perkhidmatan bas guideline for unimap bus services

Click here to load reader

Post on 12-Jan-2017

262 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS

  D I S E D I A K A N O L E H : U N I T P E N G A N G K U T A N ,

  J A B A T A N P E M B A N G U N A N

  PERKHIDMATAN BAS GUIDELINE FOR UniMAP BUS SERVICES

 • PENGENALAN

  Introduction

  Perkhidmatan bas UniMAP disediakan oleh Unit Pengangkutan, Jabatan Pembangunan, Universiti Malaysia Perlis. Selaras dengan konsep kampus teragih (UDC) universiti, unit ini berperanan sebagai satu perantara penting di dalam pengurusan pengangkutan dan pergerakan pelajar yang menghubungkan kolej-kolej kediaman, pusat-pusat pengajian, makmal serta bangunan pejabat pentadbiran seperti Jabatan Perpustakaan, Jabatan Pendaftar, Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA) dan lain-lain.

  UniMAPs bus services provided by Transportation Unit of Development

  Department, Universiti Malaysia Perlis. This unit acts as a medium of movement of all student and staff between residential college to the academic centre, laboratory and other department such as Library Department, Registrar Department, Student Affairs & Alumni (HEPA) and others.

 • PERATURAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN BAS Rules & Regulations on UniMAP Bus Services

  a) BAS RASMI 1. Sebagai pengangkutan rasmi bagi setiap aktiviti/program rasmi universiti. Use as an official transportation for universitys formal funtions / programs. 2. Sebagai bas kitaran/ shuttle (Isnin Jumaat) di mana operasi dijalankan mengikut konsep bas henti-

  henti melalui laluan dan masa yang ditetapkan. Function as shuttle bus from Monday until Friday and operates base on particular routes and time. 4. Pelajar tidak digalakkan menggunakan bas Kitaran / shuttle sebagai tujuan ke Pusat Kuliah. Student are DISCOURAGE of using shuttle bus as medium of movement to Lecture Hall.

 • 5. Penumpang diminta merujuk jadual laluan dan masa yang betul.

  Passengers are encouraged to refer to the shuttle bus schedule to avoid mistakes.

  6. Operasi Shuttle menggunakan bas rasmi digunakan pada hari bekerja sahaja. Operasi shuttle pada waktu malam dan cuti umum adalah dengan menggunakan bas kontrak (swasta).

  The operation of UniMAP official bus as Shuttle bus is only available during working day/ weekdays. Rental bus (yellow bus) is used as shuttle bus during public holiday and at night.

  7. Pada hari Jumaat, operasi shuttle akan berhenti rehat pada jam 12 tengahari dan disambung semula pada jam 3 petang.

  On Friday, the operation of shuttle bus will be stop for awhile at 12 p.m. and to be continued at 3 p.m.

  8. Operasi shuttle tidak beroperasi pada setiap Ahad (malam) bagi tujuan penyelarasan mingguan dan pembaikan/penyelenggaraan.

  Shuttle Bus stops its operation every Sunday night for weekly coordination and alteration.

  9. Pelajar juga adalah diwajibkan menurut perintah Akta Universiti & Kolej Universiti sepanjang menggunakan perkhidmatan bas universiti.

  Students must obey with University Act while utilizing university bus services.

  10. Pelajar-pelajar perlu memakai dan mempamerkan kad matrik semasa menaiki bas universiti. Kegagalan memakai dan mempamerkan kad matrik akan menyebabkan mereka tidak dibenarkan menaiki bas universiti.

  Student should put on and display their students identity card while entering university bus. Students will not be allowed to enter the university bus if they fail to display their students card.

  11. Jika didapati ada diantara pelajar yang melakukan penipuan dengan apa cara sekalipun sepanjang menggunakan perkhidmatan bas universiti, tindakan tatatertib akan diambil oleh pihak Universiti Malaysia Perlis.

  If students are caught for doing any kind of fraud while utilizing university bus services, refinement / disciplinary action will be taken by the authority of UniMAP.

