ctu 151-bab 1

Download CTU 151-BAB 1

Post on 16-Jul-2015

515 views

Category:

Documents

29 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CTU 151PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAMOBJEKTIF KURSUS: 1. Membolehkan pelajar mendapat maklumat dan pengetahuan dari persepsi yang betul mengenai sejarah dan tamadun Islam 2. Menjelaskan konsep Islam Hadhari 3. Melahirkan pelajar bumiputera Melayu Muslim yang memiliki jatidiri, bersatupadu dan berwawasan serta sentiasa peka terhadap perkembangan semasasao ctu151 1

BAB 1PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN1. Konsep Tamadun Islam 2. Konsep Tamadun Barat

3. Nilai-nilai Universal dalam tamadun4. Interaksi antara tamadunDisediakan oleh: Ustazah Sharifah Anom Omar Pensyarah Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam Universiti Teknologi MARA Sarawaksao ctu151 2

Konsep Tamadun IslamKertas kerja: Zulekha Yusoff

Pendahuluan Masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang memiliki keseluruhan tingkat kemajuan di dalam kehidupan yang meliputi aspek spiritual dan material, yang mengambil Islam sebagai ad Din yang sempurna di mana iman, ilmu dan amal menjadi komponen utama dalam pembinaan sesebuah masyarakat.sao ctu151 3

PERISTILAHAN TAMADUN1. Bahasa Malaysia Peradaban dianggap sinonim dengan tamadun. Beradab bererti sopan, terhormat, hidup dalam hukum, tingkat kebudayaan yang tinggi daripadaa orang liar.sao ctu151 4

PERISTILAHAN TAMADUN2.

Bahasa Asing Inggeris Civilization, asal dari perkataan latin bermaksud bandar Belanda: Civilisate

sao

ctu151

5

PERISTILAHAN TAMADUN3.

Bahasa Arab Ibnu Khaldun sarjana pertama menulis tentang tamadun Islam menggunakan perkataan umran maksudnya: kawasan tanah atau rumah yang didiami atau diduduki orang dalam keadaan berkembang maju. Hadharah digunakan dalam abad ke 20, sama makna dengan umran Madaniyyah diperkenalkan oleh Mohamad Farid Wajdi, maksudnya: berkenaan dengan bandar atau kehidupan bandarsao ctu151 6

PERISTILAHAN TAMADUNTamadun Jurji Zaidan, maksudnya tahap perkembangan yang tinggi bercirikan bentuk negara dengan pentadbiran yang tersusun rapi, kehidupan bandar, sains, teknologi dan pendidikan yang mencapai perkembangan, arkitektur yang membina monumen dan bangunan besar dan aktiviti kesenian yang berkesan. Dalam tamadun Islam kesemua ciri ini berasaskan agama.sao ctu151 7

MASYARAKAT BERTAMADUN MENURUT ISLAMMuhammad Asad dan Ali Shariati: menekankan peranan Islam dalam melahirkan masyarakat bertamadun terutama adanya Al Quran dan kepimpinan Rasulullah SAW, yang berlandaskan akidah, syariah dan akhlak, akhirnya membentuk generasi contoh. Prof Ismail al Faruqi tauhid merupakan intidasar tamadun Islam, kerana ia merupakan sumber penggerak membentuk identiti, kebudayaan serta tamadun Islam. Al Quran masyarakat bertamadun lawan masyarakat jahiliah. Masyarakat jahiliah ialah lambang bagi masyarakat yg tergelincir dari landasan dalam kebenaran, berada dlm kegelapan & kesesatan, ditegakkan atas dasar nafsu & kebendaan, gemar melakukan kemungkaran & runtuh akhlak.sao ctu151 8

Masyarakat bertamadun ialah: o Masyarakat yg beriman kepada Allah serta melaksanakan ubudiyyah kepada Allah.Pengutusan nabi dan Rasul kepada masyarakat bertujuan membawa manusia beriman kepada Allah, menyempurnakan akhlak yang mulia & menggantikan yg batil dengan yg hak. oMasyarakat yg mempunyai nilai keperibadian yg tinggi, penuh sifat mahmudah dan terhindar dari sifat mazmummah. oIa merupakan menifestasi kecemerlangan pencapaian hidup masyarakat dalam pelbagai bidang spiritual dan

material.

