percubaan spm 2 gb ting5 2010

Download Percubaan SPM 2 GB Ting5 2010

Post on 06-Jul-2015

479 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SULIT 7404/1 Grafik Berkomputer Kertas 1 2 jam Pra SPM II 2010

7404/1

PANITIA GRAFIK BERKOMPUTER SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN PERUMAHAN BEDAUN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN GRAFIK BERKOMPUTER UJIAN PERCUBAAN SPM II Kertas 1 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. A Bahagian Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 Skor Penuh 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 100 Skor Diperoleh NAMA : ____________________________________ TINGKATAN : ______________________________

B C JUMLAH

7404/1

1

SULIT

SULIT Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak BAHAGIAN A Jawab semua soalan

7404/1

1. Susun langkah-langkah dengan menomborkan I, II, III, IV, dan V pada ruang jawapan yang disediakan untuk menghasilkan texture mapping seperti Rajah 1 di bawah dengan menggunakan 3D Studio Max.

Rajah 1 Jawapan Langkah-langkah Pilih fail gambar bumi yang ingin diletakkan sebagai tekstur sfera. Aktifkan sfera yang dibina. Tekan butang Assign to Selection dan seterusnya View Map in Viewport. Pilih menu Render>Material Editor atau tekan M pada papan kekunci. Tekan butang kosong di sebelah petak Diffuse. [Skor: 5]

7404/1

2

SULIT

SULIT 2.

7404/1

Rajah 2 Anda telah menghasilkan logo menggunakan perisian grafik vektor seperti rajah 2 di atas. Nyatakan langkah-langkah yang anda gunakan untuk memasukkan teks ke dalam logo di atas. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ______ [Skor: 5] 3.

Rajah 3a Rajah 3b Anda telah menghasilkan teknik penyuntingan yang terdapat di dalam Adobe Photoshop. Terangkan langkah-langkah teknik penyuntingan seperti yang terhasil di Rajah 3b. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

7404/1

3

SULIT

SULIT

7404/1

____________________________________________________________________ ______ [Skor: 5]

7404/1

4

SULIT

SULIT 4.

7404/1

Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan hasilan satu aktiviti shadow (bayang) apabila anda menggunakan Adobe Photoshop. Susun tiga (3) langkah-langkah yang betul dengan nombor 1, 2 dan 3. 5. Rajah 5 Copy dan paste objek tersebut. Select objek > pilih warna hitam > paint tool > klik pada kawasan > opacity Menu > transform > flip vertical Menu > transform > rotate > Skew Blending option > colour overlay > blend mode tukar warna hitam [Skor: 5]

Rajah 5 di atas menunjukkan salah sebuah pengimbas yang pernah anda gunakan semasa di dalam kelas. Susun langkah-langkah pengimbasan dengan menomborkan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pada ruang jawapan yang disediakan. Ruang jawapan 6. Membuat setting imbasan Buka perisian pengimbasan Simpan hasil imbasan ke dalam format jpg Tekan butang Preview Letak imej menghadap cermin pemgimbas Melakukan pengimbasan Memilih kawasan imbasan [Skor:5]

7404/1

5

SULIT

SULIT

7404/1

Gambar-gambar di atas merupakan teknik fotografi yang telah anda pelajari. Berpandukan senarai teknik di bawah, tulis semula teknik fotografi di ruang yang disediakan. (i) Potret (ii) Senibina (iii) Makro (iv) Silhouette (ix) Depth of Field Luas (v) Landskap (vi) Depth of Field Sempit (vii) Pemandangan waktu malam (viii) Aksi (x) Alam Benda

[Skor: 5]

7404/1

6

SULIT

SULIT

7404/1

7. Antara bentuk-bentuk standard dan extended primitives di bawah, pilih lima (5) dan isikan nama bentuk 3D di bawah dengan tepat. Piramid, Sphere, Torus, Tube, Capsule, Cylinder, Hedra, Box, Chamfer Box, Prisma, Torus Knot, Hose, Cone, Teapot, L-ext

[Skor: 5]

7404/1

7

SULIT

SULIT 8. A

7404/1

B Rajah 6 Berpandukan Rajah 6, lengkapkan langkah-langkah yang disediakan di bawah untuk menghasilkan satu animasi pergerakan imej kereta seperti ditunjukkan dari kedudukan A kepada B. Langkah 1 : Buka scene dan layer baru. Langkah 2 : ____________________________________________________ Langkah 3 : ____________________________________________________ Langkah 4 : Ubah saiz dan tentukan kedudukan imej pada stage. Langkah 5 : Pada layer, pilih menu insert > keyframe. Langkah 6 : ____________________________________________________ Langkah 7 : ____________________________________________________ Langkah 8 : Seret imej pada stage ke kedudukan baru. Langkah 9 : ____________________________________________________ [Skor: 5]

7404/1

8

SULIT

SULIT

7404/1

9. Anda telah mempelajari arahan Modify>Combine di dalam perisian Macromedia Freehand untuk membuat sesuatu rupa. Berdasarkan rajah di bawah lakarkan rupa objek yang dihasilkan mengikut arahan yang diberi. Rupa Objek Arahan Modify> Combine > Punch

Modify > Combine > Union

Modify > Combine > Intersect

Modify> Combine > Punch

Modify > Combine > Union

[Skor: 5] 10. Proses Rendering dilakukan bagi mengumpul maklumat animasi yang telah diskripkan untuk disimpan ke dalam bentuk format movie seperti yang telah anda pelajari ketika 9 SULIT

7404/1

SULIT

7404/1

menggunakan perisian 3D Studio Max. Berdasarkan Rajah 7 di bawah, isikan tempat kosong untuk melengkapkan proses Rendering bagi membolehkan fail disimpan ke dalam bentuk movie.

Rajah 7 Klik menu Rendering>Render dan tetingkap Render Scene akan dipaparkan. Pada bahagian Time Output, pilih ____________________ Pada bahagian Output Size, pilih resolusi saiz skrin ____________________ Pada bahagian Render Output, pilih Save File dan klik butang Tetingkap Save File akan dipaparkan dan pada bahagian File Name, taipkan

____________________ animasi dan pada bahagian Save As Type, pilih format ____________________ dan klik butang Save. Klik butang ____________________ untuk mulakan proses rendering. [Skor: 5] 7404/1 10 SULIT

SULIT

7404/1

BAHAGIAN B Jawab semua soalan. 1. Berdasarkan logo di bawah, terangkan langkah-langkah kerja serta tools yang digunakan untuk menghasilkan logo tersebut dengan menggunakan perisian grafik vektor.

Rajah 8 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 7404/1 11 SULIT

SULIT

7404/1 [Skor: 10]

7404/1

12

SULIT

SULIT

7404/1

2. Merujuk kepada situasi Frama A, ada pelbagai kemungkinan urutan situasi yang berlaku. Lengkapkan papan cerita dengan lakaran yang sesuai dalam frama seterusnya dan terangkan secara ringkas papan cerita yang ingin anda sampaikan. [Skor: 10] Frama A _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _____________________ Frama B _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _____________________

Frama C _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _____________________ Frama D _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _____________________ 7404/1 13 SULIT

SULIT

7404/1

3. Rajah di bawah menunjukkan ruang tamu sebuah apartment, berdasarkan kreativiti, anda dikehendaki menghias ruang tamu dengan memasukkan objek yang bersesuaian dengan bantuan bentuk-bentuk Standard primitives.

Contoh

Nyatakan bentuk-bentuk primitivesyang anda gunakan. Objek Contoh : Meja Box Standard Primitives

[Skor: 10]

7404/1