ctu 151 - faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

Download CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

Post on 04-Jun-2018

264 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

  1/13

  J NERIUSFERID

  IRWINR NDY

  VINCENTCLEEVE

 • 8/13/2019 CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

  2/13

  Peperangan yang berpanjangan.1. ) Peperangan yang amat mahal terutamanya menentang Parsi,

  Persekutuan Poland Lithuania, Rusia , Austria-Hungary.

  2. ) Merupakan di antara konflik yang paling lama dalam sejarah

  Eropah yang berlarutan selama 241 tahun, lebih lama daripada

  Perang Seratus Tahun di antara England dan Perancis.

  3. ) Sebelumnya, Empayar Uthmaniyyah tewas dalam perangLepanto pada Tahun 1571.

 • 8/13/2019 CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

  3/13

  KONSPIRASI BARAT1. ) pada abad ke-17,Kegiatan penguasaan Uthmaniyyah di kawasanluar negara hampir lumpuh kecuali kejayaan menguasai Create dan

  Mezokerestes.

  2. ) Selain itu, Kuasa Eropah iaitu Perancis, England, Belanda

  mengambil kesempatan daripada perjanjian Capitulation.

  3. ) Pemerintah Uthmaniyyah ketika ini telah menandatangani

  perjanjian damai yang menunjukkan kelemahan mereka di peringkatantarabangsa iaitu perjanjian Karlowitz dan perjanjian Passorowitz.

 • 8/13/2019 CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

  4/13

  POLITIK1.)Faktor politik merupakan perkara pokok yang menyebabkanempayar Turki Uthmaniyah mengalami kemerosotan. Faktor politik

  ini termasuk kelemahan kepimpinan, pentadbiran dan pemerintahan

  yang tidak teratur serta ketenteraan yang lemah. Hal ini merupakan

  pendorong ke arah kehancuran empayar Turki Uthmaniyah.

 • 8/13/2019 CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

  5/13

  2. ) Hal ini adalah lantaran daripada kelemahan sultan, baik dalamkeperibadian serta yang paling utama dalam kepimpinannya.

  Kelemahan ini dapat dibuktikan dengan sikap sultan itu sendiri yang

  mementingkan hiburan dan kesenian sehingga menyebabkan

  kerosakkan moral.

  3. ) masalah perebutan takhta dalam kalangan pembesar dan

  pemerintah. Sistem syuratidak diamalkan dan pemilihan pemimpin

  kebiasaannya adalah berdasarkan kekuatan

 • 8/13/2019 CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

  6/13

  EKONOMI1. ) Kelemahan dalam tadbir urus ekonomimerupakan punca

  kepada tercetusnya kemerosotan dalam kerajaan Turki Uthmaniyah.

  Kelemahan adalah disebabkan perlantikan jawatanyang bukan

  didasari oleh kebolehan.

  2. ) Keadaan ini bertambah buruk apabila kadar cukai yang tinggi

  dikenakan membebankan rakyat. Kelemahan ini mendorong kepada

  kemerosotan Turki Uthmaniyah.3.) Perdagangan yang lembab menyebabkan kejatuhan empayar

  Turki Uthmaniyah.

 • 8/13/2019 CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

  7/13

  3.) sistem kapitalismeyang diperkenalkan di Eropah menyebabkan

  revolusi perindustrian muncul dan menenggelamkan industri

  tradisional masyarakat Turki.

  4. ) Pendapatan yang semakin berkurang dan dibebankan dengan

  belanja negara yang semakin besar termasuk perbelanjaan perang

  mendorong kepada kemelesetan ekonomi Turki Uthmaniyah.

 • 8/13/2019 CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

  8/13

  SOSIAL

  1. ) Masalah sosial seperti pemberontakan, ajaran Islam telah

  diselewengkan dan rasuah telah menyebabkan berlakunya kejatuhanTurki Uthmaniyah. Pemberontakan merupakan faktor terpenting

  dalam kejatuhan empayar yang terbilang ini kerana tiada lagi

  penyatuan antara golongan pemerintah dan rakyat jelata.

 • 8/13/2019 CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

  9/13

  2. ) Rasuah telah menyerap dalam kalangan pegawai atasan

  menyebabkan pentadbiran menjadi lumpuh disebabkan pemimpin

  yang tamak haloba. Hal ini dapat dibuktikan apabila Sulaiman

  sendiri meminta hadiah daripada orang yang hendak dilantiknya

  pada waktu perlantikan dan mereka perlu juga berbuat demikian

  pada peringkat bawahan untuk menampung kos tersebut.

 • 8/13/2019 CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

  10/13

  3. Keruntuhan akhlak dan kurang penghayatan Islam sedikit

  sebanyak mempengaruhi kejatuhan empayar agung ini. Ajaran Islam

  telah dicemaridengan ajaran khurafat, tahayyul, amalan tasawuf

  yang melampaui batas tanpa menghiraukan tugas wajib iaitu untukberjihaddan menegakkan amar makruf serta mencegah yang

  mungkar.

  4. )golongan istana juga terlibat dalam krisis moral dengan adanyapesta yang dilengkapi dengan minuman keras, dendangan musik dan

  para dayang yang menghiburkan para pembesar negara.

 • 8/13/2019 CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

  11/13

  PENGARUH LUAR

  1. ) Kebangkitan kekuatan Eropahtelah menjadi faktor kejatuhan

  empayar Turki Uthmaniyah. Kemajuan dari aspek ilmu pengetahuanyang telah dicapai oleh Eropah telah mendorong perluasaan kuasa

  atau imperialisme Barat berlaku.

 • 8/13/2019 CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

  12/13

  2. ) siri perjanjian dengan negara Eropah yang akhirnya membawa

  kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Perdamaian melalui

  perjanjian menyebabkan Turki semakin lemah yang akhirnya

  membawa kemerosotan. Hal ini dapat dibuktikan melalui

  Perdamaian Passarowit yang ditandatangani pada Julai 1718

  menyebabkan Turki kehilangan Timsuar, Belgrad, sebahagian besar

  negeri Serbia dan negeri Rumania.

 • 8/13/2019 CTU 151 - Faktor2 kejatuhan uthmaniyyah

  13/13