bab2kurikulum combine panitia

139
Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum 1. Fasa 1- Pra- perancangan 1.1. Pendahuluan Pendidikan yang cemerlang memang menjadi hasrat semua pihak. Kerajaan telah memperuntuk sejumlah wang yang banyak bagi merealisasikan pendidikan selaras dengan kehendak masa kini iaitu pembangunan modal insan. Visi SK Taman Tun Dr Ismail (1) adalah untuk mencapai kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum dan sekolah amat menitik beratkan kecemerlangan kurikulum dan mencuba sedaya upaya untuk mengekalkan kecemerlangan akademik sekolah supaya terus menjadi sekolah magnet. Sekolah- sekolah telah diarahkan menyediakan satu kerangka perancangan strategik untuk melaksanakan mandat kerajaan melalui penjelasan visi dan misi, menganalisa persekitaran, pemilihan fokus keutamaan, matlamat, petunjuk prestasi utama (KPI), penetapan sasaran, objektif, menjana strategi dan pelan pelaksanaan strategi. 1.2. Tujuan:- Perancangan strategik bertujuan : 1. Membolehkan sesebuah organisasi mengkaji persekitaran di mana ia wujud dan beroperasi 2. Membolehkan organisasi meneroka faktor- faktor dan arah aliran yang akan memberi kesan terhadap peranan mereka 3. Mampu memenuhi mandat dan misi organisasi 4. Mampu mengenalpasti isu- isu strategik yang perlu ditangani 5. Menjulang dan mengekalkan organisasi di tahap kegemilangan. Ini akan dapat dilakukan apabila perancangan strategik yang dibina adalah ”action oriented” serta dihubungkait dengan pelan taktikal dan pelan operasi. 1.3. Latar belakang Unit Kurikulum Sekolah Unit kurikulum berfungsi sebagai unit untuk pencerapan dan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah. Unit ini juga merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti kurikulum di sekolah serta menyelaras dan melaksanakan aktiviti pembangunan akademik dan perkembangan pendidikan mengikut bidang yang ditentukan bagi jangka pendek dan sederhana. Unit kurikulum juga bertindak sebagai pemantau pencapaian akademik serta perlaksanaan langkah-langkah pemulihan disamping bekerjasama dengan PPD, JPN, PKG dan PSPN dalam aspek teknologi pendidikan dan pelaksanaan kurikulum sekolah 1.4. Enrolmen Pelajar (2)-1

Upload: rosdan-jadid

Post on 06-Dec-2015

46 views

Category:

Documents


13 download

DESCRIPTION

dgfdg

TRANSCRIPT

Page 1: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

1. Fasa 1- Pra- perancangan

1.1. PendahuluanPendidikan yang cemerlang memang menjadi hasrat semua pihak. Kerajaan telah memperuntuk sejumlah wang yang banyak bagi merealisasikan pendidikan

selaras dengan kehendak masa kini iaitu pembangunan modal insan. Visi SK Taman Tun Dr Ismail (1) adalah untuk mencapai kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum dan sekolah amat menitik beratkan kecemerlangan kurikulum dan mencuba sedaya upaya untuk mengekalkan kecemerlangan akademik sekolah supaya terus menjadi sekolah magnet.

Sekolah- sekolah telah diarahkan menyediakan satu kerangka perancangan strategik untuk melaksanakan mandat kerajaan melalui penjelasan visi dan misi, menganalisa persekitaran, pemilihan fokus keutamaan, matlamat, petunjuk prestasi utama (KPI), penetapan sasaran, objektif, menjana strategi dan pelan pelaksanaan strategi.

1.2. Tujuan:- Perancangan strategik bertujuan :1. Membolehkan sesebuah organisasi mengkaji persekitaran di mana ia wujud dan beroperasi 2. Membolehkan organisasi meneroka faktor- faktor dan arah aliran yang akan memberi kesan terhadap peranan mereka3. Mampu memenuhi mandat dan misi organisasi4. Mampu mengenalpasti isu- isu strategik yang perlu ditangani5. Menjulang dan mengekalkan organisasi di tahap kegemilangan. Ini akan dapat dilakukan apabila perancangan strategik yang dibina adalah ”action oriented” serta

dihubungkait dengan pelan taktikal dan pelan operasi.

1.3. Latar belakang Unit Kurikulum SekolahUnit kurikulum berfungsi sebagai unit untuk pencerapan dan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah. Unit ini juga merancang, menyelaras

dan melaksanakan aktiviti kurikulum di sekolah serta menyelaras dan melaksanakan aktiviti pembangunan akademik dan perkembangan pendidikan mengikut bidang yang ditentukan bagi jangka pendek dan sederhana. Unit kurikulum juga bertindak sebagai pemantau pencapaian akademik serta perlaksanaan langkah-langkah pemulihan disamping bekerjasama dengan PPD, JPN, PKG dan PSPN dalam aspek teknologi pendidikan dan pelaksanaan kurikulum sekolah

1.4. Enrolmen Pelajar

Lelaki Perempuan JUMLAH2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Tahun 1 0 0 0 84 85 73 84 85 73Tahun 2 0 0 0 87 84 84 87 84 84Tahun 3 0 0 0 123 90 80 123 90 80Tahun 4 0 0 0 87 125 87 87 125 87Tahun 5 0 0 0 83 89 120 83 89 120Tahun 6 0 0 0 84 84 88 84 84 88JUMLAH 0 0 0 548 557 532 548 557 532

(2)-1

Page 2: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

1.5. Prestasi Unit Kurikulum Sekolah

ANALISIS UPSR 2007-2010BM Bil A B C ABC D E D +E

GPMPPemahaman Ambil Bil % Bil % Bil % Bil % Bi

l% Bi

l% Bil %

2007 88 50 56.8 26 29.5 12 13.6 86 100 0 0 0 0 0 0 1.572008 86 55 64 18 20.9 12 14 85 98.8 1 1.2 0 0 1 1.2 1.522009 84 52 61.9 19 26.62 12 14.29 83 98.8 1 1.2 0 0 1 1.19 1.552010 84 41 48.8 22 26.2 15 17.9 78 92.9 5 60 1 1.2 6 7.1 1.852011

BM Bil A B C ABC D E D +EGPMP

Penulisan Ambil Bil % Bil % Bil % Bil % Bil

% Bil

% Bil %

2007 88 87 98.9 0 0 1 1.1 1 1.1 0 0 0 0 0 0 1.022008 86 72 83.7 5 5.8 8 9.3 85 98.8 0 0 1 1.2 1 1.2 1.292009 84 77 91.67 4 4.8 2 2.4 83 98.8 1 1.2 0 0 1 1.2 1.132010 84 57 67.9 17 20.2 4 4.8 78 92.9 3 3.6 3 3.6 6 7.1 1.552011

(2)-2

Page 3: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

B.InggerisBil A B C ABC D E D +E

GPMPAmbil Bil % Bil % Bil % Bil % Bi

l% Bi

l% Bil %

2007 88 65 73.9 17 19.3 6 6.8 88 100 0 0 0 0 0 0 1.322008 86 53 61.6 26 30.2 3 3.5 82 95.3 3 3.5 1 1.2 4 4.7 1.522009 84 50 59.5 26 30.9 6 7.14 82 97.6 2 2.4 0 0 2 2.38 1.522010 84 44 52.4 29 34.5 7 8.3 80 95.2 3 3.6 1 1.2 4 4.8 1.672011

MatematikBil A B C ABC D E D +E

GPMPAmbil Bil % Bil % Bil % Bil % Bi

l% Bi

l% Bil %

2007 88 58 69.5 20 22.7 9 10.2 87 98.9 0 0 1 1.1 1 1.1 1.472008 86 54 62.8 19 22.1 11 12.8 84 97.7 2 2.3 0 0 2 2.3 1.552009 84 62 73.8 13 15.48 8 9.52 83 98.8 0 0 1 1.2 1 1.2 1.392010 84 56 66.7 15 17.9 8 9.5 79 94 2 2.4 3 3.6 5 94 1.582011

SainsBil A B C ABC D E D +E

GPMPAmbil Bil % Bil % Bil % Bil % Bi

l% Bi

l% Bil %

2007 88 34 38.6 35 39.8 18 20.5 87 98.9 1 1.1 0 0 1 1.1 1.842008 86 45 52.3 24 27.9 13 15.1 82 95.3 3 3.5 1 1.2 4 4.7 1.732009 84 51 60.7 25 29.76 7 8.33 83 98.8 0 0 1 1.2 1 1.2 1.512010 84 33 39.3 35 41.7 11 13.1 79 94 4 4.8 1 1.2 5 6 1.872011

(2)-3

Page 4: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Tahun Jenis Anugerah Peringkat Kategori Pencapaian2007 Pencapaian terbaik UPSR

mengikut gred purataWPKL Ketiga

2008 Pencapaian peratus ‘A’ UPSR paling tinggi

JPN

2009 Gred purata terbaik UPSR 2009

Kedua

2009 Pencapaian peratus semua ‘A’ UPSR tertinggi

Pertama

2009 Pencapaian terbaik UPSR Sekolah rendah Kedua

1.6. Kemudahan FizikalBil Kemudahan Fizikal Jumlah Bil Kemudahan Fizikal Jumlah1 Bangunan (Blok) 2 20 Bilik ERT 02 Bilik Darjah 14 21 Bilik Peperiksaan 03 Bilik Guru Besar 1 22 Bilik Disiplin 04 Bilik PKP 1 23 Bilik Kaunseling 15 Bilik PKHEM 1 24 Bilik Stor Sekolah 16 Bilik PKKO 1 26 Bilik Cetak 07 Bilik Ketua Bidang 0 27 Koperasi 08 Bilik Guru 1 28 Bilik SPBT 19 Bilik Pejabat Am 1 29 Bilik Kesihatan 110 Dewan 1 30 Bilik Sukan 111 Bilik Mesyuarat 1 31 Musalla 112 Makmal Sains 0 32 Kantin 113 Bilik Pusat Sumber 1 33 Tandas 614 Bilik Audio-visual 0 34 Pondok Pengawal 115 Bilik BBM 016 Makmal Komputer 117 Bengkel KHB 118 Bilik Seni 0

(2)-4

Page 5: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

1.7. Ahli Jawatankuasa Perancangan Strategik Pengurusan Kurikulum/ Akademik Sekolah.

Penasihat : Pn. N. VimalaPengerusi : En. Shaharuddin b. EusopNaib Pengerusi : Pn. Selemah bt. BaharomSetiausaha : Pn. Rozila bt. Ghazali - Setiausaha Kurikulum

Ahli Jawatankuasa :1. Cik Siti Noorsalmimi bt. Mohamad - Ketua Panitia Bahasa Melayu2. Pn. Lim Ching Fui - Ketua Panitia Bahasa Inggeris3. Pn. Aniza bt. Hamzah - Ketua Panitia Matematik4. Pn. Hartini bt. Lias - Ketua Panitia Sains5. Pn. Rosnita bt. Ismail - Ketua Panitia Pendidikan Islam 6. Pn. Mathy Selvi A/P Kaliapan - Ketua Panitia Pendidikan Moral7. Pn. Khairrulnisa bt. Salleh - Ketua Panitia Kajian Tempatan8. Pn. Aini Salwati bt. Mohd Yusof - Ketua Panitia Seni Visual9. Pn. Nurizwa bt. Pahrurrazi - Ketua Panitia Kemahiran Hidup10. Pn. Haslina bt. Hassim - Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 11. Pn. Rohaida bt. Hashim - Ketua Panitia Pendidikan Muzik12. Cik Ruhana bt. Zjanis - Ketua Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan13. Cik Ting Mei Ching - Ketua Panitia Bahasa Cina14. En. Hafizi b. Zahari - Ketua Panitia Bahasa Arab

2. Fasa 2- Hala Tuju: Misi, Visi & Motto Sekolah

2.1. Mengenalpasti Mandat

2.1.1. Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002-Akta Pendidikan 19962.1.2. Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)1997-Akta Pendidikan 19962.1.3. SPI Bil 3/1999 - Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran.2.1.4. SPI Bil 3/1981 – Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (Free Period) oleh guru-guru.2.1.5. SPI Bil 3/1987 – Penyeliaan pengajaran-pembelajaran Di dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah

(2)-5

Page 6: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

2.2. Visi Unit Kurikulum

Melahirkan pelajar SK Convent (1) Bukit Nanas yang cemerlang, berdisiplin, berkebolehan tinggi dan berdaya saing melalui pencapaian akademik yang memberangsangkan.

2.3. Misi Unit Kurikulum

Mewujudkan suasana pembelajaran yang cekap dan berkesan selaran kemajuan negara.

2.4. Motto sekolah

” Tulus dengan Fadilah ”” Azam dengan Bakti”

2.5. Piagam Sekolah

Kami, guru- guru SK Convent (1) Bukit Nanas, dengan penuh tekad dan iltizam akan mengembeling seluruh tenaga dan usaha kami:-

i. Memberikan pendidikan yang terbaik kepada semua pelajar.ii. Menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif di sekolah.iii. Memastikan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.iv. Mencurahkan bakti agar melahirkan pelajar yang berdisiplin, bertanggungjawab, berhemah tinggi dan berjaya dalam hidup.v. Melahirkan insan yang berketrampilan dan mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti dan cemerlang.

(2)-6

Page 7: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3. Fasa 3- Analisis Persekitaran Bidang Kurikulum

3.1. Umum

Kekuatan (Strenght)S1. Guru Besar dan GPK yang berpengalaman.S2. Guru Bimbingan Kaunseling yang komitedS3. Guru terlatih yang mencukupiS4. Sumber kewangan mencukupi – komitmen guru tinggi.S5. Disiplin pelajar terkawal.S6. Sekolah satu sesi.S7. Semangat sepasukan yang tinggiS8. Terdapat pemeriksa kertas UPSRS9. Sistem analisa peperiksaan yang baik.S10. Guru dibekalkan dengan alat tulis dan pengajaran yang lengkap.S11. 30% murid yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada.

Kelemahan (Weakness)W1. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran

anak-anak.W2. Bilik – bilik khas tidak mencukupiW3. Jurang kebolehan murid luas.W4. Guru banyak keluar untuk aktiviti kokurikulum dan kursusW5. Bilangan murid dalam kelas ramai (mencecah 46 orang murid)W6. Bilik darjah yang sempit

PELUANG (OPPORTUNITIES - O)O1. Sokongan daripada PIBG.O2. Hubungan baik dengan agensi luar.O3. Sumbangan orang perseorangan.O4. Latar belakang pendidikan keluarga yang mementingkan akademik

ANCAMAN (THREATS - T)T1. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-

anak.T2. Terletak ditengah tengah bandaraya.T3. 70% Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan rendah.T4. Kekurangan kemudahan kerana berkongsi kawasan dengan sekolah lain.T5. Terdapat murid daripada keluarga yang bermasalah

(2)-7

Page 8: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.2. Panitia Bahasa Melayu

Kekuatan (Strenght)S12. Guru Besar dan GPK yang berpengalaman.S13. Guru Bimbingan Kaunseling yang komitedS14. Guru terlatih yang mencukupiS15. Sumber kewangan mencukupi – komitmen guru tinggi.S16. Disiplin pelajar terkawal.S17. Sekolah satu sesi.S18. Semangat sepasukan yang tinggiS19. Terdapat pemeriksa kertas UPSRS20. Sistem analisa peperiksaan yang baik.S21. Guru dibekalkan dengan alat tulis dan pengajaran yang lengkap.S22. 30% murid yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada.

Kelemahan (Weakness)W1. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran

anak-anak.W2. Bilik – bilik khas tidak mencukupiW3. Jurang kebolehan murid luas.W4. Guru banyak keluar untuk aktiviti kokurikulum dan kursusW5. Bilangan murid dalam kelas ramai (mencecah 46 orang murid)W6. Bilik darjah yang sempitW7. Murid lemah dalam kosakataW8. Murid kurang membaca bahan tambahan bahasa Melayu.W9. Murid kurang mahir mimbina ayat yang gramatis dalam bahasa Melayu

PELUANG (OPPORTUNITIES - O)O1. Sokongan daripada PIBG.O2. Hubungan baik dengan agensi luar.O3. Sumbangan orang perseorangan.O4. Latar belakang pendidikan keluarga yang mementingkan akademik

ANCAMAN (THREATS - T)T3. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-

anak.T4. Terletak ditengah tengah bandaraya.T3. 50% Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana.T4. Kekurangan kemudahan kerana berkongsi kawasan dengan sekolah lain.T5. Terdapat murid daripada keluarga yang bermasalah

(2)-8

Page 9: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.3. Panitia Bahasa Inggeris.

KEKUATAN (STRENGTH - S)S1. Guru Besar dan GPK yang berpengalaman.S2. Guru berpengalaman yang mencukupi.S3. Sekolah satu sesi.S4. Kemudahan makmal bahasa yang baik.S5. Pelajar bersemangat untuk belajar.S6. Komitmen guru yang tinggi.S7. Sumber kewangan yang mencukupi.S8. Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang mencukupi.S9. Sokongan dari pihak pentadbiran.S10. Guru mempunyai pengalaman sebagai pemeriksa UPSR.S11. Sebahagian besar murid boleh berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa

Inggeris.

KELEMAHAN (WEAKNESS - W)W1. Kebanyakan pelajar lemah dalam Bahasa Inggeris.W2. Pelajar lemah dalam bidang tatabahasa Bahasa Inggeris.W3. Pelajar menggunakan Bahasa Inggeris hanya dalam kelas.W4. Pelajar kurang membaca bahan tambahan dalam Bahasa Inggeris selain

daripada buku teks.W5. Pelajar tidak dapat membentuk ayat mudah yang betul dalam Bahasa Inggeris.

PELUANG (OPPORTUNITIES - O)O1. Sokongan dari PIBG.O2. Kerjasama daripada ibu bapa.O3.Sebahagian besar ibu bapa yang berpendidikan tinggi dan boleh berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Inggeris.O4. Terdapat ibu bapa yang sukarela menjadi tenaga mengajar dalam kelas tambahan.O5. Sumbangan buku –buku cerita Bahasa Inggeris dari ibu bapa.

CABARAN / ANCAMAN (THREATS - T)T1. Ibubapa kurang prihatin terhadap pembelajaran anak-anak.T2. Pengaruh persekitaran yang tidak menggalakkan pelajar memperbaiki tahap

mereka.T3. Guru yang menghadiri kursus dan mesyuarat menyebabkan P & P terjejas.

(2)-9

Page 10: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.4. Panitia Sains

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Guru Besar dan GPK yang berpengalamanS2. Guru bimbingan dan kaunseling yang komitedS3. Guru terlatih yang mencukupiS4. Komitmen semua guru Sains tinggiS5. Pengurusan kewangan tanpa teguranS6. Disiplin pelajar terkawalS7. Sekolah satu sesiS8. Semangat sepasukan yang tinggiS9. Mempunyai kemudahan makmal, buku rujukan dan buku latihan yang

mencukupiS10. Terdapat pemeriksa kertas peperiksaan UPSRS11. Sistem analisa peperiksaan yang baikS12. Fail panitia diurus dengan baikS13. Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkapS14. Pemantauan kurikulum yang berterusanS15. Sumbangan dari orang perseoranganS16.

