawa anaknya … doktor.

A menemukan B menemui C bertemu D ditemukan

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 7: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

7

1. Pak Ali mengambil upah ……. kelapa di kebun Pak Leman untuk

menyara kehidupan keluarganya.

A mencantas C mengupas

B mengopek D menumbuk

2. Lelaki itu membuang …. rokok yang masih bernyala ke dalam ….

pasu bunga.

A segulung … seruas C sebatang … sebiji

B sepuntung … sebuah D sebilah … sebentuk

3. Rakyat Malaysia telah ber … menyumbangkan derma kepada

mangsa gempa bumi di Indonesia.

A murah hati C bulat hati

B jatuh hati D keras hati

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 8: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

8

• Kesalahan umum tatabahasa (Pilih ayat-ayat yang betul)• Cara menjawab : i. baca ke semua ayat yang diberiii. Kesalahan yang biasa terdapat pada ayat yang diberi

adalah seperti berikut:kesalahan penggunaan :

Imbuhan * kata nafi Kata ganda Kata bilangan Tanda baca Ejaan Perbendaharaan kata Kata sendi Kata hubung

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 9: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

9

KESALAHAN UMUM TATABAHASA

Pilih ayat-ayat yang betul.

I Semua ahli-ahli Persatuan Tunas Puteri dikehendaki menghadiri mesyuarat agung di sekolah pada hari Sabtu.

II Pemuda harapan negara, pemudi harapan bangsa.

III Pak Abu memberi sepenuh-penuh percaya kepada anak bongsunya yang bekerja di bandar.

IV Kalah dan menang sudah menjadi lumrah dalam pertandingan.

A I dan II C I, II dan III

B II dan IV D Il, IIl, dan IV

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 10: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

10

• Soalan melibatkan ayat tanya seperti soalan kepada jawapan/ jawapan kepada soalan.

• Cara menjawab :

• Rujuk kata tanya :-

• Apakah – keadaan/situasi• Siapakah – individu• Di manakah – tempat/lokasi/arah• Mengapakah – alasan sebab/kerana/akibat• Bilakah – masa/waktu• Bagaimanakah - cara

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 11: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

11

• Contoh soalan:• Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan.

1. Siapakah yang mewakili sekolah dalam pertandingan pidato diraja itu ?

A Semua murid dibenarkan mewakili sekolah dalam pertandingan

pidato diraja itu.

B Murid-murid Tahun Enam digalakkan menyertai pertandingan pidato diraja itu.

C Guru Besar telah menasihati kami supaya mengambil bahagian dalam pertandingan pidato diraja itu.

D Nurul Izzah dan Faizul yang akan mewakili sekolah dalam pertandingan pidato diraja itu.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 12: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

12

• Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan.

1. Hidupan liar yang ada di negara kita perlu dipelihara untuk mengelakkan kepupusan.

A Apakah faedah hidupan liar di negara kita ?

B Bilakah hidupan liar di negara kita patut

dipelahara ?

C Mengapakah hidupan liar di negara kita perlu

dipelihara ?

D Bagaimanakah cara menjaga hidupan liar di

negara kita ?

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 13: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

13

1. Baca petikan sekurang-kurangnya dua kali.

2. Catat fokus utama petikan tersebut.

3. Bacaan pertama untuk memahami teks.

4. Bacaan Kedua garis isi-isi penting.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 14: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

14

5. Baca dan fahami kehendak soalan.

6. Garis kata kunci pada soalan yang diberi.

7. Rujukan serta baca kesemua jawapan yang diberi.

8. Pilih satu jawapan yang paling tepat.

9. HITAM jawapan pada kertas jawapan OMR.

10. Semak semula untuk memastikan semua soalan dijawab.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 15: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

15KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 16: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

16

BAHAGIAN A(10 MARKAH)

Menulis Lima Ayat yang Lengkap(Jumlah Perkataan Tiada Terhad)

BAHAGIAN B(30 MARKAH)

Menulis Sebuah Karangan Berformat/Tidak berformat

(Pilih Satu – Panjang karangan tidak kurang daripada 80 pp

BAHAGIAN C(30 MARKAH)

(Membina Ulasan – tidak kurangdaripada 50 patah perkataan)

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 17: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

17

1. Pastikan anda menerima kertas soalan yang betul.

2. Baca arahan pada kertas soalan dengan teliti.

3. Baca kesemua soalan dengan teliti dan faham kehendak soalan.

4. Tulis karangan yang dapat dikuasai dengan baik terlebih dahulu.

5. Peruntukkan masa untuk setiap soalan dengan bijak.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 18: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

18

* Perhatikan/Kaji gambar/grafik yang diberi.

* Fahami apa kehendak gambar/grafik tersebut.

* Cari kata kerja/kata kunci berdasarkan gambar.

* Bina ayat berdasarkan kata kerja/kunci yang diberi.

