penarafan bilik / laluan sumber pendidikan ... pencegahan dadah peringkat kebangsaan 2018...

Click here to load reader

Post on 24-May-2018

391 views

Category:

Documents

42 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM 9 Jun 2009 pindaan 8 April 2015 Kel.02 I Pin. 02 Halaman 1

  INSTRUMEN PENILAIAN PENARAFAN BILIK / LALUAN SUMBER

  PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2018

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Disediakan oleh Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, Sektor Pengurusan Kesihatan, Intervensi dan Asrama Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia

 • Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM 9 Jun 2009 pindaan 8 April 2015 Kel.02 I Pin. 02 Halaman 2

  INSTRUMEN PENARAFAN BILIK / LALUAN PPDa SEKOLAH DEMOGRAFI

  1. NEGERI : _________________________________________

  2. DAERAH : _________________________________________

  3. SEKOLAH : _________________________________________

  _________________________________________

  4. GRED SEKOLAH : ____________

  5. KATEGORI PENCALONAN :

  BILIK SUMBER / LALUAN PPDa SEKOLAH MENENGAH

  BILIK SUMBER / LALUAN PPDa SEKOLAH RENDAH

  6. STATUS SEKOLAH : 8. SESI PERSEKOLAHAN :

  BANDAR SATU SESI

  LUAR BANDAR / PEDALAMAN

  DUA SESI

  7. BILANGAN MURID : 9. BILANGAN GURU :

  LELAKI LELAKI

  PEREMPUAN PEREMPUAN

  TARIKH PENILAIAN : _________________

 • Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM 9 Jun 2009 pindaan 8 April 2015 Kel.02 I Pin. 02 Halaman 3

  DIMENSI DIMENSI 1: FIZIKAL SUDUT SUMBER

  ELEMEN 1.1 : LOKASI DAN KONSEP

  ASPEK ITEM DAN INDIKATOR

  SKOR

  1 2 3 4

  1.1.1 : Lokasi Lokasi bilik / laluan yang strategik

  Lokasi utama

  Tiada halangan fizikal

  Ada tanda arah

  Mudah dikunjungi

  1.1.2 : Konsep

  Bilik / Laluan mempunyai konsep yang jelas dan menarik

  a.Konsep menarik

  Wujud konsep (contoh : laluan

  dari negatif ke positif)

  Konsep yang jelas

  Konsep boleh diperjelaskan oleh

  pengawas PPDa

  Konsep boleh difahami pengunjung

  b. Tidak usang Peralatan / bahan

  Gambar

  Poster

  Cat Dinding/ lantai

  c. Kreatif

  Bahan dipamerkan dengan kreatif (menarik murid membaca

  / melihat)

  Aktiviti sisipan/sampingan dijalankan secara kreatif.

  Menggunakan kepelbagaian medium.

  Kreativiti mampu memperjelaskan

  Konsep

  d. Tersusun

  Bahan dan peralatan tersusun

 • Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM 9 Jun 2009 pindaan 8 April 2015 Kel.02 I Pin. 02 Halaman 4

  Susunan bahan bersesuaian dengan konsep

  Poster/ gambar yang dipamerkan tersusun

  Susunan bahan menarik minat pengunjung

  e. Ada ruang untuk aktiviti

  Ruang untuk murid mendapatkan maklumat

  Ruang untuk murid mendapatkan penerangan secara berkumpulan

  Ruang untuk guru melaksanakan PdP

  Keselesaan ruang aktiviti

  1.1.3 : Kebersihan dan keselamatan

  a. Pencahayaan dan pengudaraan

  Bilik mempunyai cahaya yang mencukupi (tidak terlalu gelap untuk

  menyesuaikan dengan konsep kegelapan/alam kubur sehingga

  menakutkan murid)

  Serkulasi ruang yang baik dan boleh dikunjungi oleh ramai murid

  dalam satu-satu masa.

  Peredaran udara yang baik dan pengujung berada dalam keselesaan

  (walaupun tanpa penghawa dingin dalam bilik PPDa)

  Pengunjung boleh membaca bahan-bahan pameran walaupun dalam

  penggunaan lampu yang minimum.

  b. Keselamatan

  i. Pelan keselamatan / kebakaran

  ii. Pelan lokasi / lantai

  iii. Tiada bahan merbahaya

  iv. Alat pemadam api

  v. Direktori kecemasan & peraturan bilik / laluan

  c. Pergerakan pelawat yang selesa

  Ada ruang untuk berselisih antara satu sama lain

  Selesa untuk 2-3 orang dalam satu-satu seksyen

  Selesa untuk 4-5 orang dalam satu-satu seksyen

  Selesa untuk lebih 5 orang dalam satu seksyen

  d. Kebersihan bilik / laluan

 • Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM 9 Jun 2009 pindaan 8 April 2015 Kel.02 I Pin. 02 Halaman 5

  Lantai / dinding kelihatan bersih.

  Pembuktian dengan gambar-gambar aktiviti pembersihan.

  Pekerja, guru, pelajar/ warga sekolah.

  Lihat rekod laporan bertugas mingguan murid dan

  disemak oleh guru.

  Cermin tingkap/cermin pameran tidak habuk/debu.

  Mempunyai jadual bertugas menjaga kebersihan adalah

  bukti ,dipamer dan tersimpan di dalam fail.

  1.1.4 : Hiasan Berinfomasi

  a. Hiasan Berinformasi Hiasan di bilik/laluan mempunyai informasi.

