ctu 151 m7

Click here to load reader

Post on 19-Nov-2015

40 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ctu 151 mengisahkan tentang tamadun zaman islam,

TRANSCRIPT

 • Nazrudin Hashim

  Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam

  UiTM Johor

  TAMADUN ZAMAN

  PERTENGAHAN

 • 1. Kerajaan Bani Umayyah

  a) Sumbangan terhadap Tamadun Islam

  b) Faktor kegemilangan

  c) Faktor kejatuhan

  2. Kerajaan Bani Abbasiyyah

  a) Sumbangan terhadap Tamadun Islam

  b) Kejatuhan

  TOPIK PERBINCANGAN

 • KERAJAAN BANI UMAYYAH

  Puak berasal daripada Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf bin Qusay.

  Diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufian bin Harb bin Umaiyyah.

  Umaiyyah

  Memeluk Islam ketika Fathu Makkah.

  Gabenor Syam semasa pemerintahan Umar al-Khattab.

  Dipecat semasa pemerintahan Ali, menentang Ali sehingga berlaku Perang Siffin dan Majlis Tahkim.

  Muawiyah

 • Pengasasan & Pengukuhan

  Muawiyah bin Abu Suffian hingga Abdul Malik bin Marwan

  Kegemilangan & Keagungan

  Al-Walid bin Abdul Malik hingga Yazid bin Abdul Malik

  Kemunduran & Kejatuhan

  Hisyam bin Abdul Malik hingga Marwan bin Muhammad

  KERAJAAN BANI UMAYYAH

  Syarat-Syarat

  Perlantikan Muawiyah

  Memerintah dengan adil

  Memerintah

  berdasarkan Al-Quran

  dan Sunnah

  Menghormati dan

  memuliakan keluarga

  Rasulullah

  Pemilihan jawatan

  Khalifah selepasnya

  secara syura

 • KB

  U

  Keluarga Abu Sufyan

  Memerintah 23 tahun

  3 khalifah

  Muawiyah bin Abi Sufian

  Yazid bin Muawiyah

  Muawiyah bin Yazid

  Keluarga Marwan

  Memerintah 68 tahun

  11 khalifah

  Marwan bin al-Hakam hingga Hisham bin Abdul Malik

  Zaman Kegemilangan

  Al-Walid bin Yazid hingga Marwan bin Muhammad

  Zaman Kejatuhan

  KERAJAAN BANI UMAYYAH

 • KERAJAAN BANI UMAYYAH

 • Pengasas kerajaan Bani Umayyah.

  Mengembangkan empayar Islam.

  Memperkenalkan sistem pos.

  Muawiyah bin Abi Sufian

  Memulihkan ketidakstabilan politik.

  Mengeluarkan matawang dinar.

  Mengumpulkan semula mushaf

  Membina Qubbat as-Sakhrah

  Abdul Malik bin Marwan

  Keadilan dalam pemerintahan.

  Pembinaan Hospital Kusta.

  Umar bin Abdul Aziz

  KHALIFAH UTAMA BANI UMAYYAH

 • Wujud sistem politik dan pemerintahan teratur. (Khilafah, wazarah, urus setia dan hijabah).

  Pemerintahan diperkukuhkan dengan penubuhan beberapa jabatan.

  Sistem pemerintahan diperkemaskan.

  Politik & Pentadbiran

  Kota Basrah menjadi pusat penyebaran ilmu.

  Lahir ramai ilmuan Islam dalam pelbagai bidang.

  Pengenalan kepada ilmu sains dan teknologi.

  Pembinaan hospital.

  Pendidikan & Sosial

  SUMBANGAN

 • Pembinaan saliran serta aktiviti kajian dan penyelidikan dalam bidang pertanian dan perdagangan.

  Mengemaskini pentadbiran Baitulmal bagi memantapkan hasil negara.

  Penggunaan matawang Islam

  Ekonomi & Kewangan

  Mewujudkan identiti dan kecemerlangan senibina Islam.

  Pembinaan kubah, arca, seni khat dan ukiran.

  Contohnya; Istana Khalifah

  Senibina

  SUMBANGAN KBU

 • MASJID AQSA & QUBBAT AS-SAKHRAH

 • Tahap 1

  661 750M

  Berpusat di Damsyik (Syam)

  Tahap 2

  756 1031M

  Berpusat di Andalusia

  KERAJAAN BANI UMAYYAH

 • Kecekapan dan kebijaksanaan Khalifah

  Penguasaan ilmu pengetahuan

  Ekonomi yang stabil

  Kekuatan ketenteraan

  Hubungan baik pemerintah dan rakyat

  Semangat jihad yang tinggi

  FAKTOR KEGEMILANGAN KBU

 • EMPAYAR BANI UMAIYYAH

 • Sikap pemerintah yang mengabaikan ajaran Islam.

