apa 6th edition 2

Download APA 6th Edition 2

Post on 18-Jul-2015

106 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GAYA RUJUKAN AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA 6th EDITION)NURULHIDAYAH LUCY ABDULLAH 30 APRIL 2011

GAYA DOKUMENTASI

MLAModern Language Association

APAAmerican Psychological Association

CMSThe Chicago Manual of Style

PERATURAN MENGIKUT GAYA RUJUKAN APA 6th Edition1. RUJUKAN DALAM TEKS 2. SENARAI RUJUKAN

PERATURAN MENGIKUT GAYA RUJUKAN APA 6th EditionRUJUKAN DALAM TEKS

APA Rujukan dalam teks(a) Seorang pengarangMenurut Rohaty (2009), pengabaian semasa proses pengajaran dan pembelajaran akan memberi pengalaman yang negatif kepada murid-murid. Pengabaian semasa proses pengajaran dan pembelajaran akan memberi pengalaman yang negatif kepada murid-murid (Rohaty, 2009).

Dalam kajian pada tahun 2009, Rohaty mendapati pengabaian semasa proses pengajaran dan pembelajaran akan memberi pengalaman yang negatif kepada murid-murid.

APA Rujukan dalam teks(b) Merujuk pengarang yang sama untuk kali ke dua Menurut Torkldsen (2000), aktiviti fizikal sangat penting kerana ia berupaya meningkatkan kecerdasan di kalangan murid-murid. Torkldsen juga mendapati

Abaikan tahun terbitan

APA RUJUKAN DALAM TEKS(c) Dua pengarangMarshall dan Rossman (2003) menyatakan (Marshall & Rossman, 2003)

(d) Tiga hingga lima pengarangHolland, Holt, Levi, dan Beckett (2001) menyatakan

Holland et al. juga mendapatiNote: (1) et al. means and others (2) senaraikan ke lima-lima nama untuk rujukan kali pertama sahaja

APA RUJUKAN DALAM TEKS(e) Lebih dari tujuh pengarang Noraini et al. (2001) mengkaji

Nota: Pengarang pertama diikuti et al.(Noraini et al., 2001) - hujung ayat

APA RUJUKAN DALAM TEKS(d) Badan korporat atau kerajaanKementerian Pelajaran Malaysia (KPM), 2005 KPM (2005)Rujukan seterusnya

Nota: Nama penuh hanya pada rujukan kali pertama Sahaja. Gunakan singkatan dalam rujukan seterusnya.

APA RUJUKAN DALAM TEKSPenggunaan acronym ( huruf PERTAMA setiap perkataan).Contoh

The Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) is (Tulis nama penuh pada kali pertama digunakan dalam teks) ContohSuruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)

APA RUJUKAN DALAM TEKS(e) Tiada pengarang Sunting dua/tiga perkataan pertama dari tajuk buku, artikel, laporan dllCth: Kanak-kanak bermasalah pendengaran memerlukan sokongan persekitaran... (Keistimewaan Anak, 2002). Tajuk artikel Nota: Tajuk buku/laporan (italik)

APA RUJUKAN DALAM TEKS(f) Pengarang dengan nama keluarga yang samaL. Spencer (1965) dan G. Spencer (1983) mengkaji 1st initial last name

APA RUJUKAN DALAM TEKS(g) Dua atau lebih penulis menyokong pendapat yang sama.Dalam kajian kes jumlah peserta kajian (Fink 1993; Yin 2003). Nota: susun ikut abjad

APA RJUKAN DALAM TEKS(h) Pengarang dan tahun penerbitan yang sama

Pemikiran matematik adalah elemen penting dalam proses (Noraini Idris, 2001a, 2001b)(i) Pengarang yang sama pada tahun penerbitan yang berbeza Pemikiran matematik adalah elemen penting dalam proses(Noraini Idris, 2001, 2002)

APA - Suntingan daripada teks(k) Menyunting ayat/sebahagian ayat/frasa A team is defined as a small number of people with complimentary skills who are committed to common purpose, performance goals, and approach for which they hold themselves mutually accountable (Katzenbach & Smith, 2001, p.45). ada muka surat

APA - Suntingan daripada teksii) Menyunting ayat/sebahagian ayat Benjamin (1995) defined a team as a small number of people with complimentary skills who are committed to common purpose, performance goals, and approach for which they hold themselves mutually accountable (n.p.). tiada muka surat

APA Rujukan dalam teks(I) Perbualan peribadiMelalui surat, temu bual, e-mail, dan telephone

Tidak dimasukkan dalam senarai rujukan. Hanya dipetik dalam teks.cth Abdul Aziz (perbualan peribadi, Mei 25, 2010) cth Dalam e-mail, D. Pugalee telah memberikan komen(perbualan peribadi, November 3, 2009)

APA RUJUKAN DALAM TEKS(m) Terlalu banyak rujukan dalam satu ayat Cth:Projek ..menunjukkan kelemahan (Nordin,2008) di mana kajian juga menunjukkan kepincangan yang serius (Ahmad, 2008; Sani,2009) dan ini mengakibatkan kerugian berjuta-juta ringgit dari pembelian peralatan (Aini,2010).

