penyoalan berkualiti menggunakan_taksonomi_solo

Click here to load reader

Post on 14-Feb-2017

127 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Penyoalan BerkualitiMenggunakan Taksonomi SOLO

  Dr. Jamil Adimin

 • Pengenalan

  Kita mahu menghasilkan item-item pentaksiran yang berkualiti tinggi untuk memastikan bahawa kaedah penyoalan kita mampu mendapatkan maklumat tentang pelbagai struktur yang diperhatikan daripada hasil pembelajaran. Kita mahu melihat perbezaan tahap kebolehan murid berfikir yang menggambarkan tahap pembelajaran mereka.

  Mengapa perkara ini menjadi isu?

 • Tahap-tahap BerfikirTidak semua pemikiran dan pengetahuan sama tahapnya.

  80% atau lebih penyoalan guru (lisan atau tulisan) boleh dijawab dengan kemahiran berfikir tahap rendah:

  melalui ingatan atau hafalan

  melalui pengetahuan

  melalui pengendalian idea, data dan pengetahuan yang mudah

  Jika kita boleh bangunkan kemahiran berfikir tahap tinggi di kalangan murid, kita sebenarnya memperkasakan kebolehan metakognitif dan seterusnya pembelajaran mereka.

 • Kita perlu melihat suatu set tingkat-tingkat kognitif (taksonomi) yang dapat menggambarkan proses berfikir

  yang tersusun dalam suatu skala daripada mudah kepada sukar atau kompleks

  Taksonomi itu dipanggil SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes)

  Diperkenalkan oleh Gibbs dan Collis (1982) dan diperbaharui oleh Gibbs (1999) berdasarkan Taksonomi

  Blooms (1962)

 • Mengapa mengguna SOLO?

  SOLO ialah taksonomi yang benar-benar berhiraki berfikir dengan kuantiti dan kualiti yang meningkat

  SOLO ialah alat berkesan untuk menyediakan kurikulum dan tugasan yang sesuai dengan tahap kognitif murid yang berbeza-beza

  SOLO membenarkan guru dan murid bertanya soalan-soalan mencabar secara mendalam tanpa mencipta soalan yang baru

  SOLO ialah alat metakogniif yang sangat berkesan

  Soalan-soalan ujian sepatutnya dibina dengan sekurang-kurangnya 25% pada peringkat permukaan dan 25% pada peringkat mendalam. Bakinya antara keduanya.

 • Apa itu SOLO?SOLO ialah Structure of Observed Learning Outcomes.

  SOLO ialah suatu usaha memahami kefahaman

  SOLO mengenal pasti 5 peringkat kefahaman murid dalam pembelajaran. Setiap peringkat menggambarkan kefahaman murid yang lebih daripada kefahaman dalam peringkat sebelumnya:

  Prestructural Unistructural Multistructural Relational Extended Abstract

 • 5 Peringkat SOLO

  Prestructural murid menguasai sedikit maklumat tetapi tidak dapat menghubungkan maklumat-maklumat itu antara satu sama lain. Mereka tidak dapat mengorganisasi maklumat-maklumat itu sebagai satu maklumat yang bermakna. Pada peringkat ini kita tidak mengharapkan mereka berbuat demikian oleh itu kita tidak perlu menyoal lebih lanjut

  Unistructural murid boleh membuat pertalian mudah dan jelas antara beberapa maklumat yang diketahui (pertalian satu-satu)

  Multistructural beberapa pertalian dapat dilakukan tetapi bukan yang berbentuk meta-pertalian antara maklumat-maklumat itu

  Relational murid dapat melihat beberapa maklumat yang berkaitan antara satu sama lain sehingga membentuk satu idea yang bermakna

  Extended abstract murid boleh membuat pertalian antara beberapa maklumat sehingga membentuk idea lain di luar lingkungan maklumat, permasalahan dan persoalan yang dikuasai atau diterima. Mereka dapat merumus dan memindahkan hasil pembelajaran kepada satu situasi baru dalam bentuk meta-pertalian

 • PRESTRUCTURAL UNISTRUCTURAL

  MULTISTRUCTURAL

  RELATIONAL EXTENDED ABSTRACT

 • Pemikiran Permukaan dan PemikiranMendalam

  Penyoalan Unistructural dan Multistructural menguji murid pemikiran permukaan (kemahiran berfikir tahap rendah)

  Penyoalan Relational dan Extended Abstract menguji murid pemikiran mendalam (kemahiran berfikir tahap tinggi)

  Menggunakan SOLO membolehkan kita menyeimbangkan keperluan kognitif supaya melalui penyoalan, kita dapat membantu meningkatkan daya berfikir murid ke aras yang lebih tinggi (scaffold) sehingga mencapai tahap metakognitif

 • Bagaimana dengan penyoalanprestructural?