 • 12. Pelajar-pelajar perlu bijak mengatur masa perjalanan semasa menggunakan perkhidmatan bas universiti. Elakkan dari keluar pada saat-saat akhir bagi mendapatkan bas untuk ke kuliah atau mana-mana lokasi kampus universiti.

  Students should manage their time wisely to avoid from rushing and missing their bus to class or other location of university.

  13. Sebarang bentuk kekerasan, ancaman kepada penumpang dan juga aktiviti penyeluk saku adalah dilarang sama

  sekali dan akan dilaporkan kepada pihak Universiti Malaysia Perlis dan juga akan dikenakan tindakan tatatertib. Any form of threat or danger to other passengers and pick pocket activity are prohibited. Report will be lodged and

  disciplinary act will be taken by authority of UniMAP for those acts. 14. Sebarang masalah atau aduan boleh dilakukan dengan menghubungi: For any problems or complaints call:- 04-9798057 (office) - waktu pejabat / office hour (8.10 a.m. 5.10 p.m.) 15. Penumpang adalah tidak dibenarkan makan & minum di dalam bas. Penumpang juga adalah dipohon untuk menggunakan kemudahan seperti kerusi, alat elektronik dan tong sampah secara berhemah. No food and drinks are allowed in the bus. Passengers are encouraged to use the facilities such as bus seats, electronic devices and dustbin wisely.

 • JADUAL MASA BAS KITARAN Bus Shuttle Schedule

  BAS A Laluan/Route : Simpang empat (KKI) KWSP, Kangar

 • BAS KITARAN SIMPANG EMPAT (KKI) KWSP, KANGAR

  S4 KWSP REMARKS 8.15 A.M 8.50 A.M KWSP S4

  9.15 A.M 9.50 A.M S4 KWSP

  10.15 A.M 10.50 A.M KWSP S4

  11.15 A.M 11.50 A.M S4 KWSP

  OFF ON FRIDAY 12.15 P.M 12.50 P.M KWSP S4

  1.15 P.M 1.50 P.M S4 KWSP

  2.15 P.M 2.50 P.M KWSP S4

  3.15 P.M 3.50 P.M S4 KWSP

  4.15 P.M 4.50 P.M KWSP S4

  5.15 P.M 5.50 P.M BREAK

  S4 KWSP 8.00 P.M 8.35 P.M 8.30 P.M 9.05 P.M KWSP S4

  10.30 P.M 11.05 P.M 11.00 P.M 11.35 P.M

 • NOTA/ NOTES

  NOTA : Perkhidmatan bas kitaran pada hari Sabtu, Ahad dan Cuti Umum ditugaskan kepada Bas Kontrak universiti. Bagi sebarang keperluan pengangkutan pada hari-hari di atas, sila hubungi penyelia zon. (Shuttle services for Saturday, Sunday, Public Holidays and night are provided by Rental Bus) Operasi bas kitaran TIDAK BEROPERASI pada setiap Ahad (malam) bagi tujuan penyelarasan mingguan dan pembaikan/ penyelenggaraan. Shuttle bus stop its operation every Sunday Night for weekly coordination and alteration. Pada hari Jumaat, operasi shuttle akan berhenti rehat pada jam 12 tengahari dan disambung semula pada jam 3 petang. On Friday, the operation of shuttle bus will be stop for awhile at 12 p.m. and to be continued at 3 p.m. Masa yang dipaparkan adalah tertakluk kepada kelancaran trafik dari masa ke semasa. All time displayed are due to traffic flow. KWSP : KANGAR S4 : SIMPANG EMPAT (KKI)

 • PETA LALUAN KWSP SIMPANG EMPAT (KKI) Route of KWSP Simpang Empat (KKI)

