laporan kpli pendidikan pencegahan dadah

Click here to load reader

Post on 19-Jun-2015

4.576 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LAPORAN KURSUS PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

TRANSCRIPT

  • 1. Institut Pendidikan Guru Malaysia,Kampus Batu Lintang LAPORAN KURSUS PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH SESI 1/2010 NAMA GURU: LIEW SHAN WEE PELATIHNO MATRIK: 200906044NO KAD : 840824-13-5867 PENGENALAN NAMA OPSYEN : KPLI, AMBILAN JUN 2009 KUMPULAN: PC1 (SR)

2. Kursus Pendidikan Pencegahan dadah sesi 1 tahun 2010 bermula pada pukul 7pagi iaitu bertarikh 30 April 2010 melawat ke Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik(PUSPEN) Kuching di Batu 6 sambil belajar dengan bas. Seramai 60 orang KPLI JUN2009 guru pelatih dengan pensyarah pengiring Pn Rojiah Abdullah dan En Abdul Gaparbin Abu Bakar menyertai kursus ini. Sebelum bertolak, kita berkumpul di Dewan Tazadan juga pensyarah pengiring menyatakan perlu menyediakan kamera dan alat tulisuntuk mencatat.Pada pukul 7.40am, kita bertiba dengan pintu masuk PUSPEN Kuching Sarawakataupun dikenali sebagai Agensi Antidadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeriberada di Batu 6 dekat Kota Sentosa, Kuching. Berikutnya ialah pintu masuk PUSPENKuching Sarawak. 3. Semasa bas memasuki kawasan tersebut, saya mendapati kebanyakkankawasan yang terbiar dan bangunan terbiar sebelum masuk pintu laluan PUSPENKuching. Pada Pukul 7.45am, kita sampai destinasinya PUSPEN Kuching Sarawak..Sewaktu kita menuggu kumpulan bas dating, kita mengambil gambar di sekelilingPUSPEN Kuching. Berikut adalah gambar di luar PUSPEN Kuching Sarawak. Sayajuga mendapati ada sebuah tema taman yang bertajuk Taman Refleksi yang menarik. 4. Pada pukul 8 pagi, kumpulan lain sudah sampai dan kita berkumpul di luarPUSPEN Kuching serta mendengar arahan dan juga peraturan untuk mematuhidaripada pihak pengurus PUSPEN Kuching Encik Zahiman sewaktu melawat PUSPENKuching. Selepas kita mendengar arahan daripada Encik Zahiman, kita dan duapensyarah pengiring melawati penghuni PUSPEN kuching aktiviti membuat kawat kakipada pukul 8 pagi. Sewaktu memasuki kawasan ini, saya mendapati 7 unit yang 5. mentadbir kawasan PUSPEN iaitu Unit pentadbiran, pejabat rekod, bilik syarahan, unitlatihan vokasional, unit pemulihan, unit Hal-Ehwal penghuni dan juga Unit Publisiti.Pada pukul 8.30am, selepas melihat penghuni PUSPEN membuat Kawad kaki,kita pergi bilik syarahan untuk mendengar sesi ceramah bagi pendidikan pencegahandadah. Tuan Komanden Encik Mohamad Nor juga mengalu-alukan ketibaan gurupelatih KPLI dari IPBL serta pensyarah pengiring. Encik Zahiman juga menerangkanserba sedikit tentang PUSPEN Kuching serta menjemput Encik Sapini anak Bin Jalandaripada Agensi Antidadah Kebangsaan Kuching memberi ceramah bertajuk Perananpemimpin Masyarakat Memerangi Musuh No 1 Sewaktu memberi ceramah, Encik Sapini juga melucukan ceramah agar tidakbosan dengan memberitau tentang pengenalan Agensi antidadah kebangsaan telahditubuh pada 1996 dan digabung dengan pasukan Petugas Antidadah (PPAD) danbahagian rawatan dan pemulihan serta memahami objetik agensi tersebut. 