band 4 pksr

Click here to load reader

Post on 08-Dec-2015

262 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

njsjADNdkBDbdav nnnmjvvnnvcNNC jnjjzc j mxaJajdaiJDADNaX jxN

TRANSCRIPT

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEMPERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D1

Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden

B4D1E1

Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat dengan betul

Instrumen

Pemerhatian Bersoal jawab

Aktiviti

Murid melakukan gerakan mengikut tempo cepat dan lambat secara berpasangan

Contoh Item

B4D1E1Guru memainkan lagu .Contoh CD 2 Track 01 dan 02

Murid membuat gerakan mengikut tempo laguGuru bersoal jawab tentang tempo lagu

Guru membuat permerhatian

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEMPERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D1

Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden

B4D1E2Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul

Instrumen

Pemerhatian Bersoal jawab

Aktiviti

Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendah

Contoh Item

B4D1E2 Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi dengan menggunakan kibod/piano Guru memaparkan skor lagu Mari Menyanyi

Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendah yang terdapat dalam lagu tersebut Rujuk Modul KSSR Muzik Tahun 1 muka surat 7.

B4D1E2

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEMPERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D1

Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden

B4D1E3

Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul

Instrumen

Bersoal jawab Gambar

Aktiviti

ARAHAN GURU:Guru meminta murid megenal pasti ton suara manusia

ARAHAN MURID:

Murid menandakan ( / ) pada ton suara yang betul

Contoh Item

GambarRujuk Lampiran B4D1E3

B4D1E3NAMA: _______________________________ TAHUN: ________________

Murid menandakan (/) pada gambar mengikut ton suara yang diperdengarkan.1. 2. 3. CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEMPERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D1

Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden

B4D1E4

Menepuk detik dengan betul

Instrumen

Pemerhatian Bersoal jawab

Skor Lagu

Aktiviti

Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi

Contoh Item

Skor Lagu Selamat PagiRujuk Lampiran B4D1E4

B4D1E4 Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi bersama iringan muzik dengan betul

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEMPERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D1

Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden

B4D1E5

Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEMPERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D1

Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden

B4D1E6

Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

B4D1E6 NAMA: ___________________________

TAHUN: ______________

Pentaksir : __________________________________________________________________________

Nama Guru: ______________________________________ Tarikh: __________________CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEMPERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D2

Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden

B4D2E1

Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

B4D2E1NAMA: ______________________ TAHUN: ____________________

Murid dikehendaki menulis detik yang mewakili setiap bilangan kastanet dalam kotak yang disediakan.

Pentaksir: _____________________________________________________________________Nama Guru: ___________________________________ Tarikh: __________________CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEMPERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D2

Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden

B4D2E2

Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

B4D2E2NAMA: __________________________

TAHUN: ______________ Membandingkan bunyi kuat (f) dan lembut (p) alat perkusi di bawah . Letakkan f pada alat perkusi yang berbunyi kuat dan p alat perkusi berbunyi lembut.

Pentaksir: _____________________________________________________________________Nama Guru: __________________________________________ Tarikh: ___________________CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEMPERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D2

Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden

B4D2E3

Memainkan perkusi mengikut tempo dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEMPERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D2

Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden

B4D2E4

Memainkan perkusi dengan dinamik kuat dan lembut dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEMPERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D2

Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden

B4D2E5

Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEMPERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D2

Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden

B4D2E5

Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

nipis

tebal

nipis

tebal

tebal

nipis

nipis

tebal