ujian ian fakta asas tahap 1

3
1. 5 + 3 = 1. 8 4 = 2. 9 + 8 = 2. 9 7 = 3. 5 + 6 = 3. 10 6 = 4. 2 + 9 = 4. 7 4 = 5. 3 + 8 = 5. 9 5 = 6. 7 + 4 = 6. 18 9 = 7. 3 + 5 = 7. 14 8 = 8. 4 + 8 = 87 . 17 9 = 9. 6 + 7 = 9. 13 6 = 10 . 9 + 8 = 10 . 11 5 = 11 . 7 + 5 = 11 . 14 9 = 12 . 8 + 3 = 12 . 8 5 = 13 . 8 + 4 = 13 . 11 9 = 14 . 6 + 7 = 14 . 12 4 = 15 . 4 + 9 = 15 . 15 7 = 16 6 + 9 = 16 . 13 5 = 17 . 7 + 8 = 17 . 10 3 = 18 . 9 + 4 = 18 . 12 6 = 19 . 5 + 6 = 19 . 9 5 = 20 . 7 + 9 = 20 . 11 2 = 21 . 5 + 5 = 21 . 16 9 22 6 + 7 = 22 13 8 PLBM PROGRAM LATIHAN BIJAK MATEMATIK UJIAN KECEKAPAN FAKTA ASAS + dan NAMA : _________________________________ TAHUN: _______________ PRA UJIAN

Upload: ashraf-seraf

Post on 23-Aug-2014

459 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ujian ian Fakta Asas Tahap 1

1. 5 + 3 = 1. 8 4 =

2. 9 + 8 = 2. 9 7 =

3. 5 + 6 = 3. 10 6 =

4. 2 + 9 = 4. 7 4 =

5. 3 + 8 = 5. 9 5 =

6. 7 + 4 = 6. 18 9 =

7. 3 + 5 = 7. 14 8 =

8. 4 + 8 = 87. 17 9 =

9. 6 + 7 = 9. 13 6 =

10. 9 + 8 = 10. 11 5 =

11. 7 + 5 = 11. 14 9 =

12. 8 + 3 = 12. 8 5 =

13. 8 + 4 = 13. 11 9 =

14. 6 + 7 = 14. 12 4 =

15. 4 + 9 = 15. 15 7 =

16 6 + 9 = 16. 13 5 =

17. 7 + 8 = 17. 10 3 =

18. 9 + 4 = 18. 12 6 =

19. 5 + 6 = 19. 9 5 =

20. 7 + 9 = 20. 11 2 =

21. 5 + 5 = 21. 16 9

22. 6 + 7 = 22. 13 8

23. 3 + 9 = 23. 12 4

24. 9 + 3 = 24. 10 6

25. 8 + 8 = 25. 13 5

JUMLAH JUMLAH

PLBM PROGRAM LATIHAN BIJAK MATEMATIK

UJIAN KECEKAPAN FAKTA ASAS

+ dan NAMA : _________________________________ TAHUN: _______________

PLBM PROGRAM LATIHAN BIJAK MATEMATIK

UJIAN KECEKAPAN FAKTA ASAS

X dan ÷

PRA UJIAN

PRA UJIAN

Page 2: Ujian ian Fakta Asas Tahap 1

1. 5 × 3 = 1. 4 ÷ 2 =

2. 9 × 8 = 2. 9 ÷ 3 =

3. 5 × 6 = 3. 10 ÷ 5 =

4. 2 × 9 = 4. 12 ÷ 4 =

5. 3 × 8 = 5. 20 ÷ 5 =

6. 7 × 4 = 6. 18 ÷ 9 =

7. 3 × 5 = 7. 14 ÷ 7 =

8. 4 × 8 = 87. 27 ÷ 9 =

9. 6 × 7 = 9. 30 ÷ 6 =

10. 9 × 8 = 10. 40 ÷ 5 =

11. 7 × 5 = 11. 45 ÷ 9 =

12. 8 × 3 = 12. 25 ÷ 5 =

13. 8 × 4 = 13. 15 ÷ 3 =

14. 6 × 7 = 14. 12 ÷ 4 =

15. 4 × 9 = 15. 21 ÷ 7 =

16 6 × 9 = 16. 32 ÷ 8 =

17. 7 × 8 = 17. 24 ÷ 3 =

18. 9 × 4 = 18. 12 ÷ 6 =

19. 5 × 6 = 19. 42 ÷ 7 =

20. 7 × 9 = 20. 72 ÷ 8 =

21. 5 × 5 = 21. 36 ÷ 4 =

22. 6 × 7 = 22. 64 ÷ 8 =

23. 3 × 9 = 23. 54 ÷ 9 =

24. 9 × 3 = 24. 54 ÷ 6 =

25. 8 × 8 = 25. 18 ÷ 2 =

JUMLAH JUMLAH

NAMA : _________________________________ TAHUN: _______________

Page 3: Ujian ian Fakta Asas Tahap 1