contoh kajian tindakan

Download Contoh kajian tindakan

Post on 15-Jul-2015

363 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1.Nama Dan Alamat Penuh Organisasi Sekolah Kebangsaan Tungou Ranau 2. AJK Penyelidik ( Ahli Kumpulan ) En Benjamin Darunchok Pn Siti Milia Emmy Giak En Sahidin Yusof 3. Tajuk Kajian Meningkatkan kemahiran penguasaan fakta asas Matematik Tahun 5, SK tungou Ranau dengan menggunakan Kaedah RAJA CONGKAK 4. Refleksi masalah / Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu Berdasarkan hasil kerja yang diperiksa oleh guru, 8 orang murid tidak dapat menjawab soalan latihan yang berkaitan dengan fakta asas Matematik. Ini menyebabkan markah yang diperolehi oleh murid terlalu rendah dan tidak mencapai tahap penguasaan minimum. 5. Fokus Kajian Melibatkan 8 orang daripada 9 orang murid Tahun 5 yang tidak dapat menguasai fakta asas Matematik 6. Objektif Kajian ( Am Dan Khusus ) 6.1 Objektif Am i ) Mengenal pasti punca masalah murid yang tidak menguasai fakta asas Matematik ii) Mempertingkatkan penguasaan fakta asas Matematik di kalangan murid 6.2 Objektif Khusus i ) 8 orang murid menguasai dan mengenali simbol fakta asas Mateamatik ii) 8 orang murid yang terlibat dapat menyelesaikan masalah Matematik berdasarkan soalan-soalan yang terdapat dalam RAJA CONGKAK dan melepasi tahap penguasaan minimum. 7. Kumpulan Sasaran

Melibatkan 8 orang murid tahun 5 SK Tungou Ranau 8. Tindakan yang dicadangkan i. Mengadakan ujian Diagnostik kepada murid sasaran untuk mengenal pasti masalah . asas murid. ii. Memberi bimbingan kemahiran fakta asas Matematik dengan menggunakan Kaedah dan Bahan Inovasi. iii. Memberi latih tubi menjawab soalan mudah ( Digit 0-9 ) kepada murid-murid iv. Membuat ujian Pos kepada murid-murid untuk melihat sejauh mana keberkesanan Kaedah dan Bahan Inovasi yang digunakan. v. Membuat analisis data hasil ujian Pos. vi. Membuat Laporan Kajian berkaitan dengan kekuatan dan kekurangan aktiviti pengajaran dan pembelajarfan. 9. Bahan Dan Anggaran Kos BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 JENIS ALATAN BAHAN Kontena 10 buah Papan Lapis 1 keping Ink pencetak Kertas 4 Rim Double Tape Marker Pen Kad manila 20 keping Gunting JUMLAH KOS RM20.00 RM15.00 RM67.00 RM44.00 RM5.00 RM5.00 RM15.00 RM4.80 RM175.80

10. Jadual Pelaksanaan Kajian / Carta Gantt BIL 01 02 03 AKTIVITI Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Tindakan Pembetukan Kertas cadangan Mesyuarat perancangan Kajian TARIKH 16.06.2008 17.06.2008 18.06.2008

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Mesyuarat Penyediaan soalan Ujian Pra Pelaksanaan ujian Pra Pemprosesan data Ujian Pra Mesyuarat perancangan untuk Temu Bual Dan Pemerhatian Melaksanakan Pemerhatian Menjalankan sesi Temu Bual Pemprosesan Data Temu Bual Dan Merumus Data Mesyuarat Teknik Rawatan Pelaksanaan Teknik Rawatan Perancangan Dan Pelaksanaan Ujian Pos Pemprosesan Data Ujian Pos Penilaian Kendiri/Renungan/Refleksi Penulisan Laporan Kajian Pemurnian Laporan Membentang Laopran Kajian Menghantar Laopran kajian ke BTPN sabah

27.06.2008 01.07.2008 04.07.2008 07.07.2008 13.07.2008 15.07.2008 20.07.2007 25.07.2008 28.07.2008 01.08.2008 08.08.2008 11.08.2008 12.08.2008 15.08.2008 18.08.2008 22.08.2008

