teknik menjawab bahagian a (upsr)

15
PANDUAN MENJAWAB PANDUAN MENJAWAB SOALAN SOALAN BAHAGIAN A BAHAGIAN A BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU KERTAS 2 KERTAS 2 UPSR UPSR

Upload: rehanis-hanie

Post on 25-Jun-2015

11.924 views

Category:

Documents


13 download

TRANSCRIPT

Page 1: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

PANDUAN PANDUAN MENJAWAB MENJAWAB SOALAN SOALAN BAHAGIAN ABAHAGIAN ABAHASA MELAYU BAHASA MELAYU KERTAS 2KERTAS 2 UPSR UPSR

Rehanis Hanie / Ham 2013Rehanis Hanie / Ham 2013

Page 2: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

BAHAGIAN ABAHAGIAN A

Maksud memindahkan maklumat Maksud memindahkan maklumat ::

Terjemah bahan grafik dalam bentuk Terjemah bahan grafik dalam bentuk teks dengan tepat.teks dengan tepat.

monyet, berukmonyet, beruk

gembira, menari, gembira, menari, tepuk tangantepuk tangan

Page 3: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

FOKUS FOKUS SOALANSOALAN

Tulis lima ayat yang lengkap ……Tulis lima ayat yang lengkap ……

… … berdasarkan berdasarkan gambargambar

Utamakan aktivitiUtamakan aktivitiAspek lain - Aspek lain - sampingansampingan

… … berdasarkan berdasarkan situasisituasi

Utamakan aktivitiUtamakan aktivitiAspek lain - Aspek lain - sampingansampingan

Utamakan aktiviti Utamakan aktiviti sahajasahajaAspek lain – tiada Aspek lain – tiada markahmarkah

… … berdasarkan berdasarkan aktivitiaktiviti

Page 4: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

Tulis lima ayat yang lengkap Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan situasi yang terdapat berdasarkan situasi yang terdapat dalam gambar.dalam gambar.

Page 5: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

Tulis lima ayat yang lengkap tentang Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.gambar.

Page 6: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

KesalahanKesalahan – bina lebih – bina lebih daripada 5 daripada 5 ayat ayat

Page 7: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

Contoh ayat yang Contoh ayat yang gramatisgramatis : :

Sepasang suami isteri sedang memilih Sepasang suami isteri sedang memilih sayur yang segar sambil bertanya sayur yang segar sambil bertanya tentang harga sayur tersebut kepada tentang harga sayur tersebut kepada penjual.penjual.

Page 8: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

Tulis lima ayat yang lengkap Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar-gambar di bawah.tentang gambar-gambar di bawah.

Page 9: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

Tulis lima ayat yang Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar-lengkap tentang gambar-gambar di bawah.gambar di bawah.

Page 10: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

PANDUAN MENJAWABPANDUAN MENJAWAB1.1. Respon terhad – memindahkan Respon terhad – memindahkan

maklumat.maklumat.2.2. Bina lima ayat sahaja – bentuk Bina lima ayat sahaja – bentuk penomboran.penomboran.

3.3. Tiada koheren antara ayat ( untuk Tiada koheren antara ayat ( untuk gambar gambar tunggal ).tunggal ).

4.4. Bina ayat yang gramatis.Bina ayat yang gramatis.

5.5. Penggunaan watak digalakkan.Penggunaan watak digalakkan.6.6. Waktu dan tempat tidak digalakkanWaktu dan tempat tidak digalakkan

kecuali dinyatakan dalam bahan kecuali dinyatakan dalam bahan grafik.grafik.7.7. Elakkan membina ayat yang tiada Elakkan membina ayat yang tiada kaitankaitan dengan bahan grafik. dengan bahan grafik.

Page 11: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

KesalahanKesalahan – bina ayat yang tiada kaitan dengan – bina ayat yang tiada kaitan dengan bahan grafik ( perkara yang berlaku sebelum bahan grafik ( perkara yang berlaku sebelum atau selepas )atau selepas )

Page 12: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

Cadangan cara mudah Cadangan cara mudah membina ayat berdasarkan membina ayat berdasarkan gambar.gambar.

Pastikan dahulu arahan atau kehendak soalan Pastikan dahulu arahan atau kehendak soalan sama ada berdasarkan gambar,situasi atau sama ada berdasarkan gambar,situasi atau aktiviti.aktiviti.

Rujuk ayat kepada;Rujuk ayat kepada; Siapa? ……Buat apa?.....Mengapa?/Untuk apa Siapa? ……Buat apa?.....Mengapa?/Untuk apa

? / bertujuan untuk……….? / bertujuan untuk………. Contoh: Kakak memasukkan semula saki-baki Contoh: Kakak memasukkan semula saki-baki

makanan yang tidak habis dimakan ke dalam makanan yang tidak habis dimakan ke dalam peti sejuk agar boleh dimakan semula pada peti sejuk agar boleh dimakan semula pada waktu makan malam.waktu makan malam.

Page 13: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

Tuliskan 5 ayat yang dapat Tuliskan 5 ayat yang dapat menggambarkan situasi sebagaimana menggambarkan situasi sebagaimana gambar di bawah.gambar di bawah.

Page 14: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

Tulis 5 ayat yang menunjukkan aktiviti-Tulis 5 ayat yang menunjukkan aktiviti-aktiviti seperti gambar di bawah.aktiviti seperti gambar di bawah.

Page 15: Teknik Menjawab Bahagian A (UPSR)

Tulis 5 ayat berdasarkan aktiviti-Tulis 5 ayat berdasarkan aktiviti-aktiviti di dalam gambar di bawah.aktiviti di dalam gambar di bawah.