* Semak/Baca semula ayat yang telah ditulis.

* Bulatkan aktiviti yang terdapat pada gambar.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 19: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

19

LANGKAH 11. Lihat gambar / grafik dengan teliti.2. Fikirkan 3 kata tanya (siapa/mengapa/mana)3. siapa – berkaitan dengan orang / manusia4. mengapa – aktiviti-aktiviti yang telah berlaku5. mana – berkaitan dengan tempat / situasi

PANDUAN MENJAWAB

siapa / apa ? buat apa / mengapa ?

mana / bagaimana ?

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 20: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

20

LANGKAH 3Binalah lima ayat yang lengkap berdasarkan situasi atau aktiviti tertentu berdasarkan gambar atau grafik.

LANGKAH 2Catatkan aktiviti (kata kerja) atau situasi (kata adjektif) yang terdapat dalam gambar atau grafik.

LANGKAH 4Baca semula ayat-ayat yang dibina. Betulkan semua kesalahan tatabahasa, terutama dari segi penggunaan kata, struktur ayat, penggunaan imbuhan, tanda baca dan ejaan.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 21: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

21

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 22: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

22

• Catat kata kunci/kata kerja berdasarkan situasi yang telah dibulatkan.

Bina lima ayat berdasarkan kata kunci/kata kerja yang telah dicatat .

Pada waktu petang seorang budak memancing ikan

Semasa memancing dua orang membuang sisa toksik

Budak lelaki melapor di balai polis berhampiran

Polis berjaya menangkap pemuda yang membuang sisa toksik

Polis mengucapkan terima kasih melapor kejadian tersebut

1. Pada petang itu, seorang budak lelaki memancing ikan di tepi sungai.

2. Semasa budak itu sedang memancing, dia ternampak dua orang lelaki yang tidak dikenali sedang membuang sisa toksik ke dalam sungai.

3. Budak lelaki itu telah melaporkan kejadian itu di balai polis yang berhampiran.

4. Pihak polis telah berjaya menangkap kedua-dua orang pemuda yang membuang sisa toksik itu.

5. Pihak polis mengucapkan terima kasih kepada budak lelaki itu kerana melaporkan kejadian tersebut.

Page 23: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

23

1

2

3

4

5

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 24: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

24

Beberapa orang budak main baling-baling bola

Seorang budak lelaki berlari menaikkan

layang-layang

Seorang peniaga membunyikan loceng

Puan Normah menghidangkan juadah

Aiman dan adiknya membina istana pasir

1

2

3

4

5

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 25: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

25

1. Beberapa orang budak lelaki bermain baling-baling bola sambil mandi-manda.

CONTOH JAWAPAN

2. Seorang kanak-kanak berlari untuk menaikkan layang-layangnya.

3. Seorang peniaga aiskrim membunyikan loceng untuk menarik perhatian pelanggannya.

5. Aiman dan adiknya membina istana pasir di tepi pantai dengan menggunakan sebiji

baldi.

4. Puan Normah sedang menghidangkan juadah untuk dinikmati oleh keluarganya.

Menu Undur Teruskan Tamat

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 26: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

26KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 27: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

27

A. Apakah yang Perlu Dilakukan Sebelum Menulis Karangan?

* Anda hendaklah membaca dan memahami soalan yang diberikan.

TIP MENULIS KARANGAN (UPSR)

* Pastikan anda memahami kehendak soalan, tajuk, dan bentuk karangan yang hendak ditulis.

* Catatkan isi-isi penting yang hendak anda tulis berdasarkan tajuk karangan.

* Susun isi-isi penting tersebut mengikut keutamaannya ; isi yang penting ditulis dahulu diikuti dengan isi yang kurang penting.

* Guna peta minda untuk menyenarai isi-isi penting.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 28: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

28

TIP MENULIS KARANGAN (UPSR)

A. Apakah yang Perlu Dilakukan Semasa Menulis Karangan?

Karangan yang baik mestilah ada tiga bahagian utama :

i. Pendahuluan ii. Isi iii. Penutup

i. Pendahuluan :*Tulis pendahuluan dalam satu perenggan sahaja.• Mesti berkaitan dengan kehendak soalan.• Mencukupi dengan dua atau tiga baris ayat sahaja.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 29: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

29

ii. Isi

• Sekurang-kurangnya mengandungi empat isi utama.• Setiap isi ditulis dalam satu perenggan yang berasingan.• Isi-isi penting hendaklah diutamakan.• Isi karangan mestilah ditulis dengan bahasa yang menarik• Dan mudah difahami.• Isi-isi yang diceritakan haruslah berkaitan dengan soalan.

ii. Penutup

• Setiap karangan haruslah mempunyai penutup.• Penutup yang baik merupakan kesimpulan tentang apa yang telah anda tuliskan sebelumnya.• Penutup boleh disertakan/ditulis dengan peribahasa/ pengajaran/kata-kata hikmat yang bersesuai dengan tajuk karangan yang diberi.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 30: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

30

Contoh soalan: Bahagian BArahan: Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

1. Pada hari Sabtu yang lalu, sekolah kamu telah mengadakan sambutan Hari Kecemerlangan Kokurikulum. Selaku ketua murid, kamu telah diminta untuk menyampaikan ucapan dalam majlis tersebut. Tulis ucapan kamu itu selengkapnya.

