repositori digital perpustakaan unimap

Click here to load reader

Download Repositori Digital Perpustakaan UniMAP

Post on 31-Jan-2016

52 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Repositori Digital Perpustakaan UniMAP. One stop access to Local Contents. Pengenalan. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Repositori Digital Perpustakaan UniMAPOne stop access to Local Contents

 • Pengenalan

  Perpustakaan UniMAP telah melancarkan sistem Repositori Digital pertamanya pada 22 Januari 2009 bersempena Majlis Ucaptama Tahunan Naib Canselor 2009. Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk mengumpul, menyimpan dan memelihara penerbitan akademik yang dihasilkan oleh komuniti UniMAP. Kami merupakan perpustakaan pertama di Malaysia yang membangunkan repositori digital menggunakan DSpace, iaitu sistem terbuka yang dibangunkan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Hewlett Packard (HP). Kandungan maklumat digital ini telah diindeks oleh Google sejak tahun 2008 lagi sebagai satu cara untuk menyebarluaskan akses kepada penerbitan UniMAP.

 • ObjektifUntuk menyimpan hasil penerbitan seperti artikel jurnal, kertas kerja persidangan, laporan penyelidikan, latihan ilmiah, polisi, dasar, surat berita, imej digital dan sebagainya yang dihasilkan oleh warga UniMAP atau mengenai UniMAP.Untuk memelihara maklumat tempatan menggunakan sistem yang mampu menyokong pelbagai format bahan serta mempunyai keupayaan untuk melaksanakan proses migrasi dan emulasi untuk jaminan akses pada masa hadapan

 • ObjektifMeningkatkan akses kepada maklumat tempatan (UniMAP) yang kini disimpan secara teragih di Unit, Jabatan, Pusat Pengajian dan Institut.Menyebarluaskan maklumat ilmiah yang dihasilkan oleh warga UniMAP untuk manfaat komuniti dan warga penyelidik.Meningkatkan impak skor citations kepada maklumat penyelidikan.

 • e-koleksi maklumat tempatan Kepentingan pembangunan e-koleksiPerpustakaan menyebarluaskan kandungan ilmiah warga UniMAP melalui capaian kepada sumber elektronik.Pembangunan koleksi dalam format elektronik memudahkan proses penyediaan/penawaran akses kepada maklumat ilmiah secara kolektif.

 • e-koleksi maklumat tempatan Kepentingan pembangunan e-koleksiMeningkatkan perkongsian sumber maklumat di kalangan Institusi Pengajian Tinggi di MalaysiaMemudahkan capaian kepada maklumat ilmiah di kalangan warga UniMAP

 • Akses kepada Repositori DigitalAkses melalui laman web UniMAP dan Perpustakaan

 • Koleksi digitalMaklumat tempatan

 • Pendaftaran akaun IRDaftarlah sebagai penggunaKlik pada perkataan My DSpaceKlik pada perkataan New user? Click here to register

 • Pendaftaran akaun IRDaftarlah sebagai pengguna Taipkan alamat email andashahrul@unimap.edu.my

 • Memulakan pencarian bahanKeyword search : bagasse bagasse

 • Dapatan andaSenarai tajuk yang mempunyai bagasse

 • Maklumat asas bahanAkses kepada maklumat teks penuh objek digital

 • Teks penuh artikelKertas kerja persidangan

 • Latest updatesBeberapa perubahan terkini telah berlaku

 • Final Year ProjectsAkses kepada maklumat teks penuh Projek Tahun Akhir

 • Polisi Akses kepada bahanAkses kepada maklumat teks penuh Projek Tahun Akhir Telah dipersetujui dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan* semua bahan FYP pelajar hanya dibenarkan untuk diakses oleh staf akademik & Pustakawan sahaja.

 • Final Year ProjectsPembahagian fail PDF Front MatterIntroductionLiterature ReviewResearch MethodologyResult and DiscussionConclusionBibliography/ReferencesAppendix

 • Final Year ProjectsPembahagian fail PDF

 • Theses and DissertationsAkses kepada maklumat teks penuh Tesis dan Disertasi

 • Polisi Akses kepada bahanAkses kepada bahan Teks penuh kepada tesis* Bahan yang mendapat kebenaran pengarang* Terbuka kepada pengguna InternetAkses terhad kepada tesis* Terbuka kepada pengguna Internet untuk 24 m/s awal* Akses teks penuh dibenarkan kepada Pustakawan

 • Conference PapersAkses kepada maklumat teks penuhKertas Kerja Persidangan

 • Polisi Akses kepada bahanAkses kepada bahan Teks penuh kepada artikel* Hakcipta bahan dipegang oleh UniMAP* Terbuka kepada pengguna InternetAkses terhad * Pengguna Internet dibenarkan untuk melihat metadata shj* Akses teks penuh dibenarkan kepada komuniti UniMAP shj.

 • Journal ArticlesAkses kepada maklumat teks penuh artikel jurnal

 • Polisi Akses kepada bahanAkses kepada bahan Teks penuh kepada artikel* Hakcipta bahan dipegang oleh UniMAP* Terbuka kepada pengguna InternetAkses terhad * Pengguna Internet dibenarkan untuk melihat metadata shj* Akses teks penuh dibenarkan kepada komuniti UniMAP shj.

 • Digital ImagesAkses kepada maklumat teks penuh gambar digital

 • Past Year Exam PapersAkses kepada maklumat teks penuh Kertas Peperiksaan Lepas

 • Polisi Akses kepada bahanAkses kepada bahan Teks penuh kepada bahan* Akses teks penuh dibenarkan kepada komuniti UniMAP shj.Akses terhad * Pengguna Internet dibenarkan untuk melihat metadata shj

 • Newspaper ArticlesAkses kepada maklumat teks penuh Artikel Suratkhabar

 • Speeches and AddressesAkses kepada maklumat teks penuh Ucapan Naib Canselor

 • PublicationsAkses kepada maklumat teks penuh Penerbitan

 • SekianTerima Kasih