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. 5% pelajar tidak menguasai 3M 30% guru kurang berpengalaman dan masih baru dalam perkhidmatanW2. Terdapat pelajar yang tidak hadir kelas tambahan dan tidak menyiapkan kerja

rumahW3. Terdapat segelintir pelajar yang masih kurang menguasai kemahiranW4. Pelajar bising dan gemar berbual di dalam kelasW5. Sebilangan pelajar mempunyai semangat juang pelajar untuk berjaya dalam

pelajaran sangat rendahW6. Guru mengajar dalam keadaan tidak kondusifW7. Guru kerap menghadiri kursus di luar sekolah

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Sokongan padu daripada ibu bapaO2. PIBG sentiasa membiayai dan menyokong aktiviti penting sekolahO3. Hubungan yang rapat dengan agensi luar.O4. Hubungan akrab dengan PIBGO5. Sokongan dari PPD dan JPN

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Waris kurang prihatin dan berpendidikan rendahT2. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-

anakT3. Latarbelakang sosio ekonomi pelajar agak rendahT4. Ibu bapa kurang melibatkan diri dengan aktiviti sekolahT5. Mentaliti ibu bapa terhadap pendidikan masih di tahap yang rendahT6. Latarbelakang keluarga yang bermasalah

(2)-10

Page 11: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.5. Panitia Matematik

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Guru berpengalaman, komited dan rajin.S2. Pencapaian UPSR antara yang terbaik di Wilayah.S3. Ibu bapa memberi sokongan dan kerjasama.S4. Guru opsyen dengan pengkhususan bidang Matematik.S5. Terdapat seorang guru pemeriksa kertas UPSR.S6. Sekolah satu sesi.S7. Mempunyai makmal komputer yang boleh digunakan untuk P&P

dengan menggunakan perisian interaktif.

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Sebilangan pelajar kurang berminat mempelajari matematik.W2. Sebilangan pelajar kurang memahami konsep matematik yang betulW3. Terdapat pelajar yang tidak menyiapkan kerja rumahW4. Pelajar kurang membuat ulangkaji dan lebih mengharapkan guru.W5. Kekurangan bahan ABM yang benar benar membantu atau sesuai.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Sumbangan orang perseorangan.O2. Sumbangan kewangan dan kerjasama daripada pihak PIBGO3. Sokongan daripada pihak pentadbirO4. Latar belakang pendidikan keluarga yang mementingkan akademik.

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Terdapat ibu bapa yang kurang perihatin terhadap pelajaran anak-anak.T2. Terdapat murid daripada keluarga yang bermasalah.T3. Kekurangan kemudahan kerana berkongsi kawasan dengan sekolah lain.T4. Peratus kehadiran sebilangan murid adalah rendah.T5. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan rendah.

(2)-11

Page 12: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.6. Panitia Kajian Tempatan

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Guru menunjukkan semangat yang tinggi.S2. Kemudahan alatan bantuan mengajar yang mencukupiS3. Terdapat seorang guru pemeriksa kertas Kajian TempatanS4. Sekolah satu sesi.S5. Peruntukan kewangan yang mencukupi.S6. Kerjasama ahli panitia sejarah yang erat.S7. Pemantauan kurikulum yang berterusaan

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Pelajar kurang berminat dan kurang membuat latihan denganW2. bersungguh-sungguh.W3. W2: Pelajar tidak meguasai 3M.W4. W3: Guru banyak terlibat dengan tugasan rasmi di luar sekolah.W5. W4: Pencapaian markah dalam mata pelajaran sejarah tidakW6. memuaskan.W7. W5: Hanya 2 orang guru opsyen Kajian TempatanW8. W6: Guru kurang mendapat pendedahan melalui kursus untukW9. mata pelajaran Kajian Tempatan.W10. W7: Pelajar tidak menguasai teknik menjawab soalan.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O5. Lokasi sekolah berhampiran dengan perpustakaan awam.O6. kerjasama erat dengan polis.O7. Sokongan kuat daripada PIBG.O8. Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan.O9. Sokongan daripada PPD.

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Ibubapa kurang memberikan komitmen di rumah dan terhadap sekolah.T2. Tiada persaingan pembelajaran di kalangan pelajar walaupun terdapat pelajar

yang mempunyai tahap pemahaman yang baik.T3. Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran Sejarah.T4. Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan

pembelajaranT5. Pelajar bekerja selepas sekolah.T6. Latar bekalang sosio ekonomi pelajar yang agak rendah

(2)-12

Page 13: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.7. Panitia Pendidikan Islam

Kekuatan (Strenght)S23. Guru Besar dan GPK yang berpengalaman.S24. Guru yang terlatihS25. Sumber kewangan mencukupi – komitmen guru tinggi.S26. Disiplin pelajar terkawal.S27. Sekolah satu sesi.S28. Semangat sepasukan yang tinggiS29. Sistem analisa peperiksaan yang baik.S30. Guru dibekalkan dengan alat tulis dan pengajaran yang lengkap.S31. 30% murid yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada.

Kelemahan (Weakness)W1. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran

anak-anak.W2. Bilik – bilik khas tidak disediakanW3. Jurang kebolehan murid luas.W4. Bilangan murid dalam kelas ramaiW5. Bilik darjah yang sempit

PELUANG (OPPORTUNITIES - O)O1. Sokongan daripada PIBG.O2. Hubungan baik dengan agensi luar.O3. Sumbangan orang perseorangan.O4. Latar belakang pendidikan keluarga yang mementingkan akademik

ANCAMAN (THREATS - T)T5. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-

anak.T6. Terletak ditengah tengah bandaraya.T4. Kekurangan kemudahan kerana berkongsi kawasan dengan sekolah lain.T5. Terdapat murid daripada keluarga yang bermasalah

(2)-13

Page 14: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.8. Panitia Pendidikan Moral

Kekuatan (Strenght)S1. Pelajar berminat dengan matapelajaran moralS2. Murid sedikit dan mudah dibimbingS3. Peruntukan kewangan daripada panitia untuk membeli alatan, bahanS4. Mempunyai masa yang mencukupi dan sesuai untuk latihan intensif kepada

pelajar untuk menghadapi peperiksaanS5. Hubungan baik dengan agensi luar

Kelemahan (Weakness)W6. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran

anak-anak.W7. Bilik – bilik khas tidak mencukupiW8. Jurang kebolehan murid luas.W9. Guru banyak keluar untuk aktiviti kokurikulum dan kursus

PELUANG (OPPORTUNITIES - O)O1. Sokongan daripada PIBG.O2. Hubungan baik dengan agensi luar.O3. Kursus-kursus anjuran JPNO4. Latar belakang pendidikan keluarga yang mementingkan akademik

ANCAMAN (THREATS - T)T1 Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak- anak.T2 Murid menganggap remeh terhadap matapelaran moralT3 Terdapat murid daripada keluarga yang bermasalahT4. Tiada persaingan pembelajaran dikalangan murid yang tahap pemahaman yang baik.

(2)-14

Page 15: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.9. Panitia Pend. Seni Visual

KEKUATAN (STRENGTH – S)S6. Mudah lulus jika menyiapkan semua tugasan yang diberiS7. Peruntukan kewangan daripada panitia untuk membeli alatan, bahanS8. Sokongan daripada pihak pentadbiran

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Segelintir pelajar tidak berminat dan memandang rendah kepentingan PDSVW2. Pelajar tidak menyedari kepentingan seni dan kaitannya dengan kehidupan seharianW3. Pelajar kurang berdisiplin dan malas menyiapkan tugasanW4. Pelajar kurang mahir dengan asas seni rekaW5. Pelajar kurang mahir melukis dan mewarnaW6. Pelajar kurang mahir dalam gabungan warna yang betulW7. Pelajar sentiasa perlu dibimbingW8. Pelajar tiada peralatan semasa menjalankan aktiviti Pendidikan Seni VisualW9. Sekolah tidak mempunyai bilik seniW10. Guru yang mengajar PDSV sering bertukar-tukar

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. PIBG memberikan sokongan yang kuatO2. Kursus-kursus anjuran JPN dan BPG

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Ibu bapa yang kurang menyokong.T2. Keluarga yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli peralatan dan bahanT3. Keluarga kurang peka semasa anak-anak menghasilkan folio PSV

(2)-15

Page 16: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.10. Panitia Pend. Jasmani dan Kesihatan

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Guru menunjuk semangat yang tinggi.S2. Kemudahan alatan bantuan mengajar yang mencukupi.S3. Terdapat tiga orang guru minor PJKS4. Sekolah satu sesi.S5. Peruntukan kewangan yang mencukupi

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Pelajar kurang berminat.W2. Kemudahan tempat untuk aktiviti yang terhad .W3. Guru kurang mendapat pendedahan melalui kursus untuk mata pelajaran PJK.W4. Guru PJK terdiri daripada guru bukan opsyen

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah.O2. Sokongan kuat daripada PIBG.O3. Hubungan yang baik dengan ibu bapa dan masyarakat.

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Ibubapa kurang memberikan komitmen di rumah dan sekolah .T2. Tiada persaingan pembelajaran di kalangan para pelajar yang mempunyai tahap

pemahaman yang baikT3. Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran PJK.T4. Masalah / isu PJK yang mengganggu semasa proses pengajaran

dan pembelajaran.T5. Hanya terdapat 3 orang guru minor PJK.

3.11. Panitia Sivik & Kewarganegaan

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Kebanyakan pelajar berminat untuk menyertai aktivitiaktiviti yang

dijalankan.S2. Sumber kewangan yang mencukupi.S3. Guru-guru yang komited.S4. Sokongan pihak pentadbir.S5. Staf sokongan yang komited.S6. Kerjasama berpasukan yang baik dalam kalangan AJK Panitia PSK.S7. Bahan-bahan mudah didapati dari kedai koperasi (hadiah, folio dan lain-

lain.)

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Segelintir pelajar lewat menyiapkan folio.W2. Terdapat pelajar yang tidak menyiapkan folio mengikut format yang ditetapkan.W3. Bilangan pelajar yang ramai dan sukar dikawal semasa aktiviti luar..

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) ANCAMAN (THREATS – T)

(2)-16

Page 17: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

O1. Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah.O2. Sokongan kuat daripada PIBG.O3. Hubungan yang baik dengan ibu bapa dan masyarakat.

T1. Masalah cuaca seperti hujan akan menimbulkan masalah untuk menjalankan aktiviti. (Contoh: Aktiviti gotong royong terpaksa ditunda dan persembahan pelajar terpaksa dipindahkan tempat.)

3.12. Panitia Kemahiran Hidup

Kekuatan (S)S1. Pelajar berminat dengan matapelajaran kemahiran hidupS2. Kelengkapan bengkel dan peralatan yang cukup dan sesuaiS3. Peruntukan kewanganS4. Merupakan ilmu yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian

Kelemahan (W)W1. Kurang guru yang berpengalaman dan opsyen kemahiran hidupW2. Kelemahan diri pelajar ( pelajar berminat dengan kemahiran hidup tetapi tidak

boleh membaca)W3. Tiada tempat untuk amali dalam bidang pertanian (teras& elektif)W4. Tiada kemudahan ICTW5. Pengurusan rekod dan dokumen yang lemahW6. Pengurusan peralatan yang kurang sistemetik

Peluang (O)O1. Menggunakan peruntukan kerajaan dengan betulO2. Menggunakan peralatan dan mesin yang terkiniO3. Kepentingan ilmu kemahiran hidup dalam masyarakatO4. Kemudahan bahan- bahan rujukan,BBM dan latihan

Ancaman (T)T1. Pelajar tidak hadir ke sekolah dan hanya hadir pada hari peperiksaan.T2. Masalah pengangkutanT3. Latarbelakang keluarga yang kurang terpelajarT4. Pelajar tidak mementingkan pelajaran kemahiran hidup berbanding

matapelajaran lain (matematik, sains dan lain-lain)

(2)-17

Page 18: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.13. Panitia Pendidikan Muzik

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1 Guru menunjuk semangat yang tinggi.S2 Kebanyakan pelajar berminat untuk menyertai aktiviti – aktiviti yang dijalankan.S3 Sumbangan kewangan yangmencukupi.S4 Murid – murid yang berpengatahuan dalam bidang muzikS5 Mendapat sokongan daripada ibu bapa serta PIBG

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1  Kurang guru yang berpengalaman dan opsyen pendidikan muzik.W2       Kelemahan diri pelajar ( pelajar berminat dengan pendidikan muzik tetapi tidak mempunyai masa dan wang)W3     Tiada tempat untuk amali  dalam bermain alatan muzik. W4    Tiada bilik muzik yang khas.W5     Pengurusan  peralatan muzik yang kurang sistemetik kerana tidak mempunyanyi bilik khas untuk menyimpan alatan muzik.

Peluang (O)O1.     Menggunakan peruntukan kerajaan  dengan betulO2.    Menggunakan peralatan dan muzik terkiniO3.    Kepentingan ilmu pendidikan muzik pada masa Semarang.O4.     Kemudahan bahan- bahan rujukan,BBM  dan latihanO5.     Kursus –kursus anjuran JPWP dan PPD

ANCAMAN (THREATS – T)T1.    Pelajar tidak hadir ke sekolah dan  hanya   hadir pada hari peperiksaan.T2.    Masalah pengangkutanT3.    Pelajar tidak mementingkan subjek pendidikan muzik berbanding subjek penting. ( BM, English,Sains dan Matematik)

(2)-18

Page 19: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.14. Panitia Bahasa ArabKEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Guru Besar dan GPK yang berpengalaman.S2.Guru Bimbingan Kaunseling yang komitedS3.Guru terlatih yang mencukupiS4.Sumber kewangan mencukupi – komitmen guru tinggi.S5.Disiplin pelajar terkawal.S6.Sekolah satu sesi.S7.Semangat sepasukan yang tinggiS8.Terdapat pemeriksa kertas UPSRS9.Sistem analisa peperiksaan yang baik.S10.Guru dibekalkan dengan alat tulis dan pengajaran yang lengkap.S11.30% murid yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada.

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak.W2. Bilik – bilik khas tidak mencukupiW3.Jurang kebolehan murid luas.W4.Guru banyak keluar untuk aktiviti kokurikulum dan kursusW5.Bilangan murid dalam kelas ramai (mencecah 46 orang murid) Bilik darjah yang sempit.W6.Kewangan Panitia tidak mencukupi untuk Program sokongan.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1 Sokongan daripada PIBG.O2.Hubungan baik dengan agensi luar.O3.Sumbangan orang perseorangan.O4.Latar belakang pendidikan keluarga yang mementingkan akademik.O5.Sebahagian guru bahasa arab berkebolehan dalam ICT dan penggunaan Perisisan interaktif..

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak.T2.Terletak ditengah tengah bandaraya.T3. 70% Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan rendah.T4. Kekurangan kemudahan kerana berkongsi kawasan dengan sekolah lain.T5. Terdapat murid daripada keluarga yang bermasalah

T2T3T4

(2)-19

Page 20: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.15 Panitia Bahasa Cina

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1Pelajar berminat dengan matapelajaran Bahasa CinaS2 Sokongan pihak pentadbir.S3 Guru menunjukkan semangat yang tinggiS4 Guru yang komited

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1 Kelemahan diri pelajar (pelajar berminat dengan Bahasa Cina tetapi tidak mempunyai ruang untuk mengaplikasikan dalam kehidupan seharian)W2 Tiada garis panduan khusus untuk menjalankan aktivitiW3 Kekurangan bahan rujukan dalam bidang ini (BCSK)

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1 Guru menghadiri kursus kejurulatihan tentang teknik pengajaran dan pembelajaran.O2 Peralatan ICT dan makmal computer digunakan03 Peruntukan kewangan amat terhad

ANCAMAN (THREATS – T)T1 Latar belakang keluarga yang tidak mempunyai pengetahuan asas tentang Bahasa CinaT2 Pelajar tidak mementingkan pelajaran Bahasa Cina berbanding dengan mata pelajaran yang lain (BM, BI, MM, SC)T3 Tiada persaingan pembelajaran di kalangan pelajar yang mempunyai tahap pemahaman yang baik.

(2)-20

Page 21: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.16. Unit Peperiksaan Awam

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Mempunyai setiausaha peperiksaan awam yang komited.S2. Kerjasama yang baik dari guru-guruS3. Pihak pentadbiran sekolah yang selalu memberi tunjuk ajarS4. Guru-guru yang komited menjalankan tugas

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Pelajar lambat menghantar dokumen yang diperlukanW2. Setiausaha peperiksaan perlu menjalankan tugas lain.W3. Pelajar memandang remeh fungsi- fungsi pendaftaran.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Semua pelajar perlu menduduki peperiksaan awamO2. PIBG selalu memberikan kerjasama pada pihak sekolah O3. Ibu bapa mempunyai kesedaran dalam pendidikan

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Pelajar tinggal jauh dari sekolahT2. Pelajar yang mendaftar peperiksaan awam bertukar pusat peperiksaanT3. Segelintir pelajar tidak peka tentang kepentingan peperiksaan

3.17 Unit Peperiksaan Dalaman

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Mempunyai AJK Peperiksaan dan Penilaian yang cekapS2. Mempunyai kemudahan riso dan fotostat untuk mencetak kertas soalanS3. Pihak pentadbiran sekolah yang selalu memberi tunjuk ajar

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Guru lambat menghantar dokumen yang diperlukanW2. Setiausaha peperiksaan perlu menjalankan tugas lain.W3. Sistem pengawasan peperiksaan masih lemahW4. Pelajar tidak menyiapkan kerja kursus mengikut tempoh yang disediakan.W5. Pelajar tidak hadir semasa peperiksaanW6. Tiada tempat untuk khusus untuk pengurusan peperiksaan

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Ibu bapa yang komited dalam pembelajaran murid-muridO2. PIBG selalu memberikan kerjasama pada pihak sekolah O3. Sumbangan bahan-bahan berkaitan peperiksaan

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Pelajar tinggal jauh dari sekolahT2. Kos mencetak kertas ujian dan peperiksaan yang mahalT3. Sistem internet yang lembab

(2)-21

Page 22: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.18 Unit Jadual Waktu

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Mempunyai SJK Jadual waktu yang komitedS2. Pihak pentadbiran yang selalu mengambil berat tentang penjadualan waktuS3. Mempunyai bilangan guru yang mencukupiS4. Mempunyai sistem aplikasi jadual waktu yang baikS5. Peralatan ICT yang mencukupiS6. Bilangan bilik pembelajaran yang mencukupi

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Kurang kemahiran ICTW2. Guru hanya mahu mengajar mata pelajaran yang menjadi minat mereka.W3. Sukar mencari guru untuk ganti guru yang bercuti.W4. Ada guru yang terpaksa mengajar subjek yang bukan opsyenW5. Banyak kekangan dari pihak pengurusan dalam penyususnan jadual waktu.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Peralatan ICT dari PPSMI dan makmal komputer boleh digunakan

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Guru- guru ganti yang sukar dihubungi untuk menerima jadual gantiT2. Guru- guru cuti secara ad- hocT3. Pelajar tidak beri respon yang baik kepada guru ganti

3.19 Unit PPSMIKEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Pihak pentadbiran yang memberikan kerjasama yang baikS2. Mempunyai peralatan ICT yang mencukupiS3. Mempunyai 4 orang guru yang option dalam bahasa inggerisS4. Kaunselor sekolah yang komitedS5. Mempunyai bilik- bilik pembelajaran yang cukup

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Guru PPSMI kurang mahir dalam bahasa inggeris.W2. Perlatan ICT selalu rosakW3. Guru kurang menggunakan peralatan yang dibekalkan

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Mendapar kerjasama dari O2. Ibu bapa yang berharap anak- anak mendapat ilmu yang terbaikO3. Pelajar- pelajar berminat kepada peralatan ICT terkini.