  Informasi dipaparkan memberi mesej contoh: definisi / jenis /

  kesan negatif / bahan kandungan / data / cara mengatasi / gambar /

  keratan akhbar

  Hiasan menarik perhatian pengunjung.

  Terdapat lebih daripada 1 jenis hiasan bagi satu jenis item bahan .

  i. Dadah

  ii. Alkohol

  iii. Rokok

  iv. Inhalan

  v. HIV / AIDS

  b. Kepelbagaian bahan

  i. Ada model (DARIH)

  Ada model dadah,rokok, inhalan, alkohol

  atau HIV AIDS, jika berkaitan dengan

  satu bahan 1 skor 4 bahan 4 skor

  ii. Ada penggunaan alat pandang dengar

  Ada alat pandang dengar berkaitan ysng

  merangkumi DARIH.

  iii. Bahan Bercetak

  Mempamerkan poster dadah, rokok,

  inhalan, alkohol dan HIV/AIDS

  Bahan bercetak mudah dibaca

  Bahan bercetak menarik

  Bahan bercetak bersesuaian (tidak

  lucah, sensitif dll)

  iv. Permainan Interaktif

 • Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM 9 Jun 2009 pindaan 8 April 2015 Kel.02 I Pin. 02 Halaman 6

  Ada bahan interaktif dadah, rokok,

  inhalan, alkohol atau HIV AIDS

  c. Isu Semasa

  i. Keratan akhbar Ada keratan akhbar dadah,model

  rokok,model inhalan, model alkohol atau

  model HIV AIDS, jika berkaitan dengan

  satu bahan 1 skor 4 bahan 4 skor

  ii. Keratan Aktiviti PPDa dalam

  penerbitan

  Buletin / Pamplet

  Majalah Sekolah

  Akhbar

  Laman Web / Blog / sosial sekolah

  d. Akta / Undang-undang/Piagam/Pekeliling Akta/undang-undang/piagam/pekeliling berkaitan dadah, rokok,

  alkohol, inhalan atau HIV/AIDS di dalam fail.

  Akta / undang-undang /piagam/pekeliling boleh dibaca dengan jelas.

  Dipamerkan ditempat yang bersesuaian.

  Pengawas PPDa boleh menyebut secara ringkas setiap satu

  akta/undang-undang/piagam/pekeliling yang dipamerkan

  i. Dadah

  ii. Alkohol

  iii. Rokok

  iv. Inhalan

  v. HIV/AIDS

  Skor

  Jumlah skor Elemen 1

 • Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM 9 Jun 2009 pindaan 8 April 2015 Kel.02 I Pin. 02 Halaman 7

  DIMENSI DIMENSI 2 : HALA TUJU

  ELEMEN 2.1 : VISI DAN MISI

  ASPEK ITEM DAN INDIKATOR SKOR

  1 2 3 4

  2.1.1 :

  Visi & Misi PPDa

  a. Visi dan misi dipamerkan di tempat yang strategik

  i. Visi KPM dan Misi KPM

  ii. Visi dan misi disebarkan di luar bilik / Laluan

  iii. Visi dan Misi dalam edaran

  b. Warga sekolah mengetahui dan memahami visi / misi

  i. Pentadbir

  ii. Guru 4 orang - 4 skor

  iii. Staf

  iv. Murid

  4 orang 4 skor

  v. Pengawas PPDa

  4 orang 4 skor

  c. Diperjelaskan Misi / Visi Kepada Warga Sekolah dan komuniti

  i. Dalam mesyuarat

  ii. Perhimpunan

  iii. Mesyuarat ibu bapa

  iv. Komuniti

  Skor

  Jumlah skor Elemen 2

 • Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM 9 Jun 2009 pindaan 8 April 2015 Kel.02 I Pin. 02 Halaman 8

  DIMENSI DIMENSI 3 : PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN

  ELEMEN 3.1 : STRUKTUR ORGANISASI

  ASPEK ITEM DAN INDIKATOR SKOR

  1 2 3 4

  3.1.1 : Jawatankuasa PPDa

  a. Jawatankuasa PPDa (Dalam Fail )

  i. Induk

  ii. Pelaksana

  iii. Bilik / Laluan (Guru)

  b. Jawatankuasa murid

  i. Di dalam fail

  ii. Dipamerkan

  iii. Watikah pelantikan

  iv. Senarai nama pengawas

  c. Jawatankuasa merentasi bidang

  i. Di dalam fail

  ii. Dipamerkan

  iii. Diwakili oleh guru pelbagai opsyen

  iv. Diwakili oleh agensi luar dan komuniti

  3.1.2:

  Carta Organisasi

  Carta Organisasi PPDa

  i. Ada tajuk

  ii. Wujud

  iii. Berstruktur

  iv. Bergambar

  v. Hiraki mengikut panduan KPM

  vi Ada dalam fail

  vii. Berjawatan

  viii. Bernama

  xi. Dipamerkan

  x. Kreativiti

  Skor

  Jumlah skor Elemen 3

 • Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM 9 Jun 2009 pindaan 8 April 2015 Kel.02 I Pin. 02 Halaman 9

  DIMENSI DIMENSI 3: PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN

  ELEMEN 4.1 : PENGURUSAN FAIL DAN DOKUMENTASI

  ASPEK ITEM DAN INDIKATOR

  SKOR

  1 2 3 4

  4.1.1: Pengurusan Asas

  a. Fail Induk Pengurusan PPDa diwujudkan

  i. Cap tarikh terima

  ii. Ada kertas minit

  iii. Ada nombor bilangan

  iv. Menggunakan fail rasmi