teknik penyoalan

Download Teknik Penyoalan

Post on 06-Mar-2016

281 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

teknik penyoalan

TRANSCRIPT

MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

BERFIKIRFikirkan sebelum menjawab 1. Seorang lelaki tinggal di tingkat 10 sebuah apartment. Setiap hari beliau akan menaiki lif untuk turun ke tingkat bawah bagi urusan kerjanya. Apabila beliau balik, beliau akan menaiki lif sehingga ke tingkat 7 sahaja dan menaiki tangga untuk sampai ke apartmentnya di tingkat 10. Mengapakah beliau berbuat demikian?14/11/20133Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level2. Ada 2 orang sedang menunggu di pintu masuk Muzium Negara. Salah seorang daripada mereka adalah ayah kepada anak seorang lagi. Bagaimana ini boleh terjadi?

3. Pakar burung bersetuju bahawa ada sebab mengapa telur burung biasanya berbentuk tirus pada satu bahagian dan lebar pada satu bahagian lagi. Adakah anda tahu sebabnya?

TEKNIK PENYOALANIf you want to change student learning, change assessment.

BenjaminSamuelBloom(February 21, 1913 September 13, 1999)

HASIL Dalam perbincangan ini, kita akan meneroka... Soalan, soalan, soalanSoalan yang berkesanBagaimana soalan menjanakan pemikiranTaksonomi Bloom dan pemikiran aras tinggiMenggunakan soalan dengan berkesan Soalan soalansoalan.

Apa itu soalan?Aktiviti 1: Mengenalpasti soalan9Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level

Aktiviti 1: Mengenalpasti soalan(kerja individu)

Lengkapkan lembaran kerja yang diberi.Berdasarkan keputusan yang diperolehi, lekat sticker pada kertas yang memaparkan soalan.

Apa itu jawapan? Apa-apa sahaja pernyataan untuk mendapatkan jawapan adalah soalanSemua ayat yang digunakan untuk menjana tindak balas / jawapan daripada pelajar atau sesiapa, maka layak sebagai soalan

Mana-mana jawapan yang memenuhi kehendak soalan

?!Apa itu jawapan?

Apakah tujuan menyoalTUJUAN MENYOAL Untuk menilai pengetahuan sedia ada Untuk menimbulkan minat Untuk membina pemahaman Untuk membina sikap dan penghayatan Untuk mengukuhkan pembelajaran Untuk merangsang pemikiran kritikal

TUJUAN MENYOAL Untuk menilai pembelajaran dan kemajuan murid Untuk menjelaskan pemikiran Untuk mencari sebab atau penjelasan Untuk meneroka pandangan alternatif Untuk menguji implikasi dan akibat

SILA LIHAT VIDEO INIBina enam soalan berdasarkan video yang ditonton (Dalam kumpulan)Dalam PdP berapa kerap guru menyoal?

Berapa banyak? Berapa kerap? 22Satu kajian tentang bilangan soalan yang di kemukakan oleh guru sains di Malaysia dalam satu jam pengajarannya.166 Qs were asked!1min asking about 3 Qs.20 sec per Q!02-09-2013Lee SM seameo recsam23

Frekuensi menyoal 1 Routine Qs : 58 (Are you ready? Do you understand?...)Low level Qs :100 (What is? How many?...)Higher order Qs: 8 (How did you test? Why does it occur?...) Total: 166 (per hour instruction time)24Soalan yang berkesan adalah: Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu) Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang dimaksudkan) Ringkas (dinyatakan dengan beberapa perkataan yang mungkin) Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan tindak balas) Menyoal siasat (melibatkan urutan atau soalan yang membimbing dan terperinci) Skop terhad (soalan yang bercapah akan mengelirukan) Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza)

Art Costa and Bena Kallick

AMALAN YANG BAIK UNTUK GURU-GURU Soalan perlu: Dirancang Logik dan berturutan Ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulan Memberi murid masa untuk berfikir Seimbang antara fakta dan pemikiran Tidak berulang Ditanya dalam nada perbualan Direka untuk mendapatkan maklum balas yang berterusan

Aras tiga

Aras dua

Aras satuMEMBINA SOALAN Penyoalan yang berkesan adalah satu aset yang penting bagi setiap guru. Sama seperti seorang mekanik yang baik memilih alat yang tepat untuk kerja dan menggunakannya dengan betul. Seorang guru yang baik menggunakan soalan yang sesuai dengan tahap murid dan teknik penyoalan yang baik. " William G Camp Virginia Polytechnic Institute and State University Oliver Wendell - Holmes

Terdapat intelek aras satu, intelek aras dua, dan intelek aras tiga dengan jendela langit ...... -Mereka yang mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan dikategorikan sebagai para intelek aras satu

-Para intelek aras dua akan membanding beza, menaakul, membuat kesimpulan dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpul.

-Mereka yang berada di intelek aras ketiga berupaya untuk membuat tanggapan, berimaginasi, meramal dan mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit Intelek 3 Aras MENGAPLIKASI

MEMPROSES

MENGUMPUL menilai, menggeneralisasi, mengimaginasi, mempertimbang, menentukan, membuat spekulasi, sekiranya . maka, mengaplikasi prinsip, membuat hipotesis, meramal, mencetus idea

membanding beza, menerangkan mengapa, memberi sebab, mengelas, mentafsir, menganalis, membuat kesimpulan, membuat turutan, mensintesis, membuat analogi

melengkap, mengira, mendefinisi, menggambar, mengenal pasti, menyenarai, menyesuai, menama, memerhati, memilih, melafaz, mengimbas Output

Proses

Input (An example) Ask 3 questions based on this statement When sweat evaporates, it takes heat away from our body. (1) What is meant by evaporation?(2) Using kinetic theory of matter, explain how evaporation takes away heat from our body.(3) Why do you think that we should drink 8 glasses of water everyday to keep healthy?

