laporan kssr muzik ikut band

Upload: hanaaish

Post on 07-Aug-2018

251 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  1/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : AHMAD IRFAN BIN AB NASIR

  No. MyKid / No. Murid : 050310110391

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 1

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

   AHMAD IRFAN BIN AB NASIR boleh :

  Mengenal pasti elemen muzik1.Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur,hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada AHMAD IRFAN BIN AB NASIR di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnyaBand 1 dan layak ke Band 2.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  2/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : ANIS NASYITAH BINTI NAHAD

  No. MyKid / No. Murid : 050205120870

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

   ANIS NASYITAH BINTI NAHAD boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada ANIS NASYITAH BINTI NAHAD di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnyaBand 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  3/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : ATHILAH NABILAH BINTI AZALI

  No. MyKid / No. Murid : 050827120162

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

   ATHILAH NABILAH BINTI AZALI boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada ATHILAH NABILAH BINTI AZALI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnyaBand 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  4/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : AYUMI QURASHIYAH BT ROSLAN

  No. MyKid / No. Murid : WU1009/2005

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

   AYUMI QURASHIYAH BT ROSLAN boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada AYUMI QURASHIYAH BT ROSLAN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasaisepenuhnya Band 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  5/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : CHRISTIE NAGIE AK GEORGE LANGKAN

  No. MyKid / No. Murid : 051114080732

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  CHRISTIE NAGIE AK GEORGE LANGKAN boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada CHRISTIE NAGIE AK GEORGE LANGKAN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasaisepenuhnya Band 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  6/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : DHIYAULHAQ BIN IBNU RUSYDI

  No. MyKid / No. Murid : 050201121307

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 1

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  DHIYAULHAQ BIN IBNU RUSYDI boleh :

  Mengenal pasti elemen muzik1.Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur,hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada DHIYAULHAQ BIN IBNU RUSYDI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnyaBand 1 dan layak ke Band 2.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  7/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : FAHRIN ROZAIMIE BIN HASHIM

  No. MyKid / No. Murid : 050609121095

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 1

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  FAHRIN ROZAIMIE BIN HASHIM boleh :

  Mengenal pasti elemen muzik1.Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur,hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada FAHRIN ROZAIMIE BIN HASHIM di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnyaBand 1 dan layak ke Band 2.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  8/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : MAIZURAH MASTIKA BINTI ALMASID

  No. MyKid / No. Murid : 050115120076

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 1

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  MAIZURAH MASTIKA BINTI ALMASID boleh :

  Mengenal pasti elemen muzik1.Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur,hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada MAIZURAH MASTIKA BINTI ALMASID di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasaisepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  9/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : MANISHAH BINTI MADSIRAL

  No. MyKid / No. Murid : 050809120150

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  MANISHAH BINTI MADSIRAL boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada MANISHAH BINTI MADSIRAL di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnyaBand 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  10/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : MOHD NAFIZ BIN ABDUL BARI

  No. MyKid / No. Murid : 050301121291

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  MOHD NAFIZ BIN ABDUL BARI boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada MOHD NAFIZ BIN ABDUL BARI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnyaBand 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  11/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : MUHAMMAD AFIQ FITRI BIN MOHD MAZLAN

  No. MyKid / No. Murid : 051102030711

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  MUHAMMAD AFIQ FITRI BIN MOHD MAZLAN boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD AFIQ FITRI BIN MOHD MAZLAN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telahmenguasai sepenuhnya Band 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  12/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : MUHAMMAD AZFAR ISKANDAR BIN NOR RIZAL

  No. MyKid / No. Murid : 050703120101

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  MUHAMMAD AZFAR ISKANDAR BIN NOR RIZAL boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD AZFAR ISKANDAR BIN NOR RIZAL di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telahmenguasai sepenuhnya Band 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  13/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : MUHAMMAD DARDAK BIN MOHD DANIAL

  No. MyKid / No. Murid : 050926120977

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  MUHAMMAD DARDAK BIN MOHD DANIAL boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD DARDAK BIN MOHD DANIAL di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasaisepenuhnya Band 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  14/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : MUHAMMAD FAZLI BIN NASANUDDIN

  No. MyKid / No. Murid : 050904120247

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  MUHAMMAD FAZLI BIN NASANUDDIN boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD FAZLI BIN NASANUDDIN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasaisepenuhnya Band 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  15/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : MUHAMMAD FIRDAUS

  No. MyKid / No. Murid : 050424121347

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 1

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  MUHAMMAD FIRDAUS boleh :

  Mengenal pasti elemen muzik1.Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur,hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD FIRDAUS di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 1dan layak ke Band 2.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  16/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : MUHAMMAD IKMAL HAKIM BIN SHAHRUL HAFFIZI

  No. MyKid / No. Murid : 050502120105

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 1

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  MUHAMMAD IKMAL HAKIM BIN SHAHRUL HAFFIZI boleh :

  Mengenal pasti elemen muzik1.Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur,hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD IKMAL HAKIM BIN SHAHRUL HAFFIZI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telahmenguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  17/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : MUHAMMAD SYAFIZ BIN PARMAN

