teks ucapan kppa ceo faculty unimap

Click here to load reader

Post on 25-Jan-2017

255 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TEKS SYARAHAN PERDANA

  YANG BERBAHAGIA TAN SRI

  MOHAMAD ZABIDI ZAINAL

  KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

  MALAYSIA

  SEMPENA

  PROGRAM CEO FACULTY

  KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

  @ UNIVERSITI PERLIS MALAYSIA (UniMAP)

  TRANSFORMASI JPA:

  RAKAMAN SEBUAH PENGEMBARAAN

  6 MEI 2016 (KHAMIS), 4.00 PETANG

  DEWAN KECEMERLANGAN UniMAP, PERLIS

 • 2

  PENDAHULUAN

  Dari jauh menjunjung duli

  Sudah dekat langsung menyembah

  Terangkat tangan sepuluh jari

  Memuliakan Duli Tuanku ke Negeri bertuah.

  Menghadap

  Duli Yang Teramat Mulia, Tuanku Syed Faizuddin

  Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail,

  Raja Muda Negeri Perlis

  Ampun Duli Tuanku

  Sembah Patik Mohon Diampun

  2. Dalam kemeriahan suasana keilmuan di

  Dewan Kecemerlangan Universiti Malaysia Perlis

  ini, patik merafak sembah mohon perkenan Duli

  Tuanku untuk mempersembahkan ucapan

 • 3

  menjunjung kasih sempena Syarahan Perdana

  patik menerusi program CEO Faculty anjuran

  Kementerian Pengajian Tinggi.

  3. Sesungguhnya, keberangkatan Duli Yang

  Teramat Mulia Tuanku memberikan inspirasi dan

  motivasi kepada patik-patik sekalian untuk terus

  menjadi rakyat yang amanah dalam hal

  melaksanakan tugas dan tanggungjawab

  membangunkan dan mengekalkan kemajuan

  negeri ini khususnya, dan negara Malaysia

  seluruhnya. Patik memohon limpah perkenan Duli

  Tuanku untuk meneruskan Syarahan Perdana

  patik pada hari ini.

  4. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran

  dirafakkan ke hadrat Allah SWT kerana atas

  limpah kurnia-Nya jua, dapat kita bertemu dalam

  majlis yang begitu signifikan ini, sempena

  Syarahan Perdana Ketua Pengarah Perkhidmatan

  Awam di Universiti Malaysia Perlis pada hari ini.

 • 4

  5. Izinkan saya mengawali syarahan ini dengan

  mutiara kata dari kalam Luqman Al-Hakim yang

  menyebut: Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin,

  ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia

  akan menjadi perhiasanmu. Tersirat dalam

  nasihat Luqman Al-Hakim tersebut ialah,

  kepentingan menuntut ilmu untuk setiap insan,

  dan ketinggian darjat mereka yang memiliki ilmu.

  6. Sesungguhnya, ilmu pengetahuan adalah

  kawan yang setia ketika sepi, pembimbing ke

  jalan yang lurus dan hakiki, serta modal

  perjuangan untuk memperoleh kemuliaan dunia

  dan ukhrawi.

  7. Justeru, saya mengucapkan syabas dan

  terima kasih kepada Universiti Malaysia Perlis

  atau UniMAP, selaku penganjur majlis ini atas

  usaha untuk menghimpunkan para ilmuan,

 • 5

  pensyarah serta mahasiswa dalam satu majlis

  ilmu yang penuh bermakna ini.

  8. Sesungguhnya, penataran ilmu pengetahuan

  dalam majlis pada hari ini, telah menjadi

  manifestasi kesungguhan UniMAP untuk

  mengangkat tradisi kesarjanaan, dan menobatkan

  legasi keilmuan ke arah melestarikan kebitaraan

  sebagai institusi pengajian tinggi yang dihormati.

  TRADISI KEILMUAN MENGANGKAT PERADABAN

  Para hadirin yang dikasihi,

  9. Bangkit dan rebah sesebuah peradaban dan

  pembentukan negara bangsa ditentukan oleh

  keupayaan membangun dan mengurus khazanah

  pengetahuan. Sejarah keagungan tamadun Mesir,

  Yunani, China, Eropah dan Islam, telah

  membuktikan hakikat ini.

 • 6

  10. Tamadun yang bijak menimba dan

  memanfaatkan pengetahuan seringkali berjaya

  muncul dari bayangan kegelapan untuk menyinar

  ke mercu keagungan. Sebaliknya, tamadun yang

  terjebak dengan kekhilafan dalam memaknakan

  pengetahuan akan jatuh tersungkur di lembah

  kegagalan.

  11. Berdasarkan ayat kesebelas surah Al-

  Mujadilah, mafhumnya: Allah meninggikan orang-

  orang yang beriman di antaramu dan orang-orang

  yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat.

  Begitu sekali Al-Quran nul-Karim mengangkat

  ilmu pengetahuan ke tahap tertinggi iaitu sebagai

  kebaikan mutlak atau the highest good.

  12. Tamadun Islam misalnya, telah menyaksikan

  para ilmuan dan cerdik pandai menghasilkan

  pelbagai karya besar. Antaranya seperti al-

  Mawardi yang menukilkan al-Ahkammus-

  Sultaniyyah yang mewacanakan falsafah

 • 7

  kenegaraan; al-Ghazali menggarap Nasihat al-

  Muluk tentang tauladan dalam kepimpinan

  negara; Ibnu Khaldun menghasilkan Muqaddimah,

  sebuah karya agung sejarah ketamadunan dunia;

  al-Bukhari pula terkenal dengan kitabnya al-

  Tarikh al-Kabir; dan banyak lagi.

