Transcript

PLBMPROGRAM LATIHAN BIJAK MATEMATIK UJIAN KECEKAPAN FAKTA ASAS

PRA UJIAN

+ dan NAMA : _________________________________ TAHUN: _______________

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

5 9 5 2 3 7 3 4 6 9 7 8 8 6 4 6 7 9 5 7 5 6 3 9 8

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

3 8 6 9 8 4 5 8 7 8 5 3 4 7 9 9 8 4 6 9 5 7 9 3 8

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 87. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

8 9 10 7 9 18 14 17 13 11 14 8 11 12 15 13 10 12 9 11 16 13 12 10 13

4 7 6 4 5 9 8 9 6 5 9 5 9 4 7 5 3 6 5 2 9 8 4 6 5

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

JUMLAH

JUMLAH

PLBMPROGRAM LATIHAN BIJAK MATEMATIK UJIAN KECEKAPAN FAKTA ASAS

PRA UJIAN

X dan NAMA : _________________________________ TAHUN: _______________

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

5 9 5 2 3 7 3 4 6 9 7 8 8 6 4 6 7 9 5 7 5 6 3 9 8

3 8 6 9 8 4 5 8 7 8 5 3 4 7 9 9 8 4 6 9 5 7 9 3 8

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 87. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

4 9 10 12 20 18 14 27 30 40 45 25 15 12 21 32 24 12 42 72 36 64 54 54 18

2 3 5 4 5 9 7 9 6 5 9 5 3 4 7 8 3 6 7 8 4 8 9 6 2

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

JUMLAH

JUMLAH


Top Related