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Ibu bapa menganggap penggunaan bahasa inggeris menyukarkan pembelajaranT2. Kedudukan sosio- ekonomi keluarga yang rendah

(2)-22

Page 23: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3.20 Unit Pusat Sumber Sekolah

Kekuatan (S)S1. Kadar peminjaman buku meningkat dalam tahun sebelumS2. Mempunyai bahan bacaan yang banyak.S3. Mempunyai pelbagai bahan- bahan rujukan.S4. Mempunyai ruang yang luas dan selesa.S5. Hubungan pengurusan dan Guru Sumber yang baik

Kelemahan (W)W1. Sistem pengurusan perpustakaan tidak sistematikW2. Tidak mempunyai bilik bahan- bantu mengajarW3. BBM tidak diurus secara berpusatW4. Tidak mempunyai bilik Audio-visual untuk pembelajaranW5. Masih menggunakan sistem manual dalam proses peminjaman bukuW6. Pengawas PSS tidak berfungsi dengan baikW7. Kedudukan PSS yang tidak strategik.W8. Bilik tidak ceria/ sempurna

Peluang (O)O1. Mendapat sokongan PIBG.O2. Mendapat bantuan kewangan dari orang perseorangan.O3. Mendapat kerjasama Jabatan Pelajaran dan PPD.

Ancaman (T)T1. Kedudukan sekolah di tengah kawasan bandar.T2. Keluarga pelajar berpendapatan tinggi.T3. Pelajar di kelilingi oleh kemudahan teknologi seperti internet.T4. Pengaruh kawan- kawan yang negatifT5. Pelajar sering menggunakan telefon mudah alih untuk berhibur dan berkomunikasi

(2)-23

Page 24: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

4 Fasa 4- Isu, Matlamat, Objektif, KPI , Sasaran & Strategi

Bidang Isu Matlamat Objektif Penunjuk Prestasi Sasaran Inisiatif/ Strategi

4.1. Bahasa Melayu (Pemahaman)

Pencapaian prestasi mata pelajaran UPSR masih kurang berkualiti

Meningkatkan kualliti pencapaian BM dalam UPSR

Meningkatkan pencapaian BM (Pemahaman) dalam UPSR

47% 50.1% 52% 53%

100% 100% 100% 100%

4.2. Bahasa Melayu (Penulisan)

Pencapaian prestasi mata pelajaran UPSR masih kurang berkualiti

Meningkatkan kualliti pencapaian BM dalam UPSR

Meningkatkan pencapaian BM (Penulisan) dalam UPSR

50%

100%

52%

100%

53.5%

100%

54%

100%

4.2. Bahasa Inggeris

Murid-murid Tahun 4 lemah dalam bahagian penulisan.

Meningkatkan prestasi penulisan Bahasa Inggeris murid-murid Tahun 4.

Meningkatkan Prestasi penulisan (Kertas 2 UPSR) Bahasa Inggeris dari segi kualiti dan kuantiti.

30.7% 40% 50% 60%

4.3. Kajian Tempatan

Kualiti keputusanPeperiksaan Kajian Tempatan masihKurang memuaskanKualiti keputusanPeperiksaan Kajian Tempatan masihKurang memuaskan

Meningkatkan kualiti mata pelajaranKajian TempatanMeningkatkan kualiti mata pelajaranKajian Tempatan

1. Meningkatkan prestasi pencapaian Kajian Tempatan dari segi kualiti dan kuantiti

Peratus lulus meningkat

88.0% 93.0% 96.0% 100.0%

GPMP meningkat 2.26 2.38 2.52 2.69

2. Menambahkan minat pelajar mempelajari Kajian Tempatan

Pelajar yangmendapat A dalam

peperiksaan25 30 35 40

% bilangan pelajarberminat menyertai

70% 78% 95% 100%

(2)-24

Page 25: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

2. Menambahkan minat pelajar mempelajari

1. Meningkatkan

aktiviti yang dianjurkan

Peratus lulus meningkat

88.0% 93.0% 96.0% 100.0%

GPMP meningkat 2.26 2.38 2.52 2.69

Pelajar yangmendapat A dalam

peperiksaan25 30 35 40

4.4. Sains

Tahap PencapaianKecemerlanganSains KurangMemuaskan.

Meningkatkantahap pencapaiankecemerlanganSains

MeningkatkanPencapaian murid tahun 4MeningkatkanPencapaian murid tahun 5

Meningkatkan pencapaian murid UPSR

Peratus pelajar mencapai A

28% 9% 20% 30%

Peratus Pelajar Lulus

90% 70% 80% 90%

Peratus pelajar mencapai A

9% 26% 15% 25

Peratus Pelajar Lulus

85% 95% 80% 90%

Peratus pelajar mencapai A

39.3% 44.3% 50% 50%

Peratus Pelajar Lulus

94% 97.7% 100% 100%

4.5. MatematikPencapaian Matematik tidak konsisten.

Meningkatkan pencapaian murid Galus supaya mereka lulus dalam matapelajaran Matematik.

MeningkatkanPenguasaan kemahiran asas Matematik di kalangan murid-murid.

66.7% 61.4% 67% 69%

94% 98.9% 99% 100%

4.6. Kemahiran Hidup

Meningkatkan kecemerlangan murid

Meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat A di dalam

Meningkatkan kualiti matapelajaran KH

Jumlah pelajar yang mendapat A didalam PKSR 60% 70% 80% 90%

Peningkatan bilangan pelajar yang mendapat A didalam matapelajaran KH di dalam PKSR

(2)-25

Page 26: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

matapelajaran KH

Kepentingan matapelajaran KH

Mendedahkan kepentingan matapelajaran KH di dalam kehidupan

Kesedaran kepentingan matapelajaran KH kepada murid

Minat dan kemahiran yang tinggi dikalangan pelajar

70% 80% 90% 100%

Peningkatan kemahiran dalam kehidupan

Pengurusan stok yang tidak sistematik

Meningkatkan pengurusan stok alatan dan bahan

Meningkatkan kualiti pengurusan stok alatan dan bahan

Buku stok dan borang KPA 80% 85% 90% 100%

Peningkatan kecekapan pengurusan stok alatan dan bahan di Bilik KH

Peningkatan pengurusan Bilik KH

Meningkatkan sistem pengurusan Bilik KH

Meningkatkan kualiti pengurusan Bilik KH

Sistem rekod yang lengkap dan kemas 80% 85% 90% 100%

Peningkatan kecekapan pengurusan Bilik KH

Peningkatan tahap keselamatan

Meningkatkan keselamatan pelajar dan peralatan

Memastikan keselamatan pelajar semasa menggunakan segala kemudahan di Bilik KH

Rekod kemalangan yang lengkap dan kemas

80% 90% 95% 100%Peningkatan kecekapan pengurusan Bilik KH

Menaik taraf Bilik KH yang terlalu kecil

Menambahkan keluasan dan infrastruktur Bilik KH

Memperbesarkan dan menambahkan kemudahan Bilik KH

Penambahan keluasan dan alatan supaya dapat menjalankan aktiviti

80% 90% 95% 100%Peningkatan keceriaan Bilik KH

Guru bukan opsyenMeningkatkan kemahiran guru panitia KH

Menambahkan kepakaran dan kecekapan guru panitia KH

Pemantauan didalam kaedah pengajaran dan pembelajaran

80% 85% 90% 100% Peningkatan kemahiran guru panitia KH

4.7. Panitia Pendidikan Islam

Pencapaianprestasi PKSR2kurangmemuaskan

Meningkatkanpencapaian prestasikeseluruhan PKSR2

MeningkatkanPencapaian murid dari segikuantiti dan kualiti.

87.3% 89.00% 100% 100 %

4.8. Panitia Pendidikan Moral

Pencapainkecemerlangankurangmemuaskan

Meningkatkantahapkecemerlangan

Meningkatkan kecemerkangan dalam Pendidikan moral

Peratus pelajaryang lulusmeningkat 85% 90% 95% 100%

4.9. Panitia Tahap pencapaian Meningkatkan Meningkatkan 50.0% 55.0% 60.0% 65.0%

(2)-26

Page 27: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Pendidikan Muzikkecemerlangankurang memuaskan

tahap pencapaiankecemerlangan

pencapaian kecemerlangan murid

4.10. Pend Seni Visual

Tahap pencapaian kecemerlangan PSV kurang memuaskan.

Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan PSV

Meningkatkan pencapaian PSV

8.1% 13% 18% 23%

4.11. PJK

Kebanyakan guru yang mengajar PJK terdiri daripada guru bukan opsyen PJK

Meningkatkanpedagogi dalamproses P&P PJK

Meningkatkanilmu di kalanganguru-guru PJK

60% 70% 80%90%

Pelajar-pelajar tidak mengetahui kebolehan masing-masing

Mengenalpastikebolehan pelajar-pelajar

Meningkat-kanpencapaiandalam bidangsukan

50% 60% 70% 80%

Masalah obesiti di kalangan pelajar

Memastikankecergasan fizikalpelajar

Meningkat-kankecergasanfizikal pelajar

70%80% 90% 100%

Isu PJK seperti tidak memakai baju sukan dan membawa buku teks PJK.

Mencegah isu tidak memakai baju sukan

Menambah-baik disiplin pelajar

88.0%

91.0% 95.0% 100%

4.12. SivikMasaalahpengurusan dalamPanitia

Melahirkanindividu yangmempunyai jati diri

Peranan guruadalah penting

70.0% 75.0% 80.0% 85.0%

4.13. Bahasa Arab

Pencapaian prestasi mata pelajaran B.Arab dalam PKSR1 dan PKSR2 masih kurang berkualiti

Meningkatkan kualiti pencapaian Bahasa Arab 100%

Pelajar lulus 100% didalam matapelajaran Bahasa Arab

% Pelajar mencapai semua A 52% 70% 85% 92%

Peningkatan peratus kelulusan dalam peperiksaan dalaman.

% Pelajar Lulus 100% 100% 100% 100%

4.14. Bahasa Cina Peratusan pencapaian masih rendah

Meningkatkanperatus pencapaianakademik

Meningkatkan pencapaian dalam ujian bulanan / PKSR

60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

(2)-27

Page 28: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Pelajar tidakmempunyai asasdalam subjekBahasa Cina

Memastikan pelajarsekurang-kurangnyaboleh memahami pengetahuan asas dalam BC

Meningkatkan peratus pencapaian dari segi kualitidan kuantiti

40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

4.15. Peperiksaan Awam

Pengurusan peperiksaan awam yang kurangmantap.

Meningkatkan tahap kecekapan pengurusan peperiksaan awam

Meningkatkan kecekapan pengurusan peperiksaan UPSR

1.Dapat siapkan pendaftaran peperiksaan mengikut tarikh yang ditetapkan.2. Meyiapkan markahkerja kursus mengikut tarikh yang ditetapkan.3.MelengkapkanPrasarana

71.0% 74.0% 77.0% 80.0%

4.16. Peperiksaan Dalaman

Pengurusan peperiksaan dalaman yang kurang berkesan

Meningkatkan tahap pengurusan peperiksaan dalaman

Meningkatkan pencapaian peperiksaandalaman

-peperiksaan berjalan mengikut jadual yang ditetapkan

-markah & analisa dikeluar & diedar

70%

70%

85%

80%

98%

95%

100%

100%

4.17. Jadual Waktu

Kesilapan sering berlaku dalam pengaturan dan pecaturan j/waktu

Mengurangkan kesilapan pengaturan.

Peratus kesilapan dapat dikurangkan dalam mengatur jadual.

10% 1% 0% 0%

(2)-28

Page 29: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

4.18. PPSMI

Penguasaan guru dalam Bahasa Inggeris kurang memuaskan

Guru-guru PPSMIdapat menguasaiBahasa Inggerisdengan baik

1. Dapat meningkatkan prestasi dalam sains dan matematik2. Pengajaran mata pelajaran Sains dan matematik dengan berkesan

92.09%

100% 100% 100%

4.19. Pusat Sumber Sekolah

Peningkatan Penggunaan Perpustakaan sebagai sumber pendidikan dan menanam minat membaca

Menjadikan membaca sebagai budaya dan perpustakaan sebagai pusat rujukan utama

Meningkatkan Penggunaan Perpustakaan

20% 25% 50% 80%

4.20. Perpustakaan Memperjelas tugas- tugas dan tanggungjawab pengawas PSS

5% 25% 50% 97%

Menyediakakan kemahiran pengurusan dan pentadbiran buku

10% 30%` 50% 97%

Meningkatkan sikap menyayangi kemudahan perpustakaan

10% 30% 70% 97%

Memastikan tugas dan tanggungjawab AJK berjalan lancar

10% 25% 50% 80%

Menjadikan perpustakaan tempat yang kondusif untuk menerima maklumat

25% 40% 60% 75%

Menyediakan koleksi yang

15% 45% 55% 60%

(2)-29

Page 30: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

pelbagai dan terkiniMenyediakan pengurusan yang kemas cekap dan cepat

7 hari 4 hari 3 hari 1 hari

5 Strategi, Pelan Taktikal, Pelan Operasi dan Tows Matrik

5.16Tows Matrik

5.16.1 Bidang Kurikulum (Umum)

Dalaman

Luaran

Kekuatan (Strenght)S1. Guru Besar dan GPK yang berpengalaman.S2. Guru Bimbingan Kaunseling yang komitedS3. Guru terlatih yang mencukupiS4. Sumber kewangan mencukupi – komitmen guru tinggi.S5. Disiplin pelajar terkawal.S6. Sekolah satu sesi.S7. Semangat sepasukan yang tinggiS.8 Terdapat pemeriksa kertas UPSRS.9 Sistem analisa peperiksaan yang baik.S10. Guru dibekalkan dengan alat tulis dan pengajaran

Kelemahan (Weakness)W10. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi

perhatian terhadap pembelajaran anak-anak.W11. Bilik – bilik khas tidak mencukupiW12. Jurang kebolehan murid luas.W13. Guru banyak keluar untuk aktiviti kokurikulum

dan kursusW14. Bilangan murid dalam kelas ramai (mencecah 46

orang murid)W15. Bilik darjah yang sempit

(2)-30

Page 31: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

yang lengkap.S11. 30% murid yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada.

PELUANG (OPPORTUNITIES - O)O1. Sokongan daripada PIBG.O2. Hubungan baik dengan agensi luar.O3. Sumbangan orang perseorangan.O1. Latar belakang pendidikan keluarga yang

mementingkan akademik

S + OS1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kualiti dan kuantiti

W + OW1+W2+W3+W4+O1+O2+O3Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran

W1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O4Menanam nilai-nilai murni.

5.16.2 Panitia Bahasa Melayu

(2)-31

Page 32: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Dalaman

Luaran

KEKUATAN (STRENGTH - S)S1. Guru Besar dan GPK yang berpengalaman.S2. Guru Bimbingan Kaunseling yang komitedS3. Guru terlatih yang mencukupiS4. Sumber kewangan mencukupi – komitmen guru tinggi.S5. Disiplin pelajar terkawal.S6. Sekolah satu sesi.S7. Semangat sepasukan yang tinggiS8. Terdapat pemeriksa kertas UPSRS9. Sistem analisa peperiksaan yang baik.S10. Guru dibekalkan dengan alat tulis dan pengajaran yang

lengkap.S11. 30% murid yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan

yang sedia ada.

KELEMAHAN (WEAKNESS - W)W1. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian

terhadap pembelajaran anak-anak.W2. Bilik – bilik khas tidak mencukupiW3. Jurang kebolehan murid luas.W4. Guru banyak keluar untuk aktiviti kokurikulum dan

kursusW5. Bilangan murid dalam kelas ramai (mencecah 46 orang

murid)W6. Bilik darjah yang sempitW7. Murid lemah dalam kosakataW8. Murid kurang membaca bahan tambahan bahasa

Melayu. Murid kurang mahir mimbina ayat yang gramatis dalam bahasa Melayu

PELUANG (OPPORTUNITIES - O)O1. Sokongan daripada PIBG.O2. Hubungan baik dengan agensi luar.O3. Sumbangan orang perseorangan.

Latar belakang pendidikan keluarga yang mementingkan akademik

S + OS1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Melayu dari segi kualiti dan kuantiti

W + OW1+W2+W3+W4+O1+O2+O3Menambahkan minat pelajar mempelajari Bahasa Melayu

W1+W2+W3+W4+W5+O1+O2+O3Menanam nilai-nilai murni.

ANCAMAN (THREATS - T)T1. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian

terhadap pembelajaran anak-anak.T2. Terletak ditengah tengah bandaraya.T3. 50% Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana.T4. Kekurangan kemudahan kerana berkongsi kawasan dengan sekolah lain.T5. Terdapat murid daripada keluarga yang bermasalah

S + TS2+S3+S6+S7+S9Mencungkil potensi pelajar

5.16.3 Panitia Bahasa Inggeris

(2)-32

Page 33: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Dalaman

Luaran

KEKUATAN (STRENGTH - S)S1. Guru Besar dan GPK yang berpengalaman.S2. Guru berpengalaman yang mencukupi.S3. Sekolah satu sesi.S4. Pelajar bersemangat untuk belajar.S5. Komitmen guru yang tinggi.S6. Sumber kewangan yang mencukupi.S7. Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang

mencukupi.S8. Sokongan dari pihak pentadbiran.S9. Guru mempunyai pengalaman sebagai pemeriksa UPSR.S10. Sebahagian besar murid boleh berkomunikasi dengan

baik dalam Bahasa Inggeris.S11. Terdapat sebahagian besar murid yang bijak, pandai dan

rajin.