  Kelalaian pemerintah melaksanakan tugas kepada negara kerana kemewahan.

  Kewujudan semangat perkauman dan kabilah.

  Rakyat tidak berpuas hati dengan corak pemerintahan dan menyokong gerakan Abbasiyah

  Pertentangan etnik antara Arab Utara dan Arab Selatan

  FAKTOR KEJATUHAN KBU

 • Sempena nama bapa saudara Nabi iaitu al-Abbas.

  Memerintah selama 5 kurun (132H 650H)

  Sistem pemerintahan (khilafah) secara warisan.

  Dipimpin oleh 37 khalifah.

  Pusat pemerintahan di Baghdad.

  Dipengaruhi oleh sistem pentadbiran kerajaan Parsi kerana ramai orang Parsi memeluk Islam dan menjawat jawatan penting dalam kerajaan.

  Zaman perkembangan dan kegemilangan kebudayaan, keilmuan, kegiatan ekonomi dan politik.

  Latarbelakang

  Khalifah

  Ketua Negara.

  Pemimpin tertinggi wilayah Islam.

  Al-Wazir

  Perdana Menteri.

  Ketua pentadbir dibantu oleh Menteri dan jabatan kerajaan.

  Ad-Dawawi

  Jabatan-jabatan kerajaan.

  Dipantau oleh al-Kuttab (Setiausaha)

  KERAJAAN ABBASIYYAH

  Sistem Pemerintahan

 • Abu Abbas Abdullah As-Sufah

  Pengasas Kerajaan Abbasiyah.

  Memerintah 4 tahun 9 bulan.

  Menghapuskan pemberontakan.

  Abu Jaafar al-Mansur

  Memerintah 22 tahun.

  Menjadikan Baghdad sebagai ibu kota.

  Memperbaiki sistem cukai, membuat sistem saliran dan menyediakan pasar di tempat strategik.

  Harun al-Rasyid

  Memerintah 23 tahun.

  Memerintah Abu Yusuf menulis Kitab Al-Kharaj.

  Mewujudkan jawatan Qadhi al-Qudha, menubuhkan Baitul Hikmah, menjadikan Baghdad pusat perdagangan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

  Membina banyak prasarana.

  Al-Makmun

  Putera Harun al-Rasyid

  Memerintah 20 tahun.

  Menggalakan penterjemahan pelbagai bidang ilmu.

  Menyediakan biasiswa kepada pelajar cemerlang.

  KHALIFAH-KHALIFAH TERKENAL

 • Kehebatan Islam dan akhlak.

  Peruntukan khas kepada ulamak dan pendakwah.

  Dasar persamaan bangsa Arab dan bukan Arab.

  Baghdad sebagai pusat keilmuan dan perdagangan.

  Faktor Dalaman

  Pembukaan wilayah baru.

  Penggunaan Bahasa Arab secara meluas.

  Hubungan diplomatik denga negara luar.

  Usaha dakwah oleh pedagang.

  Faktor Luaran

  PENYEBARAN ISLAM

 • Perubahan kepada beriman kepada Allah

  Tarikan kepada Islam menghapuskan perhambaan. Akidah

  Penyediaan prasarana pendidikan.

  Penerokaan dan penguasaan pelbagai bidang ilmu. Ilmu Pengetahuan

  Pengekalan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kebudayaan

  Peluang bukan Arab memegang jawatan.

  Persamaan taraf antara Arab & Mawali.

  Kecemerlangan kesusateraan dan keilmuan.

  Sistem Kemasyarakatan

  KESAN POSITIF PENYEBARAN

  ISLAM

 • SUMBANGAN

  Pendidikan

  Penyediaan prasarana di masjid dan peruntukan pembiayaan

  Abu Jafar al-Mansur

  Harun al-Rashid

  Al-Makmun

  Senibina

  Mewujudkan senibina Islam.

  Berpusat di masjid.

  Penterjemahan

  Terjemahan karya klasik secara sistematik.

 • SUMBANGAN

  Ekonomi & Kewangan

  Memperkasa peranan Baitulmal.

  Politik & Pemerintahan

  Penyediaan angkatan tentera yang mantap.

  Struktur organisasi kehakiman kukuh.

  Kemunculan Mazhab

  Lahir empat mazhab besar (Maliki, Syafie, Hanafi dan Hanbali).

 • Kelemahan pemerintah

  Perpecahan wilayah

  Perebutan kuasa

  Kegawatan ekonomi

  Perselisihan aliran fahaman

  keagamaan

  Serangan dari luar

  Luasnya wilayah

  Masalah kewangan

  negara

  Kezaliman terhadap musuh

  KEJATUHAN BANI ABBASIYYAH

 • [email protected]

  r.uitm.edu.my

  019-6533390 SEKIAN, TERIMA KASIH

  mailto:[email protected]:[email protected]