band 4 pksr

28
CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul Eviden B4D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat dengan betul Instrumen Pemerhatian Bersoal jawab Aktiviti Murid melakukan gerakan mengikut tempo cepat dan lambat secara berpasangan Contoh Item B4D1E1 Guru memainkan lagu . Contoh CD 2 Track 01 dan 02 Murid membuat gerakan mengikut tempo lagu Guru bersoal jawab tentang tempo lagu Guru membuat permerhatian

Upload: ct-hajar

Post on 08-Dec-2015

293 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

njsjADNdkBDbdav nnnmjvvnnvcNNC jnjjzc j mxaJajdaiJDADNaX jxN

TRANSCRIPT

Page 1: Band 4 pksr

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM PERNYATAAN ITEM

Band 4

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor B4D1Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden B4D1E1Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat dengan betul

Instrumen Pemerhatian Bersoal jawab

Aktiviti Murid melakukan gerakan mengikut tempo cepat dan lambat secara berpasangan

Contoh Item B4D1E1Guru memainkan lagu .Contoh CD 2 Track 01 dan 02Murid membuat gerakan mengikut tempo laguGuru bersoal jawab tentang tempo laguGuru membuat permerhatian

Page 2: Band 4 pksr

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM PERNYATAAN ITEM

Band 4

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor B4D1Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden B4D1E2Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul

Instrumen Pemerhatian Bersoal jawab

Aktiviti Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendah

Contoh Item B4D1E2 Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi dengan

menggunakan kibod/piano Guru memaparkan skor lagu Mari Menyanyi Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendah yang

terdapat dalam lagu tersebut Rujuk Modul KSSR Muzik Tahun 1 muka surat 7.

Page 3: Band 4 pksr

B4D1E2

Page 4: Band 4 pksr

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM PERNYATAAN ITEM

Band 4

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor B4D1Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden B4D1E3Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul

Instrumen Bersoal jawab Gambar

Aktiviti ARAHAN GURU:Guru meminta murid megenal pasti ton suara manusia

ARAHAN MURID:Murid menandakan ( / ) pada ton suara yang betul

Contoh Item GambarRujuk Lampiran B4D1E3

Page 5: Band 4 pksr

B4D1E3

NAMA: _______________________________ TAHUN: ________________

- Murid menandakan (/) pada gambar mengikut ton suara yang diperdengarkan.

1.

2.

3.

Page 6: Band 4 pksr

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM PERNYATAAN ITEM

Band 4

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor B4D1Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden B4D1E4Menepuk detik dengan betul

Instrumen Pemerhatian Bersoal jawab Skor Lagu

Aktiviti Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi

Contoh Item Skor Lagu Selamat PagiRujuk Lampiran B4D1E4

Page 7: Band 4 pksr

B4D1E4

- Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi bersama iringan muzik dengan betul

Page 8: Band 4 pksr

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM PERNYATAAN ITEM

Band 4

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor B4D1Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden B4D1E5Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

Page 9: Band 4 pksr
Page 10: Band 4 pksr

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM PERNYATAAN ITEM

Band 4

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor B4D1Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden B4D1E6Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

Page 11: Band 4 pksr

B4D1E6

NAMA: ___________________________ TAHUN: ______________

Pentaksir : __________________________________________________________________________

Nama Guru: ______________________________________ Tarikh: __________________

tebal

nipis

tebal

nipis

tebal

nipis

tebal

nipis

Page 12: Band 4 pksr

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM PERNYATAAN ITEM

Band 4

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor B4D2Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden B4D2E1Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

Page 13: Band 4 pksr

B4D2E1NAMA: ______________________ TAHUN: ____________________

Murid dikehendaki menulis detik yang mewakili setiap bilangan kastanet dalam kotak yang disediakan.

Pentaksir: _____________________________________________________________________

Nama Guru: ___________________________________ Tarikh: __________________

Page 14: Band 4 pksr

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM PERNYATAAN ITEM

Band 4

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor B4D2Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden B4D2E2Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

Page 15: Band 4 pksr

B4D2E2NAMA: __________________________ TAHUN: ______________

- Membandingkan bunyi kuat (f) dan lembut (p) alat perkusi di bawah .- Letakkan f pada alat perkusi yang berbunyi kuat dan p alat perkusi berbunyi lembut.

Pentaksir: _____________________________________________________________________

Nama Guru: __________________________________________ Tarikh: ___________________

Page 16: Band 4 pksr

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM PERNYATAAN ITEM

Band 4

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor B4D2Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden B4D2E3Memainkan perkusi mengikut tempo dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

Page 17: Band 4 pksr
Page 18: Band 4 pksr

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM PERNYATAAN ITEM

Band 4

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor B4D2Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden B4D2E4Memainkan perkusi dengan dinamik kuat dan lembut dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

Page 19: Band 4 pksr
Page 20: Band 4 pksr

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM PERNYATAAN ITEM

Band 4

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor B4D2Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden B4D2E5Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul

Instrumen

Aktiviti

Page 21: Band 4 pksr

Contoh Item

Page 22: Band 4 pksr

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM PERNYATAAN ITEM

Band 4

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor B4D2Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden B4D2E5Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul

Instrumen

Aktiviti

Page 23: Band 4 pksr

Contoh Item

Page 24: Band 4 pksr