Lampiran 1 : Borang Soal Selidik Arahan : Sila baca pernyataan-pernyataan di bawah ini dan bulatkan nombor yang paling sesuai menandakan tahap persetujuaan anda mengikut skala nilaian yang disediakan. Skala : 1 2 3 4 BIL 1

= Tidak setuju = Kurang setuju = Setuju = Sangat setuju ITEM Saya suka membuat kerja rumah yang disuruh oleh guru 1 NILAIAN 2 3 4

2 3 4 5

Saya membuat kerja rumah yang disuruh oleh guru Matematik Saya dapat menentukan simbol fakta asas matematik Saya dapat membezakan simbol fakta asas matematik Saya boleh menyelasaikan soalan Matematik yang diberikan oleh guru di dalam kelas Saya selalu membaca sifir Saya boleh mengira nombor sehingga 100 Saya merasa susah untuk menjawab soalan yang melibatkan operasi Bahagi Ibu bapa selalu membimbing saya mengira nombor di rumah Saya suka mengira objek

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

6 7 8 9 10

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

Posted in Kertas Cadangan Kajian Tindakan | 1 Comment

Meningkatkan kemahiran murid tahun 4 untuk menjawab soalan Sains bahagian B (Kertas 2) dengan menggunakan kaedah Biasan Aura Minda.Posted by ilmu on 12th Jun 2008

KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

1. Nama Dan Alamat Penuh Organisasi. Sekolah Kebangsaan Tungou, Ranau. 2. Nama / AJK Penyelidik ( Ahli Kumpulan ). Encik Kaparing Tahir ( Ketua )

Encik Jaudin Kontingi Puan Kuinah @ Erus Sahamin 3. Tajuk Kajian. Meningkatkan kemahiran murid tahun 4 untuk menjawab soalan Sains bahagian B (Kertas 2) dengan menggunakan kaedah Biasan Aura Minda. 4. Refleksi Masalah / Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Lalu. Berdasarkan hasil kerja murid yang telah diperiksa oleh guru di dapati 11 orang murid Tahun 4 tidak memahami kehendak soalan dan seterusnya tidak dapat menjawab soalan dengan lengkap. Akibatnya kebanyakan murid memperolehi markah yang rendah. 5. Fokus Kajian/ Isu Keperihalan Yang Dikaji. Melibatkan 11 orang murid Tahun 4 yang tidak dapat menjawab soalan Sains bahagian B kerana tidak memahami kehendak soalan. Soalan bahagian B ini terdiri daripada soalan struktur dan menggunakan istilah Sains yang sukar. 6. Objektif Kajian 6.1 Objektif Am i) Mengenal pasti punca masalah murid yang tidak dapat memahami kehendak soalan. ii) Mengenal pasti keberkesanan penggunaan kaedah Biasan Aura Minda. 6.2 Objektif Khusus i) Murid dapat mengenali 3 istilah khas yang dapat digunakan untuk memahami kehendak soalan. ii) Murid sasaran dapat menjawab tiga daripada lima soalan struktur dengan betul 7. Kumpulan Sasaran. Melibatkan 11 orang murid Tahun 4 SK. Tungou, Ranau. 8. Tindakan Yang Dicadangkan. i) Mengadakan Ujian Pra kepada kumpulan sasaran untuk mengenal pasti masalah asas murid.

ii) Memberi bimbingan memahami kepada murid cara memahami kehendak soalan. iii) Bimbingan rakan sebaya. iv) Memberi latih tubi menjawab soalan kepada murid. v) Membuat ujian Pos kepada murid-murid untuk melihat sejauh mana keberkesanan kaedah dan bahan inovasi yang digunakan. vi) Membuat analisis data hasil ujian pos. vii) Membuat laporan kajian berkaiatan kekuatan dan kekurangan aktiviti aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

9. Bahan Dan Anggaran Kos.

Bil 1 2 3 4 5

Jenis Alatan/ Bahan Kertas A4 3 rim X RM 13.50 Kos Pencetakan ( ink Pencetak ) 1 set Alat tulis ( marker pen )- 5 kotak X RM 13.00 Kad Manila- 10 Keping X RM 1.00 Double Tape Jumlah