KELEMAHAN (WEAKNESS - W)W1. Kebanyakan pelajar lemah dalam Bahasa Inggeris.W2. Pelajar lemah dalam bidang tatabahasa Bahasa Inggeris.W3. Pelajar menggunakan Bahasa Inggeris hanya dalam kelas.W4. Pelajar kurang membaca bahan tambahan dalam Bahasa Inggeris selain daripada buku teks.W5. Pelajar tidak dapat membentuk ayat mudah yang betul dalam Bahasa Inggeris.

PELUANG (OPPORTUNITIES - O)O1. Sokongan dari PIBG.O2. Kerjasama daripada ibu bapa.O3.Sebahagian besar ibu bapa yang berpendidikan tinggi dan boleh berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Inggeris.O4. Terdapat ibu bapa yang sukarela menjadi tenaga mengajar dalam kelas tambahan.O5. Sumbangan buku –buku cerita Bahasa Inggeris dari ibu bapa.

S + OS1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris dari segi kualiti dan kuantiti.

W + OW1+W3+W4+W5+O1+O2+O3Menambahkan minat pelajar mempelajari Bahasa InggerisW1+W2+W3+W4+W5+O1+O2+O3+O4Menanam minat membaca buku-buku cerita Bahasa Inggeris.

CABARAN / ANCAMAN (THREATS - T)T1. Ibubapa kurang prihatin terhadap

pembelajaran anak-anak.T2. Pengaruh persekitaran yang tidak

menggalakkan pelajar memperbaiki tahap mereka.

T3. Guru yang menghadiri kursus dan mesyuarat menyebabkan P & P terjejas.

S + TS2+S5+S6+S7+S8+S9+T1+T2+T3Meningkatkan prestasi pencapaian pelajar.

(2)-33

Page 34: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

5.16.4 Panitia Sains

Dalaman

Luaran

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Guru Besar dan GPK yang berpengalamanS2. Guru bimbingan dan kaunseling yang komitedS3. Guru terlatih yang mencukupiS4. Komitmen semua guru sains tinggiS5. Disiplin pelajar terkawalS6. Sekolah satu sesiS7. Semangat sepasukan yang tinggiS8. Mempunyai kemudahan bilik sains, buku rujukan dan

buku latihan yang mencukupiS9. Terdapat pemeriksa kertas peperiksaan UPSRS10. Sistem analisa peperiksaan yang baikS11. Fail panitia diurus dengan baikS12. Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang

lengkapS13. Pemantauan kurikulum yang berterusanS14. Sumbangan dari orang perseorangan

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. 5% pelajar tidak menguasai 3MW2. 3 0% guru kurang berpengalaman dan masih

baru dalam perkhidmatanW3. Terdapat pelajar yang tidak hadir kelas

tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumahW4. Terdapat segelintir pelajar yang masih kurang

menguasai kemahiranW5. Pelajar bising dan gemar berbual di dalam kelasW6. Sebilangan pelajar mempunyai semangat juang

pelajar untuk berjaya dalam pelajaran sangat rendah

W7. Guru mengajar dalam keadaan tidak kondusifW8. Guru kerap menghadiri kursus di luar sekolah

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Sokongan padu daripada ibu bapaO2. PIBG sentiasa membiayai dan

menyokong aktiviti penting sekolahO3. Hubungan yang rapat dengan agensi luar.O4. Hubungan akrab dengan PIBGO5. Sokongan dari PPD dan JPN

S + OS1+S2+S3+S4+S5+S6+S8+S9+S10+S14+O1+O2+O3+O4+O5Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kualiti dan kuantiti

W + OW1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+O1+O2+O3+O4+O5Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran

W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+O1+O2+O3+O4+O5Menanam nilai-nilai murni.

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Waris kurang prihatin dan berpendidikan

rendahT2. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi

S + TS4+S5+T1+T2+T3+T5Mencungkil potensi pelajar

(2)-34

Page 35: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

perhatian terhadap pembelajaran anak-anak

T3. Latarbelakang sosio ekonomi pelajar agak rendah

T4. Ibu bapa kurang melibatkan diri dengan aktiviti sekolah

T5. Mentaliti ibu bapa terhadap pendidikan masih di tahap yang rendah

(2)-35

Page 36: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

5.16.5 Panitia Matematik

Dalaman

Luaran

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Guru berpengalaman, komited dan rajin.S2. Pencapaian UPSR antara yang terbaik di Wilayah.S3. Ibu bapa memberi sokongan dan kerjasama.S4. Guru opsyen dengan pengkhususan bidang

Matematik.S5. Terdapat seorang guru pemeriksa kertas UPSR.S6. Sekolah satu sesi.S7. Mempunyai makmal komputer yang boleh digunakan

untuk P&P dengan menggunakan perisian interaktif.

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Sebilangan pelajar kurang berminat mempelajari matematik.W2. Sebilangan pelajar kurang memahami konsep matematik yang betul.W3. Terdapat pelajar yang tidak menyiapkan kerja rumah.W4. Pelajar kurang membuat ulangkaji dan lebih mengharapkan guru.W5. Kekurangan bahan ABM yang benar benar membantu atau sesuai.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Sumbangan orang perseorangan.O2. Sumbangan kewangan dan kerjasama daripada pihak PIBGO3. Sokongan daripada pihak pentadbirO4. Latar belakang pendidikan keluarga yang mementingkan akademik.

S1+S2+S3+S4+S5+01+O2+O3+O4Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaanPKSR dan UPSR.

S1+S2+S3+S4+S5+O1+O2+O3+O4Mengelola program persediaan untuk pelajarmenghadapi peperiksaan

W1+W2+O1+O3Menambahkan minat dan kemahiran pelajar dalambidang matematik

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Terdapat ibu bapa yang kurangperihatin terhadap pelajaran anak-anak.T2. Terdapat murid daripada keluarga yang bermasalah.T3. Kekurangan kemudahan kerana berkongsi kawasan dengan sekolah

S1+S2+S3+S4+S5+T1+T2+T4Meningkatkan peratus lulus peperiksaan PKSR danUPSR.

(2)-36

Page 37: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

lain.T4. Peratus kehadiran sebilangan murid adalah rendah.T5. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan rendah.

5.16.6 Panitia Kajian Tempatan

Dalaman

Luaran

KEKUATAN (STRENGTH - S)S1. Guru menunjukkan semangat yang tinggi.S2. Kemudahan alatan bantuan mengajar yang

mencukupiS3. Terdapat seorang guru pemeriksa.S4. Sekolah satu sesi.S5. Peruntukan kewangan yang mencukupi.S6. Kerjasama ahli panitia Kajian Tempatan yang

erat.S7. Pemantauan kurikulum yang berterusaan

KELEMAHAN (WEAKNESS - W)W1. Pelajar kurang berminat dan kurang membuat latihan

dengan bersungguh-sungguh.W2. Pelajar tidak meguasai 3M.W3. Guru banyak terlibat dengan tugasan rasmi di luar

sekolah.W4. Pencapaian markah dalam mata pelajaran Kajian

Tempatan tidak memuaskan.W5. Hanya 2 orang guru opsyen Kajian Tempatan .W6. Guru kurang mendapat pendedahan melalui kursus untuk

mata pelajaran Kajian tempatan.W7. Pelajar tidak menguasai teknik menjawab soalan.

Peluang (O)O1. Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah.O2. Lokasi sekolah berhampiran dengan

perpustakaan awam. kerjasama erat dengan polis.

O3. Sokongan kuat daripada PIBG.O4. Hubungan yang baik dengan masyarakat

tempatan.O5. Sokongan daripada PPD.

S1 + S5+ O1 + O3 + O5 +O6Program Sambutan Bulan Kemerdekaan 2008

S1 + S2 + O2Slot Isu Kajian Tempatan

W1+ W4+ W6+ 01+O4Program Teknik Menjawab Soalan

Ancaman (T)T1. Ibu bapa kurang memberikan komitmen di

rumah dan terhadap sekolah.T2. Tiada persaingan pembelajaran di kalangan

pelajar walaupun terdapat pelajar yang mempunyai tahap pemahaman yang baik.

T3. Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran Kajian Tempatan.

T4. Masalah disiplin pelajar yang mengganggu

S1+S2+S3+S4+ S5+T2+T3Program Kecemerlangan

W1+W2+W4+T1+T2+T4Program “Short and Simple”

(2)-37

Page 38: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

5.16.7 Panitia Pendidikan Islam

Dalaman

Luaran

KEKUATAN (STRENGTH - S)S1. Pengetua dan GPK yang berpengalamanS2. Guru dan murid dibekalkan bahan rujukan yang mencukupiS3. GPI yang berpengalamanS4. Sumber kewangan yang mencukupiS5. komitmen guru yang tinggiS6. Pengurusan kewangan tanpa teguranS7. Sekolah satu sesiS8. Semangat sepasukan yang tinggiS9. Fail panitia diurus dengan baikS10. Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap

KELEMAHAN (WEAKNESS - W)W1. Murid lemah membina ayat yang

lengkap( pelajaran Jawi )W2. Tahap penguasaan jawi sangat lemahW3. Terdapat murid yang tidak menyiapkan

kerja rumah.W4. Murid tidak berusaha untuk

meningkatkan prestasi diri

Peluang (O)O1. Sokongan daripada

PIBG.O2. Hubungan baik dengan

agensi luar.O3. Sekolah terletak dalam

kawasan bandar

S + OS1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3Meningkatkan prestasi pencapaian Pendidikan Islam dari segi kualiti dan kuantiti

W + OW1+W2+W3+W4+O1+O2+O3Menambahkan minat murid mempelajari Pendidikan Islam dan menanam nilai-nilai murni dalam dir

Ancaman (T)T1. Keluarga kurang

mampu mengawal tingkah laku negatif anak.

T2. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-

S1+S2+S3Mencungkil potensi murid

(2)-38

Page 39: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

anak.T3. Pengaruh persekitaran

5.16.8 Panitia Pendidikan Moral

Dalaman

Luaran

KEKUATAN (STRENGTH - S)S1 Pelajar berminat dengan matapelajaran moralS2 Murid sedikit dan mudah dibimbingS3 Peruntukan kewangan daripada panitia untuk membeli alatan, bahanS4 Mempunyai masa yang mencukupi dan sesuai untuk latihan intensif kepada pelajar untuk menghadapi peperiksaanS5 Hubungan baik dengan agensi luar

KELEMAHAN (WEAKNESS - W)W1Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak.W2Bilik – bilik khas tidak mencukupiW3Jurang kebolehan murid luas.W4Guru banyak keluar untuk aktiviti kokurikulum dan kursusW5 Ada murid yang mempunyai masalah disipilin

Peluang (O)O4. Sokongan daripada PIBG.O5. Hubungan baik dengan agensi luar.O6. Kursus kursus anjuran JPN

S + OS1+S2+S3+S4+S5+O1+O2+O3Meningkatkan prestasi pencapaian Pendidikan Moral dari segi kualiti dan kuantiti

W + OW1+W2+W3+O1+O2+O3Menambahkan minat pelajar mempelajari PendidikanMoral

W1+W2+W3+W4+W5+O1+O2+O3+O4Menanam nilai-nilai murni.

Ancaman (T)T1Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak- anak.T2 Murid menganggap remeh terhadap matapelajaran Pendidikan Moral

T1+T2+T3Mencungkil potensi pelajar

(2)-39

Page 40: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

T3. Terdapat murid daripada keluarga yang bermasalahT4. Tiada persaingan pembelajaran dikalangan murid yang tahap pemahaman yang baik.

5.16.9 Panitia Pend. Seni Visual

Dalaman

Luaran

KEKUATAN (STRENGTH - S)S1. Mudah lulus jika menyiapkan semua tugasan

yang diberiS2. Peruntukan kewangan daripada panitia untuk

membeli alatan, bahanS3. Sokongan daripada pihak pentadbiran

KELEMAHAN (WEAKNESS - W)W1. Segelintir pelajar tidak berminat dan memandang rendah

kepentingan PDSVW2. Pelajar tidak menyedari kepentingan seni dan kaitannya dengan

kehidupan seharianW3. Pelajar kurang berdisiplin dan malas menyiapkan tugasanW4. Pelajar kurang mahir dalam asas seni rekaW5. Pelajar kurang mahir melukis dan mewarnaW6. Pelajar kurang mahir dalam gabungan warna yang betulW7. Pelajar sentiasa perlu dibimbingW8. Pelajar tiada peralatan semasa menjalankan aktiviti Pendidikan Seni

VisualW9. Sekolah tidak mempunyai bilik seniW10. Guru PSV sering bertukar

Peluang (O)O1. PIBG memberikan sokongan yang

kuatO2. Kursus-kursus anjuran JPN dan

BPG

S + OS1+S2+S3+O1+O2Meningkatkan prestasi pencapaian Pendidikan Seni Visual SPM dari segi kualiti

W + OW1+W3+W5+W6+W7+O1+O2Menambahkan minat pelajar dan kemahiran mengolah, melukis dan mewarna

Ancaman (T)T1. Ibu bapa yang kurang menyokongT2. Keluarga yang berpendapatan

rendah tidak mampu membeli peralatan dan bahan

T3. Keluarga kurang peka semasa anak-

S + TS1+S2+S3+ T1+T2+T3Menanam nilai menghargai karya seni dankraftangan

(2)-40

Page 41: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

anak menghasilkan folio PSV

5.16.10 Panitia Pend. Jasmani dan Kesihatan

Dalaman

Luaran

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Guru menunjuk semangat yang tinggi.S2. Kemudahan alatan bantuan mengajar yang

mencukupi.S3. Terdapat 3 orang guru minor PJKS4. Sekolah satu sesi.S5. Peruntukan kewangan yang mencukupi

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Pelajar kurang berminat.W2. Kemudahan tempat untuk aktiviti yang terhad .W3. Guru kurang mendapat pendedahan melalui kursus untuk mata

pelajaran PJK.W4. Guru PJK terdiri daripada guru bukan opsyen

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Sokongan daripada pihak pentadbir

sekolah.O2. Sokongan kuat daripada PIBG.O3. Hubungan yang baik dengan ibu

bapa dan masyarakat.

SOS1+S5+O4+O5Meningkatkan pengetahuan guru PJK dalamproses P&P PJK untuk guru-guru bukanopsyen PJK

Kursus pedagogi PJK

WOW1+W4+W6+O1+O4Memilih pelajar yang berbakat dalambidang sukan

Program mencungkil bakat

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Ibubapa kurang memberikan

komitmen di rumah dan sekolahT2. Tiada persaingan pembelajaran di

kalangan para pelajar yang mempunyai tahap pemahaman yang baik

T3. Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran PJK

T4. Masalah / Isu PJK yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

T5. Hanya terdapat 3 orang guru minor

STS1+S2+S4+S5+T3+T4Memastikan kecergasan fizikal pelajar beradapada tahap yang baik

Program Karnival SEGAK

WTW!+W4+W5+W6+T3+T4Menghargai maruah diri pelajar

Program sayang diri

(2)-41

Page 42: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

PJK.

5.16.11 Panitia Sivik & Kewarganegaraan

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Kebanyakan pelajar berminat untuk menyertai

aktivitiaktiviti yang dijalankan.S2. Sumber kewangan yang mencukupi.S3. Guru-guru yang komited.S4. Sokongan pihak pentadbir.S5. Staf sokongan yang komited.S6. Kerjasama berpasukan yang baik dalam kalangan

AJK Panitia PSK.S7. Bahan-bahan mudah didapati dari kedai koperasi

(hadiah, folio dan lain-lain.)

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Segelintir pelajar lewat menyiapkan folio.W2. Terdapat pelajar yang tidak menyiapkan folio mengikut format

yang ditetapkan.W3. Bilangan pelajar yang ramai dan sukar dikawal semasa aktiviti

luar.W4. Terdapat pelajar yang gemar melakukan vandalisme.W5. Aktiviti khidmat masyarakat perlu dirancang dengan teliti dan

memerlukan banyak masa, tenaga dan wang. (Aktiviti Khidmat Masyarakat bagi Ting. 1,2,3, dan 4.)

W6. Terdapat pelajar yang tidak mementingkan aspek kebersihan dan kesihatan gigi.

W7. Pelajar masih kurang semangat patriotik.PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Mudah mendapat bantuan Jabatan-jabatan kerajaan (AADK, Klinik Kesihatan, Jabatan Pertanian, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Persatuan Pengguna dan lain-lain.)

S+OS2+S3+S6+S7+O2Melahirkan pelajar yang sanggup melakukan kerja amal

W+OW6+O2Memupuk sikap mementingkan kebersihan dan menjaga penampilan diri

W4+W4+O3Memupuk sikap cinta akan sekolah

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Masalah cuaca seperti hujan akan

menimbulkan masalah untuk menjalankan aktiviti. (Contoh: Aktiviti gotong royong terpaksa ditunda dan persembahan pelajar terpaksa dipindahkan tempat.)

S+TS1+S2+S3+S6+S8+T1Memupuk semangat perpaduan.

(2)-42

Page 43: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

T2. Kelewatan pihak yang dijemput GO/NGO akan memberikan masalah kepada susun atur majlis.

5.16.12 Panitia Kemahiran Hidup

Kekuatan (S)S1. Murid berminat dengan aktiviti/amali matapelajaran

Kemahiran HidupS2. Kandungan pelajaran yang sesuai dengan tahap muridS3. Peruntukan kewanganS4. Merupakan ilmu yang boleh diaplikasikan dalam

kehidupan seharian

Kelemahan (W)W1. Kurang guru yang berpengalaman dan opsyen kemahiran hidupW2. Pengurusan stok, alatan dan bahanW3. Tiada bengkel untuk menjalankan aktiviti/amaliW4. Tiada kemudahan ICTW5. Alat/bahan ditempatkan di dalam Bilik KHW6. Alatan menjalankan aktiviti/projek berbentuk pasang siap

Peluang (O)O1. Menggunakan peruntukan

kerajaan dengan betulO2. Menggunakan peralatan yang

terkiniO3. Kemudahan bahan- bahan

rujukan, BBM dan latihanO4. Kepentingan ilmu kemahiran

hidup dalam masyarakatO5. Aktiviti/projek menarik minat

murid

Strategi SO

S(1,2,3) + O (1,2,3,5)

Meningkatkan kecemerlangan mata pelajaran

kemahiran hidup

S (4) + O (1,4,5)

Peningkatan kemahiran dalam kehidupan

Strategi WO

W (1) + O (1)

Peningkatan kepakaran guru panitia KH

W (3) + O (3,4,5,6)

Menaik taraf Bilik Kemahiran Hidup dari segi keluasan dan

infrastruktur

Ancaman (T)T1. Bilik KH terlalu kecilT2. Murid tidak mementingkan

pelajaran Kemahiran Hidup berbanding matapelajaran

Strategi ST

S (4 ) + T (2,3,4)

Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan

mata pelajaran Kemahiran Hidup dalam kehidupan

Strategi WT

W (2,3,4,5,6) + T (1,2,4)

Peningkatan kecekapan pengurusan Bilik KH

(2)-43

Page 44: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

peperiksaanT3. Ibubapa terlalu menekankan mata

pelajaran peperiksaanT4. Murid tidak mendapat kemahiran

sepenuhnya dengan adanya alatan pasang siap

S (3,4 ) + T (1)

Peningkatan tahap keselamatan

5.16.13 Panitia Muzik

TOWS MATRIK

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Guru Besar dan GPK yang berpengalaman.S2. Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan

yang mencukupiS3. Guru berpengalaman yang mencukupiS4. Sumber kewangan yang mencukupi –

komitmen guru yang tinggiS5. Pengurusan kewangan tanpa teguranS6. Sekolah satu sesiS7. Semangat sepasukan yang tinggiS8. Fail panitia diurus dengan baikS9. Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran

yang lengkap

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Peratus pencapaian PKSR1 dan 2masih lemah

dari segi kualiti dan kuantiti

W2. Ramai guru terlibat dalam program luar sekolah (P&P terjejas).

