trial spm gb

Click here to load reader

Post on 03-Feb-2016

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan

TRANSCRIPT

BAHAGIAN A

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009PRODUKSI MULTIMEDIA

Kertas 1

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian:

Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang

disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan

ini hendaklah diserahkan pada akhir

peperiksaan.

4. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-

langkah penting tidak ditunjukkan dengan

teratur.

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator

saintifik yang tidak boleh diprogram.

________________________________________________________________________

Kertas ini mengandungi 21 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak.

BAHAGIAN A

1.

Rajah 1Anda pernah menghasilkan logo kapal seperti rajah di atas. Tandakan ( ) pada jawapan yang betul dan ( X ) pada jawapan yang salah.

[ Skor : 5 ]

2.Anda pernah menggunakan pautan (Rollover Image) dalam menghasilkan laman web. Susun langkah-langkah dalam menghasilkan pautan tersebut.

Rajah 2

No.Langkah-langkah

Pada tetingkap Insert Rollover Image taipkan Butang pada ruangan Image Name.

Ruangan Preload Rollover Image ditanda.

Klik butang Insert Rollover Image.

Klik pada butang Browse pada ruangan Original Image dan pilih imej butang1.gif, kemudian Select.

Pada ruangan Rollover Image klik pada butang Browse dan pilih imej butang2.gif.

Pada ruangan When Clicked, Go To URL, klik pada butang Browse dan pilih fail tetikus.htm. Klik pada butang OK.

[ Skor : 5 ]3. Anda pernah menyisip elemen multimedia dalam laman web. Berdasarkan rajah di bawah, terangkan lima langkah untuk menyisip animasi flash dalam perisian Macromedia Dreamweaver.

Rajah 3

Ruang Jawapan :

.

.

.

.

.

.

.

..

.

[ Skor : 5 ]4. Rajah di atas menunjukkan objek yang boleh dihasilkan menggunakan 3D Studio Max.

Rajah 4

Pilih 5 tool yang anda gunakan untuk menghasilkan rajah 4 di atas.

Omni LightsTarget SpotBox

CircleSquareTube

SphereTeapotCylinder

Ruang Jawapan :

i.

ii.

iii.

iv.

v.

[ Skor : 5 ]5. Padankan fitur dan fungsinya dalam penggunaan Macromedia Flash dengan pilihan jawapan yang disediakan di bawah.

Menyimpan Hasil KerjaMenyisip Audio

Mengedit SceneMembuat Animasi Pergerakan

Membuka FailMenambah Scene

Menyimpan GambarMenyisip Imej

[ Skor : 5 ]6. Anda pernah menggunakan perisian Adobe Photoshop untuk menghasilkan kesan grafik. Berikan 5 kesan penggunaan transform ke atas rajah-rajah di bawah.

[Skor : 5]

7. Rajah 5a dan Rajah 5b merupakan hasil yang diperolehi setelah menggunakan magnify tool. Lengkapkan langkah di bawah supaya skala gelombang pada Rajah 5a dan Rajah 5b dapat dihasilkan.

Rajah 5a

Rajah 5b

1. Klik ikon magnify yang terdapat pada Editing tool2. __________________________________________________

3. Terdapat 2 jenis alat kawalan magnify iaitu :

4. ___i.______________________________________________

5. ___ii.______________________________________________

6. untuk mengecilkan skala, klik pada magnify tool yang kecil

7. __________________________________________________

8. Rajah b dihasilkan dengan cara

9. __________________________________________________

10. Skala gelombang yang telah dibesarkan dapat dilihat.[Skor : 5]

8.

Rajah 6Anda pernah menghasilkan animasi gerak objek menggunakan perisian Macromedia Director. Berikan lima langkah yang pernah anda gunakan untuk menghasilkan animasi tersebut.

i. _______________________________________________________

ii. _______________________________________________________

iii. _______________________________________________________

iv. _______________________________________________________

v. _______________________________________________________

vi. _______________________________________________________

vii. _______________________________________________________

[Skor : 5]

9.Di dalam perisian Adobe Premiere, rolling text merupakan satu kesan khas yang boleh diberikan ke atas teks. Susun 5 langkah-langkah yang betul untuk menghasilkan

rolling text.

1.Dengan rolling title masih aktif, pilih Title > Rolling options

2.Taipkan teks yang dikehendaki

3.Pilih post roll

4. Sediakan ruang untuk menaip perkataan

5.Pilih Direction Section dan Enable Special Timing. Klik Ok

6.Pilih rolling title tool

7.Pilih Direction Section dan Ramp Up. Klik Ok

[Skor : 5]

10.Labelkan 5 bahagian storyboard yang diberi dengan jawapan yang betul.

Animasi

Audio

Video

Arahan Skrip

Imej

Rekabentuk Objek

Skrin

Stage

TAJUK

NO. SKRIN

Tentukan kedudukan teks dalam paparan skrin berdasarkan perkara berikut.

Ada

Tiada

Warna Teks

Perenggan

Animasi

Jenis Font

Imej / Grafik

Audio

Saiz Font

Warna Latar

Video

CATATAN UMUM

[Skor : 5]

BAHAGIAN B1.

Rajah 7

Anda pernah menggunakan 3D Studio Max dalam menghasilkan objek seperti rajah di atas.

(a) Tuliskan langkah-langkah untuk menghasilkan objek tersebut.

[ Skor : 5 ](b) Nyatakan arahan untuk menukar viewport Perspective ini ke setting viewport yang

berbeza dan lakarkan paparan viewport tersebut.

[ Skor : 5 ]2. Rajah 8a di bawah merupakan laman yang telah dihasilkan menggunakan perisian Macromedia Dreamweaver. Terangkan langkah-langkah yang boleh anda gunakan untuk menyunting laman tersebut dari Rajah 8a menjadi Rajah 8b di bawah.

Jenis KeretaWarna

PorscheKuning

Jenis KeretaWarna

PorscheKuning

Ruangan Jawapan

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ruangan Jawapan.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Skor : 10]

3.

Rajah 9a

Rajah 9b

Rajah 9a di atas telah dilakarkan di dalam perisian Macromedia Freehand. Terangkan langkah-langkah yang boleh anda gunakan untuk menghasilkan Rajah 9b di atas.

Ruangan Jawapan.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

BAHAGIAN C

1. Anda diarahkan oleh guru anda untuk menghasilkan satu montaj untuk Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik 2007 sekolah anda. Anda dikehendaki menyediakan satu persembahan multimedia mengenai aktiviti sekolah anda untuk dipaparkan semasa majlis anugerah berlangsung menggunakan perisian yang anda tahu. Paparan hendaklah mengandungi butiran-butiran berikut:

Gimik semasa perasmian VIP

Aktiviti sekolahRuangan Jawapan.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

[ 10 Markah ] 2. Anda merupakan Pengurus Pemasaran syarikat Style Media Corporation Sdn. Bhd. Syarikat anda telah menghasilkan produk perisian pendidikan Mari Membaca. Bagaimanakah caranya untuk anda menjalankan promosi bagi produk tersebut.

Ruangan Jawapan.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

..

.

.

.

.

[ 10 Markah ]KERTAS SOALAN TAMAT

KOMPUTER

KOMPUTER

6.

Klik untuk membesarkan skala

5.

4.

3.

2.

Klik untuk mengecilkan skala

5.

4.

3.

EMBED Photoshop.Image.6 \s

EMBED Photoshop.Image.6 \s

EMBED Photoshop.Image.6 \s

EMBED Photoshop.Image.6 \s

EMBED Photoshop.Image.6 \s

Skor

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Skor

11

10

9

8