  Turn and talk 1

 • Penjelasan peringkat-peringkat SOLO

  Maklumat tidak diberi atau tidak berkaitan X

  Memberi fakta, idea dan maklumat black dots

  Murid menjawab soalan segitiga

  Menjawab berdasar maklumat diberi dlm soalan R

  Menjawab berdasar maklumat yg tidak diberi dalam soalan O

  Simbol-simbol dalam rajah di bawah mewakili:

 • Soalan Unistructural

  Untuk menjawab soalan ini murid memerlukan pengetahuan mengenainya atau mengguna hanya satu maklumat, fakta atau idea yang diberi atau diperoleh secara langsung daripada soalan

 • Contoh soalan Unistructural

 • Soalan Multistructural

  Untuk menjawab soalan ini, murid perlu mengetahui atau mengguna lebih daripada satu maklumat, fakta atau idea yang diberi tetapi tidak mengintegrasikan idea-idea itu

  This is fundamentally an unsorted, unorganised list.

 • Contoh Multistructural

  Perhatikan bahawa muid boleh memilih untuk menjawab soalan ini dengan mengukur sebelah sisi anak panah dan mendarab dengan 2 yang menunjukkan pemikiran relational.

  Bagaimanapun soalan tidak memerlukan yang demikian, jadi kita tidak boleh menjangkakan murid mengguna strategi ini

 • Turn and talk 2

  Fikirkan beberapa soalan contoh daripada subjek anda untuk:

  a. unistructuralb. multistructural

  dan bincangkan bersama rakan di sebelah anda.

 • Soalan Relational

  Soalan ini memerlukan murid mengintegrasikan lebih daripada satu pengetahuan berkaitan atau maklumat, fakta atau idea yang diberi dalam soalan.

  Sekurang-kurangnya dua idea berlainan tetapi menyokong satu sama lain diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

 • Contoh Soalan Relational

  Nota: Ini ialah soalan relational kerana murid perlu mengintegrasi dan mengguna beberapa maklumat. Mereka juga perlu menyedari bahawa pergerakan perlahan bermakna tambahan masa

  At the school swimming sports four children completed in the fifty metres freestyle heat.

  Joe came first with a time of 40.395 seconds.

  Mary came second, Sam came third and David came fourth.

  In the next heat, Jan finished with a time of a second slower than Joe.

  What was her time? ____________

  _27_100

 • Soalan Extended Abstract

  Soalan ini melibatkan abstraction tahap tinggi. Murid perlu meneroka lebih jauh daripada pengetahuan berkaitan atau maklumat atau idea yang diberi. Mereka perlu mendeduksi suatu peraturan atau bukti umum yang boleh diguna pakai untuk semua kes.

 • Contoh Soalan Extended Abstract

  Satu jawapan yang boleh diterima untuk soalan ini memerlukan kefahaman yang jelas tentang prinsip umum yang boleh digunakan tetapi ianya berada di luar lingkungan masalah yang diberi

 • Turn and talk 3

  Bincangkan contoh-contoh lain untuk soalan:

  relational

  extended abstract

 • Bagaimana saya boleh membina soalan mendalam?

  Ambil satu soalan Unistructural tanyakan 2 atau lebih lagi perkara soalan multistructural

  Ambil beberapa perkara ke dalam satu soalan tanyakan apa yang ada secara sepunya soalan relational

  Ask what class of event, personality, situation, rule, etc. applies?

  generate list of possible wrong answers to go with correct answer to create a multi-choice question extended abstract question

 • Algebra: Patterns in number

  How many sticks are needed for 3 houses? (unistructural)

  How many sticks are there for 5 houses? (multistructural)

  If 52 houses require 209 sticks, how many sticks do you need to be able to make 53 houses? (relational)

  Make up a rule to count how many sticks are needed for any number of houses. (extended abstract)

  Houses 1 2 3

  Sticks 5 9 __Given:

 • Cuba ini

  Dalam bidang anda, ambil satu soalan unistructural dan binakannya menjadi soalan

  multistructural

  relational and

  extended abstract

 • Soalan permukaan dan mendalam, kedua-duanya diperlukan dalam pentaksiran one is not better than the other

  Contoh:Q What is a tappet? (unistructural and technically hard)A A cylindrical component that transmits motion from

  the cam to the valve stem. (relational and technically hard)

  Q What is most important in a car: grunt, looks, safety, or economy? And why? (extended abstract but easy)

  A Grunt and looks (multistructural but easy)

 • Rujukan

  Hattie, J.A.C., & Brown, G.T.L. (2004, September). Cognitive processes in asTTle: The SOLO taxonomy. asTTle Technical Report #43, University of Auckland/Ministry of Education.Available at http://www.tki.org.nz/r/asttle/pdf/technical-reports/techreport43.pdf

  Biggs, J.B. (1999). Teaching for Quality Learning at University. Buckingham: SRHE/Open University Press.

  Biggs, J.B., & Collis, K.F. (1982). Evaluating the Quality of Learning: the SOLO taxonomy New York: Academic Press.