m7- pembangunan ekonomi (felicia)

Download M7- Pembangunan Ekonomi (Felicia)

Post on 07-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nota

TRANSCRIPT

HUBUNGAN ETNIK

HUBUNGAN ETNIKNAMA : FELICIA ANG FONG SIN

TAJUK : PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

OPSYEN : PISMP MATEMATIK AMB JUN 2014

PEMBANGUNAN LIMA TAHUN SELEPAS 1970 SEHINGGA HARI INIISU-ISU UTAMA :AGIHAN KEKAYAAN NEGARAMEMBASMI KEMISKINANPENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT

RANCANGAN MALAYSIA PERTAMA (1966 1970) Pelan pembangunan penggunaan sumber tenaga dan program-program ekonomi yang lebih teliti.

Matlamat : agar semua golongan miskin dan tidak bernasib baik dapat merasai nikmat pembangunan dari pertumbuhan ekonomi yang dirangka. Berjaya dari sudut pertumbuhan ekonomi tidak seimbang dari sudut pengagihan pendapatan antara kaum. penggunaan tenaga dan penglibatan dalam sektor ekonomi masih mengikut kaum.

Melahirkan rasa tidak puas hati seterusnya menjadi penghalang kepada usaha-usaha perpaduan. Berlaku peristiwa 13 Mei 1969

RANCANGAN MALAYSIA KE 2(1971 1975)Rancangan Malaysia Kedua dilaksanakan untuk memperbaiki kedudukan ekonomi yang tidak seimbang antara kawasan dan kaum yang dianggap sebagai punca pencetus Peristiwa 13 Mei 1969.

Rancangan Malaysia Kedua merupakan siri pertama dalam rancangan pembangunan DEB.RANCANGAN MALAYSIA KE 3 (1976 -1980)RMK 3 merupakan peringkat kedua DEB. Tujuan utama diberikan kepada penanaman getah dan kelapa sawit untuk tujuan eksport.

Isu perpaduan masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi.RANCANGAN MALAYSIA KE 4 (1981 1985)Program pembangunan masih diteruskan dengan memberi keutamaan kepada sektor perusahaan dan pertanian.

Penekanan diberikan kepada perusahaan berat berasaskan pelaburan modal dan penggunaan teknologi tinggi serta keperluan tenaga pekerja yang mahir.RANCANGAN MALAYSIA KE 5 (1986-1990)RMK ke 5 masih meneruskan pembangunan sektor pertanian dan dilaksanakan melalui

Penggunaan tanah dengan lebih cekapMemaksimunkan sumber tenaga manusia Menambahkan peluang latihan kemahiran dalam sektor awam dan swasta.

Usaha mempercepatkan perkembangan sektor perusahaan diperkenalkan dengan

Meningkatkan peranan sektor swasta dan kecekapan pengurusan dalam kalangan agensi kerajaan.

Mempergiat perusahaan pembuatan dengan menubuhkan Perusahaan Otomobil Nasional Berhad iaitu perusahaan membuat kereta nasional negara.RANCANGAN MALAYSIA KE 6(1991-1995)Teras utama :Mengembalikan semula ekonomi yang melalui kemelesetan ekonomi dengan mempelbagaikan perindustrian berasaskan teknologi yang lebih maju dasar penswastaanmengurangkan ketidakseimbangan struktur antara sektor dan wilayah di Malaysia.RANCANGAN MALAYSIA KE 7(1996-2000)Merangka strategi-strategi baharu bagi Memperkukuhkan asas ekonomi makroMeningkatkan bilangan tenaga manusia mahir dan berpengalamanMemperkukuhkan sektor kewanganRANCANGAN MALAYSIA KE 8(2001-2005)Menitikberatkan strategi-strategi bagi menguasai dan menggunakan bidang teknologi maklumat serta membangunkan tenaga mahir berasaskan pengetahuan (knowledge-economics) bagi mencapai wawasan 2020.

RANCANGAN MALAYSIA KE 9(2006-2010)Tumpuan masih kepada ekonomi berasaskan k-ekonomi di samping pembangunan modal insan yang berteraskan islam hadhari.RMK- 10 Bertemakan Rancangan Kemakmuran Ekonomi dan Keadilan Sosial RMK-10 memperuntukkan sejumlah RM 290 bilion, yang dibahagikan sektor ekonomi , sektor sosial, sektor keselamatan dan pentadbiran am.RMK10 meneruskan kesinambungan agenda nasional ke arah merialisasikan Wawasan 2020 menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. 5 TERAS STRATEGIK (RMK-10) Mentransformasikan Malaysia dengan mentodologi NKRA Persekitaran kondusif bagi menggerakkan ekonomi Pembangunan sosioekonomi secara inklusif Membangun modal insan bertaraf duniaPersekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup

ISU-ISU UTAMA EKONOMIAgihan Kekayaan NegaraMembasmi KemiskinanPenyusunan Semula MasyarakatAgihan Kekayaan NegaraKekayaan tidak seharusnya dikuasai oleh satu etnik sahajaAgihan kekayaan yang tidak adil boleh menjejaskan kestabilan masyarakatLangkah-langkah kerajaan telah berjaya menyumbang kepada peningkatan dalam pemilikan saham oleh kaum bumiputera.16Membasmi KemiskinanJurang ekonomi antara kaum telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat.

Terdapat perbezaan ekonomi yang ketara di antara masyarakat luar bandar yang majoriti penduduknya terdiri daripada orang Melayu dengan masyarakat bandar yang terdiri daripada kaum Cina.

Perbezaan ini boleh menggugat perpaduan negara.Strategi mengurang dan membasmi kemiskinan:

Mengadakan peluang-peluang pekerjaan pada kadar yang mencukupi

Menambahkan kemudahan bagi meninggikan pendapatan dan produktiviti semua golongan miskin sama ada di luar bandar dan kawasan bandar .Meluaskan peluang-peluang golongan miskin bergiat dalam bidang perindustrian dengan produktif.

Memodenkan penghidupan luar bandar melalui perluasan liputan infrastruktur asas.

Penyusunan Semula Masyarakat Tujuan:Memperbaiki ketidakseimbangan ekonomimenghapuskan pengenalan kaum berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dan tempat tinggal.Usaha-usaha :Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar.

Membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan bumiputera dalam semua lapangan dan peringkat ekonomi.

Menambahkan hak milik rakyat untuk pemilikan modal produktif negara termasuklah pemilikan saham dalam sektor syarikat

Menyusun semula corak guna tenaga mengikut sektor dan jenis pekerjaan secara berperingkat melalui pertumbuhan ekonomi.