APA RUJUKAN DALAM TEKS(j) Sumber yang spesifik

Graf, jadual, carta, gambar dll yang disunting harus dinyatakan sumbernya (pengarang, tahun & muka surat).(k)Melabel rajah Graf, jadual, carta, gambar dll

PERATURAN MENGIKUT GAYA RUJUKAN APA 6th EditionSENARAI RUJUKAN

(double spacing)

Bentuk am penulisan rujukanBUKU Author, A.A. (Year of publication). Title of work. Location: Publisher.TERBITAN BERKALA Author, A.A. (Year). Title of article. Title of periodical, volume number (issue number), pages.

Bentuk am penulisan rujukanJURNAL, MAJALAH, AKHBAR DALAM TALIAN Author, A. A. (Year). Title of article. Name of journal, xx, xxx-xxx. doi: xxxxxxx RESOS LAIN DALAM TALIAN Author, A. A. (Year). Title of article. Retrived From web address

Rujukan daripada bukuSatu pengarang Smith, F. (1985). Reading. Cambridge: Cambridge University. Fatimah Salleh, Abdul Majid Konting & Noraini Abdullah. (2002). Pemikiran matematik. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Fatimah Salleh, Abdul Majid Konting, Noraini Abdullah,Sudin Yahya. (2002). Pemikiran matematik. Kuala Lumpur: Utusan Publications. colon memisahkan tempat terbitan dgn. penerbit. ampersand (&) antara dua nama terakhir koma memisahkan antara nama.

Dua hingga tujuh pengarang (Tulis semua)

Lebih dari tujuh pengarang

6 nama pertama di ikuti 3 ellipses & nama pengarang terakhir

Rujukan dari buku/jurnal/artikelPengarang Melayu Asmah Omar. (1991). Kemahiran berbahasa. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Abaikan binti/bin

Pengarang Cina

Cai, J.F. (1998). Exploring students Cai Jin Fai conceptual algorithm. School Science and Mathematics, 98(2), 9398.

Pengarang Foo, V.H.K. (1993). Sarawak: Mini Cina dengan episodes of the past. Petaling Jaya: nama Inggeris Fajar Bakti.

Vincent Foo Hiap Khian

Rujukan dari buku/jurnal/artikelPengarang Narrayani Jeganathan. (2009). India & abaikan d/o, s/o, a/l, a/p Sikh Nama Raja Ahmad Niza. (2009). keturunan Nama gelaran Mahathir Mohamad. (2010). Abaikan gelaran Dato/Datin/Haji/Dr/Tan Sri Narrayani a/p Jeganathan Raja Ahmad Niza Tun Mahathir Mohamad

Rujukan daripada bukuBuku Smith, F., & Kenney, G.M. (Eds.). Masukkan (Ed.) diedit/diolah (1985). Reading. Cambridge: atau (Eds.) dalam Cambridge University. kurungan

Bab atau artikel dalam bukuBuku yang diterjemah

Pugalee, D. (1985). Levels of thinking. In J. Hierbert (Ed.), Mathematical thinking (pp.221 240). New York: Guilford Press.Freud,S. (2002). Way of life (B.J. Lopez & F.L.Emory,Trans.). New York: Norton.

Masukkan muka surat Dahulukan nama editor dengan in. Nama penterjemah selepas tajuk buku

Rujukan daripada bukuBuku yang dikemaskiniBadan korporat

Smith, F. (1985). Reading (3rd ed.). New York: Harper. Committee of Bank Rakyat (2010). Bank Rakyat finance. Kuala Lumpur:DBP.

Masukkan 5th ed. atau rev.ed. dalam kurungan Nama organisasi

Badan-badan Kementerian Pelajaran kerajaan Malaysia (2006). Kurikulum bersepadu sekolah rendah: Spesifikasi kurikulum tahun 6. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Nama organisasi

Pengarang: badan berkanun swasta/kerajaanBadan-badan tempatan Pahang, Jabatan Alam Sekitar. (2009). New Zealand, Department of External Affairs. (2010). Nama negeri diikuti dengan Jabatan. Gunakan nama negara diikuti nama Jabatan

Badan-badan antarabangsa

Rujukan daripada bahan berkalaJurnal Noor Azlan Ahmad Zanzali. (1996). Isu-isu berterusan dalam pendidikan matematik. Jurnal Pendidik dan Pendidikan,14, 19-40. Haron Din. (2009, Oktober). Kerukunan rumahtangga. Solusi, 27, 34-36.Mamat Ali. (2006, Mei/Jun). Gotong royong [Surat kepada pengarang]. Dewan Masyarakat, 104, 6. Ibrahim Mamat. (2009, Mac 3). Pendidikan dan masyarakat. Berita Harian, p.B5.

Artikel dlm. majalah Surat pengarang Artikel dlm. akhbar

Rujukan dalam talianLopez, J. (1985). Sexual and physical Tidak ada noktah di aggression within a dating relationship. hujung alamat web Retrieved from URL http://proquest.umi.com/pqdlin Tiada nama Developing a team work. (n.d.). penulis dan Retrived from tarikh

Rujukan dalam talianOnline journal Senior, B., & Swailes, S. (2007). Inside DOI : Digital Object Identifier (kod Management Teams: Developing a unik yang teamwork survey instrument. British diberikan oleh Journal of Management, 18, 138-153. penerbit kepada doi: 10.1111/j.1467-8551.2006.00507.x artikel yang spesifik)

Nota: Sekiranya tidak ada DOI gunakan URL home page atau alamat laman web