  No. MyKid / No. Murid : 051031120217

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  MUHAMMAD SYAFIZ BIN PARMAN boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD SYAFIZ BIN PARMAN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasaisepenuhnya Band 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  18/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : MUHAMMAD SYAHMI RIFQY BIN JASNIN @ JABILIN

  No. MyKid / No. Murid : 050420120849

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  MUHAMMAD SYAHMI RIFQY BIN JASNIN @ JABILIN boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada MUHAMMAD SYAHMI RIFQY BIN JASNIN @ JABILIN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telahmenguasai sepenuhnya Band 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  19/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : NABILA NATASHA BINTI RUSLI

  No. MyKid / No. Murid : 051224120416

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  NABILA NATASHA BINTI RUSLI boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada NABILA NATASHA BINTI RUSLI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnyaBand 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  20/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : NUR AMIERA BINTI MARUDDIN

  No. MyKid / No. Murid : 050519050406

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  NUR AMIERA BINTI MARUDDIN boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada NUR AMIERA BINTI MARUDDIN di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnyaBand 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  21/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : NUR FARAH NAFISA BINTI HAMIDI

  No. MyKid / No. Murid : 050228020434

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  NUR FARAH NAFISA BINTI HAMIDI boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada NUR FARAH NAFISA BINTI HAMIDI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasaisepenuhnya Band 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  22/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : NUR MALISA SYUHADA BINTI ABD HALIM

  No. MyKid / No. Murid : 051113140086

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 1

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  NUR MALISA SYUHADA BINTI ABD HALIM boleh :

  Mengenal pasti elemen muzik1.Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur,hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada NUR MALISA SYUHADA BINTI ABD HALIM di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasaisepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  23/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : NUR RAFAH FILIS BINTI RICHARD

  No. MyKid / No. Murid : 050106120904

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  NUR RAFAH FILIS BINTI RICHARD boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada NUR RAFAH FILIS BINTI RICHARD di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasaisepenuhnya Band 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  24/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : NURAISHA IZZATI BINTI MUHAMMAD NIZAM

  No. MyKid / No. Murid : 050912080484

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  NURAISHA IZZATI BINTI MUHAMMAD NIZAM boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada NURAISHA IZZATI BINTI MUHAMMAD NIZAM di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telahmenguasai sepenuhnya Band 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  25/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : NURHAMIZAH BINTI AMIRHARI

  No. MyKid / No. Murid : 050109120192

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 1

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  NURHAMIZAH BINTI AMIRHARI boleh :

  Mengenal pasti elemen muzik1.Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur,hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada NURHAMIZAH BINTI AMIRHARI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnyaBand 1 dan layak ke Band 2.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  26/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : NURUL SYAZWANI BINTI HALIM

  No. MyKid / No. Murid : 051008010570

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  NURUL SYAZWANI BINTI HALIM boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada NURUL SYAZWANI BINTI HALIM di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnyaBand 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  27/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : PRIENCIE OLIVER PAUL

  No. MyKid / No. Murid : 050919011289

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  PRIENCIE OLIVER PAUL boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada PRIENCIE OLIVER PAUL di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 2dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  28/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : SITI NUR NAJWA BINTI FAIZAL

  No. MyKid / No. Murid : 050714120852

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  SITI NUR NAJWA BINTI FAIZAL boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada SITI NUR NAJWA BINTI FAIZAL di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnyaBand 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  29/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : SYASYA AMALINA BINTI SEZELI

  No. MyKid / No. Murid : 050208110096

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  SYASYA AMALINA BINTI SEZELI boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada SYASYA AMALINA BINTI SEZELI di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnyaBand 2 dan layak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  30/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : UMMIE UMAIRA

  No. MyKid / No. Murid : 050504120504

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 2

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  UMMIE UMAIRA boleh :

  Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik1.Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  2.

   

  Syabas diucapkan kepada UMMIE UMAIRA di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telah menguasai sepenuhnya Band 2 danlayak ke Band 3.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH

 • 8/20/2019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band

  31/31

   

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK (SK) KSSR TAHUN D1

   

  Nama Murid : WAN MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN WAN ABD RAHIM

  No. MyKid / No. Murid : 050302120549

  Nama Sekolah : SK KEM KABOTA

  Kod Sekolah : XBA3020

  Tahun : D1 Kelas : 1M

  Nama Mata Pelajaran : DUNIA MUZIK (SK) Kod Mata Pelajaran : 1250

   

  Prestasi : Band 3

   

  Pernyataan Pelaporan Prestasi :

  WAN MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN WAN ABD RAHIM boleh :

  Memberi respon kepada elemen muzik1.Menyanyi sambil membuat gerakan2.Menghayati 4 hingga 5 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang,bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar

  3.

   

  Syabas diucapkan kepada WAN MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN WAN ABD RAHIM di atas pencapaian yang amat membanggakan. Beliau telahmenguasai sepenuhnya Band 3 dan layak ke Band 4.

   

   ____________________________________________ ____________________________________________ 

  Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

  FAEZAH RIZA BT ABDULLAH