 • JADUAL MASA BAS KITARAN Bus Shuttle Schedule

  BAS B Laluan/Route : WANG ULU (KKG/ KKH) KWSP, KANGAR

 • BAS KITARAN WANG ULU (KKG, KKH) KWSP, KANGAR

  WU KKA KWSP REMARKS 8.15 A.M 8.30 A.M 8.45 A.M KWSP KKA WU

  9.00 A.M 9.15 A.M 9.30 A.M WU KKA KWSP

  9.45 A.M 10.00 A.M 10.15 A.M KWSP KKA WU

  10.30 A.M 10.45 A.M 11.00 A.M WU KKA KWSP

  11.15 A.M 11.30 A.M 11.45 A.M KWSP KKA WU

  12.00 P.M 12.15 P.M 12.30 P.M WU KKA KWSP

  OFF ON FRIDAY 12.45 P.M 1.00 P.M 1.15 P.M KWSP KKA WU

  2.00 P.M 2.15 P.M 2.30 P.M WU KKA KWSP

  2.45 P.M 3.00 P.M 3.15 P.M KWSP KKA WU

  3.30 P.M 3.45 P.M 4.00 P.M WU KKA KWSP

  4.15 P.M 4.30 P.M 4.45 P.M KWSP KKA WU

  5.00 P.M 5.15 P.M 5.30 P.M BREAK

  WU KKA KWSP 8.00 P.M 8.15 P.M 8.30 P.M 8.30 P.M 8.45 P.M 9.00 P.M KWSP KKA WU

  10.30 P.M 10.45 P.M 11.00 P.M 11.00 P.M 11.15 P.M 11.30 P.M

 • NOTA/ NOTES

  NOTA : Perkhidmatan bas kitaran pada hari Sabtu, Ahad dan Cuti Umum ditugaskan kepada Bas Kontrak universiti. Bagi sebarang keperluan pengangkutan pada hari-hari di atas, sila hubungi penyelia zon. (Shuttle services for Saturday, Sunday, Public Holidays and night are provided by Rental Bus) Operasi bas kitaran TIDAK BEROPERASI pada setiap Ahad (malam) bagi tujuan penyelarasan mingguan dan pembaikan/ penyelenggaraan. Shuttle bus stop its operation every Sunday Night for weekly coordination and alteration. Pada hari Jumaat, operasi shuttle akan berhenti rehat pada jam 12 tengahari dan disambung semula pada jam 3 petang. On Friday, the operation of shuttle bus will be stop for awhile at 12 p.m. and to be continued at 3 p.m. Masa yang dipaparkan adalah tertakluk kepada kelancaran trafik dari masa ke semasa. All time displayed are due to traffic flow. KWSP : KANGAR KKA : TAMAN AMAN WU : KKG, KKH

 • PETA LALUAN KWSP WANG ULU (KKG, KKH) Route of KWSP WANG ULU (KKG, KKH)

  WANG ULU KKA KWSP

  JLN

  BUK

  IT P

  UTIH

  JLN SA

  RAWAKJL

  N S

  BRG

  RAM

  AI

  JLN SUN

  GAI BARU

  JLN

  KA

  NG

  AR

  - A

  LOR

  SE

  TAR

  JLN RAJA SYED SAFI

  JLN RAJA MUDA

  JLN

  RA

  JA S

  YE

  D A

  LWI

  JLN TOK K

  UNING

  JLN

  BA

  TU P

  AH

  AT

  JLN

  HO

  SP

  ITA

  L

  KWSP

  LEBUHRAYA KU

  ALA PERLIS-CHA

  NGLUN

  JLN

  WA

  NG

  ULU

  JLN

  WA

  NG

  BE

  SA

  R

  JLN

  DA

  TO

  WA

  N A

  HM

  AD

  JLN

  TE

  BIN

  G T

  ING

  GI

  JALAN MARHOM KAYANG

  JLN

  BU

  KIT

  TO

  K P

  OH

  JLN

  KG W

  AI

  JLN BUKIT KUBU

  JLN K. PERLIS

  JLN KUALA PERLIS (lama)

  JLN RAJA S

  YED ALWI

  JLN G