02_setting nama ipg dan jadual 2_bmm-siap

Click here to load reader

Post on 26-Oct-2015

52 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zXsac

TRANSCRIPT

LAMPIRAN 4

IPG YANG MELAKSANAKAN PROGRAM

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH)DENGAN SENARAI KURSUS dan PENSYARAH SEPERTI YANG DISENARAIKAN DALAM JADUAL 2, LAMPIRAN - 2.3.2ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT:

Bil.SENARAI IPGELEKTIF 1ELEKTIF 2

1IPG Kampus IpohPendidikan

JasmaniPendidikan Moral

2IPG Kampus Bahasa MelayuPendidikan

JasmaniPersuratan dan kesenian melayu

3IPG Kampus Kota BharuPendidikan

JasmaniPendidikan Moral

4IPG Kampus GayaPendidikan

JasmaniPendidikan Moral

5IPG Kampus KeningauPendidikan

JasmaniPendidikan Sivik

dan Kewarnegaraan

6IPG Kampus Batu LintangPendidikan

JasmaniPendidikan Sivik

dan Kewarnegaraan

7IPG Kampus RajangPendidikan

JasmaniKemahiran hidup

Lampiran 2.3.2

Jadual 2: Senarai Kursus yang ditawarkan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)Bil.Thn.Sem.KodNama KursusKomponenKreditNama Pensyarah

111WAJ3101Tamadun Islam dan Tamadun AsiaWAJIB2 (2+0)Asad bin Awang

2WAJ3102English Language Proficiency IWAJIB2 (2+0)Reevathy

3WAJ3108Kokurikulum - Pengurusan KokurikulumWAJIB1(1+0)Nor Hasni bt Yeop

4WAJ3114Bina Insan Guru Fasa I (45 jam)WAJIB* KTMohd Razali b Jaafar Masitah b Ibrahim

5EDU3101Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS)Teras (PP)3 (3+0)Zulkifli Mahyudin

6EDU3102Perkembangan Kanak-Kanak Teras (PP)3 (3+0)Ahmad Khir Muzamil

7BMM3101Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah RendahTeras (Major)3 (3+0)Norehan bt Muhamad

8BMM3102Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah RendahTeras (Major)3 (2+1)Norehan bt Muhamad

Jumlah Kredit17

92WAJ3103English Language Proficiency IIWAJIB1 (1+0)Muhamad Yusni Mohd Junos

10WAJ3104Literasi BahasaWAJIB2 (0+2)Faridah Mustafa

11WAJ3105Numerical LiteracyWAJIB2 (2+0)Mahayon Abas

12WAJ3109Kokurikulum - PermainanWAJIB1 (0+1)Badrul Hisham Ahmad Sukar

13WAJ3114Bina Insan Guru Fasa II (10 jam)WAJIB* KTMohd Razali b Jaafar Masitah b Ibrahim

14EDU3103Murid dan Alam BelajarTeras (PP)3 (3+0)Zulkifli Mahyuddin

15BMM3103Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (dan *PBS)Teras (Major)3 (2+1)Norehan bt Muhamad

16BMM3104Pengajaran Kemahiran Bahasa MelayuTeras (Major)3 (2+1)Fatimah bt Ibrahim

17PJM3102Pergerakan AsasElektif 13 (1+2)Che Siah Ibrahim

Jumlah Kredit18

1821WAJ3106Hubungan EtnikWAJIB2 (2+0)Yusri b Mat Johor

19WAJ3110Kokurikulum - Unit Beruniform IWAJIB1 (0+1)Unit Gerko

20WAJ3114Bina Insan Guru Fasa III (10 jam)WAJIB* KTMohd Razali b Jaafar Masitah bt Mohd Yusuf

21EDU3104Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah LakuTeras (PP)3 (3+0)Zulkifli Mahyudin

22BMM3105Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan KomputerTeras (Major)3 (0+3)Khairul Anuar b Ismail

Habibah bt Mohd Samin

23BMM3106Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah RendahTeras (Major)3 (3+0)Norehan bt Muhamad

24PJM3106Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS)Elektif 13 (2+1)Kamarulazli Mohd Yusof

25ELM3101Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan MoralElektif 23 (3+0)Mohd Yusri Bakir

