vcore unimap

Click here to load reader

Post on 12-Apr-2017

333 views

Category:

Government & Nonprofit

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • , PaJ d----------------- 2 =7- d a 21 & 22 OGOS 201 5

  UNlVERSlTl MALAYSIA PERLIS, PERLIS

  ANIUW

  Kluster Jaringan Strateglk dan Tanggunglawab Soslal MASn

  DAN

  Persatuan Pegawai Tadbir dan lkhtlsas (POTENSI) UnhtersM Malaysla Perlis (UnlMAP)

 • n

  Mi dari se~unar, sakr program USR pga akan cbadakan selepas senunar mi berlangsung. msnsasarkwkepadamasyarekat~tenyangmemerlukanbgntuandan~onggndalemmenecu sehanan dan rnenqkatkan kuaiib geya kdup yang kondd. lanya bmiujuan untuk melihat w dan mapeleh mampu daantu oleh peaerte dalam usaha menpa semangat CSR bertepaten dengan semgatjka drsambd oleh Malaysia pa& bulan Ogos 2015 mr.

  Rogram USR yang Ingin dijayakan mi juga cub mluk menew pmgm brsamamu TV3 j b bersesuatan dengan tema dan a e W

  ' 2 OBJEKTlF

  2.2 Wmga peranan &lam usaha mereallsastkan tanggunglawab d korporat untuk manfaat 2 3 Mewqurh satu jarmgan pmtar antara seMor Itorpow NGO dan agms bark;utm kerajaan 2 4 Membentu rnasyarakat &empal yang memerlukan wkongan k s h i i n secara perubahan fizlkal, 2.5 Mengumpul dana amal unluk pwlubuhan dan badan-badan kebajlkan

  Mekslankan Budaya Kesukarelawanan dan Tanggungawab Soslal Unnrerslb

  2

 • 4. PENGlSlAN SEMINAR

  4.1 Pembentwgan Perlcongsian Projek USR deh setlap UA 4.2 Perkqsian Kerja-Kerja Sukerela dari IndividuiSwasta am 4.3 Pertandingan V i Pendek Plojek USP 4.4 Pameran Gambar Projek USR ;I 1L .-d3 ' Y 'd 5. PENGlSlAN PROJEK USR , ,..

  I 5 1 Penyampalan Sumbangan dan rumah ke turnah 5 2 Mernbna I Membadu I Mengetat rumah dad 5 3 Kembara Jdur Genulang 5 4 Sesr Mobvas~ P e k p W a h 5 5 Sesl Pemenksm Kesltratan Percuma 5 6 Pertand~ngan Mewama KreaM bersama KEMAS 5 7 Perlawanan Bolasepak Amal (pllhan MAST1 vs Arbs)

  6. PESERTA

  6 1 Persatuan Pentadbr 62 SektorKorporet 6 3 Organrsasl Bukan Kerajaan

  I 7. PENYAMPAI UCAPTAMA I PANEL UTAMA PERKONGSIAN PINTAR ' " a Haph Mazln Nordln (Penerlnt Bersamamu TV3) b YB Dab' Imhaam Ibratwm (IM4U)

  Edtor h n Utwan M a l p a -e88r B-itulmal pa ls (m) - d m 9:

 • Kampus Pwh

  7.30 peai KelbeanPeser$ 7.45 [email protected] SenanvoWrI P- Khas W X a n e k KEMAS 8.15 p q i Taldimet Rogrem US!

  Pmgm USR bersama DYTb4 Tuanku Canselor U n i W dan D m TuanlPl Pru Camelor MMAP b e n d

  - Pedawnan Amel Bdaeepek Peis&&tan & Bola Jaring bemma ArPs - Pertandingan Mewama Krealif KEMAS - P e n m i a n Sumbqan rumah ke tumah

  ernbalWMengecatmDaiftBrpiYI - KmbaraJalur Gemilang - SesiAblivasiSekolah . .

 • 10. DEWGAN KERJASAMA DAN ANJURAN BERSAMA - - JABATAN PERDANA MENlERl

  MEDW PRIMA BERHAD

  BlRO TATANEGARA JABATAN PERDANA MENTERl

  JABATAN KEhdAJUAN MASYARAKAT

  UTUSAN MELAYU MAlAYSW BHO.

  L E M M G A P E ~ N I W W S T W P E M B l W MALAYSIA

  Abm -UI-

 • ING BEF nacua ragWal Eks Penerbil Bersarnak Pengerusi LKlM 1 A Ed~lor Utusan Mala Pengarah Bim Tata

  1 KEMAS l

 • PENGERUSI BERSAMA ~ P u r n S l l o d h H m m ( 8 e n d s h a r i ~

  SEKRITARLAT UTAMA POENSlELLUSn

  URUSETIA TEKNMAl, FlZlKAL & PERSWAN TEMPAT ERMdd~W(beeoPOTB(SI )

  URUSETIA JAldUAN

  JAWATANKUASA PELAKSANA URUSETlACENDERAHATl RLFdlYaalnsw [email protected]~NarebLbrd(srmKnENsI)

  PENGARAH Erl.NaaamAbdlm(mlb RecidenlPOrn) PUBLWKl & PERCnAKAN

  TlMBALAN PENGARAH

  I

  I

 • WSTTOUCH BOOKS 8 STATIONERY SDN. BHD. RASS [YSM a EVENT SDN. EHD. SOON ELECTRONICS SERVE

  T.H. MINERAL WATER INDUSTRIES (M) SDN. BHD ZAMRl TRADlNG 8 SERVlCES

  SHAHIDAN KUSYEN SDN. BHD.

  DAN

  SEMUA PlHAK ATAU INDlVlDU YANG TUAH MENJAYAKAN VCORE SCAR4 LANGSUNG ATAU TIOAK LANGSUNG