W3. Terdapat pelajar yang tidak menyiapkan kerja rumah.

W4. 5% pelajar tidak menguasai 3M.W5. Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak

menyiapkan kerja rumah.W6. Pelajar bising walaupun guru ada dalam kelas,

kerana tidak mempunyai bilik yang selesa.PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Sokongan daripada PIBG.O2. Hubungan baik dengan agensi luar.O3. Internet mudah diakses kerana sekolah

menyediakan sambungan internet tanpa wayar.

O4. Sekolah terletak dalam kawasan bandar.

S + OS1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4Meningkatkan prestasi pencapaian pendidikan Muzik dari segi kualiti dan kuantiti.

.W + OW1+W2+W3+W4+O1+O2+O3Menambahkan minat pelajar mempelajari pendidikan Muzik

W1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O4Menanam nilai-nilai murni.

(2)-44

Page 45: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

5.16.14 Panitia Bahasa Arab

TOWS Matrik KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Guru Besar dan GPK yang berpengalaman.S2.Guru Bimbingan Kaunseling yang komitedS3.Guru terlatih yang mencukupiS4.Sumber kewangan mencukupi – komitmen guru tinggi.S5.Disiplin pelajar terkawal.S6.Sekolah satu sesi.S7.Semangat sepasukan yang tinggiS8.Terdapat pemeriksa kertas UPSRS9.Sistem analisa peperiksaan yang baik.S10.Guru dibekalkan dengan alat tulis dan pengajaran yang lengkap.S1. S11.30% murid yang mempunyai pengalaman

dan pengetahuan yang sedia ada

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak.W2. Bilik – bilik khas tidak mencukupiW3.Jurang kebolehan murid luas.W4.Guru banyak keluar untuk aktiviti kokurikulum dan kursusW5.Bilangan murid dalam kelas ramai (mencecah 46 orang murid) Bilik darjah yang sempit.W6.Kewangan Panitia tidak mencukupi untuk Program sokongan.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1 Sokongan daripada PIBG.O2.Hubungan baik dengan agensi luar.O3.Sumbangan orang perseorangan.O4.Latar belakang pendidikan keluarga yang mementingkan akademik.O5.Sebahagian guru bahasa arab berkebolehan dalam ICT dan penggunaan Perisisan interaktif.O1. .).

S + OS1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4Meningkatkan prestasi pencapaian Perdagangandari segi kualiti dan kuantiti

W + OW1+W2+W3+W4+O1+O2+O3Menambahkan minat pelajar mempelajariPerdaganganW1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O4Menanam nilai-nilai murni.

ANCAMAN (THREATS – T) S + T

(2)-45

Page 46: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

T1. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak.T2.Terletak ditengah tengah bandaraya.T3. 70% Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan rendah.T4. Kekurangan kemudahan kerana berkongsi kawasan dengan sekolah lain.T5. Terdapat murid daripada keluarga yang bermasalah

S2+S3+S6+S7+S9Mencungkil potensi pelajar

5.16.15 Panitia Bahasa Cina

TOWS Matrik KEKUATAN (STRENGTH – S)S1Pelajar berminat dengan matapelajaran Bahasa CinaS2 Sokongan pihak pentadbir.S3 Guru menunjukkan semangat yang tinggiS4 Guru yang komited

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1 Kelemahan diri pelajar (pelajar berminat dengan Bahasa Cina tetapi tidak mempunyai ruang untuk mengaplikasikan dalam kehidupan seharian)W2 Tiada garis panduan khusus untuk menjalankan aktivitiW3 Kekurangan bahan rujukan dalam bidang ini (BCSK)

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1 Guru menghadiri kursus kejurulatihan tentang teknik pengajaran dan pembelajaran.O2 Peralatan ICT dan makmal computer digunakan03 Peruntukan kewangan amat terhad

S + OS1+S2+S3+S4+O1+O2Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Cina (Sekolah Kebangsaan) dari segi kualiti dan kuantiti

W + OW1+W2+W3+O1+O2+O3Menambahkan minat pelajar mempelajariBahasa Cina

W1+W2+W3+O1+O2+O3Menanam nilai-nilai murni.

ANCAMAN (THREATS – T)T1 Latar belakang keluarga yang tidak mempunyai pengetahuan asas tentang Bahasa Cina

S + TS1+T1+T2+T3Mencungkil potensi pelajar

(2)-46

Page 47: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

T2 Pelajar tidak mementingkan pelajaran Bahasa Cina berbanding dengan mata pelajaran yang lain (BM, BI, MM, SC)T3 Tiada persaingan pembelajaran di kalangan pelajar yang mempunyai tahap pemahaman yang baik.

5.16.16 Tows Matrik Peperiksaan Awam

KEKUATAN (STRENGTH – SS1. Mempunyai setiausaha peperiksaan awam yang komited.S2. Kerjasama yang baik dari guru-guruS3. Pihak pentadbiran sekolah yang selalu memberi tunjuk ajarS4. Guru-guru yang komited menjalankan tugas

KELEMAHAN (WEAKNESS – WW1. Pelajar lambat menghantar dokumen yang diperlukanW2. Setiausaha peperiksaan perlu menjalankan tugas lain.W3. Pelajar memandang remeh fungsi- fungsi pendaftaran.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Semua pelajar perlu menduduki peperiksaan awamO2. PIBG selalu memberikan kerjasama pada pihak sekolah

S+OS1+S2+O1Mempercepatkan urusan pendaftaran dan memasukkan markah kerja kursus/ peperiksaan percubaanproses pendaftaran peperiksaan awam

W+OW1+W3+O2Meningkatkan pengurusan peperiksaan melalui penggunaan ICT.

(2)-47

Page 48: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

O3. Ibu bapa mempunyai kesedaran dalam pendidikan

Memberi peluang kepada pelajar menggunakan Komputer disekolah untuk menyiapkan kerja kursus

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Pelajar tinggal jauh dari sekolahT2. Pelajar yang mendaftar peperiksaan awam bertukar pusat peperiksaanT3. Segelintir pelajar tidak peka tentang kepentingan peperiksaan

S+TS3+T1+T2Meningkatkan kesedaran pelajar dan meningkatkan tahap kecekapan pengurusan peperiksaan awam

5.16.17 Tows Matrik Peperiksaan Dalaman

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Mempunyai AJK Peperiksaan dan Penilaian yang cekapS2. Mempunyai kemudahan riso dan fotostat untuk mencetak kertas soalanS3. Pihak pentadbiran sekolah yang selalu memberi tunjuk ajar

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Guru lambat menghantar dokumen yang diperlukanW2. Setiausaha peperiksaan perlu menjalankan tugas lain.W3. Pelajar tidak menyiapkan kerja kursus mengikut tempoh yang disediakan.W4. Pelajar tidak hadir semasa peperiksaanW5. Tiada tempat untuk khusus untuk pengurusan peperiksaan

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Ibu bapa yang komited dalam pembelajaran murid-muridO2. PIBG selalu memberikan kerjasama pada pihak sekolah O3. Sumbangan bahan-bahan berkaitan peperiksaan

S+OS2+S3+O2+O3Penyediaan kertas ujian dan peperiksaan menjadi senang dan efektifPentadbir membuat penyelarasan terhadap guru yang terlibat

W+O. W3+W5+O3Meningkatkan tahap pengawasan semasa peperiksaan dijalankanMenyediakan peperiksaan ulangan kepada pelajar yang tidak hadir bersebab

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Pelajar tinggal jauh dari sekolah

S+TMeningkatkan kecekapan mengeluarkan data/ analisa

(2)-48

Page 49: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

T2. Kos mencetak kertas ujian dan peperiksaan yang mahalT3. Sistem internet yang lembab

peperiksaan / ujian

5.16.18 Tows Matrik Jadual Waktu

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Mempunyai SJK Jadual waktu yang komitedS2. Pihak pentadbiran yang selalu mengambil berat tentang penjadualan waktuS3. Mempunyai bilangan guru yang mencukupiS4. Mempunyai sistem aplikasi jadual waktu yang baikS5. Peralatan ICT yang mencukupiS6. Bilangan bilik pembelajaran yang mencukupi

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Kurang kemahiran ICTW2. Guru hanya mahu mengajar mata pelajaran yang menjadi minat mereka.W3. Sukar mencai guru untuk ganti guru yang bercuti.W4. Ada guru yang terpaksa mengajar subjek yang bukan opsyenW5. Banyak kekangan dari pihak pengurusan dalam penyususnan jadual waktu.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. PPDO2. Peralatan ICT dari PPSMI dan makmal komputer boleh digunakan

S+O

Program In House Training Dan Buddy Support System

W+O

W2, W4, O1Program Pencerapan Rakan Sekerja

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Guru- guru ganti yang sukar dihubungi untuk menerima jadual gantiT2. Guru- guru cuti secara ad- hocT3. Pelajar tidak beri respon yang baik kepada guru ganti

S+TS1, T1, T2Program Motivasi dan Pendedahan Subjek

W+OW2, W4, T3Program Pengagihan Matapelajaran Mengikut Kepakaran dan Kebolehan Guru

(2)-49

Page 50: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

5.16.19 Tows Matrik PPSMI

KEKUATAN (STRENGTH – S)S1. Pihak pentadbiran yang memberikan kerjasama yang baikS2. Mempunyai peralatan ICT yang mencukupiS3. Mempunyai 3 orang guru yang option dalam bahasa inggerisS4. Kaunselor sekolah yang komitedS5. Mempunyai bilik- bilik pembelajaran yang cukup

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)W1. Guru PPSMI kurang mahir dalam bahasa inggeris.W2. Perlatan ICT selalu rosakW3. Pelajar memandang negatif penggunaan bahasa inggerisW4. Guru kurang menggunakan peralatan yang dibekalkan

PELUANG (OPPORTUNITIES – O)O1. Mendapar kerjasama dari PIBG, KETENGAH, FELDA dll.O2. Ibu bapa yang berharap anak- anak mendapat ilmu yang terbaikO3. Pelajar- pelajar berminat kepada peralatan ICT terkini.O4. Ahli politik selalu memberikan komitmen kepada aktiviti sekolah.

S+OS2+ S3+)3Meningkatkan penggunaan ICT dikalangan guru PPSMI

W+OW1+W4, O1+O4Meningkatkan kursus dikalangan guru PPSMI

ANCAMAN (THREATS – T)T1. Ibu bapa menganggap penggunaan bahasa inggeris menyukarkan pembelajaran

S+TS2+ S5+ T2Meningkatkan penggunaan makmal Komputer pada

W+TW3+T1Meningkatkan kesedaran pentingnya

(2)-50

Page 51: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

T2. Kedudukan sosio- ekonomi keluarga yang rendah

pelajar Bahasa Inggeris dalam matapelajaran Sains dan Matematik

5.16.20 Tows Matrik Pusat Sumber Sekolah

Tow matriks

Kekuatan (S)S1. Semua pelajar dan guru menjadi ahli PSSS2. Mempunyai bahan- bahan sumberS3. Hubungan guru PSS dan Pengawas PSS yang baik.S4. Hubungan pengurusan dan Guru Sumber yang baikS5. Mempunyai sumber kewangan

Kelemahan (W)W1. Pengurusan PSS yang tidak sistematikW2. Tiada guru yang ‘option’ dalam pengurusan sumberW3. Kurang Pemantauan pentadbirW4. Pengawas PSS tidak berfungsi dengan baikW5. Ruang bilik perpustakaan yang sempit.W6. Bilik tidak ceria/ sempurnaW7. Guru PSS perlu menjalankan tugas lain.

Peluang (O)P1. Mendapat kerjasama daripada pentadbirP2. Mendapat kerjasama PKG, PIBG,P3. Pelajar satu sesiP4. Mendapat kerjasama orang perseorangan.P5. Hubungan yang baik antara gur PSS dengan pentadbir.

Strategi SOS1, S2, P1, P2Peningkatan Koleksi buku- buku perpustakaan.

S2, S4, S5, P1, P4Peningkatan Minat Membaca

Strategi WOW1, W2, W3, P1, P2Peningkatan Pengurusan Perpustakaan

W6, P1, P4Meningkatkan Infrastruktur perpustakaan.

Ancaman (T)A1. Pelajar dipaksa membaca dan meminjam

Strategi STS1, S2, A1, A2, A5

Strategi WTW4, W6, A3, A4

(2)-51

Page 52: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

A2. Sikap pengguna yang kurang disiplin dan motivasiA3. Kekangan masaA4. Pengawas PSS kurang mahir dalam menjalankan tugasA5. Guru dan pelajar tidak menggunakan bahan sumber

Meningkatkan kesedaran penggunaan perpustakaan.

S3, S4, A3, A4, A5Memperkemas tanggung jawab dan tugas pengawas perpustakaan

Peningkatan Pemantuan oleh Pentadbiran dan AJK Induk PSS

5.17 Senarai Strategi & Plan Taktikal

5.17.1 Bidang Kurikulum (Umum)Strategi Program T/ Jawab Tempoh/

MasaKos Sumber

Out- put KPI Pelan Kotegensi

S + OS1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+ O3+O4Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kualiti dan kuantiti

1. Kursus Dalamanuntuk semua guru

GPK11 hariMei

Melahirkan Guru yang lebih berwibawa

% guru menjalankan tugas dengan berkesan

2. Kelas Tambahanterancang

- Guru MP tahun 5 dan 6- Ketua Panitia

Jan- okt

Pelajar mengusai kemahiran sebelum menduduki peperiksaan

% pelajar yang berjaya

3. Program Intensif - Ketua Panitia- Guru Mata Pelajaran

Jan – Okt - Pelajar bersedia menjawanb soalan peperiksaan

Bilangan pelajar yang cemerlang

Jadual Anjal

(2)-52

Page 53: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

sebenar4. Program mento- mente Penyelaras Projek Mac – Okt -

Pelajar lebih yakin sebelum ujian

Bilangan pelajar yang cemerlang

5. Menamatkan sukatan sebelum Ogos - Ketua Panitia

- Guru matapelajaran

Jan – Ogos -

Pelajar mengusai semua kemahiran mengikut kurikulum

% pelajar yang menjawab dengan betul setiap kali ujian

6. Gerak gempur

- Penyelaras Projek- Guru Mata pelajaran

Julai – Sep -

Pelajar membiasakan diri menduduki peperiksaan sebenar

% pelajar yang berjaya

7. Cakna CemerlangGuru Mata Pelajaran

Jan- Okt -Pelajar lebih yakin

% pelajar yang mencapai A

Menghubungi pelajar dengan telefon/ SMS

8. Klinik Subjek Kritikal

Ketua Panitia Jun- Okt -

Pelajar menguasi subjek matematik, b. Inggeris dan sains

% pelajar yang berjaya

S + TS2+S3+S6+S7+S9Mencungkil potensi pelajar

1. Bengkel Teknik Menjawab Soalan

Ketua Panitia Julai- Ogos -

Pelajar mendapat pendedahan format jawapan terkini

% pelajar yang lulus

Pemeriksa KertasGuru Cemerlang

2. Program Temu Murni

KaunselorFeb, Jun, Sep

-

Ibu bapa yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap prestasi anak- anak

% pelajar yang mendapat perhatian ibu bapa

3. Pertandingan akademik/ kuiz/ perbahasan/ pidato

Ketua Panitia Ogos Pelajar lebih yakin dan kreatif

% pelajar cemerlang

(2)-53

Page 54: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

dbs

4. Sentuhan Nurani KaunselorMei, Ogos, Sep

Pelajar lebih yakin

% pelajar yang bermasalah disiplin

W + OW1+W2+W3+W4+O1+O2+O3Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran

1. Minggu Mata Pelajaran

Ketua Panitia Jan – Sep

Pelajar mendapat pendedahan menyeluruh

% pelajar yang lulus

2. Lawatan Sambil Belajar

Kaunselor SepSokongan luar terhadap motivasi pelajar

% pelajar yang bermotivasi

3. Hadiah Galakan/ Anugerah Kecemelangan

GKP 1Setiap kali ujian dan akhir tahun

Julang Media GPK 1 OgosMelahirkan pelajar yang cintai ilmu

Pelajar gemar mencari ilmu baru

Pusat sumber RESTORAN ILMU

Guru Perpustakaan & Media

Jan- Okt

W+OW1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O4Menanam nilai-nilai murni

Kem Motivasi KaunselorFeb, Mei. Sep

Kem Akademik Ketua PanitiaBersama Pengetua/ PPD/ JPN

PengetuaFeb. Apr, Jun. Sep

Cell study group. GKP 1Kaunselor

Sep

Program Baca Buku. Guru Perpustakaan

Mac – Okt

Sekolah Damping (sekolah pilihan).

