soalan ikut kemahiran

Download SOALAN IKUT KEMAHIRAN

Post on 07-Jul-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  1/32

    1 

  MENGAWAL PEMBOLEH UBAH

  1. Apa diubah (pembolehubah dimanipulasi

  2. Apa diperhati/diukur (pembolehubah bergerak balas)

  3.  

  Apa ditetapkan (pembolehubah dimalarkan)

  MENTAFSIR

  DATA/MAKLUMAT 1.

   

   Nyatakan satu/dua maklumat dikumpul dalam penyiasatan

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  2/32

    2 

  1 Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan tentang pengawetan makanan. Rajah 1 menunjukkan tempoh ketahanan ikan apabila kuantiti garam yang

   berbeza digunakan untuk mengawet ikan.

  Rajah 1

  a) Nyatakan :

  i) apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)

   ____________________________________________________________________

  ii) apakah yang diperhati/diukur (pembolehubah bergerak balas)

   ____________________________________________________________________

  iii) apakah yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan)

   ____________________________________________________________________

   b) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.

  i) _________________________________________________________________

  ii) _________________________________________________________________

  Kuantiti garam (g)

  Tempoh ketahanan ikan (bulan)

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  3/32

    3 

  2. Rajah 2 menunjukkan lima planet pada jarak yang berbeza daripada Matahari. 

  Tempoh masa untuk setiap planet membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari direkodkan dalam Rajah 3.

  Rajah 2 a) Nyatakan :

  i) apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)

   ____________________________________________________________________

  ii) apakah yang diperhati/diukur (pembolehubah bergerak balas)

   ____________________________________________________________________

  iii) apakah yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan)

   ____________________________________________________________________

   b) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.

  i) _________________________________________________________________

  ii) _________________________________________________________________

  P Q R S T

  Tempoh masa untuk satu peredara lengkap mengelilingi Matahari

  Planet

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  4/32

    4 

  3. Rajah 3 menunjukkan carta palang berkaitan satu penyiasatan yang telah dijalankan oleh Fiza. Fiza telah menjemur seekor ikan di bawah cahaya Matahari. Dia

  mencatatkan berat ikan setiap 30 minit.

  Rajah 3

  a) Nyatakan :

  i) apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)

   ____________________________________________________________________

  ii) apakah yang diperhati/diukur (pembolehubah bergerak balas)

   ____________________________________________________________________

  iii) apakah yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan)

   ____________________________________________________________________

   b) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.

  i) _________________________________________________________________

  ii) _________________________________________________________________

  Berat ikan

  Masa (minit)

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  5/32

    5 

  4. Rajah 4 menunjukkan keputusan daripada sebuah penyiasatan.

  Rajah 4

  a) Nyatakan : i) apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)

   ____________________________________________________________________

  ii) apakah yang diperhati/diukur (pembolehubah bergerak balas)

   ____________________________________________________________________

  iii) apakah yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan)

   ____________________________________________________________________

   b) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.

  i) _________________________________________________________________

  ii) ______________________________________________________________

  Bilangan lantunan bola

  Ketinggian bola di atuhkan cm

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  6/32

    6 

  5. Rajah 5 menunjukkan bilangan haiwan x yang hidup di dalam sebuah hutan dari tahun 2001 hingga tahun 2005.

  Rajah 5

  a) Nyatakan :

  i) apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)

   ____________________________________________________________________

  ii) apakah yang diperhati/diukur (pembolehubah bergerak balas)

   ____________________________________________________________________

  iii) apakah yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan)

   ____________________________________________________________________

   b) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.

  i) _________________________________________________________________

  ii) _________________________________________________________________

  Bilangan haiwan X

  Tahun

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  7/32

    7 

  6. Rajah 6 menunjukkan menunjukkan keputusan pemerhatian tentang jarak yang dilalui oleh seorang pemandu untuk menuju ke satu destinasinya.

  Rajah 6

  a) Nyatakan :

  i) apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)

   ____________________________________________________________________

  ii) apakah yang diperhati/diukur (pembolehubah bergerak balas)

   ____________________________________________________________________

  iii) apakah yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan)

   ____________________________________________________________________

   b) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.

  i) _________________________________________________________________

  ii) _________________________________________________________________

  Masa

  Jarak yang dilalui (km)

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  8/32

    8 

  7. Rajah 7 menunjukkan carta palang rekod pesakit paru-paru yang diambil berdasarkan

  keluasan pembakaran hutan.

  Rajah 7

  a) Nyatakan :

  i) apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)

   ____________________________________________________________________

  ii) apakah yang diperhati/diukur (pembolehubah bergerak balas)

   ____________________________________________________________________

  iii) apakah yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan)

   ____________________________________________________________________

   b) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.

  i) _________________________________________________________________

  ii) _________________________________________________________________

  Bilangan pesakit paru-paru yang menerima rawatan/ oran

  Keluasan kebakaran hutan

  (meter persegi)

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  9/32

    9 

  MENTAFSIR

  DATA/MAKLUMAT

  Tujuan

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  10/32

    10 

  1 Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan tentang pengawetan makanan. Carta palang menunjukkan tempoh ketahanan ikan apabila kuantiti garam yang

   berbeza digunakan untuk mengawet ikan.

  Rajah 1

   b) Apakah tujuan penyiasatan ini?

   ____________________________________________________________________

   ____________________________________________________________________

  Kuantiti garam (g)

  Tempoh ketahanan ikan (bulan)

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  11/32

    11 

  2. Rajah 2 menunjukkan lima planet pada jarak yang berbeza daripada Matahari.

  Tempoh masa untuk setiap planet membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari direkodkan dalam Rajah 3.

  Rajah 2

   b) Apakah tujuan penyiasatan ini?

   ____________________________________________________________________

   ____________________________________________________________________

  P Q R S T

  Tempoh masa untuk satu peredara lengkap mengelilingi Matahari

  Planet

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  12/32

    12 

  3. Rajah 3 menunjukkan carta palang berkaitan satu penyiasatan yang telah dijalankan oleh Fiza. Fiza telah menjemur seekor ikan di bawah cahaya Matahari. Dia

  mencatatkan berat ikan setiap 30 minit.

  Rajah 3  b) Apakah tujuan penyiasatan ini?

   ____________________________________________________________________

   ____________________________________________________________________

  Berat ikan (g)

  Masa (minit)

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  13/32

    13 

  4. Rajah 4 menunjukkan keputusan daripada sebuah penyiasatan.

  Rajah 4

   b) Apakah tujuan penyiasatan ini?

   ____________________________________________________________________

   ____________________________________________________________________

  Bilangan lantunan bola

  Ketinggian bola di atuhkan cm

 • 8/18/2019 SOALAN IKUT KEMAHIRAN

  14/32

    14 

  5. Rajah 5 menunjukkan bilangan haiwan x yang hidup di dalam sebuah hutan dari tahun 2001 hingga tahun 2005.

  Rajah 5