  13. Sumbangan tokoh-tokoh besar ini turut

  tersebar ke Eropah ketika zaman pemerintahan

  Islam di Andalusia. Para pemimpin dan tokoh

  kenamaan Eropah, antaranya seperti The Great

  Count Roger Pertama dari Sicily, King Alphonse

  dari Castilla, King Philip pemerintah Bavaria dan

  Kaisar Frederick Kedua dari Jerman, berduyun-

  duyun mempelajari dan memanfaatkan ilmu

  pengetahuan yang lahir daripada ketamadunan

  Islam sehingga mereka berjaya memajukan

  kehidupan rakyat.

  14. Gerakan pencerahan atau keintelektualan

  Eropah tersebut kemudian telah memunculkan

 • 8

  zaman kebangkitan semula dunia moden yang

  dikenali sebagai Renaissance. Bermula di

  Florence, Itali, Renaissance kemudiannya terus

  menjadi ikon peradaban baharu di seluruh Eropah.

  UNIVERSITI PENCETUS PERADABAN BAHARU

  Para hadirin sekalian,

  15. Dalam membicarakan mauduk peradaban ini,

  tidak akan lengkap rasanya jika saya tidak

  menyentuh mengenai sumbangan institusi

  pengajian tinggi dalam menunjangi pembinaan

  mercu tanda ketamadunan bangsa. Kehebatan

  Kota Baghdad pada era keagungan Empayar

  Abasiyyah terpancar melalui Bait al-Hikmah,

  sebagai ujana kesarjanaan dengan himpunan

  karya-karya besar yang merentasi keseluruhan

  spektrum ilmu.

 • 9

  16. Kemajuan ilmu yang dicatatkan dalam bidang

  kedoktoran, kimia, fizik, astronomi, matematik

  dan geografi, membawalah kepada bidang seni,

  falsafah, sastera, muzik, bahasa, tafsir, ilmu

  hadis, teologi dan tasawuf menjadikan Bait al-

  Hikmah sebagai institusi keilmuan yang menjadi

  mercu tanda kegemilangan yang sukar ditandingi.

  17. Di zaman kegemilangannya, Kota Baghdad

  muncul sebagai medan perkongsian intelektual

  para sarjana dari segala pelusuk dunia untuk

  memperkaya khazanah ilmu demi kepentingan

  manusia sejagat.

  18. Memetik pengertian yang tersirat di sebalik

  pengkisahan peristiwa lalu ini ialah, hakikat

  bahawa kemajuan dan ketinggian peradaban yang

  pernah ditempa oleh empayar kerajaan Islam

  suatu ketika dahulu, adalah berteraskan

  perkembangan ilmu pengetahuan.

 • 10

  19. Khazanah ilmu yang terbina menerusi

  kekuatan tradisi intelektual yang terpusat di

  menara gading ini, haruslah dipelihara dan

  diperkaya untuk diwariskan kepada generasi

  seterusnya.

  UniMAP SOARING UPWARDS

  Para hadirin sekalian,

  20. Mutakhir ini, Soaring Upwards merupakan

  mantra yang menjadi laungan kepada universiti

  tempatan untuk terus berada di hadapan kelok

  kecemerlangan. Istilah Soaring Upwards, dalam

  konteks ini, barangkali boleh membawa maksud

  mengangkat Universiti untuk menerobos angkasa

  kejayaan. Pada masa yang sama, suara kejayaan

  sistem pendidikan tinggi kini mula didengari

  dengan lantang, terutamanya mengenai

  pencapaian hebat yang membanggakan.

 • 11

  21. Dalam bidang penyelidikan, bilangan artikel

  penyelidikan yang diterbitkan lima Universiti

  Penyelidikan atau Research University (RU) di

  negara ini meningkat lebih tiga kali ganda antara

  tahun 2007 dan 2012, iaitu peningkatan tertinggi

  di dunia.

  22. Bilangan paten difailkan universiti di

  Malaysia dalam tempoh yang sama turut

  mencatat peningkatan 11 peratus setiap tahun,

  lantas membantu meletakkan Malaysia di tangga

  ke-28 dunia untuk paten baharu.

  23. Pada pertengahan September 2015,

  Universiti Malaya (UM) telah berjaya menyertai

  liga 150 universiti teratas dunia dengan

  menduduki tempat ke-146 dalam QS World

  University Rankings.

  24. Today, 14 researchers from Malaysia

  Universities have been recognised by Thompson

 • 12

  Reuters as part of the top 1 percent of the most

  cited researchers globally. Clearly, soaring

  upwards is beginning to pay dividends.

  25. Dalam konteks ini, saya percaya UniMAP

  telah pun mula mengorak langkah memposisikan

  dirinya sebagai hub pendidikan kawasan utara

  yang menyumbang kepada agenda pembangunan

  industri negara. Dalam menggalas cabaran besar

  ini, UniMAP haruslah berkeupayaan untuk

  melahirkan modal insan berkemahiran tinggi

  selaras dengan hasrat menjayakan pelan industri

  negara.

  26. Usaha ini hendaklah bermula dengan

  penyuburan semula tradisi kecemerlangan

  keilmuan, yang bukan sahaja melihat dari dimensi

  teori, sebaliknya kemampuan untuk

  mengadaptasi pembelajaran secara praktis bagi

  memenuhi keperluan pasaran industri negara.

 • 13

  27. Ini dapat direalisasikan menerusi program

  perantisan (apprenticeship), latihan secara amali

  (hands-on), simulasi dan latihan khusus serta

  penjajaran dengan persatuan mewakili industri