Pengetua Sep

(2)-54

Page 55: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

5.17.2 Panitia Bahasa Melayu

StrategiPlan Taktikal/ Program

Tanggung jawab Tempoh Masa

Kos/ Sumber Out-put KPI Pelan Kotegensi

SOS1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Melayu dari segikualiti dan kuantiti

Kursus Dalaman (kemahiran) untuk guru Bahasa Melayu

Ketua Panitia Mac, Julai, September

RM200 Guru menguasaiilmu tekini berkaitanprofesion dan subjek yang diajar sertasemakin mahir

% kualiti pencapaian peperiksaan UPSR meningkat

PenceramahDalaman

Kelas Tambahan terancang

-Ketua panitia-Guru Tahun 6

Jan - September

Pelajar biasa dan mengenali bentuk-bentuk soalan sertajawapannya

% kualiti pencapaian peperiksaan UPSR meningkat

Latih Tubi

Program Intensif -Ketua panitia-Guru Tahun 6

Jan - September

RM200 Pelajar biasa dan mengenali bentuk-bentuk soalan sertajawapannya

% kualiti pencapaian meningkat

Intensif

Kosakata -Ketua Panitia Januari - RM200 Murid lebih menguasai % kualiti Latih Tubi

(2)-55

Page 56: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Bahasa Malaysia

-Guru Bahasa Malaysia

Oktober perbendaharaan kata pencapaian meningkat

Mentor - mentee -Guru Bahasa Malaysia

-Murid cemerlang (6 Delima)

Feb - September

Meningkatkan motivasi dan minat pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Malaysia

% kualiti pencapaian meningkat

Aktiviti secara berkumpulan

STS2+S3+S6+S7+S9Mencungkil potensi pelajar

WOW1+W2+W3+W4+O1+O2+O3Menambahkan minat pelajar mempelajari Bahasa Melayu

W1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O4Menanam nilai-nilai murni

Minggu Panitia- Bahasa Melayu Minggu Bahasa Melayua. Pertandingan membaca pantun, mendeklamasi sajak, syair, lagu patriotik, drama

- Ketua Panitia- Guru-guru BM

April RM200 Prestasi pencapaianKokurikulum Mata pelajaran meningkat

Pelajar mengambilbahagian dalampertandingan

Bakat-bakat pelajar dapat diasah dandiketengahkan

Nilai-nilai murni seperti kejujuran, bekerjasama dan lain-lain dapat diterapkan

% penguasaan komunikasi murid dalam Bahasa Melayu meningkat

Program inigabung jalindalam programpelbagai panitiaberkaitan

5.17.3 Panitia Bahasa Inggeris

StrategiPlan Taktikal/

ProgramTanggung

jawabTempoh

MasaKos/

SumberOut-put KPI Pelan Kotegensi

1, Meningkatkan prestasi pencapaian UPSR Bahasa Inggeris dari segi kualiti dan kuantiti

Kursus Dalaman (kemahiran) untuk guru Bahasa Inggeris

Ketua Panitia Feb RM150 Guru menguasai ilmu terkini berkaitan profesion dan subjek yang diajar semakin mahir

% Pencapaian UPSR

Penceramah Jemputan

Kelas Tambahan Terancang

Ketua Panitia dan semua guru Bahasa Inggeris

Feb – Okt-

Pelajar biasa dan mengenali bentuk-bentuk soalan tahun lepas.

% Pencapaian UPSR

Latih Tubi

Program mentor- Ketua Panitia Feb – Okt RM250 Pelajar GALUS dapat lulus % Pencapaian Gerak Gempur

(2)-56

Page 57: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

mentedan semua guru Bahasa Inggeris

UPSR

2. Menambahkan minat pelajar mempelajari Bahasa Inggeris

3. Menanam nilai-nilai murni.

1. Minggu Bahasa Inggeris

a. Pertandingan Action Song

b. PertandinganBercerita.

Ketua Panitia dan semua guru Bahasa Inggeris

Apr RM300 Pelajar mengambil bahagian dalam pertandingan.bercerita

Bakat-bakat pelajar dapat diasah dan diketengahkan.

Nilai-nilai murni seperti berani, keyakinan, kejujuran, bekerjasama dan lain-lain dapat diterapkan

Murid-murid dapat membaca dengan fasih.

Aktiviti ini gabungjalin dalam Program Bulan Membaca.

4. Mencungkil potensi pelajar

Pertandingan ’Choral Speaking’

Ketua Panitia dan semua guru Bahasa Inggeris

Feb – Mei RM250 Mengekalkan prestasi pencapaian Peringkat kebangsaan.

Johan Peringkat Negeri dan peringkat Kebangsaan.

5.17.4 Kajian Tempatan

StrategiPlan Taktikal/ Program

Tanggung jawab Tempoh Masa

Kos/ Sumber Out-put KPI Pelan Kotegensi

S + OS1+S2+S3+S4+O1+O2+O3+O4Meningkatkan prestasi pencapaian Kajian Tempatan dari segi kualiti dan kuantiti

1.Pemantapan PnP di dalam kelas.

-Ketua Panitia Kajian Tempatan

-Guru Kajian Tempatan

Sepanjang tahun

tiada Pembelajaran dapat menarik minat dan berkesan.

% kualiti dan kuantiti meningkat dalam PKSR

Pembelajaran kendiri

2. Kelas Ketua Panitia Kajian Tempatan

-Guru Kajian Tempatan

Februari -September

RM100.00 Pelajar biasa dan mengenali bentuk-bentuk soalan sertajawapannya

% kualiti dan kuantitipencapaianmeningkat dalam PKSR

Latih tubi

(2)-57

Page 58: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

3. Modul Kendiri Kajian Tempatan

-Ketua Panitia Kajian Tempatan

-Guru Kajian Tempatan

Januari - Mac(Pembinaan)April – Oktober(Penggunaan)

RM200.00 Pelajar biasa dan mengenali bentuk-bentuk soalan sertajawapannya

% kualiti dan kuantitipencapaianmeningkat dalamPKSR

Intensif dan gerakGempur (Kendiri)

4. 4.Program buku Skrap Tahun 4,5 dan 6

-Ketua Panitia Kajian Tempatan

-Guru Kajian Tempatan

Julai Meningkatkan motivasi dan minat pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Malaysia

5. Program Gotong Royong

-Ketua Panitia Kajian Tempatan

-Guru Kajian Tempatan

Februari Nilai-nilai murni seperti kejujuran, bekerjasama dan lain-lain dapat diterapkan

6. Program Bulan Kemerdekaan

-Ketua Panitia Kajian Tempatan

-Guru Kajian Tempatan

Julai-Ogos Pelajar mengambilbahagian dalampertandingan

7. Projek lawatan tempat bersejarah

-Ketua Panitia Kajian Tempatan

-Guru Kajian Tempatan

Oktober Guru menguasaiilmu tekini berkaitanprofesion dan subjek yang diajar sertasemakin mahir

5.17.5 Panitia Sains

Strategi Plan Taktikal/Program

Tanggung jawab

Tempoh Masa

Kos/ Sumber

Out-put KPI Pelan Kotegensi

Kelas Tambahan PKP UPSR RM500Prestasi peperiksaan Meningkatkan

Kelas Intensif

(2)-58

Page 59: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Semua guru Sains mempunyai komitmen yang tinggi dan PIBG yang sentiasa membiayai aktiviti penting sekolah

Kelas tambahan

Minggu Panitia Sains

. Penyelaras T6

Semua Guru

Sains

 Januari –

September

awam meningkat peratus pencapaian Sains UPSR dari 93% kepada 98%

Program Karnival Sains

PKP

Semua guru Sains

Bulan April RM500 Pelajar berminat pada mata pelajaranSains

Meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Sains

Pertandingan dan pameran Sains

Mengadakan kursus untuk guru-guru Sains

Kerap menjalankan eksperimen dengan untuk menarik minat pelajar dalammata pelajaran Sains

In House training bagi guru guru sains untuk menjawab soalan dan penandaan.

Ketua Panitia Mac Meningkatkan prestasi guru dan murid

Meningkatkan peratus pencapaian Sains UPSR dari 93% kepada 98%

Ketua panitia April - Peratus Meningkatkan

(2)-59

Page 60: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Memastikan murid sentiasa membuat ulangkaji topik-topik lepas serta menguasainya

Mengadakan perjumpaan dengan waris murid tahun enam

Pelajar dibenarkan meminjam buku rujukan dan buku

latihan untuk membuat ulangkaji kerana tidakberkemampuan untuk

Kuiz dalam kelas

Program keibubapaan

dan guru-guru sains

Semua guru sains

Oktober

Februari RM200

pencapaian meningkat

Meningkatkan minat dan prestasi pelajar

peratus pencapaian Sains UPSR dari 93% kepada 98%

Meningkatkan peratus pencapaian Sains UPSR dari 93% kepada 98%

(2)-60

Page 61: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

membeli buku sendiri

   

5.17.6 Panitia Matematik

StrategiPlan Taktikal/ Program

Tanggung jawab Tempoh Masa

Kos/ Sumber Out-put KPI Pelan Kotegensi

Meningkatkan mutu pengajaran serta Profesionalisme guru.

Perkembangan Staf Guru BesarGuru Penolong KananKetua PanitiaMatematik

AprilJulaiSeptember

RM300/Panitia Meningkatkan kualiti P&P dan kerjasama antara guru.

Peratus kualiti PKSR dan UPSR meningkat

Meningkatkan penguasaan sifir di kalangan murid.

Bijak Sifir Ketua PanitiaGuru Matematik

FebruariHingga November

Meningkatkan keyakinan pelajar menghadapi peperiksaan

Meningkatkan prestasi pelajar dalam matematik dan matematik tambahan.

Meningkatkanprestasi pelajar

(2)-61

Page 62: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Menambahkan minat dan kemahiran pelajar dalam bidang matematik.

Minggu Matematik Ketua PanitiaGuru matematik

April RM400 Pelajar dapat berfikir secara kritis dan kreatif.

Bidang matematikbukan satu mata pelajaran yangmembebankan

Menimbulkan minat pelajar terhadap matematik.

Meningkatkanprestasi pelajardalam matematik.

Meningkatkan prestasi cemerlang Matematik di kalangan murid-murid.

Latih Tubi Soalan Guru Matematik Januari hingga November

Pelajar mendapat kaedah dan teknik yang betul untuk menjawab soalan

Pelajar dapatmeningkatkankemahiran

Prestasi peperiksaanPKSR dan UPSR meningkat

Meningkatkanperatus pelajar lulus

5.17.7 Panitia Pendidikan Islam

StrategiPlan Taktikal/

ProgramTanggung jawab

Tempoh Masa

Kos/ Sumber Out-put KPI Pelan Kotegensi

S + OS1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+O1+O2+O3Meningkatkan prestasi pencapaian Pendidikan Islam dari segi kualiti dan kuantiti

Kursus Dalaman (kemahiran)untuk guru Pendidikan Islam

Ketua panitia Mac RM200.00 GPI menguasai ilmu terkini berkaitan profesion dan subjek yang diajar serta semakin mahir

% kualiti dan Kuantiti pencapaian peperiksaan PKSR 1 dan PKSR 2 meningkat

Penceramahjemputan

Kem PAFA dan Solat Ketua panitiaGuru-guru Pend. Islam / J-Qaf

Jan - Sept RM 1200.00Murid dapat menguasai kemahiran Fardhu Ain dan bersolat dengan betul

% kualiti dan kuantiti murid meningkat

Latih tubi

Latih tubi terancang ( Celik Jawi )

Ketua panitiaGuru-guru Pend. Islam / J-Qaf

Feb - Oktober RM100.00

Meningkatkan penguasaan Jawi dalam bacaan dan tulisan

% kualiti danKuantiti pencapaian Jawi 6 bulan pertama

Latih tubi

(2)-62

Page 63: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

dan kedua meningkatLancar Iqra’ dan fasih Al-Quran

Ketua panitiaGuru-guru Pend. Islam / J-Qaf

Feb - Oktober Tiada

Meningkatkan penguasaan Iqra’dan Quran

% kualiti danKuantiti pencapaian bacaan murid dalam Al-Quran meningkat

Latih tubi

S + TS2+S3+S6+S7+S10Mencungkil potensi murid

Pertandingan MTQ Ketua panitiaGuru-guru Pend. Islam / J-Qaf

Mac RM200.00Prestasi pencapaianKokurikulum

Pencapaian meningkat

W + OW1+W2+W3+W4+O1+O2+O3Menambahkan minat murid mempelajari Pendidikan IslamW1+W2+W3++W4+O1+O2+O3Menanam nilai-nilai murni.

Bulan Pendidikan Islam / Penghayatan Ramadhan

Ketua panitiaGuru-guru Pend. Islam / J-Qaf

Julai - Ogos RM1500.00

Murid mengambilbahagian dalam pertandinganBakat-bakat pelajar dapat diasah dandiketengahkanNilai-nilai murni seperti kejujuran,Bekerjasama dan lain-lain dapatditerapkan

% pencapaianpeperiksaandalaman meningkat

Program inigabungjalindalam programpelbagai panitiaberkaitan

(2)-63

Page 64: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Program Hari kebesaran Islam(Maulidur-Rasul & Israk Mikraj )

Ketua panitiaGuru-guru Pend. Islam / J-Qaf

Februari & Jun

RM1500.00 Nilai-nilai murni seperti kejujuran,Bekerjasama dan lain-lain dapat diterapkan

% masalah disiplin pelajar

Penceramahjemputan

5.17.8 Panitia Pendidikan Moral

StrategiPlan Taktikal/ Program

Tanggung jawab Tempoh Masa

Kos/ Sumber Out-put KPI Pelan Kotegensi

1. Peningkatan Kemahiran P&P

Kerja lapangan Semua guru Moral

Januari – Februari

Mendapat sumber aktiviti daripada buku rujukan

Kerjasama daripada semua guru

Kerja folio Semua guru Pend .Moral

Feb - Jun Menyediakan bahan Semua pelajar terlibat

2. Peningkatan Pengurusan Panitia Pendidikan Moral

Taklimat Pengurusan Februari – Oktober

- Kesedaran pentingnya Pend.Moral

100% guru tahu sistem pengurusan

Fail Kuasa Jan/Feb/Mei - Pengurusan yang sistematik

100% tindakan berdasarkan kepada fail kuasa

Mesyuarat Februari/ Mei/ Ogos

- Memberi maklumat terkini

Kerjasama daripada semua guru

Laporan Bulanan/ Tahunan

Julai - Tersedia pelaporan tahunan

Menilai pencapaian aktiviti

(2)-64

Page 65: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Memperkasa tugas dan tanggungjawab guru Pend. Moral

Februari/Mei/Ogos

- Melatih guru-guru supaya lebih berdedikasi

100% guru faham akan tugas-tugas mereka

Mengemaskini sistem fail dan rekod

Jan/Feb/Mei Wujud fail- fail dan rekod berkaitan

Fail dan rekod akan tersedia dan tersusun rapi untuk memudahkan sebarang rujukan

5. Meningkatkan kesedaran Nilai – nilai Murni Dikalangan Murid Dan Ibu Bapa

Minggu Moral Semua guru Pend. Moral

Julai 300.00 Mendapat sumber kewangan

Mendapatkan bahan-bahan untuk aktiviti Moral

Kerja Folio Feb-Jun -Pameran Folio Semua guru

Pend Moral dan semua murid

Julai Informasi folio 90% murid dapat melihat folio

5.17.9 Panitia Pend. Seni Visual

StrategiPlan Taktikal/

ProgramTanggungjawab

Tempoh Masa

Kos/ Sumber

Out-put KPI Pelan Kotegensi

Meningkatkan kualitiPendidikan Dunia Seni Visual

Kursus Dalamanuntuk guru Pendidikan SeniVisual

Ketua panitia Mac 300 Guru menguasaiilmu tekini berkaitanprofesion dan subjek yang diajar serta semakin mahir

% kualiti penhsilan karya murid amat memberansangkan

Guru yang telah menghadiri kursus

Menambahkan minat Minggu Pendidikan Ketua panitia Mei 400 Pelajar mengambil % pencapaian Pertandingan

(2)-65

Page 66: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

pelajar dan kemahiran mengolah, melukis dan mewarna

Seni Visuala. Pertandingan melukisdan mewarnab. Pertandingan reka ciptac. Pertandinganpenghasilan kraf tradisional

bahagian dalampertandingan

Bakat-bakat pelajar dapat diasah dandiketengahkan

Peperiksaan dalaman meningkat

Melukis digabungjalindalam programpelbagai panitiaberkaitan

Menanam nilai menghargaikarya seni dan kraftangan

Lawatan ke pameranlukisan, catan danpusat kraftangan

Ketua panitia Ogos 1000 Pelajar terdedahdengan pelbagai idea dan teknik dalam penghasilan hasil seni dan kraftangan

Pelajar lebih menghargai hasil seni visual dan kraftangan

% kualiti penhsilan karya murid amat memberansangkan

Lawatanbersama kelabSeni Visual

5.17.10 Panitia Pend. Jasmani dan Kesihatan

StrategiPlan Taktikal/

ProgramTanggung jawab

Tempoh Masa

Kos/ Sumber

Out-put KPI Pelan Kotegensi

SOS1+S5+O4+O5Meningkatkan pengetahuan guru PJK dalam proses P&P PJK untuk guru-guru bukan

KursuspedagogiPJK

Ketua panitia PJK

Februari RM70 Meningkatkan kemahiran guru dalammata pelajaran PJK

Guru PJK dapatmenguasai kemahiranmata pelajaran PJK

Pendedahan asas matapelajaran PJK

(2)-66

Page 67: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

opsyen PJKSTS1+S2+S4+S5+T3+T4Memastikan kecergasan fizikal pelajar beradapada tahap yang baik

Program Karnival SEGAK

Semua guru matapelajaran PJK

April danOgos

RM20 Meningkatkan tahap kecergasanpelajar

Pelajar dapat menentukan tahap kecergasan masing- masing

Penilaian kecergasanpelajar

WOW1+W4+W6+O1+O4Memilih pelajar yang berbakat dalambidang sukan

Program mencungkilbakat

Semua guru matapelajaran PJK

Januari - Jun RM100 Meningkatkan penglibatan pelajar dalam sukan

Pelajar dapatmenunjukkan kebolehanmasing-masing

Pertandingan sukanantara rumah

WTW!+W4+W5+W6+T3+T4Menghargai maruah diri pelajar

Progam sayang diri Semua guru matapelajaran PJK

September RM50 Melahirkan modal insanyang sempurna

Pelajar dapatmenunjukkan sahsiahyang baik

Ceramah

5.17.11 Panitia Sivik & Kewarganegaraan

StrategiPlan Taktikal/

ProgramTanggung jawab

Tempoh Masa

Kos/ Sumber

Out-put KPI Pelan Kotegensi

S+OS2+S3+S6+S7+O2Melahirkan pelajar yang sanggup melakukan kerja amal

2. Aktiviti KhidmatMasyarakat Ting. 2Tema: BersyukurlahAktiviti: Gotongroyongmembersihkan

Semua guru PSK April RM600.00 1. Perasaan empatipelajar tehadapgolongan kurangbernasib baik akanmeningkat.

1. Bilangan pelajar sedia membantu golongan kurang bernasib baik akan meningkat.

2. Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 2Tema: KawasanRekreasi Bersih

(2)-67

Page 68: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

rumah anak yatim 2. Pelajar sanggupuntuk menjalankankerja amal

2. Kesanggupan pelajar untuk menjalankan aktiviti gotong-royongsecara sukarela akan meningkat.

Pilihan KitaAktiviti: Gotong royong bersih kawasan rekreasi.

W+OW6+O2Memupuk sikap mementingkan kebersihan dan menjaga penampilan diri

W4+W4+O3Memupuk sikap cinta akan sekolah

Aktiviti KhidmatMasyarakat Ting. 4Tema: SMK. Landas, Kesayanganku

Aktiviti: Gotong-royong mengecat semula dindingbangunan sekolah yang kotor atau diconteng.