Jumlah Kredit18

262WAJ3107Seni dalam PendidikanWAJIB3 (2+1)Samsi b IjaiKaasran b Mat Jidin Abdul Wahid b Ali Piah

27WAJ3111Kokurikulum - Unit Beruniform IIWAJIB1 (0+1)Unit Gerko

28WAJ3114Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam)WAJIB* KTMohd Razali b Jaafar Masitah bt Mohd Yusuf

29EDU3105Teknologi dalam Pengajaran dan PembelajaranTeras (PP)3 (2+1)Mohd Zaki Jamaludin

30BMM3107Pengantar Linguistik Bahasa MelayuTeras (Major)2 (2+0)NurAzah bt Ahmad

31BMM3108Fonetik dan Fonologi Bahasa MelayuTeras (Major)3 (3+0)Norehan bt Muhamad

32PJM3110Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan JasmaniElektif 13 (2+1)Saiful Bahri bin Mat

33ELM3102Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS)Elektif 23 (3+0)Mohd Yusri bin Bakir

Jumlah Kredit18

Bil.Thn.Sem.KodNama KursusKomponenKreditNama Pensyarah

3431WAJ3112Kokurikulum - OlahragaWAJIB1 (0+1)Unit Gerko

35WAJ3114Bina Insan Guru Fasa V (10 jam)WAJIB* KTYusri b Mat Joho Norehan bt Muhamad

36EDU3106Budaya dan PembelajaranTeras (PP)3 (3+0)Shaddin b Sabri

37BMM3109Morfologi Bahasa MelayuTeras (Major)3 (3+0)Norehan bt Muhamad

38BMM3110Sintaksis Bahasa MelayuTeras (Major)3 (3+0)Khairul Anuar b Ismail

39PJM3112Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan SukanElektif 13 (2+1)Sabri bin Tan

40ELM3103Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di SekolahElektif 23 (3+0)Mohd Yusri bin Bakir

41PRK3101Praktikum Fasa ITeras (AP)2 (4M)Unit Praktikum

Jumlah Kredit18

422WAJ3113Kokurikulum - PersatuanWAJIB1 (0+1)Unit Gerko

43WAJ3114Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam)WAJIB3 (0+3)Unit HEP

44BMM3111Semantik dan Peristilahan Bahasa MelayuTeras (Major)2 (2+0)Fatimah bt Ibrahim

45BMM3112Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan TerjemahanTeras (Major)3 (3+0)Norehan bt Muhamad

46ELM3104Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai MurniElektif 23 (3+0)Mohd Yusri bin Bakir

47PRK3102Praktikum Fasa IITeras (AP)4 (8M)Unit Praktikum

Jumlah Kredit16

4841EDU3107Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanakTeras (PP)3 (3+0)Belum ditentukan

49BMM3113Penyelidikan Tindakan I - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah)Teras (Major)3 (3+0)NurAzah bt Ahmad Fatimah bt Ibrahim

50BMM3114Kebudayaan MelayuTeras (Major)2 (2+0)Kamarul Azlan

51PRK3103Praktikum Fasa IIITeras (AP)6 (12M)Belum ditentukan

Jumlah Kredit14

522EDU3108Asas Kepimpinan dan Perkembangan ProfesionalTeras (PP)3 (3+0)Belum ditentukan

53EDU3109Guru dan Cabaran SemasaTeras (PP)3 (3+0)Belum ditentukan

54BMM3115Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan)Teras (Major)3 (0+3)NurAzah bt Ahmad Fatimah bt Ibrahim

55BMM3116Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa MelayuTeras (Major)3 (3+0)Abdul Rani b Hassan

56INT3101InternshipTeras (AP)2 (4M)Belum ditentukan

Jumlah Kredit14

Jumlah Kredit Keseluruhan133

Petunjuk:Teras (PP)-Teras (Pengajian Profesional)

Teras (AP)-Teras (Amalan Profesional)

*KT-Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.

Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6

*PBS-Pengalaman Berasaskan Sekolah

Lampiran 2.3.2

Jadual 2: Senarai Kursus yang ditawarkan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)

Bil.Thn.Sem.KodNama KursusKomponenKreditNama Pensyarah

111WAJ3101Tamadun Islam dan Tamadun AsiaWAJIB2 (2+0)En Zulkarnain Hassan

2WAJ3102English Language Proficiency IWAJIB2 (2+0)Pn Tushar Rani a/p K. Rajendra

3WAJ3108Kokurikulum - Pengurusan KokurikulumWAJIB1(1+0)Cik Kalaivalli a/p Ratnam

4WAJ3114Bina Insan Guru Fasa I (45 jam)WAJIB* KTEn Omar B Mamat

5EDU3101Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS)Teras (PP)3 (3+0)Pn Sabariah Bt Yaakub

6EDU3102Perkembangan Kanak-Kanak Teras (PP)3 (3+0)Pn Norzana Bt Sulaiman

7BMM3101Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah RendahTeras (Major)3 (3+0)Dr. Mashudi B Bahari

8BMM3102Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah RendahTeras (Major)3 (2+1)Dr. Hj.Ali B Hj. Mahmood

Jumlah Kredit17

92WAJ3103English Language Proficiency IIWAJIB1 (1+0)Tn Tushar Rani

10WAJ3104Literasi BahasaWAJIB2 (0+2)Dr. Hj.Ali B Hj. Mahmood

11WAJ3105Numerical LiteracyWAJIB2 (2+0)Tn Ramlah Bt Ahmad

12WAJ3109Kokurikulum - PermainanWAJIB1 (0+1)En Lokman Abdul Wahid

En Abd Faruk Abdul Karim

En Badrul Zaman Mohd Razali

En Abdullah B Yahya

Tn Norhayati Bt Md Yatim

13WAJ3114Bina Insan Guru Fasa II (10 jam)WAJIB* KTEn Omar B Mamat

14EDU3103Murid dan Alam BelajarTeras (PP)3 (3+0)Tn Norzana Bt Sulaiman

15BMM3103Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (dan *PBS)Teras (Major)3 (2+1)Tn Zabeha Bt Hussain

16BMM3104Pengajaran Kemahiran Bahasa MelayuTeras (Major)3 (2+1)Tn Latifah Mohd.Yusof

17PJM3102Pergerakan AsasElektif 13 (1+2)Cik Kalaivalli a/p Ratnam

Jumlah Kredit18

1821WAJ3106Hubungan EtnikWAJIB2 (2+0)Datin Sakhiyah Abd Manaf

19WAJ3110Kokurikulum - Unit Beruniform IWAJIB1 (0+1)Tn Norhayati Md Yatim

Tn Rajeswari Seetha Raman

20WAJ3114Bina Insan Guru Fasa III (10 jam)WAJIB* KTEn Omar B Mamat

21EDU3104Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah LakuTeras (PP)3 (3+0)En Rose Dzidan Mohd Dardan

22BMM3105Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan KomputerTeras (Major)3 (0+3)En Lokman Abdul Wahid

23BMM3106Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah RendahTeras (Major)3 (3+0)Tn Latifah Mohd Yusof

Tn Zabeha Bt Hussain

24PJM3106Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS)Elektif 13 (2+1)En Masywawi Mohd Noor

25PSE3101Kritikan SasteraElektif 23 (3+0)En Fauzi B Abdullah

Jumlah Kredit18

262WAJ3107Seni dalam PendidikanWAJIB3 (2+1)Tn Rose Arope

Tn Noriza Bt Sulaiman

Cik Kalaivalli a.p Ratnam

27WAJ3111Kokurikulum - Unit Beruniform IIWAJIB1 (0+1)Tn Norhayati Md Yatim

Tn Rajeswari Seetha Raman

28WAJ3114Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam)WAJIB* KTEn Omar B Mamat

29EDU3105Teknologi dalam Pengajaran dan PembelajaranTeras (PP)3 (2+1)En Abdul Khakar Saprani

30BMM3107Pengantar Linguistik Bahasa MelayuTeras (Major)2 (2+0)Tn Zawiyah Abdul Shukor

31BMM3108Fonetik dan Fonologi Bahasa MelayuTeras (Major)3 (3+0)Tn Hasnah Bt Salleh

32PJM3110Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan JasmaniElektif 13 (2+1)En S. Ganasegaran

33PSE3102Penulisan Kreatif (dan *