eviden band 2

7
Tema Band Standard Prestasi Standard Pembelajara n Deskript or Evide ns Sains Hayat 2 Memahami perkara- perkara asas dalam sains dan teknologi 1.3.1 1 1 Perubahan yang berlaku pada manusia sejak dilahirkan Perhatikan situasi dua gambar dibawah dan jawab soalan. Gambar A Gambar B 1. Adakah gambar ini serupa? 2. Mengapa gambar ini tidak serupa? 1

Upload: jefferyunin

Post on 08-Dec-2015

266 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Eviden Band 2

TRANSCRIPT

Page 1: Eviden Band 2

Tema Band Standard Prestasi Standard Pembelajara

n

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat

2 Memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

1.3.1 1 1

Perubahan yang berlaku pada manusia sejak dilahirkan

Perhatikan situasi dua gambar dibawah dan jawab soalan.

Gambar A Gambar B

1. Adakah gambar ini serupa?

2. Mengapa gambar ini tidak serupa?

Tema Band

Standard Prestasi Standard Pembelajara

n

Deskriptor Evidens

Sains Memahami perkara-

1

Page 2: Eviden Band 2

Hayat 2 perkata asas dalam sains dan teknologi

2.3.3 2 1

Perubahan Yang Berlaku Pada Haiwan Sejak Dilahirkan

Nomborkan gambar-gambar di bawah mengikut susunan yang betul bermula dari sejak dilahirkan.

Tema Band

Standard Prestasi Standard Pembelajara

n

Deskriptor Evidens

2

Page 3: Eviden Band 2

Sains Hayat 2

Memahami perkara-perkata asas dalam sains dan teknologi

2.3.3 2 1

Perubahan Yang Berlaku Pada Haiwan Sejak Dilahirkan

Nomborkan gambar-gambar di bawah mengikut susunan yang betul bermula dari sejak dilahirkan.

1.

2.

Tema Band

Standard Prestasi Standard Pembelajara

n

Deskriptor Evidens

Sains Hayat 2

Memahami perkara-perkata asas dalam sains dan teknologi

2.3.3 2 1

Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan

A. Padankan perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan.

3

Page 4: Eviden Band 2

1.

2.

3.

B. Nomborkan perubahan yang berlaku pada rama-rama dan katak sejak kelahiran

1.

2.

TemaBan

dStandard Prestasi

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat

2

Memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

2.3.4 2 2

4

Page 6: Eviden Band 2

Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

6

berjalan

melompatberlari

merayap

mengengsot

menjalar

terbang

berenang merangkak