Semua guru PSK Mac RM700.00 1. Perasaan cintaakan sekolah dalamkalangan pelajarmeningkat.

2. Pelajar sanggupuntuk menjalankanaktiviti gotongroyong.

1. Bilangan pelajar yang melakukan vandalisme akan menurun.

2. Kesanggupan pelajar untuk menjalankan aktiviti gotong-royong secara sukarela akan meningkat.

1. Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 4Tema: SMK Landas Cinta Hatiku

Aktiviti: Gotongroyongmemperbaikiperabut yang rosak.

1. Aktiviti KhidmatMasyarakat Ting. 1Tema: Gigi Sihat, Senyuman MemikatAktiviti: KempenMenjaga KesihatanGigi

Semua guru PSK Jun 700.00 Tahap kesedaran pelajartentang menjagakesihatan dan kebersihangigi meningkat..

Pelajar yang mempunyai gigi rosak atau gusi yang tidak sihat berkurangan

1. Aktiviti KhidmatMasyarakat Ting. 1Tema: Berat BadanIdeal MenjaminKebahagiaan.Aktiviti: KempenBersenam.

S+TS1+S2+S3+S6+S8+T1Memupuk semangat perpaduan

Aktiviti KhidmatMasyarakat Ting. 3Tema: PermainanTradisional Memupuk Perpaduan

Semua guru PSK Mac RM400.00 Bilangan pelajar yangbermain / bergauldengan rakan berbagai kampungmeningkat

Pergaduhan antarapelajar berlainankampung berkurangan.

1. Aktiviti KhidmatMasyarakat Ting. 3Tema: WayangKulit Warisan

(2)-68

Page 69: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Aktiviti: Promosi Pelbagai Permainan Tradisional masyarakat berbilang kaum di Malaysia.

Budaya Kita

Aktiviti: Membuatdan memainkanwayang kulit.

5.17.12 Panitia Kemahiran Hidup

StrategiPlan Taktikal/

ProgramTanggung jawab

Tempoh Masa

Kos/ Sumber

Out-put KPI Pelan Kotegensi

STRATEGI 1Peningkatan tahap keselamatan di bengkel

Keselamatan bengkel Panitia KH dan guru mata pelajaran

Januari hinggaNovember

RM 50.00 Suasana bilik yang selamat, menarik, bersih dan kemas

Bilik, alatan dan bahan berada dalam keadaan selamat untuk digunakan

Susunan dan keadaan Bilik KH yang selamat

STRATEGI 2Meningkatkan kecemerlangan mata pelajaran

Menghabiskan Sukatan Pelajaran akhir bulan Julai.

Semua guru mata pelajaran

Januari hingga Julai

tiada Sukatan pelajaran dihabiskan

Bilangan tajuk yang diajar

Menghasilkan 2 projek setahun

Semua guru mata pelajaran

Januari hingga Oktober

Rm 5.00/ pelajar

Projek RBT dan Elektronik

Setiap pelajar menyiapkan projek RBT

Projek RBT pelajar

STRATEGI 3Meningkatkan pengetahuan dan kepentingan mata pelajaran kemahiran hidup

Minggu Panitia Kemahiran Hidup

Ketua panitia KH, guru mata pelajaran

April Rm 300.00 Program Minggu Panitia

Penglibatan pelajar didalam Program Minggu Panitia

Minggu Panitia Kemahiran Hidup

Orientasi pelajar Tahun 4

Guru Bimbingan Kaunseling, Ketua Panitia dan semua guru mata pelajaran

Januari - Maklumat kepada pelajar baru

90% pelajar baru (Tahun 4) tahu prosedur dan peraturan di bengkel

Orientasi pelajar baru

Strategi 4

Peningkatan kepakaran guru panitia KH

‘In-House Training’ Panitia KH Januari hinggaSeptember

RM 100.00 Kemahiran guru mengendalikan amali

90% guru mahir dalam tajuk yang diajar

Kepakaran guru meningkat

(2)-69

Page 70: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Strategi 5

Menaik taraf Bilik Kemahiran Hidup dari segi keluasan dan infrastruktur

Menambah keluasan Bilik KH

Guru Besar, GPK 1, Ketua Panitia KH

Disember RM1500.00 Suasana bilik yang luas, bersih dan kemas

50% ruang ditambah Keluasan dan keselesaan bertambah

Strategi 6

Peningkatan kemahiran dalam kehidupan

Pameran /pertandingan rekacipta

Ketua panitia April RM100.00 Sambutan terhadap Minggu Panitia KH

Sambutan yang mengalakkan semasa minggu tersebut

Minat terhadap pameran yang dipamerkan

Kelab Robotik Guru penasihat kelab

Januari hingga Oktober

Tiada Perjumpaan mingguan kelab

Minat pelajar meningkat terhadap aktiviti yang dijalankan

Semua ahli kelab terlibat

Strategi 7

Peningkatan kecekapan pengurusan bengkel KH

Memperkasa tugas dan tanggungjawab guru KH

Panitia KH dan guru KH

April Hingga Disember

Tiada Guru lebih berdedikasi menjalankan tugas

100% guru tahu dan faham tugas serta tanggungjawab yang perlu dilaksanakan.

Peningkatan kecekapan pengurusan bengkel KH

Memperbaiki sistem fail

Panitia KH April Hingga Disember

RM 300.00 Ketua Panitia, Guru KH

100% Sistem Fail Panitia KH tersusun dan kemas

Segala maklumat di failkan

Mengemaskini sistem penyimpanan bahan dan alatan bengkel

Ketua panitia dan guru KH

Januari Hingga November

RM 500.00 Guru KH Alatan/bahan dalam keadaan baik dan selamat

Buku stok alatan dan bahan

5.17.13 Panitia Muzik

StrategiPlan Taktikal/

ProgramTanggung jawab

Tempoh Masa

Kos/ Sumber

Out-put KPI Pelan Kotegensi

(2)-70

Page 71: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

S + OS1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4Meningkatkan prestasi pencapaian pendidikan Muzikdari segi kualiti dan kuantiti

Kursus Dalaman (kemahiran) untuk guru Pendidikan Muzik

Ketua panitia Mac RM100 Guru menguasaiilmu tekini berkaitanprofesion dan subjek yang diajar sertasemakin mahir

% kualiti pencapaian peperiksaan PKSR1 dan 2 semakin meningkat

Penceramahjemputan

Kelas Tambahan terancang

Ketua panitiaGurupembimbingtingkatan 5

Februari -Ogos

RM100 Pelajar lemah dan mengenali bentuk-bentuk soalan sertajawapannya

% kualiti pencapaianmeningkat

Latih tubi

Latih tubi terancangKetua panitiaGurupembimbing

Ogos -Oktober

RM100 Pelajar biasa dan mengenali bentuk-bentuk soalan sertajawapannya

% kualiti pencapaian meningkat

Gerak Gempur

W + OW1+W2+W3+W4+O1+O2+O3Menambahkan minat pelajar mempelajariPendidikan MuzikW1+W2+W3+W4+W5+W6+O1+O2+O3+O4Menanam nilai-nilai murni.

1. Minggu Panitia Muzika. Pertandingan nyanyianb. Pertandingan bermain alat muzik sambil menyanyic. Pameran alat-alat muzik tradisional dan moden.d. Pertandingan tarian traditinal

Ketua panitiaDan guru-guru pendidikan muzik

Jun RM400 Pelajar mengambilbahagian dalam pertandingan.

Bakat-bakat pelajar dapat diasah danDiketengahkan

Nilai-nilai murni seperti kejujuran,Bekerjasama dan lain-lain dapat diterapkan

% pencapaianpeperiksaandalaman meningkat

Program inigabungjalindalam programpelbagai panitiaberkaitan

S + TS2+S3+S6+S7+S9Mencungkil potensi pelajar

Pertandingan mencipta lagu

Ketua panitia dan guru pendidikan muzik

Mac - Jun RM250 Prestasi pencapaianKokurikulum Matapelajaran meningkat

Pencapaian meningkat dari tempat Ketiga Peringkat Daerah ke

(2)-71

Page 72: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Johan Peringkat Negeri

5.17.14 Panitia Bahasa Arab

StrategiPlan Taktikal/

ProgramTanggung jawab

Tempoh Masa

Kos/ Sumber

Out-put KPI Pelan Kotegensi

1. Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Arab dari segi kualiti dan kuantiti

Sayangi Bahasa Arab Semua guru j/QAF dan guru Bahasa Arab/murid j-QAf

Jan-Dis RM 250 70% minat Bahasa Arab

Minat 100%

Jom Hiwar Semua Murid Jan-Dis RM 100 70% berani bertutur Bahasa Arab

100% boleh bertutur

2.Menambahkan minat pelajar mempelajari Bahasa Arab

Kem Bahasa Arab Guru Bahasa Arab/Murid j-QAF

Mac/JunSept/Okt

- 70% mahir Bahasa Arab

100% mahir Aktiviti inigabungjalindalam ProgramBulan Membaca

3. Mengadakan program pemantapan diri pelajar

Bengkel Pemulihan Guru Bahasa Arab/Murid Lemah

Julai RM 300 70% menguasai 100% menguasai

Celik Arab Guru Bahasa Arab/murid gagal mengenal huruf

Ogos RM 350 70% menguasai 100% menguasai

4.Mencungkil potensi pelajar

Mempamerkan mutiara kata

Guru j-QAF dan pendidikan Islam dan Murid-murid

Jan-Dis RM 300 50% berpotensi 100% berpotensi

(2)-72

Page 73: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

(2)-73

Page 74: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

5.17.15 Panitia Bahasa Cina

StrategiPlan Taktikal/

ProgramTanggung jawab

Tempoh Masa

Kos/ Sumber

Out-put KPI Pelan Kotegensi

1. Meningkatkan penguasan Bahasa Cina

Program Minggu Panitia –Pertandingan Tulisan (Thp1)

Guru Bahasa Cina Apr

RM100 Menyediakan hadiah pemenang

Pertandingan Kuiz – Tahap 2

Guru Bahasa Cina

Apr RM 100 Menyediakan hadiah pemenang

2. Meningkatkan prestasi prestasi murid dalam pemahaman

Program Membaca buku cerita Bahasa Cina

Guru Bahasa Cina

Mac - Oktober

- Menyediakan bahan

3. Menarik minat murid dalam Bahasa Cina

Sudut Pembelajaran Bahasa Cina

Guru Bahasa Cina, Guru Pusat Sumber

Mac - Oktober

RM 100 Menyediakan buku rujukan Bahasa Cina

5.17.16 Peperiksaan Awam

StrategiPlan Taktikal/

ProgramTanggung

jawabTempoh Masa

Kos/ Sumber

Out-put KPI Pelan Kotegensi

Menigkatkan pengurusan peperiksaan melalui penggunaan ICT.

Kursus ICT dalaman

S/Upeperiksaan

1 hari - Kebolehan/kecekapanmenggunakancomputer.

90 % guru dapat menggunakan komputer dengan cekap

Kursus diluar sekolah.

(2)-74

Page 75: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Memberi peluang kepada pelajar menggunakan komputer disekolah untuk menyiapkan kerja kursus

Mengadakan kursus komputer kepada pelajar

S/Upeperiksaan

2 hari RM 400.00 Kebolehan/ kecekapan menggunakan komputer.

70% pelajar dapat menggunakan komputer dengan cekap

Kursus diluar sekolah.

Dapat mempercepatkan urusan pendaftaran dan memasukkan markah kerja kursus/ peperiksaan percubaan

Mengadakan jadual khas kepada pelajar untuk memberikan lebih ruang tentang penggunaan komputer untuk menyiapkan kerja kursus.

S/Upeperiksaan

Januari hinggaDisember

RM 400.00 Kebolehan/ kecekapan menggunakan komputer.

50 % pelajar dapatMenggunakan komputer dengan cekap

Pelajar berkursuskomputerdi luarsekolah

Dapat meningkatkan tahap kecekapan pengurusan peperiksaan awam

Mengadakan taklimat kepada ibu bapa dan pelajartentang urusan peperiksaan awam agar urusan peperiksaan dapat berjalan dengan lancar

S/Upeperiksaandari tarikh yang ditetapkan

Menghantar surat kepada ibu bapa.

1 hari - Kebolehan/ kecekapan menggunakankomputer.

Dapat menyiapkan urusan peperiksaanlebih awal

5.17.17 Peperiksaan Dalaman

STRATEGI PROGRAM/PROJEK

T/JAWAB TEMPOH/ HARI

KOS/SUMBER

OUT-PUT INDIKATORPRESTASI(KPI)

PELANKONTIGENSI

Meningkatkan tahap pengawasan semasa peperiksaan dijalankan

SMART peperiksaan

Pentadbir danguru-guru

Sepanjang peperiksaan /ujian dijalankan

Dapat meningkatkan tahap pengawasanpeperiksaan

Pengawasan peperiksaanbertambah baik

Pentadbir membuat SEDAR Pentadbir dan Sepanjang Pengawasan Perjalanan

(2)-75

Page 76: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

penyelarasan terhadap guru yang terlibat

- guru-guru peperiksaan / ujian dijalankan

peperiksaanbertambah baik

peperiksaanbertambah lancar

Meningkatkan kecekapan mengeluarkan data/ analisa peperiksaan / ujian

Kursus penggunaankomputer-

Pentadbir, guru- guru dan setiausaha peperiksaandalaman

2 kali setahun(hari bekerja)

Meningkatkankemahiran

Data-data diisi oleh guru-guru

Menyediakan peperiksaan ulangan kepada pelajar yang tidak hadir bersebab

Peperiksaan SIFAR

Guru-guru mata pelajaran

Mengikut masa peperiksaan dan ujian

Pelajar dapat menduduki peperiksaan /ujian

Markah-markahpelajar dapatdipenuhkan

5.17.18 Jadual Waktu

STRATEGI PROGRAM/PROJEK

T/JAWAB TEMPOH/ HARI

KOS/SUMBER

OUT-PUT INDIKATORPRESTASI(KPI)

PELANKONTIGENSI

Program In House Training Dan Buddy Support System

Mengadakan in house traning dan buddy support system

Pengetua danguru terlibat

2 hari RM 200.00 Guru terbabit dapatkemahiran yangdisampaikan

Berdasarkan maklumbalas guru dapat menyusun 100% kemahiran yang diterangkan

Program Motivasi dan Pendedahan Subjek

Motivasi danpendedahan subjek/matapelajaran

Pengetua dan guru terlibat

3 hari RM 300.00 Menjadi lebih berpengetahuan dalam sukatanmatapelajaran

Guru menunjukkantindak balasmemberangsangkan

Program Pencerapan Rakan Sekerja

Pencerapan rakansekerja dan sesamapanitia

Ketua panitiadan guruterlibat

Setahun( 4 kali )

Saling membantuantara guru

Kerjasamaantara guru

Program Pengagihan Matapelajaran Mengikut

Pengagihanmatapelajaran

Pengetua dansemua guru

Awal tahun Dapat mengajar mengikut kepakaran

Prestasi peperiksaanmeningkat

(2)-76

Page 77: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Kepakaran dan Kebolehan Guru

mengikurkepakaran guru

guru

5.17.19 PPSMI

STRATEGI PROGRAM/PROJEK

T/JAWAB TEMPOH/ HARI

KOS/SUMBER

OUT-PUT INDIKATORPRESTASI(KPI)

PELANKONTIGENSI

Meningkatkan kursus dikalangan guru PPSMI..

Smart English Guru Kanan 5 hari RM1000.00 sekolah

Guru dapat menguasai BahasaInggeris dengan baik

Guru dapat mengajar dengan berkesan( 80%)

HELP

Mastering English Guru Kanan 4 hari RM800.00Sekolah

Guru dapat aplikasikan dalamPengajaran & pembelajaran

85% guru dapat mengajar Sains danMatematik dalam Bahasa Inggeris dengan berkesan

HELP

Meningkatkan penggunaan ICT dikalangan guru PPSMI

Kursus ICT Guru Kanan 1 minggu RM1000.00 Guru dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam ICT

90% guru PPSMI boleh menggunakanICT

Bengkel ICT

Meningkatkan penggunaan Kempen Jom Ke Ketua Sepanjang RM50.00 Penggunaan 85% pelajar Kempen Sayangilah

(2)-77

Page 78: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

makmal Computer pada pelajar

Makmal komputer Panitia dan penyeliamakmalkomputer

tahun komputer meningkat85% oleh pelajar

menggunakan bilikkomputer

Makmal komputer

Meningkatkan kesedaran pentingnya Bahasa Inggeris dalam matapelajaran Sains dan Matematik

Kempen Bulan Bahasa Inggeris dalam Sains & matematik

KetuaPanitia

1 bulan RM100.00sekolah

Meningkatkankepentinganbahasa inggeris dalam sains & matematik

85% murid berbahasaInggeris dalam P&Psains & matematik

Kempen MingguBerbahasa Inggerisdalam P&P Sains *matematik

5.17.20 Pusat Sumber Sekolah

Strategi Program T/ Jawab Tempoh/ Masa

Kos Sumber Out- put KPI Pelan Kotegensi

1. Peningkatan Koleksi buku- buku perpustakaan.

Jualan Majalah (GEN 21 )

perpustakaan April - Oktober

- Mendapat sumber kewangan utk aktiviti perpustakaan

Mengumpul RM200 untuk tabung PSS.

Diskaun Jualan Buku-buku

Julai - Mendapat sumber kewangan

Mendapat 10% untuk tabung PSS.