Kos RM 54.00 RM 67.00 RM 65.00 RM 10.00 RM 5.00 RM 134.00

10. Jadual Pelaksanaan Kajian / Carta Gantt.

Bil 1

Aktiviti Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Tindakan

Tarikh 20.05.2008

2 3 4 5 6 7

Penyediaan Kertas Cadangan Mesyuarat Perancangan Kajian Mesyuarat Penyediaan Soalan Ujian Pra Pelaksanaan Ujian Pra Pemprosesan Data Ujian Pra Mesyuarat Perancangan pemerhatian Melaksanakan Pemerhatian Menjalankan Sesi Temu Bual Dengan Murid Pemprosesan Data Temu Bual Dengan Murid Mesyuarat Teknik Rawatan Pelaksanaan Teknik Rawatan Perancangan dan Pelaksanaan Ujian Pos Pemprosesan Data Ujian Pos Penilaian Kendiri/ Renungan/ Refleksi Penulisan Laporan Kajian Pemurnian Laporan Untuk Temu Bual dan

26.05.2008 10.06.2008 17.06.2008 24.06.2008 02.07.2008 09.07.2008

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16.07.2008 18.07.2008 21.07.2008 24.07.2008 28.07.2008 29.07.2008 01.08.2008 04.08.2008 05.08.2008 06.08.2008

18 19

Membentang Laporan Kajian Menghantar Laporan Kajian Ke BTPN Sabah

07.08.2008 20.08.2008

Lampiran 1 : Borang Kaji Selidik

Arahan : Sila baca pernyataan-pernyataan di bawah ini dan bulatkan nombor yang paling sesuai bagi menandakan tahap persetujuan anda mengikut skala nilaian yang disediakan. Skala: 1 2 3 4 = Tidak Setuju = Kurang Setuju = Setuju = Sangat Setuju

BIL 1 2

ITEM Saya suka belajar mata pelajaran Sains. Saya membuat kerja rumah yang disuruh oleh guru Sains. Saya dapat memahami kehendak soalan sains dalam 1 1

NILAIAN 2 2 3 3 4 4

3

1

2

3

4

bahagian B. 4 5 Saya dapat memahami istilah Sains. Saya boleh mengenal pasti istilah Sains yang digunakan dalam soalan Sains Bahagian B. Saya merasa susah untuk menjawab soalan sains dalam bentuk struktur. Ibu bapa selalu membimbing saya menjawab saoalan Sains dalam bahagian B. Sains merupakan satu mata pelajaran yang paling saya minati. 1 1 2 2 3 3 4 4

6

1

2

3

4

7

1

2

3

4

8

1

2

3

4

Posted in Kertas Cadangan Kajian Tindakan | 2 Comments

Meningkatkan kemahiran Menulis Ayat Menggunakan Perkataan Yang Diberi Berdasarkan Gambar dalam penulisan Bahasa Inggeris, Kertas 2, Bahagian C, Tahun 6 dengan menggunakan Kaedah Keretapi Ayat.Posted by ilmu on 12th Jun 2008

Kertas Cadangan Kajian Tindakan.

1. Nama Dan Alamat Penuh Organisasi.

Sekolah Kebangsaan Tungou, Peti surat 93, 89308 Ranau.

1. Nama / AJK Penyelidik (Ahli Kumpulan)

Encik Edburga @ Jerome Agong Puan Jamurah Galitang Puan Sobina bt. Boisi @ Augustinos

1. Tajuk Kajian

Meningkatkan kemahiran Menulis Ayat Menggunakan Perkataan Yang Diberi Berdasarkan Gambar dalam penulisan Bahasa Inggeris, Kertas 2, Bahagian C, Tahun 6 dengan menggunakan Kaedah Keretapi Ayat.

1. Refleksi Masalah / Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Lalu.

Berdasarkan keputusan markah Bahasa Inggeris dalam Peperiksaan Semester 1, guru telah mendapati bahawa 10 orang murid dalam kelas Tahun 6 telah mendapat markah yang terlalu rendah dalam penulisan Bahasa Inggeris, Kertas 2, terutama sekali dalam bahagian C. Punca yang menyebabkan masalah ini ialah, murid tidak dapat menulis ayat menggunakan perkataan yang diberi berdasarkan gambar dengan betul dalam b