ATAU2. Kamu telah menerima sepucuk surat daripada sepupu kamu yang berada di luar negara kerana mengikut ayahnya bertugas di sana. Dia ingin mengetahui aktiviti yang akan kamu lakukan semasa cuti persekolahan yang bakal menjelang. Balas surat sepupu kamu itu dengan menceritakan aktiviti yang akan kamu lakukan semasa cuti persekolahan tersebut.

ATAU3. Kamu dan beberapa orang kawan sedang bermain bola sepak di padang permainan. Tiba-tiba kedengaran jeritan orang meminta tolong. Ceritakan tindakan-tindakan yang kamu dan kawan-kawan kamu ambil ketika itu.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 31: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

31

TIP MENULIS KARANGAN (UPSR)

• Baca dan fahamkan petikan yang diberi. (Bacaan pertama)

* Catat fokus utama/rumusan awal

• Baca ulasan yang telah dibina untuk mengesan kesalahan seperti ejaan, tanda baca, struktur ayat, penggunaan kata dan imbuhan .

• Bacaan kedua.Garis perkataan/pernyataan yang mempunyai nilai-nilai murni/

unsur-unsur kebaikan/pengajaran.

• Tulis jawapan/ulasan dalam satu perenggan sahaja.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 32: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

32

• Mulakan membina ayat menggunakan frasa :

• Kita haruslah• Kita hendaklah• Kita perlulah• Kita mestilah

• Guna penanda wacana :

• menandakan pertentangan maklumat – namun begitu, meskipun• menunjukkan akibat/kesimpulan – justeru, oleh itu

• menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya – selepas itu• menunjukkan dalam masa yang sama/pada masa itu – di samping itu

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 33: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

33

Sejak Amin berumur enam tahun, dia dijaga oleh ibunya yang merupakan ibu tunggal dan akhir-akhir ini ibunya sering tidak sihat. Dia bertekad apabila dewasa kelak, dia wajar membalas segala pengorbanan ibunya.

Cara yang paling mudah untuk membalas jasa ibunya adalah dengan meringankan beban ibunya. Sewaktu di rumah, dia ringan tulang membantu ibunya di dapur seperti mencuci pinggan mangkuk dan menjaga adiknya yang masih kecil.

Dia juga seorang anak yang baik kerana tidak pernah meminta sesuatu di luar kemampuan ibunya. Apatah lagi meminta ibunya memasak pelbagai masakan. Malah dia sentiasa bersyukur dan berterima kasih atas setiap pemberian ibunya.

Amin sentiasa menjaga tutur katanya. Dia tidak pernah membantah kata-kata ibunya. Dia berbicara dengan suara yang lembut dan tidak pernah meninggikan suara. Baginya, perasaan kasih, sayang, dan hormat kepada ibunya, biarlah berlanjutan sehingga akhir hayatnya.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 34: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

34

Contoh ulasan yang lengkap

Amalan baik yang terdapat dalam petikan ialah menghargai setiap

pengorbanan ibu. Apabila kita sudah dewasa nanti, kita wajar

membalas pengorbanan mereka seperti yang ingin dilakukan oleh

Amin. Cara yang paling mudah untuk membalas jasa ibu adalah

dengan meringankan bebanan ibu di rumah seperti ringan tulang

membantu ibu di dapur dan menolong menjaga adik. Sebagai seorang

anak yang baik, kita janganlah meminta sesuatu di luar kemampuan

mereka. Semua pemberian ibu hendaklah kita terima dengan rasa

bersyukur dan berterima kasih. Selain itu, kita juga mesti menjaga tutur

kata dan cuba elakkan daripada meninggikan suara apabila berbicara

dengan ibu. Kita hendaklah sering mendengar kata-kata mereka.

Tanamkan perasaan kasih sayang dan hormat kepada mereka

sehingga akhir hayat kita.

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 35: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

35

1. Semak dan baca semula karangan anda setelah selesai menulisnya.

2. Pastikan tiada isi penting yang tertinggal.

3. Semak jika ada kesalahan tatabahasa, penggunaan perkataan, ejaan dan tanda baca.

4. Pastikan anda menjawab ketiga-tiga bahagian karangan yang diberi.

5. Pastikan kesemua kertas jawapan diikat sebelum diserahkan kepada pengawas

KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 36: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

36KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 37: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

37KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 38: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

38KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008

Page 39: Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

39KPLI: KRBM11 IPS MIRI 2008