TAKSONOMI BLOOM *Benjamin Bloom membangunkan taksonomi beliau pada tahun 1950an *Ia adalah suatu hierarki enam peringkat perkembangan pemikiran yang menjadi semakin kompleks dan mencabar. *Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membina soalan yang merentasi semua peringkat persekolahan dan dalam semua bidang pembelajaran. *Semasa 1990an Lorin Andersen telah membuat penambahbaikkan pada taksonomi asal.

Penilaian Sintesis AnalisisAplikasiKefahamanPengetahuanAndersonMemekarkan PemikiranMenciptaMenilaiMenganalisisMengaplikasiMemahamiMengingatBloomKompleksiti Pemikiran Bahasa Pemikiran Kata Kunci MengingatSaya boleh ingat maklumat Mengecam, mengulang, menyenaraikan. menggambarkan, mengenal pasti, namakan Memahami Saya boleh ingat dan menjelaskan idea dan konsep Mentafsir, menjelaskan, memberi contoh. meringkaskan, membuat kesimpulan, menunjukkan pemahaman, menterjemah MengaplikasiSaya boleh menggunakan pengetahuan dalam keadaan serupa atau baru Melaksanakan, menunjukkan, menjalankan, menggambarkan, gunakan MenganalisisSaya boleh mengekstrak keluar idea-idea penting Membandingkan, sebaliknya, mengklasifikasikan, menyusun Menilai Saya boleh membuat beberapa pertimbangan dan keputusan Menyemak, mempertimbang, menguji, membuat keputusan, membuat hipotesis Mencipta Saya boleh memikirkan idea-idea baru dan cara-cara baru untuk menggunakan maklumat Mereka bentuk, mencipta, merancang, membina, menghasil Aras pemikiran dan penyoalanPenerangan Kata kunciSoalan pemulaSoalan Kompleks MenciptaGabungkan maklumat tuk mencipta sesuatu yang baruMereka bentuk, mencipta, merancang, membina, menghasil Bagaimanakah kita boleh mereka bentuk ...? Bolehkah kita menambah ...? Apa yang akan berlaku jika ..? MenilaiMembuat pertimbangan dan penilaian untuk membuat kesimpulan Memangkat, menyimpul, menilai, mentaksir, menentukan Mengapa anda berfikir tentang ? Mengapa anda suka ini ? Apakah yang terbaik ...? MenganalisisPecahkan kpd bahagian yg lebih kecil utk memeriksa lebih mendalam & memahami perhubungannya Membanding beza, mengelas,menyusun, memeriksa, menganalisa Bagaimana mereka sama / berbeza? Bagaimana ia berfungsi ...? Apakah bukti ...? MengaplikasiMengaplikasikan pengetahuan kepada situasi dan pengalaman baru Menunjukkan, menggunakan, mengaplikasi membina, menggambarkan Apakah contoh-contoh lain yang ada tentang ini? Soalan Mudah MemahamiMengungkap semula dan mentafsir untuk menunjukkan pemahaman Menyatakan semula , menerangkan, mentafsir, menterjemah, meringkas Apakah maknanya? Apakah kegunaannya? Bolehkah anda terangkan ...? Mengingat Jawapan fakta, mengingat dan mengiktiraf Mengulangi, menamakan, mengingat semula, menyatakan, menyenarai Siapakah...? Apakah ...? Di manakah ...? Apabila ...? Yang manakah ...? Soalan-soalan yang membangunkan tahap pemikiran Bloom37Mengingat Kata kerja yang digunakanContoh soalanContoh aktiviti dan hasilmemberitahu menyenarai menggambar menghubung kait mengesan menulis mencari menyata menama

Apakah yang berlaku selepas...? Berapa banyak...? Siapakah itu yang...? Namakan...? Terangkan apa yang berlaku di...? Siapa yang memberitahu...? Beritahu kenapa...? Cari maksud bagi...? Apakah yang...? Yang manakah benar dan salah...?

Buat satu senarai tentang peristiwa-peristiwa utama .. Buat satu garis masa peristiwa. Buat satu carta fakta. Senaraikan fakta yang anda boleh ingat. Senaraikan kesemua.... Dalam cerita ini. Buat satu carta untuk menunjukkan... Buat satu akrostik Deklamasikan satu puisi. Memahami Kata kerja yang digunakanContoh soalanContoh aktiviti dan hasilmenerang mengintepretasi menggariskan membincang mengesan meramal menyatakan semula menterjemah membanding menggambarkan Nyatakan dalam perkataan sendiri ... Beri gambaran ringkas .... Apakah yang akan berlaku selepas ini ...? Pada pendapat anda siapa..? Apakah perkara utama ...? Siapakah watak utama..? Apakah perbezaan antara..? Beri contoh untuk menyokong jawapan anda. Apakah definisi...?

Cari atau lukis gambar yang menerangkan peristiwa. Terangkan pendapat anda tentang idea utama. Sediakan satu jalur kartun yang menerangkan urutan peristiwa. Tulis dan lakonkan pementasan berdasarkan jalan cerita Ceritakan semula dalam perkataan sendiri Lukiskan satu aspek yang anda suka Tuliskan ringkasan Sediakan satu carta alir untuk menggambarkan urutan peristiwa Sediakan satu buku mewarna Mengaplik