sao

ctu151

9

1. Pengabdian diri kepada Allah7. Mematuhi syariah dalam semua urusan khalifah 6. Pelaksanaan tugas khalifah mengikut kehendak Allahsao

2. Berorganisasi atas asas akidah

3. Keagungan dan keluhuran nilai kemanusiaan berbanding nilai kebendaan

ASAS TAMADUN ISLAM

4. Berfungsinya nilai kemanusiaan bukan kebinatangan

5. Kesucian Keluargactu151 10

1. PENGABDIAN DIRI KEPADA ALLAH Masyarakat Islam jauh dari pemujaan dan pendewaan kepada makhluk. Masyarakat Islam adalah dilindungi dan di kawal oleh Allah swt

sao

ctu151

11

2. BERORGANISASI ATAS ASAS AKIDAH Masyarakat Islam berkumpul dan berpisah atas dasar kemerdekaan & kebebasan Tidak mengira rupa bangsa, warna kulit, bahasa, budaya dan sebagainya Islam mampu mengumpul manusia berasaskan akidah tauhid dan memuji Allahsao ctu151 12

3. KEAGUNGAN & KELUHURAN NILAI KEMANUSIAAN BERBANDING NILAI KEBENDAAN Nilai kemanusiaan akan menjadikan umat manusia sebagai umat yang bertamadun kerana nilai kemanusiaan adalah nilai tertinggi dalam bermasyarakat

sao

ctu151

13

Manusia di nilai dari sifat dan akhlaknya. Manusia akan tinggi tarafnya, mulia hidupnya jika melaksanakan nilainilai kemanusiaan dan bukan nilai kebinatangan Akal dibekalkan oleh Allah untuk manusia berfikir dan menilaisao ctu151 14

4.BERFUNGSINYA NILAI KEMANUSIAAN BUKAN KEBINATANGAN

5. KESUCIAN KELUARGA Generasi akan datang merupakan penerus ketamadunan. Kesucian asal usulnya amat dipentingkan dalam Islam Rosaknya bangsa apabila sistem kekeluargaan musnah.

sao

ctu151

15

6. PERLAKSANAAN TUGAS KHALIFAH MENGIKUT KEHENDAK ALLAH Ubudiyyah kepada Allah merupakan tugas utama manusia. Ia mampu membebaskan manusia dari belenggu ubudiyyah kepada sesama makhluk

sao

ctu151

16

7. MEMATUHI SYARIAT DALAM TUGAS SEBAGAI KHALIFAH Allah telah menetapkan peraturan yang terbaik bagi manusia hidup di muka bumi ini Segala peraturan dan syariat itu bertujuan membawa kesejahteraan kepada manusia dan alam Syariat Allah amat sesuai untuk manusiasao ctu151 17

1. AL- QURAN

2. ASSUNNAH

SUMBER TAMADUNISLAM

3. ALIJTIHAD

4. TAMADUN ASING

sao

ctu151

18

1. AL QURAN Sumber dan rujukan utama dalam hidup manusia Mengandungi segala aspek kehidupan manusia Tiada kelemahan dan kekurangan Ayat-ayatnya menjadi pedoman, pengajaran dan sempadan bagi manusia akan datangsao ctu151 19

2. AS SUNNAH Menerangkan segala perkara yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah melalui utusanNya Nabi Muhammad SAW Menjelas dan mentafsirkan apa yang terdapat dalam Al Quran Membawa hukum baru yang tidak trdapat dalam Al Quransao ctu151 20

3. AL IJTIHAD Termasuk dalam ijtihad yang disepakati ialah ijma ulamak dan qias. Ijtihad yang tidak disepakati ialah istishab, istihsan, masolehmursalah, uruf dan sebagainya bertujuan memberi panduan dan keluasan ruang lingkup penyelesaian masalah manusiasao ctu151 21