6. Encik Sapini juga menekankan Dasar Dadah Negara secara terperinci mengenaikewujudan dasar ini dengan matlamatnya mewujudkan Negara Malaysia yang bebasdari ancaman Gejala dadah menjelang tahun 2015 bagi menjamin kesejahteraan hidupmasyarakat dan mengekalkan kestabilan dan keharmonian Negara. Encik Sapini jugamenerangkan objektif Dasar Dadah Negara diikuti dengan akta serta hukuman sepertiAkta Penagih dadah(1983), Surat Perkeliling Perkhidmatan Bil 3 tahun 1989, 39B ADB1952, 39A(2)ADB 1952, 6B ADB 1952, 15 ADB 1952 dan AKta Penagih dadah 1983.Encik Sapini juga menujukkan gambar hukuman sebat yang agar menakutkan.Seterusnya,Encik Sapini juga menerangkan pengenalan dadah sertamenunjukkan jenis-jenis gambar dadah seperti Opiat, candu, Opum, Morfin, Heroin danKotein. Encik Sapini juga menerangkan betapa risikonya mengambil dadah sepertiGanja, Opiat, Syabu serta memaparkan gambar yang dahsyat tentang akibatpenagihan dadah. Encik Sapini juga menerangkan maksud bahan Psikotropikmerupakan bahan daripada deprosen stimulasi dan halusinogen dan kesannya sepertikebimbangan, cenderung , bunuh diri, tekanan, gla, binggung, muntah dan sebagainya.Encik Sapini juga merumuskan dan menekankan bahawa dadah membawa akibatkepada penagih terutamanya kepada pelajar yang mungkin mengedarkan dadah,ponteng sekolah, curi, cedera, hilang sumbur produktiviti dan masalah disiplin disekolah. Dia juga merumuskan program antidadah di IPTA harus dilaksanakanwalaupun tiada masalah dadah untuk tujuan pencegahan dadah. Bagi pelajar, dia jugamerumuskan peranan pelajar dalam kegiatan ini seperti mencegah diri, pengetahuaagama,dan libatkan diri dalam aktiviti kecergasan. 7. Selepas Encik Sapini memberi ceramah , Encik Zahiman memberi 2 penghuniPUSPENmenceritakan serta berkongsi pengalaman penagihan dadah sertabagaimana masuk PUSPEN kuching dan kehidupan seharian di PUSPEN. Sesi soaljawab juga dibuka kepada guru pelatih untuk menyoal tentang mereka. Encik Zahimanjuga menekankan PUSPEN Kuching ini adalah model kekeluargaan di antara penagihdan pengurus PUSPEN.Pada 11 pagi, Encik Zahiman juga menanyangkan dan merumuskan video klipyang pendek dan pengenalan PUSPEN Kuching mengenai PUSPEN Kuching Sarawakserta peringkat-peringkat dan prosedur penagih memasuki PUSPEN dan aktivitiPUSPEN yang telah dijalankan. Pn Rojiah juga pensyarah pengiring juga menekankandan menerangkan kepentingan kursus ini. 8. Selepas itu, Pn Rojiah dan Encik Hamdam memberi cenderamata kepada pihakPengurus iaitu Encik Zahiman, jemputan luar penceramah Encik Sapini dan 2 penghuniPUSPEN sebagai penghargaan IPBL mengunjungi PUSPEN Kuching. Pada pukul 11.30am, kita diberi bekas makanan dan minuman lalu pergi bengkeljahitan dan kraftangan untuk melawat yang diperbuat daripada penghuni PUSPENKuching. Berikut adalah pintu masuk bengkel dan pelbagai jenis kraftangan yangditunjukkan. 9. Berikut adalah hasil daripada penghuni PUSPEN yang menunjukkan bakatkraftangan dan jahitan yang menarik orang ramai melihatnya. 10. Selepas melawati bengkel, kita mengambil gambar di hadapan bengkel jahitandan kraftangan dengan pensyarah pengiring iaitu Pn Pn Rojiah Abdullah dan En AbdulGapar bin Abu Bakar sebagai kenangan lawatan kursus ini. Sebelum kita pulang ke IPBL, kita mengucapkan terima kasih kepada pihakpengurus Encik Haziman. 11. Melalui kursus ini, saya amat bersyukur kerana dapat melawat kawasanlarangan PUSPEN Kuching serta menimba banyak ilmu pengetahuan tentang PUSPENKuching dan juga kepentingan pendidikan pencegahan dadah agar dapat membantusaya dalam membimbing anak murid saya dan amat berguna pada masa hadapansupaya tidak terjebak dengan dadah.