2. Peningkatan Minat membaca

Program Nilam Pn. Aniza/ Miss Ting Sepanjang Tahun

400.00 Membaca lebih 2 buah buku ssebulan

Setiap pelajar membaca 2 buah buku sebulan

Pertandingan Mengarang

Ogos 50.00 Boleh mengolah idea 10% pelajar dapat mengarang dengan baik

(2)-78

Page 79: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Diskusi Buku Julai 50.00 Memberikan pandangan

10% pelajar dapat mengeluarkan idea mengenai buku yang dibaca

Pameran Buku September 100.00 Informasi buku 90% pelajar dapat melihat buku- buku terkini

Promosi Mac - Galakan membaca 90% pelajar menggunakan perpustakaan

Penjadual Waktu Penggunaan PSS

Februari - Ramai pelajar ke perpustakaan

100% pelajar akan menggunakan perpustakaan setiap bulan

3. Meningkatkan kesedaran penggunaan perpustakaan

Cakna Buku GPM dan Kaunselor April 50.00 Guru dan Pengawas PSS menyayangi koleksi

Tiada buku rosak

Ceramah Motivasi Kaunselor Jun 50.00 Kesedaran tentang membaca

80% pelajar minat membuat rujukan di perpustakaan

Orientasi pelajar baru

Januari & Julai

- Maklumat kepada pelajar baru

90% pelajar baru tahu prosedur dan peraturan di perpustakaan

Taklimat berterusan

Setiap Bulan - Kesedaran penggunaan perpustakaan

100% pelajar dan guru tahu perkembangan perpustakaan

4. Memperkemas tanggung jawab dan tugas pengawas perpustakaan

Kursus Pengurusan Pusat Sumber

- April- Mei 100.00 Faham cara- cara menguruskan perpustakaan

100% pengawas perpustakaan tahu sistem pengurusan di perpustakaan

Kebajikan - Mac – 100.00 Semangat kepada 100% pengawas

(2)-79

Page 80: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Pengawas PSS November pengawas PSS mempunyai semangat untuk bertugas

Penstrukturan Organisasi Pengawas

- mesyuarat- laporan-

Setiap bulan - Faham tugas dan komitmen

Pengurusan perpustakaan akan lebih sistematik

Kerja Projek - Ogos 100.00 Meningkatkan tanggungjawab pengawas

Pengawas pss akan terlatih dengan disiplin dan komitmen kepada tugas

5. Peningkatan Pengurusan Perpustakaan

Taklimat Pengurusan

Februari – Oktober

- Kesedaran penggunaan perpustakaan

100% guru tahu sistem pengurusan perpustakaan

Fail Kuasa Mei - Pengurusan yang sistematik

100% tindakan berdasarkan kepada fail kuasa

Mesyuarat Februari/ Julai/ Oktober

- Memberi maklumat terkini

AJK induk dapat menjalankan tugas berjadual

Laporan Bulanan/ Tahunan

Setiap akhir dan awal bulan

- Tersedia buku pelaporan bulanan dan tahunan

Menilai pencapaian aktiviti

Lawatan Jun 500.00 Menambah idea baru pengurusan pss

Pengawas dan guru dapat meningkatkan pengurusan pss

Memperkasa tugas dan tanggungjawab Pengawas PSS

April - Pengawas bertugas dengan lebih dedikasi

100% pengawas faham akan tugas sebagai pengawas

Memperkasa tugas dan tanggungjawab

April - Guru dan pembantu perpustakaan lebih berdedikasi

100% AJK PSS faham akan tugas.

(2)-80

Page 81: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

guru- guru dan pembantu perpustakaan

menjalankan tugas

Mengemaskini sistem edaran

Mei 100.00 Proses pinjam dan hantar mengambil masa 5 minit

Proses pinjam dan hantar menepati waktu

Mengemaskini sistem fail dan rekod perpustakaan

Jun 100.00 Wujud fail- fail dan rekod berkaitan

Fail dan rekod akan tersedia dan tersusun rapi untuk memudahkan sebarang rujukan

6. Meningkatkan Infrastruktur perpustakaan

Keceriaan Jun 500.00 Suasana perpustakaan yang menarik

60% ruang di perpustakaan akan dipenuhi dengan makluamt

7. Peningkatan Pemantuan oleh Pentadbiran dan AJK Induk PSS

Buku Lawatan Mac - Tersedia buku lawatan di perpustakaan dan dipastikan ada catatan/ komen

Sekrang- kurang ada 10 lawatan dalam masa setahun oleh pihak pengurusan

Taklimat Mac - Mendapat maklumat terkini

Memberi maklumat pengurusan PSS

Mesyuarat Mac/ Jun/ Ogos/ Oktober

- Berkongsi idea ke arah kebaikan

Merancang aktiviti meningkatkan pss

Laporan 2 bulan sekali

- Wujud buku laporan kepada pihak pentadbir

Dapat mengesan kebaikan dan kelemahan pss

(2)-81

Page 82: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

5.17.21 Jadual Waktu

STRATEGI PROGRAM/PROJEK

T/JAWAB TEMPOH/ HARI

KOS/SUMBER

OUT-PUT INDIKATORPRESTASI(KPI)

PELANKONTIGENSI

S+O

Program In House Training Dan Buddy Support System

In House Training SU Jadual Waktu

1 hari - Pentadbir mahir menggunakan perisian jadual waktu

Bilangan guru yang mahir aplikasi jadual waktu

W+OW2, W4, T3Program Pengagihan Matapelajaran Mengikut Kepakaran dan Kebolehan

Pengagihan Mata Pelajaran

Ketua Bidang

1 minggu - Guru dapat mengajar mata pelajaran opsyen.

% guru yang dapat subjek opsyen

(2)-82

Page 83: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

GuruW+O

W2, W4, O1Program Pencerapan Rakan Sekerja

Pencerapan Rakan PengetuaGPK 1

Sepanjang tahun - Guru dapat bekerjaama meningkatkan kemahiran mengajar

% guru yang dicerap

S+TS1, T1, T2Program Motivasi dan Pendedahan Subjek

Ceramah PengetuaGPK 1

1 hari Guru mendapat pendedahan terkini mata pelajaran

% kehadiran guru

5.18Carta Gant5.18.1 Unit Kurikulum (Umum)

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Kursus Dalaman x2. Kelas Tambahan Terancang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x3. Program Intensif x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x4. Program mento- mente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x5. Menamatkan sukatan sebelum Ogos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x6. Gerak gempur x x x x x x x x x x x7. Cakna Cemerlang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x8. Klinik Subjek Kritikal x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x9. Bengkel Teknik Menjawab Soalan x x x x x x x x

(2)-83

Page 84: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

10. Program Temu Murni x x x11. Pertandingan akademik/ kuiz/ x12. Sentuhan Nurani x x x13. Minggu Mata Pelajaran x x x x x x x x14. Lawatan Sambil Belajar x15. Hadiah Galakan/ Anugerah x x x x x16. Julang Media x17. Pusat sumber RESTORAN ILMU x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x18. Kem Motivasi x x x19. Kem Akademik20. Bersama Pengetua/ PPD/ JPN x x x x21. Cell study group. x22. Program Baca Buku. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x23. Sekolah Damping (sekolah x

5.18.2 Carta Gant Panitia Bahasa Melayu

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Kursus Dalaman (kemahiran) untuk guru Bahasa Melayu

Kelas Tambahan terancang

Program Intensif

(2)-84

Page 85: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Kosa Kata

Mentor-mentee

Minggu Bahasa Melayua. Pertandingan membaca pantun, mendeklamasi sajak, syair, lagu patriotik, syarahan, drama

5.18.3 Carta Gant Panitia Bahasa Inggeris

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Kursus Dalaman (kemahiran)untuk guru Bahasa Inggeris

x x x x

Kelas Tambahan Terancang (Tahun 5 & 6) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

(2)-85

Page 86: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Program mentor- mente untuk murid Tahun 6

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1. Minggu Bahasa Inggerisa. Pertandingan Public Speaking (Tp 2)b. Pertandingan story telling (Tp 2)c. Pertandingan Action Song (Tp 1)

x

Pertandingan ’Choral Speaking’ (Latihan) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

English Day (Tuesday) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Library Day (30 mins per month)month)

x xxxxxxxxxxx x x

Muzikal Drama (Thn 6 ) x x x x x x

5.18.4 Carta Gant Panitia Kajian Tempatan

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.Pemantapan P &P di dalam kelas. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

(2)-86

Page 87: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

2. Kelas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3. Modul Kendiri Kajian Tempatan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4.Program buku Skrap Tahun 4,5 dan 6x x x x

5. Program Gotong Royongx x

6. Program Bulan Kemerdekaan x x x x x x x7. Projek lawatan tempat bersejarah x x

5.18.5 Carta Gant Operasi Panitia Sains sekolah

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Perancangan x x x x1.2. Penyedediaan takwim x x x x1.3. Mesyuarat J/kuasa x x x X1.4. Penyediaan jadual aktiviti x x x X1.5. Penyediaan perlembagaan kegiatan x x x XPengenalan x x x X2.2. Penyediaan peralatan x x x X2.3. Aktiviti kokurikulum bermula x x x xPenyeliaan x x x X3.2. Penyemakan buku stok x x x X x x x x3.3. Pencerapan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x XPelaporan x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x4.1. Merekod maklumat kegiatan murid x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xPenilaian x x x x x X5.1. Mewujudkan carta perbandingan x x x x x x

(2)-87

Page 88: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

5.18.6 Carta Gant Panitia Matematik

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Perkembangan Staf x x x x x x x x x x x xMesyuarat Panitia x x x x x x x x x x xPenyediaan Perancangan Panitia x x x xPenyediaan Soalan Bulanan dan PKSR x x x xMenganalisis soalan peperiksaan x x x xKelas Tambahan tahun 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xKelas Tambahan tahun 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xMinggu Panitia xSet soalan/latih tubi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xBijak Sifir x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5.18.7 Carta Gant Panitia Muzik

(2)-88

Page 89: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Sambutan BulanKemerdekaan 2008

x x x X

Slot Isu peralatan Muzik tradisional.

x x x x x x x

Program TeknikMenjawab Soalan

x x

ProgramKecermelangan

x x

Program “Short andSimple”

x x x x x x x x x

Minggu bakat terpendam( setiap isnin)x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5.18.8 Carta Gant Panitia Pendidikan Moral

Bil Strategi ProgramBulan/ Minggu

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Peningkatan P&P.

Kerja Lapangan x x x x x

Kerja Folio x x x x x x x x

2. Peningkatan pengurusan Panita Pendidiakan Moral

Taklimat PengurusanFail Kuasa x x x

Mesyuarat x x x

Laporan BuTahunanMengemaskini sistem edaran

x x x

Kemaskini sistem fail dan rekod x x x

3. Meningkatkan Kesedaran Nilai-

Minggu Moral x x x x

Kerja Folio x x x x x x x x

(2)-89

Page 90: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

nilai Murni Dikalangan Murid Dan Ibubapa

Pameran Folio x x

5.18.9 Carta Gant Panitia Pendidikan Islam

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Kursus Dalaman (kemahiran)untuk guru Pendidikan Islam

x

Kem PAFA dan Solat x x x x xLatih tubi terancang ( Celik Jawi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xLancar Iqra’ dan fasih Al-Quran x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xPertandingan MTQ xBulan Pendidikan Islam / Penghayatan Ramadhan

x x x

Program Hari kebesaran Islam(Maulidur-Rasul & Israk Mikraj )

x x

5.18.10 Carta Gant Panitia Pendidikan Seni Visual

Strategi/ Program Bulan/ HariDis 2011 Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov

(2)-90

Page 91: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Mesyuarat Panitia

Perlantikan AJK sesi 2012

Kemaskini Stok / Almari Seni

Pembelian Alat dan Bahan

Kursus Dalamanuntuk guru Pendidikan SeniVisualPembinaan Soalan PKSR 1 & 2

Minggu Pendidikan Seni Visuala. Pertandingan melukisdan mewarnab. Pertandingan reka ciptac. Pertandinganpenghasilan kraf tradisionalKelab Seni Lukis dan Kerja Tangan

Pertandingan Melukis dan Mewarna

5.18.11 Carta Gant Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Strategi/ Program Bulan/ Hari

(2)-91

Page 92: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Kursus pedagogi PJK x

Penilaian kecergasan Fizikal sekolah x x

Program mencungkil bakat x x x x x x x x x x x

Progam sayang diri x

5.18.12 Carta Gant Panitia Sivik dan Kewarganegaraan

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 2 x

(2)-92

Page 93: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Tema: BersyukurlahAktiviti: Gotongroyongmembersihkanrumah anak yatimAktiviti Khidmat MasyarakatTema: SMK. Landas, KesayangankuAktiviti: Gotong-royong mengecat semula dinding bangunan sekolah yang kotor atau diconteng.

x

Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 1Tema: Gigi Sihat, Senyuman MemikatAktiviti: Kempen Menjaga Kesihatan Gigi

x

Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 3Tema: Permainan Tradisional Memupuk PerpaduanAktiviti: Promosi Pelbagai Permainan Tradisional masyarakat berbilang kaum di Malaysia.

x

5.18.13 Carta Gant Panitia Kemahiran Hidup

Strategi Program

Bulan/ Minggu

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

(2)-93

Page 94: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

STRATEGI 1

PENINGKATAN TAHAP KESELAMATAN

Keselamatan bengkel / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

STRATEGI 2

MENINGKATKAN KECEMERLANGAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP

Menghabiskan Sukatan

Pelajaran akhir Bulan

Julai.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Menghasilkan 2 projek

setahun/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

STRATEGI 3

MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KEPENTINGAN DALAM MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP

Minggu Panitia KH /

Orientasi pelajar baru/ / / /

STRATEGI 4

PENINGKATAN KEMAHIRAN GURU PANITIA KH

‘In-House Training’/ /

STRATEGI 5

MENAIK TARAF BILIK KEMAHIRAN HIDUP DARI SEGI KELUASAN DAN INFRASTRUKTUR

Naik taraf Bilik KH / / / /

STRATEGI 6

PENINGKATAN KEMAHIRAN DALAM KEHIDUPAN

Pertandingan rekacipta / / / /

(2)-94

Page 95: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

STRATEGI 7

PENINGKATAN KECEKAPAN PENGURUSAN BILIK KH

Memperkasakan tugas

dan tanggungjawab

guru

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Meningkatkan sistem

fail / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Pengurusan stok yang

cekap / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

(2)-95

Page 96: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

5.18.14 Carta Gant Panitia Bahasa Arab

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mesyuarat/perjumpaan AJK x xInventori dan rekod x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xPerjumpaan waris THN 1 x

Transisi THN1 x x xMaklumat papan kenyataan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xMempamerkan mutiara kata x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xBimbingan individu/kelompok x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xBimbingan Kelas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xSayangi bahasa arab x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xJom hiwar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xKem Bahasa Arab x x x xBengkel Pemulihan Bahasa Arab

x x x x

Teknik Belajar x x x x

Sifar gagal Bahasa Arab/Kurang peratus gagal

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Celik Arab x x xMajlis Bacaan Yassin dan Tasmik Al-Quran

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Pertandingan menyusun ayat x xPertandingan mencari kalimah x xLawatan sambil belajar x xPertandingan menghafal kalimah

x x

Pengumpulan data maklumat x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xProgram Kem Bestari Solat x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

(2)-96

Page 97: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

5.18.15 Carta Gant Panitia Bahasa Cina

Bil Strategi ProgramBulan/ Minggu

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Perancangan 1.1 Mesyuarat Panitia x x x x x

1.2 Penubuhan jawatankuasa x

1.3 Penyediaan jadual aktiviti

x x x x

2. Pengenalan 2.1 Pendedahan ilmu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2.2 Penyediaan alatan x x x x

2.3 Minggu Panitia- kuiz/ pertandingan tulisan

x

3. Penyeliaan 3.1 Penyemakan stok x x x

3.2 Pencerapan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4. Pelaporan 4.1 Merekod maklumatx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5. Penilaian5.1 Mewujudkan carta perbandingan kerjaya murid

x x x

5.18.16 Carta Gant Unit Peperiksaan Awam

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Kursus ICT dalaman X

Mengadakan kursus komputer kepada pelajar X X

Mengadakan jadual khas kepada pelajar untuk memberikan lebih ruang tentang penggunaan komputer untuk

X

(2)-97

Page 98: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

menyiapkan kerja kursus.Mengadakan taklimat kepada ibu bapa dan pelajar tentang urusan peperiksaan awam agar urusan peperiksaan dapat berjalan dengan lancar

X

Mempercepatkan urusan pendaftaran dan memasukkan markah kerja kursus/ peperiksaan percubaan

X X X X X X X

5.18.17 Carta Gant Unit Peperiksaan Dalaman

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SMART peperiksaan X X X X XSEDAR X X X X XKursus penggunaan komputer X XPeperiksaan SIFAR X X X X X X

5.18.18 Carta Gant Unit Jadual Waktu

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mengadakan in house traning dan buddy support system

(2)-98

Page 99: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Motivasi dan pendedahan subjek/ matapelajaranPengagihan Pencerapan rakan sekerja dan sesama panitia matapelajaran mengikur kepakaran guru

5.18.19 Carta Gant Unit PPSMI

Strategi/ ProgramBulan/ Hari

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Smart EnglishMastering EnglishKursus ICT

Kempen Jom KeMakmal komputer

(2)-99

Page 100: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

Kempen Bulan Bahasa Inggeris dalam Sains & matematik

5.18.20 Carta Gant Operasi Perpustakaan Sekolah

Bil Strategi ProgramBulan/ Minggu

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Peningkatan Koleksi Buku

Jualan Majalah (GEN 21 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Diskaun Jualan buku x

2. Peningkatan Minat membaca

Program Nilam x x x x x x x x x x

Pertandingan Mengarang x

Diskusi Buku x

Pameran Buku x

Promosi x

Penjadual Waktu Penggunaan PSS x

3. Meningkatkan kesedaran penggunaan perpustakaan

Cakna Buku x

Ceramah Motivasi x

Orientasi pelajar baru x x

Taklimat berterusan x x x x x x x x

4. Memperkemas tanggung jawab dan tugas pengawas perpustakaan

Kursus Pengurusan Pusat Sumber x x x

Kebajikan Pengawas PSS x x x

Sturkturan Organisasi Pengawas x x x x x x x x

Kerja Projek x

5. Peningkatan Pengurusan Perpustakaan

Taklimat Pengurusan x x x x

Fail Kuasa x

Mesyaurat x x x

Laporan Bulanan/ Tahunan x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Lawatan x

Memperkasa tugas Pengawas PSS x

Perkasa tugas guru & pembantuMengemaskini sistem edaran x

Kemaskini sistem fail dan rekod x

6. Meningkatkan Infrastruktur perpustakaan

Keceriaan x

(2)-100

Page 101: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

7. Peningkatan Pemantuan oleh Pentadbiran dan AJK Induk PSS

Buku Lawatan x

Taklimat x

Mesyuarat x

6 Implementasi Strategi

Langkah- langkah Pelaksanaan:-

6.16Mesyuarat untuk menjelaskan kaedah pelaksanaan pengurusan strategik

6.17Taklimat kepada semua warga sekolah

6.18Promosikan kepada ibu bapa melalui kempen atau majlis yang khusus

6.19Menjemput stake holder ke sekolah untuk menerangkan program yang dirancangan

6.20Kunjungan ke PPD memberi taklimat tentang program yang telah dirancangkan

7 Penilaian Prestasi

BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS (Keseluruhan/ Tahunan)

PERINGKAT (Tandakan _/ di ruangan)

SEKOLAH/ ORGANISASI PANITIA/ UNITINDIVIDU(Nama Staf)

(2)-101

Page 102: Bab2kurikulum Combine Panitia

Pelan Strategik Pengurusan SK TTDI 11 2011 – 2013 Bab 2- Bidang Kurikulum

MISI VISI

BIDANG (Tandakan _/ di ruangan)

TARIKH DISEDIAKAN OLEH(Nama Staf)

MATLAMAT/ OBJEKTIFKEY PERFORMANCE

INDICATOR (KPI)SASARAN PRESTASI INISIATIF/ TINDAKAN PRESTASI SEBENAR

LAG LEAD 08 09 10 08 09 10

ULASAN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(2)-102