4. TAMADUN-TAMADUN LAIN Islam tidak menolak tamadun terdahulu, kini mahupun akan datang. Dengan syarat ianya tidak bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam.

sao

ctu151

22

CIRI-CIRI KHUSUS TAMADUN ISLAM1. Rabbani 2. Keseimbangan & kesederhanaan

3. Universal4. Ideal & realistik. 5. Tetap & anjal. Tetap pada matlamat dan sasaran, anjal pada pelaksanaannya. 6. Menyeluruh pd setiap aspek kehidupan manusia.

sao

ctu151

23

1. RABBANI Nilai ketuhanan dan keagamaan dalam sistem tamadun Islam Sumber matlamat kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah Al Quran menjadi sumber Penciptaan manusia adalah untuk melaksanakan tugas sebagai khalifahsao ctu151 24

2. KESEIMBANGAN DAN KESEDERHANAAN Keseimbangan dalam segala aspek kehidupan rohani dan jasmani, masyarakat dan individu, dunia dan akhirat. Kesederhanaan dalam melakukan segala perintah Allah tetapi tidak pula mempermudahkan segala urusansao ctu151 25

3. UNIVERSAL Tidak terikat pada bangsa, tempat dan tempoh tertentu, bahkan ia milik seluruh manusia. Tamadun Islam menepati keperluan segala situasi dan peredaran zaman.sao ctu151 26

4. IDEAL DAN REALISTIK1. Ideal = meletakkan manusia pada tingkat yg paling tinggi dgn mengawasi setiap gerak geri manusia. 2. Raelistik = mengambil kira hakikat yg berlaku, adalah di dunia nyata.sao ctu151 27

5. TETAP & ANJAL Tetap dan tidak berubah pada matlamat dan sasaran, anjal pada cara dan pelaksanaannya. Kebebasan diberikan untuk merealisasikan tamadun bagi mencapai matlamat yang dikehendakki.sao ctu151 28

6. MENYELURUH PADA SETIAP ASPEK KEHIDUPAN Merangkumi bidang akidah, syariah dan akhlak, hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia dan hubungan dengan alam. Satu seruan keadilan untuk semua samada Islam mahupun bukan Islam, musuh atau kawan Termasuk hubungan antarabangsa, ilmu dan ibadahsao ctu151 29

1. Menjaga hubungan baik antara makhluk & khaliq

2. Menjaga hubungan baik sesama manusia 3. Menjaga kewarasan akal

6. Menjaga hubungan antara makhluk & alam sekitarsao

MATLAMAT TAMADUN ISLAM

5. Menjaga keselamatan hartactu151

4. Menjaga diri & nyawa

30

1. MENJAGA HUBUNGAN BAIK ANTARA MAKHLUK DENGAN KHALIQ

Hubungan baik melalui keimanan. Akidah yang lurus dan pengabdian semata-mata kepada Allah Konsep tauhid rububiyyah dan uluhiyyah

sao

ctu151

31

2. MENJAGA HUBUNGAN BAIK SESAMA MANUSIA Manusia tidak dapat hidup sendirian Islam menggariskan peraturan dalam hubungan sesama manusia dengan menghayati segala sifat terpuji dan menjauhi sifat tercela.sao ctu151 32

3. MENJAGA KEWARASAN AKAL Akal anugerah paling istimewa Akal yang waras mesti dijaga bagi membina kemajuan dan peradaban Membezakan dengan makhluk yang lain mengangkat martabat manusiasao ctu151 33

4. MENJAGA DIRI DAN NYAWA Jiwa dan nyawa adalah milik mutlak Allah, manusia hanya pemilik sementara Diharamkan melakukan perbuatan yang boleh menghilangkan nyawa, samada yang dibenarkan oleh undang-undang atau tidak

sao

ctu151

34

5. MENJAGA KESELAMATAN HARTA Islam tidak menegah mengumpul dan mencari harta Bekerja dengan melihat konsep hukum halal dan haram